Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Hvem er bekymret for palestinerne?

I serien av spørsmål til utenriksministeren i Stortinget denne sommeren, tar vi også med spørsmålet fra Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg den 5. oktober om hvorvidt utenriksministeren vil «vurdere konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel for å forhindre at beduinlandsbyen Khan al-Ahmar på den okkuperte Vestbredden blir jevnet med jorden og beboerne tvangsflyttet i strid med Folkeretten?»

Til forskjell fra partiene SV og Rødt, spilte Arbeiderpartiet på 1990-tallet en sentral rolle i arbeidet med å legge grunnlag for en israelsk-palestinsk fredsløsning – de såkalte Oslo-avtalene – som i årene etter har dannet grunnlag for fredsforhandlinger mellom partene, og som fremdeles anses for å være det eneste avtalegrunnlaget for fred som finnes der.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Hvem er bekymret for palestinerne?

I serien av spørsmål til utenriksministeren i Stortinget denne sommeren, tar vi også med spørsmålet fra Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg den 5. oktober om hvorvidt utenriksministeren vil "vurdere konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel for å forhindre at beduinlandsbyen Khan al-Ahmar på den okkuperte Vestbredden blir jevnet med jorden og beboerne tvangsflyttet i strid med Folkeretten?"  Til forskjell fra partiene SV og Rødt, spilte Arbeiderpartiet på 1990-tallet en sentral rolle i arbeidet med å legge grunnlag for en israelsk-palestinsk fredsløsning – de såkalte Oslo-avtalene – som i årene etter har dannet grunnlag for fredsforhandlinger mellom partene, og som ...

Mer...

Stengningsregimet i Gaza

Det har i sommer vært uvanlig aktivitet fra venstresiden på Stortinget når det gjelder å engasjere utenriksministeren i debatt om de problemene Israel sliter med i forholdet til sine Palestina-arabiske naboer.  For noen uker siden fant partiet Rødt (tidligere AKP m-l) det påkrevd å be om en forklaring på hva utenriksministeren bygger på når hun anser at den israelske marinens håndtering av det norske demonstrasjonsfartøyet "Kårstein" ikke gir grunnlag for protest men ligger innenfor det man må tåle i henhold til internasjonal rett. Utenriksministeren viste til sine svar av 8. og 14. august på skriftlige spørsmål fra partiet SV, hvor hun ...

Mer...

Palestinians surround a bulldozer in Khan al-Ahmar, Wednesday, July 4, 2018. Israeli police scuffled with with activists protesting the planned demolition of Khan al-Ahmar.  Israel says the structures were illegally built and pose a threat to residents because of their proximity to a highway. Critics say it is nearly impossible to get building permits, and that the residents are being removed to clear the way for Jewish settlements.(AP Photo/Majdi Mohammed)

Utenriksdepartementet sponser oppvigleri

Under en "kunstutstilling" som fant sted i den rivningstruede beduinleiren Khan al-Ahmar som ligger i Område C i Judea, var den norske regjering representert ved stasjonssjef Hilde Haraldstad som til daglig representerer norske myndigheter overfor de palestinske selvstyremyndighetene fra sitt kontor i landsbyen Al Ram. Som vi tidligere har fortalt, har israelske myndigheter ønsket å flytte denne leiren som ligger like inntil hovedveien mellom Jerusalem og Jordandalen til et mer egnet sted i nærheten hvor man tilbyr regulerte tomter, moderne bygninger og infrastruktur.  Leiren er nå satt opp på israelsk-kontrollert område uten byggetillatelse, noe som har ført til at myndighetene har ...

Mer...

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger.  Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet.  Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.   Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land "med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter."  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter.  Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille ...

Mer...

Trangen til det onde

Som man etter tradisjonen kunne forvente, ville ledelsen i Arbeiderpartiet forsøke å møte dårlige meningsmålinger med et utfall mot Israel.  Det kom ikke uventet fra selveste formannen i partiet, Jonas Gahr Støre da han møtte Arbeidernes ungdomsfylking på Utøya i sommer.  Dette åstedet for terror har også i mange år vært en av antisemittismens varmeste heksegryter i Norge, så angrepet på jødene hørte på et vis til der.  Men sammenhengen var spesiell.  Like forut hadde den israelske nasjonalforsamlingen vedtatt en lovtekst – et tillegg til grunnloven – som sier at Israel er det jødiske folks nasjonalstat og at nasjonalsangen er Hatikva, ...

Mer...

President of Israel, Reuven Rivlin, at a working meeting with Norwegian Foreign Minister, Ine Marie Eriksen Søreide, who visited Israel. Sunday, January 7, 2018. Photo Credit: Mark Neiman / GPO.

Finansiering av terror

Igjen dukker spørsmålet opp om Norge bidrar til finansiering av terrorvirksomhet i Midtøsten.  Denne gangen er det stortingsrepresentant Ingjerd Schau (H) som 21. august spør om utenriksministeren kan forsikre at den norske støtten til Palestina ikke går til å belønne terror eller antisemittisme? Utenriksminister Eriksen Søreide uttalte i sitt svar blant mye annet at "den palestinske støtteordningen for palestinske fanger i israelske fengsler er ikke finansiert med norske bistandsmidler.  Dette har Norge fått gjentatte forsikringer om fra de palestinske selvstyremyndighetene.  Daværende statsminister Fayyad bekreftet i et brev til utenriksminister Eide i 2013 at norske bistandsmidler ikke ble brukt til finansiering av ...

Mer...

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. Av Kjetil Ree - Eget verk, CC BY-SA 3.0, Lenke

Regjeringen og «Palestina»

Dialogen mellom SV og utenriksministeren i Stortinget fortsetter, og den politiske harmonien mellom dem er iøynefallende.  Denne gangen gjelder det israelske myndigheters avvisning av en "studiegruppe" fra Palestinakomitéen som søkte visum for en "solidaritetsreise" til "Palestina, nærmere bestemt Vestbredden." Det SV ville ha rede på var hvordan utenriksministeren "vurderer … lovligheten ved denne innreisenekten, og hvordan vil utenriksministeren arbeide overfor israelske myndigheter for å sikre normal tilgang til området for PK"? Som både SV og utenriksministeren vet svært godt, har Israel besluttet å holde opp med å tillate boikott- og hatgrupper å reise fritt omkring i landet med sin agitasjon og sitt ...

Mer...

Biler settes i brann i Sverige. Faksimile fra dagspressen.

Svenske tilstander

I mange år har det jødiske samfunn i Sverige stått under angrep fra muslimske innvandrere som ikke legger en demper på sitt jødehat selv om de har fått asyl som flyktninger i det liberale Sverige.  Etter århundrer i fred er nå det jødiske samfunn i Sverige noen steder i ferd med å gå i oppløsning.  Noen få holder stand, men stadig flere drar hjem til Israel.  Det er nemlig ikke bare mot islamske jihadister de må forsvare seg.  Også svensker har nådd et nivå av desperasjon hvor de forsøker å tekkes jihadistene ved å skylde på andre.  Vi har tidligere opplevd ...

Mer...

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Misbruk av Operasjon dagsverk

Om Operasjon dagsverk leser vi at det arrangeres årlig av norsk ungdom og organiseres i regi av Elevorganisasjonen.  Tanken bak Operasjon dagsverk er at ungdommer i Norge skal gi en dag av sitt skoleår og jobbe slik at vanskeligstilt ungdom andre steder i verden også skal få muligheten til å få utdanning.  Det er en edel tanke å ville gi av sin overflod for å hjelpe ungdom andre steder i verden.  I år har man vedtatt at Operasjon dagsverk skal brukes til å finansiere hjelp til palestinsk ungdom.

Det er organisasjonen KFUK-KFUM Global som i år har fått innvilget søknaden om støtte fra Operasjon dagsverk.  Vanligvis ligger det innsamlede beløp på 20-25 millioner kroner, så det er snakk om en svært omfattende virksomhet denne organisasjonen planlegger å gjennomføre blant palestinsk ungdom.  «Pengene som blir samlet inn, skal gå til den palestinske ungdommens kamp for trygge lokalsamfunn, likestilling, kunnskap om rettigheter og politisk innflytelse over egne liv,» fremgår det av en pressemelding fra Operasjon dagsverk.  «I tillegg vil prosjektet rette seg mot unges psykiske helse og behandling av traumer slik at ungdom som vokser opp i den vanskelige konfliktsituasjonen, er bedre rustet til å møte fremtiden,» opplyser utenlandsleder Kristin Bjorå i KFUK-KFUM Global.

Vi er ikke i tvil om at det blant palestinsk ungdom er store behov for tiltak som kan motvirke de skader som påføres deres psykiske helse og de traumer ungdom som vokser opp i den vanskelige konfliktsituasjonen opplever.  Men vi setter et stort spørsmålstegn ved valget av organisasjon som skal hjelpe dem med dette.  Gjennom mange år har vi kjent nettopp organisasjonen KFUK-KFUM Global som en av de mest halsstarrige formidlere av anti-israelsk agitasjon og antisemittisk grums blant norsk ungdom og kirkelige organisasjoner.  Og ikke bare det: Denne organisasjonen er særdeles aktiv når det gjelder å propagere bred økonomisk boikott av Israel.

Som noen vil huske, fattet Regjeringen en beslutning i forbindelse med statsbudsjettet for 2018, side 178, hvor man bl.a. sier at «Det er heller ikke i tråd med norsk politikk å støtte organisasjoner som har uttrykt hovedformål å fremme BDS-kampanjen (Boikott, Desinvesteringer og Sanksjoner).  Regjeringen er imot boikott av Israel.» 

Organisasjonen KFUK-KFUM derimot, har full boikott av Israel som et av sine sentrale politiske mål for virksomheten i Norge.  Likevel er denne organisasjonen blant de mange frivillige organisasjoner som er listet opp i Kulturbudsjettet for inneværende år (s. 27).  Har det skjedd en glipp?

Hvilken utdanning palestinsk ungdom allerede får er velkjent etter at en rekke organisasjoner har studert det palestinske skoleverket og de læremidlene som er brukt gjennom mange år.  Senter mot antisemittisme har selv omtalt det antisemittiske innholdet i palestinske lærebøker i femten år og har vært med på å dokumentere overfor Stortinget hva norske bistandsmidler til palestinske myndigheter brukes til av propaganda og politisk oppvigleri.

Det er for lengst gjort kjent gjennom grundige og veldokumenterte studier at den samordnede bruken av læremidler i skolen, opplæring i skole og barnehage og intensiv påvirkning gjennom fjernsyn, inkludert barne-tv, gjør at ingen palestinske ungdommer i dag vokser opp, hverken i Gaza eller på Vestbredden, uten å være svært grundig indoktrinert med ekstremt negative og hatefulle holdninger, ikke bare til staten Israel, men til jøder og vestlig kultur overhode.

Denne systematiske og vedvarende påvirkningen fra barneårene får som oppfølging at palestinske ungdommer gjennom aggressiv agitasjon i moskéene indoktrineres som aktive jihadister.  Formålet er ikke å støtte en fredsprosess, men å bidra i terrorkrigen mot Israel.  Disse ungdommene rekrutteres som terrorister av organisasjoner som Fatah som igjen er ledende innenfor PLO og de palestinske myndighetene som er sterkt finansiert av norske bistandsmidler.

Det kan ikke reises tvil om at palestinsk ungdom lider sterkt under «den vanskelige konfliktsituasjonen,» slik KFUK-KFUM uttrykker det.  Men påstanden fra KFUK-KFUM om at det er Israel som påfører disse ungdommene deres lidelser er en blank løgn, i likhet med deres begrunnelse for full boikott av Israel.  KFUK-KFUM har levert en søknad om støtte fra Operasjon dagsverk som er fullstendig villedende i forhold til hva som er hverdagen for disse ungdommene, og hva det er mulig å gjøre for dem med innsamlede midler fra Norge, 

I søknaden fra KFUK-KFUM heter det bl.a. at «ungdommene vil få utdanning som kan frigjøre fra undertrykkende kjønnsroller, opphør av traumer som undertrykker deres mulighet for personlig utvikling, økt kunnskap om demokratisk styresett, antikorrupsjon og borgerrettigheter, samt opplysning og opplæring i ikke-voldelig motstand mot okkupasjonen som hindrer deres rett til en rettferdig og fredelig framtid.» 

Det heter videre at «målet for prosjektet er å aktivt involvere ungdommer i arbeidet for rettferdig og bærekraftig fred,» og at «norsk ungdom vil kunne engasjere seg i dette prosjektet fordi det bygger på demokratiske prosesser, deltakelse, kjønnsroller og grunnleggende menneskerettigheter.»  Det er den slags floskler som kan lede nordmenn til å bruke titalls millioner på et prosjekt som i ett og alt fremstår som et stort bedrag, iscenesatt av en organisasjon som bruker store ressurser på å skape et vrengebilde av den jødiske staten og dens nærvær i Landet Israel. 

KFUK-KFUM legger imidlertid vekt på at «okkupasjonen av Palestina står også høyt på agendaen i Norge og mange ungdommer engasjerer seg for å skape en varig fred for Israel og Palestina.»  Både søknaden og organisasjonens øvrige argumentasjon og praksis viser til det ugjendrivelige at målet for KFUK-KFUM er den jødiske statens utslettelse.  For det formålet er de villige til å samarbeide med noen av de mest anti-israelske kreftene i Midtøsten. 

Det er synd for alle de norske ungdommene som på denne måten villedes og bedras til å tjene et formål som de sannsynligvis ikke er klar over.  Spesielt ille er det at norsk skoleungdom, uten å være gjort oppmerksom på det, forledes til å støtte en organisasjon som på grunn av sin boikott av Israel har diskvalifisert seg til støtte fra norske myndigheter.  Dette oppfatter vi som et alvorlig overgrep og misbruk av Operasjon dagsverk.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?