Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger. Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet. Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.

Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller vi alltid opp på den anti-israelske siden når resolusjoner skal vedtas. Ingen andre land har, så vidt vi kjenner til, en slik nesegrus og underdanig holdning til dette forumet som Norge. Det står ingenting i FN-pakten som krever en slik holdning. Den avståelsen av norsk utenrikspolitisk selvråderett som denne praksisen representerer, har så vidt oss bekjent aldri vært debattert eller godkjent av Stortinget.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger.  Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet.  Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.   Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land "med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter."  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter.  Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille ...

Mer...

Trangen til det onde

Som man etter tradisjonen kunne forvente, ville ledelsen i Arbeiderpartiet forsøke å møte dårlige meningsmålinger med et utfall mot Israel.  Det kom ikke uventet fra selveste formannen i partiet, Jonas Gahr Støre da han møtte Arbeidernes ungdomsfylking på Utøya i sommer.  Dette åstedet for terror har også i mange år vært en av antisemittismens varmeste heksegryter i Norge, så angrepet på jødene hørte på et vis til der.  Men sammenhengen var spesiell.  Like forut hadde den israelske nasjonalforsamlingen vedtatt en lovtekst – et tillegg til grunnloven – som sier at Israel er det jødiske folks nasjonalstat og at nasjonalsangen er Hatikva, ...

Mer...

President of Israel, Reuven Rivlin, at a working meeting with Norwegian Foreign Minister, Ine Marie Eriksen Søreide, who visited Israel. Sunday, January 7, 2018. Photo Credit: Mark Neiman / GPO.

Finansiering av terror

Igjen dukker spørsmålet opp om Norge bidrar til finansiering av terrorvirksomhet i Midtøsten.  Denne gangen er det stortingsrepresentant Ingjerd Schau (H) som 21. august spør om utenriksministeren kan forsikre at den norske støtten til Palestina ikke går til å belønne terror eller antisemittisme? Utenriksminister Eriksen Søreide uttalte i sitt svar blant mye annet at "den palestinske støtteordningen for palestinske fanger i israelske fengsler er ikke finansiert med norske bistandsmidler.  Dette har Norge fått gjentatte forsikringer om fra de palestinske selvstyremyndighetene.  Daværende statsminister Fayyad bekreftet i et brev til utenriksminister Eide i 2013 at norske bistandsmidler ikke ble brukt til finansiering av ...

Mer...

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. Av Kjetil Ree - Eget verk, CC BY-SA 3.0, Lenke

Regjeringen og «Palestina»

Dialogen mellom SV og utenriksministeren i Stortinget fortsetter, og den politiske harmonien mellom dem er iøynefallende.  Denne gangen gjelder det israelske myndigheters avvisning av en "studiegruppe" fra Palestinakomitéen som søkte visum for en "solidaritetsreise" til "Palestina, nærmere bestemt Vestbredden." Det SV ville ha rede på var hvordan utenriksministeren "vurderer … lovligheten ved denne innreisenekten, og hvordan vil utenriksministeren arbeide overfor israelske myndigheter for å sikre normal tilgang til området for PK"? Som både SV og utenriksministeren vet svært godt, har Israel besluttet å holde opp med å tillate boikott- og hatgrupper å reise fritt omkring i landet med sin agitasjon og sitt ...

Mer...

Biler settes i brann i Sverige. Faksimile fra dagspressen.

Svenske tilstander

I mange år har det jødiske samfunn i Sverige stått under angrep fra muslimske innvandrere som ikke legger en demper på sitt jødehat selv om de har fått asyl som flyktninger i det liberale Sverige.  Etter århundrer i fred er nå det jødiske samfunn i Sverige noen steder i ferd med å gå i oppløsning.  Noen få holder stand, men stadig flere drar hjem til Israel.  Det er nemlig ikke bare mot islamske jihadister de må forsvare seg.  Også svensker har nådd et nivå av desperasjon hvor de forsøker å tekkes jihadistene ved å skylde på andre.  Vi har tidligere opplevd ...

Mer...

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Norge utfordrer Israels tålmodighet

Etter den voldelige maktovertakelsen til Hamas på Gazastripen i 2007, oppdaget israelske myndigheter at Hamas var i ferd med å importere store mengder våpen og ammunisjon til Gaza fra Iran.  Flere skipslaster med slike våpen ble beslaglagt, og Israel erklærte derfor en sjøblokade for våpensendinger til Gazastripen.  Dette militære og forsvarsrettede tiltaket er fullt lovlig etter internasjonal rett, noe som er bekreftet både fra FN og fra det norske Utenriksdepartement. I årene etter maktovertakelsen på Gazastripen har Hamas rettet tusentalls rakett- og bombeangrep mot de nærliggende sivile landsbyene på israelsk side av grensen og har drept og lemlestet mange israelere.  Denne ...

Mer...

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Mobbing kan bekjempes

Mobbing og trakassering er igjen høyt på dagsorden i den norske debatten.  Det var kong Harald som slo an tonen i sin nyttårstale, og regjeringen følger opp med et klart standpunkt: Mobbetallene blir en av de første oppgavene den nye kunnskaps- og integreringsministeren Jan Tore Sanner (H) vil ta tak i.  Vi ønsker ham lykke til.

Det er forresten to år siden Regjeringen annonserte nye tiltak mot mobbing, men politiske erklæringer ser ikke ut til å hjelpe stort.  Fremdeles rapporteres det om urovekkende mye mobbing blant barn og unge, og inntrykket forsterkes av den nye bølgen av «metoo»-varsler som avslører at det ikke bare er 50.000 skolebarn som trakasseres, men store deler av det norske samfunn med kulturarbeidere, politikere og andre lederskikkelser som medvirkende.  Kravet om nulltoleranse for mobbing i skolen er viktig, men problemet bør ikke isoleres til skolen, – det bør tas fatt i som et langt mer generelt samfunnsproblem. 

For seks år siden kunne NRK fortelle at ett av tre jødiske skolebarn i Oslo ble mobbet fordi de var jøder.  Det ledet til undersøkelser av antisemittismens utbredelse blant nordmenn.  Men allerede for 16 år siden var dette mobbeproblemet akutt og førte til politianmeldelser.  Denne utviklingen var blant de forhold Senter mot antisemittisme tok opp allerede da med det formål å bidra til offentlig informasjon og debatt om dette ondet.  Responsen var ikke overveldende.

I årene som er gått har vi fulgt med i norsk offentlig debatt med særlig henblikk på å observere og informere om forekomsten av antisemittisk mobbing, og søkt å finne sammenhenger og forklaringer som kan gi innsikt i hvordan det er mulig at et folk i generasjon etter generasjon kan bli gjort delaktige i slike ondskapsfulle oppfatninger og holdninger som blant annet fører til antisemittisk atferd og mobbing.  Våre erfaringer fra dette arbeidet har ikke overrasket oss: Det er i dag først og fremst massemedier som skaper og formidler de atferdsdannende holdningene som fører til mobbing og trakassering i samfunnet.

Det som er overraskende er at de myndigheter som påtar seg ansvar for å bedre situasjonen og få slutt på mobbingen, ikke synes å ha reflektert over selv de mest åpenbare årsakssammenhenger bak denne utviklingen.  Det er bra at det nedsettes arbeidsutvalg, lages handlingsplaner og bevilges penger til sikkerhetstiltak for noen av ofrene, men dette har jo aldri vært annet enn en form for politisk avlat eller i beste fall symptombehandling.  Det kan hende at erkjennelsen av problemets røtter og årsakssammenheng får myndigheter til å kvie seg for å ta fatt i det.  De velger heller enkle symboltiltak som døyver samvittigheten en stund.

Mobbing og fysisk vold av og mot barn er brutal og voldelig atferd.  Barn er ikke født med slik atferd, – de har lært under fravær av korrektiver at slik atferd kan være greit.  Hvis man undres over hvordan barn kan ha lært noe slikt, skal man bare kaste et blikk på det tilbudet av filmer, dataspill og barne-tv-programmer de overøses med helt fra de er små.  Det er nesten ikke mulig å finne en tv-kanal for små barn som ikke stadig formidler brutalitet og vold.  Og for større barn, tenåringer og voksne, finnes knapt et volds- og mobbefritt tilbud av medieunderholdning i det kommersielle mediemarkedet.

Den «elefanten i rommet» som medieindustrien utsetter befolkningen for gjennom et daglig og vedvarende påtrykk av utspekulert, brutal og voldspreget «underholdning,» kan ha som konsekvens at mennesker både lærer og praktiserer slik atferd.  Å se bort fra dette er virkelighetsfornektelse.  Selv «uskyldige» tegnefilmer kan i verste fall ha slike følger.  Dette er ingen ny erkjennelse, – det har vært forsket på denne sammenhengen i mange år. 

I Israel har man gjennom tiår kunnet observere hvordan utspekulerte programmer i arabisk barne-tv systematisk oppdrar barn til å synes at brutale terrorhandlinger mot jøder er helt greit.  Det er ingen grunn til å tro at den daglige voldsopplæringen for alle aldersgrupper gjennom massemediene virker annerledes her.  Når de voksne viser at det er greit å hate, erte, sparke og slå på film, må det vel være greit ellers også?

Atferd påvirkes av kultur.  Der hvor kulturlivet er blitt til en underholdningsindustri hvor ondskapsfull, brutal og voldelig atferd er dagligdagse selvfølgeligheter, kan man ikke bli overrasket over å oppdage at barn og unge har lært å tro at dette er som det skal være.  Tradisjonell normsettende religion og kultur er på vikende front i vestlige land, og det er i stor grad medier og akademia som bringer frem dette skiftet.  Det er ikke først og fremst foreldrene som har skylda for at barn lærer å mobbe i dagens samfunn.  Men de kan ta ansvar og følge med i hva som påvirker barna deres.  Foreldrene kan gjøre en innsats for å gi barna normer, alternative holdninger og atferd til det som mediene tilbyr dem.

Men her kan også de bekymrede myndighetene komme på banen og erkjenne sin del av ansvaret.  Medienes kommersielle voldsindustri kan det også gjøres noe med.  Hvis man, som statsministeren foreslår, kan iverksette en metoo-kampanje mot korrupsjon, kan man kanskje også gjøre det samme mot medienes kommersielle voldsforherligelse?  Men da må man rette søkelyset dit hvor dette ondet først og fremst kommer fra.  Har politikerne mot til det?

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?