Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Hvem er bekymret for palestinerne?

I serien av spørsmål til utenriksministeren i Stortinget denne sommeren, tar vi også med spørsmålet fra Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg den 5. oktober om hvorvidt utenriksministeren vil «vurdere konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel for å forhindre at beduinlandsbyen Khan al-Ahmar på den okkuperte Vestbredden blir jevnet med jorden og beboerne tvangsflyttet i strid med Folkeretten?»

Til forskjell fra partiene SV og Rødt, spilte Arbeiderpartiet på 1990-tallet en sentral rolle i arbeidet med å legge grunnlag for en israelsk-palestinsk fredsløsning – de såkalte Oslo-avtalene – som i årene etter har dannet grunnlag for fredsforhandlinger mellom partene, og som fremdeles anses for å være det eneste avtalegrunnlaget for fred som finnes der.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Hvem er bekymret for palestinerne?

I serien av spørsmål til utenriksministeren i Stortinget denne sommeren, tar vi også med spørsmålet fra Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg den 5. oktober om hvorvidt utenriksministeren vil "vurdere konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel for å forhindre at beduinlandsbyen Khan al-Ahmar på den okkuperte Vestbredden blir jevnet med jorden og beboerne tvangsflyttet i strid med Folkeretten?"  Til forskjell fra partiene SV og Rødt, spilte Arbeiderpartiet på 1990-tallet en sentral rolle i arbeidet med å legge grunnlag for en israelsk-palestinsk fredsløsning – de såkalte Oslo-avtalene – som i årene etter har dannet grunnlag for fredsforhandlinger mellom partene, og som ...

Mer...

Stengningsregimet i Gaza

Det har i sommer vært uvanlig aktivitet fra venstresiden på Stortinget når det gjelder å engasjere utenriksministeren i debatt om de problemene Israel sliter med i forholdet til sine Palestina-arabiske naboer.  For noen uker siden fant partiet Rødt (tidligere AKP m-l) det påkrevd å be om en forklaring på hva utenriksministeren bygger på når hun anser at den israelske marinens håndtering av det norske demonstrasjonsfartøyet "Kårstein" ikke gir grunnlag for protest men ligger innenfor det man må tåle i henhold til internasjonal rett. Utenriksministeren viste til sine svar av 8. og 14. august på skriftlige spørsmål fra partiet SV, hvor hun ...

Mer...

Palestinians surround a bulldozer in Khan al-Ahmar, Wednesday, July 4, 2018. Israeli police scuffled with with activists protesting the planned demolition of Khan al-Ahmar.  Israel says the structures were illegally built and pose a threat to residents because of their proximity to a highway. Critics say it is nearly impossible to get building permits, and that the residents are being removed to clear the way for Jewish settlements.(AP Photo/Majdi Mohammed)

Utenriksdepartementet sponser oppvigleri

Under en "kunstutstilling" som fant sted i den rivningstruede beduinleiren Khan al-Ahmar som ligger i Område C i Judea, var den norske regjering representert ved stasjonssjef Hilde Haraldstad som til daglig representerer norske myndigheter overfor de palestinske selvstyremyndighetene fra sitt kontor i landsbyen Al Ram. Som vi tidligere har fortalt, har israelske myndigheter ønsket å flytte denne leiren som ligger like inntil hovedveien mellom Jerusalem og Jordandalen til et mer egnet sted i nærheten hvor man tilbyr regulerte tomter, moderne bygninger og infrastruktur.  Leiren er nå satt opp på israelsk-kontrollert område uten byggetillatelse, noe som har ført til at myndighetene har ...

Mer...

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger.  Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet.  Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.   Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land "med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter."  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter.  Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille ...

Mer...

Trangen til det onde

Som man etter tradisjonen kunne forvente, ville ledelsen i Arbeiderpartiet forsøke å møte dårlige meningsmålinger med et utfall mot Israel.  Det kom ikke uventet fra selveste formannen i partiet, Jonas Gahr Støre da han møtte Arbeidernes ungdomsfylking på Utøya i sommer.  Dette åstedet for terror har også i mange år vært en av antisemittismens varmeste heksegryter i Norge, så angrepet på jødene hørte på et vis til der.  Men sammenhengen var spesiell.  Like forut hadde den israelske nasjonalforsamlingen vedtatt en lovtekst – et tillegg til grunnloven – som sier at Israel er det jødiske folks nasjonalstat og at nasjonalsangen er Hatikva, ...

Mer...

President of Israel, Reuven Rivlin, at a working meeting with Norwegian Foreign Minister, Ine Marie Eriksen Søreide, who visited Israel. Sunday, January 7, 2018. Photo Credit: Mark Neiman / GPO.

Finansiering av terror

Igjen dukker spørsmålet opp om Norge bidrar til finansiering av terrorvirksomhet i Midtøsten.  Denne gangen er det stortingsrepresentant Ingjerd Schau (H) som 21. august spør om utenriksministeren kan forsikre at den norske støtten til Palestina ikke går til å belønne terror eller antisemittisme? Utenriksminister Eriksen Søreide uttalte i sitt svar blant mye annet at "den palestinske støtteordningen for palestinske fanger i israelske fengsler er ikke finansiert med norske bistandsmidler.  Dette har Norge fått gjentatte forsikringer om fra de palestinske selvstyremyndighetene.  Daværende statsminister Fayyad bekreftet i et brev til utenriksminister Eide i 2013 at norske bistandsmidler ikke ble brukt til finansiering av ...

Mer...

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. Av Kjetil Ree - Eget verk, CC BY-SA 3.0, Lenke

Regjeringen og «Palestina»

Dialogen mellom SV og utenriksministeren i Stortinget fortsetter, og den politiske harmonien mellom dem er iøynefallende.  Denne gangen gjelder det israelske myndigheters avvisning av en "studiegruppe" fra Palestinakomitéen som søkte visum for en "solidaritetsreise" til "Palestina, nærmere bestemt Vestbredden." Det SV ville ha rede på var hvordan utenriksministeren "vurderer … lovligheten ved denne innreisenekten, og hvordan vil utenriksministeren arbeide overfor israelske myndigheter for å sikre normal tilgang til området for PK"? Som både SV og utenriksministeren vet svært godt, har Israel besluttet å holde opp med å tillate boikott- og hatgrupper å reise fritt omkring i landet med sin agitasjon og sitt ...

Mer...

Biler settes i brann i Sverige. Faksimile fra dagspressen.

Svenske tilstander

I mange år har det jødiske samfunn i Sverige stått under angrep fra muslimske innvandrere som ikke legger en demper på sitt jødehat selv om de har fått asyl som flyktninger i det liberale Sverige.  Etter århundrer i fred er nå det jødiske samfunn i Sverige noen steder i ferd med å gå i oppløsning.  Noen få holder stand, men stadig flere drar hjem til Israel.  Det er nemlig ikke bare mot islamske jihadister de må forsvare seg.  Også svensker har nådd et nivå av desperasjon hvor de forsøker å tekkes jihadistene ved å skylde på andre.  Vi har tidligere opplevd ...

Mer...

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Moralsk relativisme?

Shabbat shalom, alle sammen

Verdig hjemkomst for Gilad Shalit

Vi lever i en tid hvor det ser ut til at moral- og sannhetsbegrepene har tatt opp i seg et annet innhold enn det vi er vant til.  Innholdet i begrepene er blitt dynamisk, individer er fratatt personlig ansvar, mens ”samfunnet” bærer skyld. Dette ser vi overalt.  Fra Frp-ledelsen som har vært påfallende raske med å støtte partimedlemmer som er anklaget for ulovligheter, til en statsminister som sminker sannheten og skryter på seg noe han ikke har gjort.  Palestina-arabiske terrorister blir omtalt som politiske fanger, og voldelige mordere blir omtalt som frihets- og demokratiforkjempere.  Er vi i ferd med å gi avkall på vår vestlige kulturs bærende grunnverdier ved å tømme den for innhold og fylle på med noe vi i århundrer har kjempet med å løsrive oss fra, – eller ser vi tabloid-journalistikken som fyller tomrommet etter kristendommen og den vestlige sivilisasjon?

God helg! fra oss i SMA-redaksjonen.

**********

 

Moralsk relativisme?

Av Michal Rachel Suissa, leder av Senter mot antisemittisme. SMA.

Da soldaten Gilad Shalit ble overlevert til Israel etter fem år i fangenskap hos Hamas, var han utsultet, syk og svekket og ble mottatt av israelerne i rolig verdighet og uten overdreven dramatikk.  På den arabiske siden derimot, gikk folk mann av huse, væpnet til tennene, med koranvers skrevet i pannen, mens man skjøt i luften og skrek, små så vel som store, for å ta i mot sine ”helter”.  Mange av oss var rystet over å se hvordan arabiske terrorister – som har myrdet utallige uskyldige jødiske kvinner, menn og barn – ble mottatt av kvinner og barn i Gaza og i Ramallah.  PLO-leder Mahmoud Abbas beskrev terroristene i sin velkomsttale i Ramallah som ”Jihadkrigere på Allahs vei for fedrelandet”. De arabiske barna som var tilstede kom hjem den kvelden med et skremmende budskap skrevet i sine hjerter.

All denne herliggjøringen av vold og intenst hat ble neglisjert av vestlige medier.  Terroristene ble omtalt på en måte som gir inntrykk av at de nærmest var politiske fanger som endelig ble løslatt fra israelske hender og inn i armene til sine kjære som hadde ventet på dem i årevis.  Slik ble det da også beskrevet av NRK-journalist Sidsel Wold.

Mediene var opptatte av å skjønnmale både terroristene og tilhengerne deres som hyllet dem i Gaza og Ramallah. Ingen kritiske reaksjoner ble formidlet fra verdenssamfunnet om denne ukultur som vi i Vesten forlengst har revet oss løs fra, bekjempet og tatt avstand fra.  Til og med Amnesty Internationals stemme var stille, – så stille at man ikke skulle tro det fantes stemmer igjen i verden som våger å ta avstand fra denne volds- og hatkulturen som øver vold på barns evne til å skille mellom rett og galt, og hindrer muligheten for fredelig sameksistens mellom mennesker, – men nei.  Hva har skjedd med de kritiske røstene? Har de ikke oppfattet at det som ble vist oss, var et ugjendrivelig bevis for det flerkulturelle samfunns umulighet?

Nazibeundrer og karikaturtegner Finn Graff er et annet eksempel.  Han synes alltid å finne anledning til å fortelle at Israel er en videreføring av Det tredje riket, som han selv stammer fra. Han har derfor aldri funnet det nødvendig å kritisere arabiske terrorister for mord på jøder.  Graff står gjennom sine illustrasjoner skulder ved skulder med jødemorderne, fra sine tyske landsmenn til deres arabiske kolleger.  Han har selv innrømmet at han er for feig til å karikere Muhammad. Men siden han vet at jødene aldri kommer til å skade ham, passer det ham å følge tradisjonen og legge skylden for sine landsmenns og arabernes jødemord på jødene.

Dagbladets sjefredaktør Lars Helle er helt på linje med Graff.  Han blir oppgitt over kritikken som igjen kommer mot avisens bruk av Finn Graffs tegninger. «Er de på banen nå igjen?» spør han, tilsynelatende uforstående, og fortsetter: «I et åpent og demokratisk samfunn forlanger jeg respekt for Dagbladets rett til å trykke slike tegninger. … Vi må få lov til å publisere slike tegninger uten at vi skal bli stemplet.»   Antisemittismen i Dagbladet er altså ikke en tilfeldig glipp: Den er et uttrykk for sjefsredaktørens vilje og krav.

I likhet med forlaget Cappelen Damm satser han på antisemittisme for å få opplagstallet til å stige.  Vi kan ikke annet enn å minne redaktør Helle og tegner Graff om at deres tyske kollega Julius Streicher ble dømt til døden av krigsforbryterdomstolen i Nürnberg, ikke for hva han fysisk hadde gjort mot jødene, men for hva han hadde skrevet, sagt, tegnet og publisert om dem. Vi må derfor kunne leve i håpet om at rettferdigheten en dag vil innhente også Helle og Graff, og dømme dem etter den samme lov.

De kritiske stemmene i samfunnet var heller ikke hørbare i går da vi på direkten kunne se hvordan diktatoren Muammar Gaddafi ble lynsjet av sine tidligere tilhengere, mens de hysterisk skrek ”Allahu akbar!” (Allah er størst).  Disse morderne, som ikke legger skjul på den ukulturen de står for, blir av medier og politikere beskrevet som demokratiske helter som står bak ”den arabiske våren”.  Måten disse menneskene lynsjet Gaddafi på –  med uforbeholden støtte fra NATO –  er et fenomen som siviliserte mennesker burde ta avstand fra og ikke gi moralsk støtte til. Men det var dessverre nettopp dette verdenssamfunnet valgte å gjøre.  Bortsett fra Amnesty International, opplevde oppstemte medier og en alarmerende moralsk og politisk sympati for lynsjemobben.

Denne støtten som kom også fra verdens ledere, – inkludert «verdens mektigste mann,» USAs president Barack Obama; som valgte å overse volden og heller gratulere det libyske folket ved å si at ”Dette markerer slutten på et langt og smertefullt kapittel for folket i Libya” –   er noe man ikke er blind for i den arabiske verden.

Den arabiske «våren» har igjen vist sitt sanne ansikt. Vi ser hvordan voldelige herskere blir byttet ut med andre, like voldelige herskere.  Vestens moralske unnfallenhet er alvorlig, ikke bare for vårt vestlige samfunn, men spesielt for de få og svake demokratiske stemmene som faktisk finnes i den arabiske verden, og som gang på gang ser hvordan Vesten gir moralsk støtte til, og samarbeider med de til enhver tid sittende diktatorer som lover dem oljekontrakter.

På samme måte som drapet på Saddam Hussein ikke ble starten på en tid med fred og velstand for Irak, kan vi heller ikke forvente at Libya eller andre land i den arabiske verden kommer til å forvandle seg kulturelt over natten.

Fortsetter vi å presentere Palestina-arabiske terrorister som politiske helter, lynsjemobber som demokratiets forkjempere og nye diktatorer som gode samarbeidspartnere, betyr det i realiteten at vi aksepterer nettopp det motsatte av det vi påstår at vi står for.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?