Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger. Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet. Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.

Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller vi alltid opp på den anti-israelske siden når resolusjoner skal vedtas. Ingen andre land har, så vidt vi kjenner til, en slik nesegrus og underdanig holdning til dette forumet som Norge. Det står ingenting i FN-pakten som krever en slik holdning. Den avståelsen av norsk utenrikspolitisk selvråderett som denne praksisen representerer, har så vidt oss bekjent aldri vært debattert eller godkjent av Stortinget.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger.  Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet.  Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.   Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land "med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter."  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter.  Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille ...

Mer...

Trangen til det onde

Som man etter tradisjonen kunne forvente, ville ledelsen i Arbeiderpartiet forsøke å møte dårlige meningsmålinger med et utfall mot Israel.  Det kom ikke uventet fra selveste formannen i partiet, Jonas Gahr Støre da han møtte Arbeidernes ungdomsfylking på Utøya i sommer.  Dette åstedet for terror har også i mange år vært en av antisemittismens varmeste heksegryter i Norge, så angrepet på jødene hørte på et vis til der.  Men sammenhengen var spesiell.  Like forut hadde den israelske nasjonalforsamlingen vedtatt en lovtekst – et tillegg til grunnloven – som sier at Israel er det jødiske folks nasjonalstat og at nasjonalsangen er Hatikva, ...

Mer...

President of Israel, Reuven Rivlin, at a working meeting with Norwegian Foreign Minister, Ine Marie Eriksen Søreide, who visited Israel. Sunday, January 7, 2018. Photo Credit: Mark Neiman / GPO.

Finansiering av terror

Igjen dukker spørsmålet opp om Norge bidrar til finansiering av terrorvirksomhet i Midtøsten.  Denne gangen er det stortingsrepresentant Ingjerd Schau (H) som 21. august spør om utenriksministeren kan forsikre at den norske støtten til Palestina ikke går til å belønne terror eller antisemittisme? Utenriksminister Eriksen Søreide uttalte i sitt svar blant mye annet at "den palestinske støtteordningen for palestinske fanger i israelske fengsler er ikke finansiert med norske bistandsmidler.  Dette har Norge fått gjentatte forsikringer om fra de palestinske selvstyremyndighetene.  Daværende statsminister Fayyad bekreftet i et brev til utenriksminister Eide i 2013 at norske bistandsmidler ikke ble brukt til finansiering av ...

Mer...

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. Av Kjetil Ree - Eget verk, CC BY-SA 3.0, Lenke

Regjeringen og «Palestina»

Dialogen mellom SV og utenriksministeren i Stortinget fortsetter, og den politiske harmonien mellom dem er iøynefallende.  Denne gangen gjelder det israelske myndigheters avvisning av en "studiegruppe" fra Palestinakomitéen som søkte visum for en "solidaritetsreise" til "Palestina, nærmere bestemt Vestbredden." Det SV ville ha rede på var hvordan utenriksministeren "vurderer … lovligheten ved denne innreisenekten, og hvordan vil utenriksministeren arbeide overfor israelske myndigheter for å sikre normal tilgang til området for PK"? Som både SV og utenriksministeren vet svært godt, har Israel besluttet å holde opp med å tillate boikott- og hatgrupper å reise fritt omkring i landet med sin agitasjon og sitt ...

Mer...

Biler settes i brann i Sverige. Faksimile fra dagspressen.

Svenske tilstander

I mange år har det jødiske samfunn i Sverige stått under angrep fra muslimske innvandrere som ikke legger en demper på sitt jødehat selv om de har fått asyl som flyktninger i det liberale Sverige.  Etter århundrer i fred er nå det jødiske samfunn i Sverige noen steder i ferd med å gå i oppløsning.  Noen få holder stand, men stadig flere drar hjem til Israel.  Det er nemlig ikke bare mot islamske jihadister de må forsvare seg.  Også svensker har nådd et nivå av desperasjon hvor de forsøker å tekkes jihadistene ved å skylde på andre.  Vi har tidligere opplevd ...

Mer...

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Norge utfordrer Israels tålmodighet

Etter den voldelige maktovertakelsen til Hamas på Gazastripen i 2007, oppdaget israelske myndigheter at Hamas var i ferd med å importere store mengder våpen og ammunisjon til Gaza fra Iran.  Flere skipslaster med slike våpen ble beslaglagt, og Israel erklærte derfor en sjøblokade for våpensendinger til Gazastripen.  Dette militære og forsvarsrettede tiltaket er fullt lovlig etter internasjonal rett, noe som er bekreftet både fra FN og fra det norske Utenriksdepartement. I årene etter maktovertakelsen på Gazastripen har Hamas rettet tusentalls rakett- og bombeangrep mot de nærliggende sivile landsbyene på israelsk side av grensen og har drept og lemlestet mange israelere.  Denne ...

Mer...

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land «med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter.»  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter. 

Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille boikottbevegelsens krav til arrangør av en pop-konsert?  Vi spør oss om det kan finnes land utenom den arabiske verden som tilfredsstiller disse menneskene?

Et poeng med oppfordringen er at arrangørene heretter ikke lenger automatisk skal holde konkurransen i vinnerlandet, men i et land som er politisk utpekt for sitt rulleblad når det gjelder menneskerettigheter.  Da blir det riktignok ikke lenger en upolitisk konkurranse om å skrive en fengende pop-låt, men det er heller ikke boikotternes hovedanliggende.  Deres mål er å få fjernet Israel fra deltakerlisten.

Boikottbevegelsen, BDS, som internasjonalt er en helt marginal politisk sekt av ytterliggående antisemitter, har en annen status i Norge enn i utlandet.  Her er den blitt en respektert institusjon som blir tatt alvorlig av mediene. Derfor er spørsmålet om å stenge Israel ute fra den europeiske sangkonkurransen, hvor landet er blant de mestvinnende, blitt et offentlig debattema i Norge.

Det er ikke hvem som helst her i landet som står bak kravet om å ekskludere Israel.  På listen over aktive boikottere finner vi, foruten Palestinakomitéen og dens filialer, mulla Krekar, Hvit Valgallianse og Vigrid sammen med Islamsk råd, AUF, NKP, Rødt og bedrageridømte Tjen Folket, bare for å nevne noen.

Men det er ikke bare pop-låtene som engasjerer den norske venstresiden.  I disse dager er det 25 år siden den første Oslo-avtalen med prinsippene for fredelig sameksistens mellom Israel og PLO ble undertegnet.  Når en slik historisk begivenhet skal presenteres av NRK, med skrivehjelp fra NTB, er det duket for et selsomt skue.  I en stort oppslått artikkel på NRKs hjemmeside med NTB som forfatter og med et såkalt «fakta-ark» fra ingen ringere enn Store Norske Leksikon, Wikipedia, NTB, B’Tselem, OHCHR og Reuters, har NRK publisert en av de mest tvilsomme og feilaktige fremstillingene av nyere historie fra den del av verden vi har sett på lenge. 

Den versjonen av konflikten som ble presentert i NRK-programmet Urix 12. september var litt mer saklig og balansert, men med en tydelig frykt for å innrømme at hele «fredsprosessen» etter Oslo-avtalene er blitt en fiasko hvor millioner av Palestina-arabere gjennom generasjoner har vært holdt som gisler i usle konsentrasjonsleirer drevet av FN, uten mulighet til selv å kunne bidra til en verdig tilværelse som frie mennesker.  Her spørres det ikke etter menneskerettigheter.

Formålet med FN-organisasjonen UNRWA har vært å holde hundretusener av arabere i fangenskap i generasjoner som forhandlingskort og pressmiddel for å få Israel til å kapitulere.  Dette er det eneste tilfellet i historien vi kjenner til hvor den tapende part i en krig krever at den seirende part må kapitulere betingelsesløst for å få fred.  Fredsprosessens mest konkrete resultat har derfor vært at konflikten forlenges og fredshåpet dør hen.  Men utenriksministeren synes likevel å ville bidra til at denne uverdige behandlingen av mennesker skal fortsette.  

Den norske Midtøsten-politikken gjennom de siste tiårene har ikke bare bygget på oppstemt fredsvilje og godhetspolitikk.  Troen på at forhandlingene kunne lede til genuin fred mellom den jødiske staten og en koalisjon av islamske og marxistisk orienterte terror-organisasjoner bygde på en grunnleggende uvitenhet om de sistnevntes evner og mål.

Hovedelementene i det som senere ble kalt Oslo-prosessen – en midlertidig avtale om palestinsk selvstyre etterfulgt av forhandlinger om en permanent fredsavtale – var imidlertid allerede foreslått av Israels statsminister Yitzhak Shamir i 1989 og drøftet med USA.  Dette opplegget ble også drøftet under toppmøtet i Madrid i 1991 hvor USA og Sovjetunionen sto som garantister for en mulig fredsprosess.  Den internasjonale utviklingen med Sovjetunionens fall, Golfkrigen og Arbeiderpartiets overtakelse av regjeringsmakten i Israel i 1992, satte denne utviklingen på vent samtidig som den åpnet en mulighet for den «hemmelige» Oslo-kanalen.

Oslo-avtalene startet tilsynelatende som en stor suksess for alle parter.  Det midlertidige selvstyret ble etablert, og Oslo 2-avtalen la et detaljert løp for de videre forhandlingene om en endelig fredsavtale.  Men allerede da kunne man merke at PLO ved formannen Yasser Arafat talte med to tunger.  Han la ikke frem det samme budskapet når han talte henholdsvis på engelsk og på arabisk, og i Johannesburg oppfordret han til «jihad» for å «befri Jerusalem.» 

Resultatet ble dessverre at de prinsippene som var avtalt i den første Oslo-avtalen, især om opphør av terror og politisk oppvigleri, ikke ble etterlevd av PLO.  Langsomt desintegrerte derfor det gode forhandlingsklimaet fra Oslo, og utviklingen skled ut i opprør, terror og intifada.  Alle forsøk på å imøtekomme Arafats krav ble avvist som utilstrekkelige.  Det hjalp ikke med innrømmelser og internasjonale toppmøter.  Oslo-prosessen gled over i «Oslo-krigen» som kostet tusener av menneskeliv og la fredshåpet i grus. 

Langsomt måtte man innrømme at Shamirs valg av strategi og Rabins valg (med Det norske Arbeiderpartis medvirkning) av fredspartner, bygde på feilvurderinger.  Shamir hadde riktignok ønsket seg en helt annen og mindre belastet motpart i fredsforhandlingene, noe som den gang kunne ha brakt forhandlingene inn på et konstruktivt spor.  Det var det uforstandige valget av PLO og Arafat som fredspartnere som var skjebnesvangert, noe ikke minst Norge og Arbeiderpartiet var medskyldig i.

Ingenting av dette kommer frem i de minnemarkeringene som nå gjøres for å hylle norske myndigheter som fredsmeklere.  De feilvurderingene fra alle parters side som har kostet terror og menneskeliv og som langt inn i fremtiden vil koste oss milliardbeløp er for alvorlige til å kunne innrømmes her i landet.  Derfor vil nordmenn måtte ta til takke med den skjeve versjonen av historien som nå formidles av NRK/NTB.  Den har klare fellestrekk med boikotternes falske begrunnelse for å ville ekskludere Israel fra den europeiske pop-konserten, og vi tror formålet er det samme.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?