Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse. Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske. Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen. I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som «paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom.»

I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår nuværende verden og vie alt sitt alminnelige hat mot menneskehetens onde fiende, den virkelige opphavsmann til all lidelse.” Denne troen på jøden som roten til alt ondt var ikke Hitler og nazismen alene om, og den ble ikke borte etter nazismens nederlag. Denne troen har i dag stor utbredelse, også i Norge.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Norge utfordrer Israels tålmodighet

Etter den voldelige maktovertakelsen til Hamas på Gazastripen i 2007, oppdaget israelske myndigheter at Hamas var i ferd med å importere store mengder våpen og ammunisjon til Gaza fra Iran.  Flere skipslaster med slike våpen ble beslaglagt, og Israel erklærte derfor en sjøblokade for våpensendinger til Gazastripen.  Dette militære og forsvarsrettede tiltaket er fullt lovlig etter internasjonal rett, noe som er bekreftet både fra FN og fra det norske Utenriksdepartement. I årene etter maktovertakelsen på Gazastripen har Hamas rettet tusentalls rakett- og bombeangrep mot de nærliggende sivile landsbyene på israelsk side av grensen og har drept og lemlestet mange israelere.  Denne ...

Mer...

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Verdensmesterskapet i selvmål

Landsorganisasjonen, LO, og tilknyttede "Sondergruppen" så som Fagforbundet, Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomitéen og dens frontorganisasjon "Akademisk og kulturell boikott av Israel," AKLUBI, har i sommer slått seg sammen med halvannet hundre liknende "spesialstyrker" fra Europa i en kampanje mot den jødiske staten Israels bidrag til europeisk sivil og militær sikkerhet. Problemet deres er at israelsk teknologi og erfaring i bekjempelse av terror og infiltrasjon er effektiv og sterkt etterspurt i Europa som kjemper en tapende kamp mot en voksende bølge av både hjemmelagede og hjemvendte terrorister som er ferdig utdannede og kamptestet i Syria og andre land i Midtøsten, som LO ...

Mer...

Norsk utenriks- og forsvarspolitikk

Ved flere anledninger har vi fått inntrykk av at utenriksministerens oppgave har vært å ivareta utlandets interesser overfor Norge.  Vi har satt spørsmålstegn ved standpunkter vi mener ikke kan være i Norges interesse, og vi blir mer og mer usikre på hvilket partipolitisk grunnlag vår utenrikspolitikk bygger på.  Tradisjonelt har norsk utenriks- og forsvarspolitikk vært oppfattet som en ukontroversiell fellesnevner med bred politisk støtte i Stortinget hvor hovedformålet har vært å sikre Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet.  Er dette bare en gammel floskel? Norges forhold til USA har alltid vært et sentralt og overordnet element i vår utenriks- og ...

Mer...

Arbeiderpartiet og den jødiske staten

Som vi tidligere har bemerket kan utbrudd av antisemittiske hendelser ha sesongvariasjoner hvor ferietiden er en av høysesongene.  Denne sommeren er intet unntak, og vi registrerer slik virksomhet fra øverst til nederst i samfunnet.  Regjeringen topper listen med sin eksklusive særbehandling av den jødiske staten i FN, tett fulgt av allmennkringkasteren NRK som uanfektet gjentar gamle løgner om Israel.  Nederst på rangstigen finner vi en iransk popartist som i likhet med MDG-islamisten Shoaib Sultan har skapt egenreklame i mediene med sitt skjendige og åpenlyst rasistiske angrep på jødene. Et fenomen vi ikke har sett mye av tidligere, er at det knapt ...

Mer...

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og "Staten Palestina" på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen. I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels "bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier.  Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at "Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold."  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner ...

Mer...

Kartet som er distribuert av IDF viser målene for omkring 100 raketter og granater skutt Hamas mot Israel den 30. mai 2018.

Et brennende ønske om blodig krig

Etter å ha tilbrakt natten i tilfluktsrom gikk israelske barn på skolen som vanlig den 30. mai.  Mer enn 100 raketter og granater, avfyrt av Hamas på Gazastripen mot sivile landsbyer i Israel, har de siste dager komplisert dagliglivet for mange israelere, men den palestinske bønnen om krig har ikke fått den ønskede respons.  Israel eliminerte noen av våpen- og rakettfabrikkene til Hamas som svar, men ellers var det forholdsvis stille i området.  Når Israel sier at de besvarer ild med ild og stillhet med stillhet, betyr det ikke "våpenhvile" slik enkelte medier vil ha det til.  Det betyr bare ...

Mer...

Moralsk relativisme?

Shabbat shalom, alle sammen

Verdig hjemkomst for Gilad Shalit

Vi lever i en tid hvor det ser ut til at moral- og sannhetsbegrepene har tatt opp i seg et annet innhold enn det vi er vant til.  Innholdet i begrepene er blitt dynamisk, individer er fratatt personlig ansvar, mens ”samfunnet” bærer skyld. Dette ser vi overalt.  Fra Frp-ledelsen som har vært påfallende raske med å støtte partimedlemmer som er anklaget for ulovligheter, til en statsminister som sminker sannheten og skryter på seg noe han ikke har gjort.  Palestina-arabiske terrorister blir omtalt som politiske fanger, og voldelige mordere blir omtalt som frihets- og demokratiforkjempere.  Er vi i ferd med å gi avkall på vår vestlige kulturs bærende grunnverdier ved å tømme den for innhold og fylle på med noe vi i århundrer har kjempet med å løsrive oss fra, – eller ser vi tabloid-journalistikken som fyller tomrommet etter kristendommen og den vestlige sivilisasjon?

God helg! fra oss i SMA-redaksjonen.

**********

 

Moralsk relativisme?

Av Michal Rachel Suissa, leder av Senter mot antisemittisme. SMA.

Da soldaten Gilad Shalit ble overlevert til Israel etter fem år i fangenskap hos Hamas, var han utsultet, syk og svekket og ble mottatt av israelerne i rolig verdighet og uten overdreven dramatikk.  På den arabiske siden derimot, gikk folk mann av huse, væpnet til tennene, med koranvers skrevet i pannen, mens man skjøt i luften og skrek, små så vel som store, for å ta i mot sine ”helter”.  Mange av oss var rystet over å se hvordan arabiske terrorister – som har myrdet utallige uskyldige jødiske kvinner, menn og barn – ble mottatt av kvinner og barn i Gaza og i Ramallah.  PLO-leder Mahmoud Abbas beskrev terroristene i sin velkomsttale i Ramallah som ”Jihadkrigere på Allahs vei for fedrelandet”. De arabiske barna som var tilstede kom hjem den kvelden med et skremmende budskap skrevet i sine hjerter.

All denne herliggjøringen av vold og intenst hat ble neglisjert av vestlige medier.  Terroristene ble omtalt på en måte som gir inntrykk av at de nærmest var politiske fanger som endelig ble løslatt fra israelske hender og inn i armene til sine kjære som hadde ventet på dem i årevis.  Slik ble det da også beskrevet av NRK-journalist Sidsel Wold.

Mediene var opptatte av å skjønnmale både terroristene og tilhengerne deres som hyllet dem i Gaza og Ramallah. Ingen kritiske reaksjoner ble formidlet fra verdenssamfunnet om denne ukultur som vi i Vesten forlengst har revet oss løs fra, bekjempet og tatt avstand fra.  Til og med Amnesty Internationals stemme var stille, – så stille at man ikke skulle tro det fantes stemmer igjen i verden som våger å ta avstand fra denne volds- og hatkulturen som øver vold på barns evne til å skille mellom rett og galt, og hindrer muligheten for fredelig sameksistens mellom mennesker, – men nei.  Hva har skjedd med de kritiske røstene? Har de ikke oppfattet at det som ble vist oss, var et ugjendrivelig bevis for det flerkulturelle samfunns umulighet?

Nazibeundrer og karikaturtegner Finn Graff er et annet eksempel.  Han synes alltid å finne anledning til å fortelle at Israel er en videreføring av Det tredje riket, som han selv stammer fra. Han har derfor aldri funnet det nødvendig å kritisere arabiske terrorister for mord på jøder.  Graff står gjennom sine illustrasjoner skulder ved skulder med jødemorderne, fra sine tyske landsmenn til deres arabiske kolleger.  Han har selv innrømmet at han er for feig til å karikere Muhammad. Men siden han vet at jødene aldri kommer til å skade ham, passer det ham å følge tradisjonen og legge skylden for sine landsmenns og arabernes jødemord på jødene.

Dagbladets sjefredaktør Lars Helle er helt på linje med Graff.  Han blir oppgitt over kritikken som igjen kommer mot avisens bruk av Finn Graffs tegninger. «Er de på banen nå igjen?» spør han, tilsynelatende uforstående, og fortsetter: «I et åpent og demokratisk samfunn forlanger jeg respekt for Dagbladets rett til å trykke slike tegninger. … Vi må få lov til å publisere slike tegninger uten at vi skal bli stemplet.»   Antisemittismen i Dagbladet er altså ikke en tilfeldig glipp: Den er et uttrykk for sjefsredaktørens vilje og krav.

I likhet med forlaget Cappelen Damm satser han på antisemittisme for å få opplagstallet til å stige.  Vi kan ikke annet enn å minne redaktør Helle og tegner Graff om at deres tyske kollega Julius Streicher ble dømt til døden av krigsforbryterdomstolen i Nürnberg, ikke for hva han fysisk hadde gjort mot jødene, men for hva han hadde skrevet, sagt, tegnet og publisert om dem. Vi må derfor kunne leve i håpet om at rettferdigheten en dag vil innhente også Helle og Graff, og dømme dem etter den samme lov.

De kritiske stemmene i samfunnet var heller ikke hørbare i går da vi på direkten kunne se hvordan diktatoren Muammar Gaddafi ble lynsjet av sine tidligere tilhengere, mens de hysterisk skrek ”Allahu akbar!” (Allah er størst).  Disse morderne, som ikke legger skjul på den ukulturen de står for, blir av medier og politikere beskrevet som demokratiske helter som står bak ”den arabiske våren”.  Måten disse menneskene lynsjet Gaddafi på –  med uforbeholden støtte fra NATO –  er et fenomen som siviliserte mennesker burde ta avstand fra og ikke gi moralsk støtte til. Men det var dessverre nettopp dette verdenssamfunnet valgte å gjøre.  Bortsett fra Amnesty International, opplevde oppstemte medier og en alarmerende moralsk og politisk sympati for lynsjemobben.

Denne støtten som kom også fra verdens ledere, – inkludert «verdens mektigste mann,» USAs president Barack Obama; som valgte å overse volden og heller gratulere det libyske folket ved å si at ”Dette markerer slutten på et langt og smertefullt kapittel for folket i Libya” –   er noe man ikke er blind for i den arabiske verden.

Den arabiske «våren» har igjen vist sitt sanne ansikt. Vi ser hvordan voldelige herskere blir byttet ut med andre, like voldelige herskere.  Vestens moralske unnfallenhet er alvorlig, ikke bare for vårt vestlige samfunn, men spesielt for de få og svake demokratiske stemmene som faktisk finnes i den arabiske verden, og som gang på gang ser hvordan Vesten gir moralsk støtte til, og samarbeider med de til enhver tid sittende diktatorer som lover dem oljekontrakter.

På samme måte som drapet på Saddam Hussein ikke ble starten på en tid med fred og velstand for Irak, kan vi heller ikke forvente at Libya eller andre land i den arabiske verden kommer til å forvandle seg kulturelt over natten.

Fortsetter vi å presentere Palestina-arabiske terrorister som politiske helter, lynsjemobber som demokratiets forkjempere og nye diktatorer som gode samarbeidspartnere, betyr det i realiteten at vi aksepterer nettopp det motsatte av det vi påstår at vi står for.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?