Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Når Norge «refser Israel»

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til. Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området.

Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV i Stortinget hvor utenriksministeren 11. juni kunne opplyse at «Norge har uttrykt dyp bekymring over denne saken i en felles uttalelse med EU 12. mai.» Hun opplyste videre bl.a. at «… Norge har også tidligere oppfordret Israel til å trekke ordre om riving av flere bygninger og annen infrastruktur. Gjennom FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (Ocha) og Flyktninghjelpen har vi vært med på å finansiere en skole i landsbyen. … Vi har tatt saken opp direkte med israelske myndigheter og har bedt om at beslutningen ikke iverksettes.» Flyktninghjelpens virksomhet i området finansieres av Utenriksdepartementet og bl.a. EU.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Verdensmesterskapet i selvmål

Landsorganisasjonen, LO, og tilknyttede "Sondergruppen" så som Fagforbundet, Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomitéen og dens frontorganisasjon "Akademisk og kulturell boikott av Israel," AKLUBI, har i sommer slått seg sammen med halvannet hundre liknende "spesialstyrker" fra Europa i en kampanje mot den jødiske staten Israels bidrag til europeisk sivil og militær sikkerhet. Problemet deres er at israelsk teknologi og erfaring i bekjempelse av terror og infiltrasjon er effektiv og sterkt etterspurt i Europa som kjemper en tapende kamp mot en voksende bølge av både hjemmelagede og hjemvendte terrorister som er ferdig utdannede og kamptestet i Syria og andre land i Midtøsten, som LO ...

Mer...

Norsk utenriks- og forsvarspolitikk

Ved flere anledninger har vi fått inntrykk av at utenriksministerens oppgave har vært å ivareta utlandets interesser overfor Norge.  Vi har satt spørsmålstegn ved standpunkter vi mener ikke kan være i Norges interesse, og vi blir mer og mer usikre på hvilket partipolitisk grunnlag vår utenrikspolitikk bygger på.  Tradisjonelt har norsk utenriks- og forsvarspolitikk vært oppfattet som en ukontroversiell fellesnevner med bred politisk støtte i Stortinget hvor hovedformålet har vært å sikre Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet.  Er dette bare en gammel floskel? Norges forhold til USA har alltid vært et sentralt og overordnet element i vår utenriks- og ...

Mer...

Arbeiderpartiet og den jødiske staten

Som vi tidligere har bemerket kan utbrudd av antisemittiske hendelser ha sesongvariasjoner hvor ferietiden er en av høysesongene.  Denne sommeren er intet unntak, og vi registrerer slik virksomhet fra øverst til nederst i samfunnet.  Regjeringen topper listen med sin eksklusive særbehandling av den jødiske staten i FN, tett fulgt av allmennkringkasteren NRK som uanfektet gjentar gamle løgner om Israel.  Nederst på rangstigen finner vi en iransk popartist som i likhet med MDG-islamisten Shoaib Sultan har skapt egenreklame i mediene med sitt skjendige og åpenlyst rasistiske angrep på jødene. Et fenomen vi ikke har sett mye av tidligere, er at det knapt ...

Mer...

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og "Staten Palestina" på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen. I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels "bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier.  Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at "Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold."  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner ...

Mer...

Kartet som er distribuert av IDF viser målene for omkring 100 raketter og granater skutt Hamas mot Israel den 30. mai 2018.

Et brennende ønske om blodig krig

Etter å ha tilbrakt natten i tilfluktsrom gikk israelske barn på skolen som vanlig den 30. mai.  Mer enn 100 raketter og granater, avfyrt av Hamas på Gazastripen mot sivile landsbyer i Israel, har de siste dager komplisert dagliglivet for mange israelere, men den palestinske bønnen om krig har ikke fått den ønskede respons.  Israel eliminerte noen av våpen- og rakettfabrikkene til Hamas som svar, men ellers var det forholdsvis stille i området.  Når Israel sier at de besvarer ild med ild og stillhet med stillhet, betyr det ikke "våpenhvile" slik enkelte medier vil ha det til.  Det betyr bare ...

Mer...

Kritisk særbehandling av Israel er diskriminerende

For noen år siden skapte Sør-Afrikas sjefsrabbiner, Warren Goldstein, internasjonal debatt da han i et oppslag i The Jerusalem Post hevdet at den beste beskrivelsen av anti-israelske aktivisters anstrengelser var gitt av en viss propagandaminister som skal ha uttalt at "hvis du forteller en løgn som er stor nok, og fortsetter å gjenta den, vil folk til slutt begynne å tro på den." Saken gjaldt fremstillingen i mediene av Israel som "apartheid-stat," noe rabbi Goldstein hadde personlig erfaring omkring som ikke-hvit innbygger i den sør-afrikanske apartheid-staten.  Men både de store og de små løgnene om Israel dreier seg om langt flere ...

Mer...

Løgnen om deling av Jerusalem

USAs erkjennelse av det faktum at Jerusalem har vært det jødiske folks hovedstad i mer enn 3000 år og den gjenopprettede staten Israels hovedstad i 70 år, har stukket hull på en verkebyll som i mange år har vært til skade for Israels samkvem med den vestlige verden.  Frykten for ikke å fremstå som spesielt vennligsinnet overfor den islamske og især den arabiske verden har gjennom 70 år fått vestlige regjeringer til å utvise kreativitet når det gjelder å finne begrunnelser for ikke å legge sine ambassader til Israels hovedstad.  Men de har aldri hatt problemer med å finne frem ...

Mer...

Misbruk av Operasjon dagsverk

Om Operasjon dagsverk leser vi at det arrangeres årlig av norsk ungdom og organiseres i regi av Elevorganisasjonen.  Tanken bak Operasjon dagsverk er at ungdommer i Norge skal gi en dag av sitt skoleår og jobbe slik at vanskeligstilt ungdom andre steder i verden også skal få muligheten til å få utdanning.  Det er en edel tanke å ville gi av sin overflod for å hjelpe ungdom andre steder i verden.  I år har man vedtatt at Operasjon dagsverk skal brukes til å finansiere hjelp til palestinsk ungdom.

Det er organisasjonen KFUK-KFUM Global som i år har fått innvilget søknaden om støtte fra Operasjon dagsverk.  Vanligvis ligger det innsamlede beløp på 20-25 millioner kroner, så det er snakk om en svært omfattende virksomhet denne organisasjonen planlegger å gjennomføre blant palestinsk ungdom.  «Pengene som blir samlet inn, skal gå til den palestinske ungdommens kamp for trygge lokalsamfunn, likestilling, kunnskap om rettigheter og politisk innflytelse over egne liv,» fremgår det av en pressemelding fra Operasjon dagsverk.  «I tillegg vil prosjektet rette seg mot unges psykiske helse og behandling av traumer slik at ungdom som vokser opp i den vanskelige konfliktsituasjonen, er bedre rustet til å møte fremtiden,» opplyser utenlandsleder Kristin Bjorå i KFUK-KFUM Global.

Vi er ikke i tvil om at det blant palestinsk ungdom er store behov for tiltak som kan motvirke de skader som påføres deres psykiske helse og de traumer ungdom som vokser opp i den vanskelige konfliktsituasjonen opplever.  Men vi setter et stort spørsmålstegn ved valget av organisasjon som skal hjelpe dem med dette.  Gjennom mange år har vi kjent nettopp organisasjonen KFUK-KFUM Global som en av de mest halsstarrige formidlere av anti-israelsk agitasjon og antisemittisk grums blant norsk ungdom og kirkelige organisasjoner.  Og ikke bare det: Denne organisasjonen er særdeles aktiv når det gjelder å propagere bred økonomisk boikott av Israel.

Som noen vil huske, fattet Regjeringen en beslutning i forbindelse med statsbudsjettet for 2018, side 178, hvor man bl.a. sier at «Det er heller ikke i tråd med norsk politikk å støtte organisasjoner som har uttrykt hovedformål å fremme BDS-kampanjen (Boikott, Desinvesteringer og Sanksjoner).  Regjeringen er imot boikott av Israel.» 

Organisasjonen KFUK-KFUM derimot, har full boikott av Israel som et av sine sentrale politiske mål for virksomheten i Norge.  Likevel er denne organisasjonen blant de mange frivillige organisasjoner som er listet opp i Kulturbudsjettet for inneværende år (s. 27).  Har det skjedd en glipp?

Hvilken utdanning palestinsk ungdom allerede får er velkjent etter at en rekke organisasjoner har studert det palestinske skoleverket og de læremidlene som er brukt gjennom mange år.  Senter mot antisemittisme har selv omtalt det antisemittiske innholdet i palestinske lærebøker i femten år og har vært med på å dokumentere overfor Stortinget hva norske bistandsmidler til palestinske myndigheter brukes til av propaganda og politisk oppvigleri.

Det er for lengst gjort kjent gjennom grundige og veldokumenterte studier at den samordnede bruken av læremidler i skolen, opplæring i skole og barnehage og intensiv påvirkning gjennom fjernsyn, inkludert barne-tv, gjør at ingen palestinske ungdommer i dag vokser opp, hverken i Gaza eller på Vestbredden, uten å være svært grundig indoktrinert med ekstremt negative og hatefulle holdninger, ikke bare til staten Israel, men til jøder og vestlig kultur overhode.

Denne systematiske og vedvarende påvirkningen fra barneårene får som oppfølging at palestinske ungdommer gjennom aggressiv agitasjon i moskéene indoktrineres som aktive jihadister.  Formålet er ikke å støtte en fredsprosess, men å bidra i terrorkrigen mot Israel.  Disse ungdommene rekrutteres som terrorister av organisasjoner som Fatah som igjen er ledende innenfor PLO og de palestinske myndighetene som er sterkt finansiert av norske bistandsmidler.

Det kan ikke reises tvil om at palestinsk ungdom lider sterkt under «den vanskelige konfliktsituasjonen,» slik KFUK-KFUM uttrykker det.  Men påstanden fra KFUK-KFUM om at det er Israel som påfører disse ungdommene deres lidelser er en blank løgn, i likhet med deres begrunnelse for full boikott av Israel.  KFUK-KFUM har levert en søknad om støtte fra Operasjon dagsverk som er fullstendig villedende i forhold til hva som er hverdagen for disse ungdommene, og hva det er mulig å gjøre for dem med innsamlede midler fra Norge, 

I søknaden fra KFUK-KFUM heter det bl.a. at «ungdommene vil få utdanning som kan frigjøre fra undertrykkende kjønnsroller, opphør av traumer som undertrykker deres mulighet for personlig utvikling, økt kunnskap om demokratisk styresett, antikorrupsjon og borgerrettigheter, samt opplysning og opplæring i ikke-voldelig motstand mot okkupasjonen som hindrer deres rett til en rettferdig og fredelig framtid.» 

Det heter videre at «målet for prosjektet er å aktivt involvere ungdommer i arbeidet for rettferdig og bærekraftig fred,» og at «norsk ungdom vil kunne engasjere seg i dette prosjektet fordi det bygger på demokratiske prosesser, deltakelse, kjønnsroller og grunnleggende menneskerettigheter.»  Det er den slags floskler som kan lede nordmenn til å bruke titalls millioner på et prosjekt som i ett og alt fremstår som et stort bedrag, iscenesatt av en organisasjon som bruker store ressurser på å skape et vrengebilde av den jødiske staten og dens nærvær i Landet Israel. 

KFUK-KFUM legger imidlertid vekt på at «okkupasjonen av Palestina står også høyt på agendaen i Norge og mange ungdommer engasjerer seg for å skape en varig fred for Israel og Palestina.»  Både søknaden og organisasjonens øvrige argumentasjon og praksis viser til det ugjendrivelige at målet for KFUK-KFUM er den jødiske statens utslettelse.  For det formålet er de villige til å samarbeide med noen av de mest anti-israelske kreftene i Midtøsten. 

Det er synd for alle de norske ungdommene som på denne måten villedes og bedras til å tjene et formål som de sannsynligvis ikke er klar over.  Spesielt ille er det at norsk skoleungdom, uten å være gjort oppmerksom på det, forledes til å støtte en organisasjon som på grunn av sin boikott av Israel har diskvalifisert seg til støtte fra norske myndigheter.  Dette oppfatter vi som et alvorlig overgrep og misbruk av Operasjon dagsverk.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?