Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

På Israels 70-årsdag

I disse dager feirer Israel at det er 70 år siden jødenes hjemland ble gjenopprettet som uavhengig stat. Hendelsen hadde stor likhet med det som skjedde på Eidsvold 17. mai 1814 da Norge av valgte representanter for folket ble gjenopprettet som uavhengig kongerike. Som i Norge feirer israelerne sin uavhengighetsdag ved å legge stor vekt på å vedlikeholde det historiske minnet. For som nordmenn, er israelere flest klar over at uten bevissthet om historiske feil og mangler, er faren stor for å gjenta dem. Som Norge var naboenes svar på uavhengigheten å gå til militært angrep og invasjon, og som det var for Norge, har veien til fred og forsoning med naboene vært lang og vanskelig. De er ennå ikke kommet helt frem.

Vi har flere ganger omtalt den negative virkningen det har på folkemeningen når politikere og andre offentlige personer står frem i mediene og taler nedsettende, slurvete og fiendtlig om den jødiske staten. Det samme gjelder den vinklingen riksmediene ofte velger når de omtaler noe som har skjedd i Israel. Det er så godt som alltid påfallende negativ selv om det finnes unntak. Man får inntrykk av at alle nyheter fra dette landet har noe negativt ved seg og at norske medier legger vekt på å få nettopp dette frem.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

På Israels 70-årsdag

I disse dager feirer Israel at det er 70 år siden jødenes hjemland ble gjenopprettet som uavhengig stat.  Hendelsen hadde stor likhet med det som skjedde på Eidsvold 17. mai 1814 da Norge av valgte representanter for folket ble gjenopprettet som uavhengig kongerike.  Som i Norge feirer israelerne sin uavhengighetsdag ved å legge stor vekt på å vedlikeholde det historiske minnet.  For som nordmenn, er israelere flest klar over at uten bevissthet om historiske feil og mangler, er faren stor for å gjenta dem.  Som Norge var naboenes svar på uavhengigheten å gå til militært angrep og invasjon, og som ...

Mer...

Den norske koblingen til terror

Vi har ofte omtalt norske myndigheters støtte til organisasjoner som agiterer for boikott av Israel.  Dette skjer på tross av at Regjeringen i Statsbudsjettet har erklært at den ikke støtter boikott av Israel.  Den siste saken gjaldt boikott-organisasjonen Fellesutvalget for Palestina som med offentlig støtte har konstruert en "rapport" med usannheter om noe de kaller Israels "vannkrig" mot den Palestina-arabiske befolkningen i Judea og Samaria.  Men dette er ikke et enestående tilfelle.  Antisemittisk grums synes å ha blitt en varig bestanddel i norsk organisasjonsliv med eller uten offentlig støtte. I mange år har vi også omtalt deler av det "bistandsarbeidet" norske ...

Mer...

Hva er det Regjeringen støtter?

Den 5. april lanserte Fellesutvalget for Palestina en rapport om noe de fremstiller som Israels "vannkrig" mot den Palestina-arabiske befolkningen.  Denne rapporten som er ført i pennen av den frivillige organisasjonen Fivas, påstås å være "et bidrag i det internasjonale arbeidet for å styrke palestinerne sin kollektive rett til selvbestemmelse og egen stat."  Vi tror ikke den er det.  Hele rapporten om Israels "vannkrig" mot Palestina-arabere er en gjentakelse av en gammel ondskapsfull usannhet om at Israel stjeler vannet fra den arabiske befolkningen i Judea og Samaria. For dem som måtte være usikre på hvem dette fellesutvalget er, så består det ...

Mer...

Hva er det som splitter?

”Jeg vil være den jeg er og si min mening,” var Sylvi Listhaugs kommentar til hvorfor hun trakk seg fra Regjeringen Solberg.  Det er en meget talende begrunnelse for den beslutningen hun tok etter møtet med statsministeren kvelden før.  Vi skal ikke gjennomgå denne saken, men si litt om hvordan den ser ut fra utsiden, ‒ der hvor de norske mediene, ekspertene og politikerne ikke befinner seg. Det vi opplever er et varsko, ‒ et illevarslende tegn på at noe er galt et sted bak kulissene.  Enhver norsk politiker har nemlig plikt til å være den de er og ikke mene ...

Mer...

Misbruk av Operasjon dagsverk

Om Operasjon dagsverk leser vi at det arrangeres årlig av norsk ungdom og organiseres i regi av Elevorganisasjonen.  Tanken bak Operasjon dagsverk er at ungdommer i Norge skal gi en dag av sitt skoleår og jobbe slik at vanskeligstilt ungdom andre steder i verden også skal få muligheten til å få utdanning.  Det er en edel tanke å ville gi av sin overflod for å hjelpe ungdom andre steder i verden.  I år har man vedtatt at Operasjon dagsverk skal brukes til å finansiere hjelp til palestinsk ungdom. Det er organisasjonen KFUK-KFUM Global som i år har fått innvilget søknaden om ...

Mer...

Den palestinske farsen

Gjennom flere tiår har vi hørt om Norges innsats for å skape fred i Midtøsten.  Profilert som diplomatiets verdensmester i fredsskapende arbeid har Utenriksdepartementets folk, sterkt tilskyndet av LO og Arbeiderpartiet, oppsøkt konfliktområder verden rundt og bistått med penger, hemmelige møterom og diplomatiske prosesser for å skape fred.  Mest iøynefallende og langvarig har denne virksomheten vært i Midtøsten hvor Norge på 1990-tallet påtok seg oppgaven å være hovedsponsor for fred mellom Israel og de Palestina-arabiske organisasjonene som var tilknyttet PLO og den gang levde i eksil i Tunisia.   I dag, utallige milliarder av bistandskroner og flere tusen menneskeliv fattigere, er ...

Mer...

Fredsplan – for hvem?

Forventningene til president Donald Trumps lenge annonserte forslag til løsning på den arabisk-israelske konflikten er voksende, og det går knapt en dag uten at denne planen, som ingen ennå har sett, blir gjenstand for spekulative kommentarer og analyser i internasjonale medier.  Det eneste som er lekket fra Washington er vage utsagn om at ingen av partene kommer til å like eller mislike planen, og at det vil kreves smertefulle kompromisser. Dette minner sterkt om de beskrivelsene vi allerede har sett de siste 25 årene av alle de fredsplanene som har vært foreslått, enten fra partene selv eller fra mer eller mindre ...

Mer...

Israel forbereder seg på krig

Langsomt endrer situasjonen seg i Midtøsten.  Den regionale krigen som mediene for syv år siden entusiastisk beskrev som "den arabiske våren," er mange steder i ferd med å gå tom for ammunisjon.  Land ligger i ruiner og millioner av mennesker er fordrevet fra sine hjem.  Den fattigdommen og fortvilelsen som for syv år siden sendte folk ut i gatene for å protestere mot økende brødpriser har nådd et nivå vi aldri før har sett i denne del av verden.  Nå finnes det ikke brød å få for noen som helst pris for den jevne borger i de hardest rammede landene.  ...

Mer...

Politikken radikaliseres

Store endringer i velgeroppslutningen var synlige før varslersakene rammet de politiske partiene.  Radikaliseringstendensen på venstresiden fikk et tydelig utslag da det revolusjonære marxist-leninistiske partiet "Rødt" oppnådde å få en representant på Stortinget, samtidig som SV og de grønne forsvarte sine posisjoner.  I dag utgjør ifølge meningsmålingene denne radikale falanksen en blokk på omkring 15 prosent av velgerne til venstre for Arbeiderpartiet.  Det Arbeiderpartiet nå taper i oppslutning ser ut til å kompenseres på ytterste venstre fløy. At regjeringen Solberg med et nødskrik overlevde valget kan ikke forklares med at de borgerlige partiene holder ideologisk stand mot venstresiden.  Tydeligst ser vi dette ...

Mer...

Striden om Jerusalem

Israels hovedstad, Jerusalem, har vært omstridt i årtusener.  For enkelte synes det ikke å være mulig å legge til side engasjementet for denne byen.  Igjen og igjen dukker Jerusalem opp som et stridstema, og det skal ikke mer til enn at arkeologer graver frem historisk ugjendrivelige bevis for byens jødiske forhistorie, noe de har holdt på med gjennom halvannet århundre, før politikere over store deler av verden får problemer og reiser anklager mot Israel for å gjøre noe upassende. Den europeiske unions, EUs, sendemann til Israel har nylig utarbeidet en årsrapport til sin arbeidsgiver i Brussel hvor han går i rette ...

Mer...

Misbruk av Operasjon dagsverk

Om Operasjon dagsverk leser vi at det arrangeres årlig av norsk ungdom og organiseres i regi av Elevorganisasjonen.  Tanken bak Operasjon dagsverk er at ungdommer i Norge skal gi en dag av sitt skoleår og jobbe slik at vanskeligstilt ungdom andre steder i verden også skal få muligheten til å få utdanning.  Det er en edel tanke å ville gi av sin overflod for å hjelpe ungdom andre steder i verden.  I år har man vedtatt at Operasjon dagsverk skal brukes til å finansiere hjelp til palestinsk ungdom.

Det er organisasjonen KFUK-KFUM Global som i år har fått innvilget søknaden om støtte fra Operasjon dagsverk.  Vanligvis ligger det innsamlede beløp på 20-25 millioner kroner, så det er snakk om en svært omfattende virksomhet denne organisasjonen planlegger å gjennomføre blant palestinsk ungdom.  «Pengene som blir samlet inn, skal gå til den palestinske ungdommens kamp for trygge lokalsamfunn, likestilling, kunnskap om rettigheter og politisk innflytelse over egne liv,» fremgår det av en pressemelding fra Operasjon dagsverk.  «I tillegg vil prosjektet rette seg mot unges psykiske helse og behandling av traumer slik at ungdom som vokser opp i den vanskelige konfliktsituasjonen, er bedre rustet til å møte fremtiden,» opplyser utenlandsleder Kristin Bjorå i KFUK-KFUM Global.

Vi er ikke i tvil om at det blant palestinsk ungdom er store behov for tiltak som kan motvirke de skader som påføres deres psykiske helse og de traumer ungdom som vokser opp i den vanskelige konfliktsituasjonen opplever.  Men vi setter et stort spørsmålstegn ved valget av organisasjon som skal hjelpe dem med dette.  Gjennom mange år har vi kjent nettopp organisasjonen KFUK-KFUM Global som en av de mest halsstarrige formidlere av anti-israelsk agitasjon og antisemittisk grums blant norsk ungdom og kirkelige organisasjoner.  Og ikke bare det: Denne organisasjonen er særdeles aktiv når det gjelder å propagere bred økonomisk boikott av Israel.

Som noen vil huske, fattet Regjeringen en beslutning i forbindelse med statsbudsjettet for 2018, side 178, hvor man bl.a. sier at «Det er heller ikke i tråd med norsk politikk å støtte organisasjoner som har uttrykt hovedformål å fremme BDS-kampanjen (Boikott, Desinvesteringer og Sanksjoner).  Regjeringen er imot boikott av Israel.» 

Organisasjonen KFUK-KFUM derimot, har full boikott av Israel som et av sine sentrale politiske mål for virksomheten i Norge.  Likevel er denne organisasjonen blant de mange frivillige organisasjoner som er listet opp i Kulturbudsjettet for inneværende år (s. 27).  Har det skjedd en glipp?

Hvilken utdanning palestinsk ungdom allerede får er velkjent etter at en rekke organisasjoner har studert det palestinske skoleverket og de læremidlene som er brukt gjennom mange år.  Senter mot antisemittisme har selv omtalt det antisemittiske innholdet i palestinske lærebøker i femten år og har vært med på å dokumentere overfor Stortinget hva norske bistandsmidler til palestinske myndigheter brukes til av propaganda og politisk oppvigleri.

Det er for lengst gjort kjent gjennom grundige og veldokumenterte studier at den samordnede bruken av læremidler i skolen, opplæring i skole og barnehage og intensiv påvirkning gjennom fjernsyn, inkludert barne-tv, gjør at ingen palestinske ungdommer i dag vokser opp, hverken i Gaza eller på Vestbredden, uten å være svært grundig indoktrinert med ekstremt negative og hatefulle holdninger, ikke bare til staten Israel, men til jøder og vestlig kultur overhode.

Denne systematiske og vedvarende påvirkningen fra barneårene får som oppfølging at palestinske ungdommer gjennom aggressiv agitasjon i moskéene indoktrineres som aktive jihadister.  Formålet er ikke å støtte en fredsprosess, men å bidra i terrorkrigen mot Israel.  Disse ungdommene rekrutteres som terrorister av organisasjoner som Fatah som igjen er ledende innenfor PLO og de palestinske myndighetene som er sterkt finansiert av norske bistandsmidler.

Det kan ikke reises tvil om at palestinsk ungdom lider sterkt under «den vanskelige konfliktsituasjonen,» slik KFUK-KFUM uttrykker det.  Men påstanden fra KFUK-KFUM om at det er Israel som påfører disse ungdommene deres lidelser er en blank løgn, i likhet med deres begrunnelse for full boikott av Israel.  KFUK-KFUM har levert en søknad om støtte fra Operasjon dagsverk som er fullstendig villedende i forhold til hva som er hverdagen for disse ungdommene, og hva det er mulig å gjøre for dem med innsamlede midler fra Norge, 

I søknaden fra KFUK-KFUM heter det bl.a. at «ungdommene vil få utdanning som kan frigjøre fra undertrykkende kjønnsroller, opphør av traumer som undertrykker deres mulighet for personlig utvikling, økt kunnskap om demokratisk styresett, antikorrupsjon og borgerrettigheter, samt opplysning og opplæring i ikke-voldelig motstand mot okkupasjonen som hindrer deres rett til en rettferdig og fredelig framtid.» 

Det heter videre at «målet for prosjektet er å aktivt involvere ungdommer i arbeidet for rettferdig og bærekraftig fred,» og at «norsk ungdom vil kunne engasjere seg i dette prosjektet fordi det bygger på demokratiske prosesser, deltakelse, kjønnsroller og grunnleggende menneskerettigheter.»  Det er den slags floskler som kan lede nordmenn til å bruke titalls millioner på et prosjekt som i ett og alt fremstår som et stort bedrag, iscenesatt av en organisasjon som bruker store ressurser på å skape et vrengebilde av den jødiske staten og dens nærvær i Landet Israel. 

KFUK-KFUM legger imidlertid vekt på at «okkupasjonen av Palestina står også høyt på agendaen i Norge og mange ungdommer engasjerer seg for å skape en varig fred for Israel og Palestina.»  Både søknaden og organisasjonens øvrige argumentasjon og praksis viser til det ugjendrivelige at målet for KFUK-KFUM er den jødiske statens utslettelse.  For det formålet er de villige til å samarbeide med noen av de mest anti-israelske kreftene i Midtøsten. 

Det er synd for alle de norske ungdommene som på denne måten villedes og bedras til å tjene et formål som de sannsynligvis ikke er klar over.  Spesielt ille er det at norsk skoleungdom, uten å være gjort oppmerksom på det, forledes til å støtte en organisasjon som på grunn av sin boikott av Israel har diskvalifisert seg til støtte fra norske myndigheter.  Dette oppfatter vi som et alvorlig overgrep og misbruk av Operasjon dagsverk.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?