Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og «Staten Palestina» på vegne av PLO og Hamas. I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen.

I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels «bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på Gazastripen, inkludert bruken av skarp ammunisjon mot sivile protestanter, inkludert barn, så vel som helsepersonell og journalister, og uttrykker sin alvorlige bekymring for tapet av uskyldige liv.» Dette er et sammensurium av løgner som medier og politikere ikke blir trette av å gjenta. Slik skapes og vedlikeholdes antisemittismen og myndighetene er med på det.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og "Staten Palestina" på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen. I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels "bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier.  Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at "Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold."  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner ...

Mer...

Kartet som er distribuert av IDF viser målene for omkring 100 raketter og granater skutt Hamas mot Israel den 30. mai 2018.

Et brennende ønske om blodig krig

Etter å ha tilbrakt natten i tilfluktsrom gikk israelske barn på skolen som vanlig den 30. mai.  Mer enn 100 raketter og granater, avfyrt av Hamas på Gazastripen mot sivile landsbyer i Israel, har de siste dager komplisert dagliglivet for mange israelere, men den palestinske bønnen om krig har ikke fått den ønskede respons.  Israel eliminerte noen av våpen- og rakettfabrikkene til Hamas som svar, men ellers var det forholdsvis stille i området.  Når Israel sier at de besvarer ild med ild og stillhet med stillhet, betyr det ikke "våpenhvile" slik enkelte medier vil ha det til.  Det betyr bare ...

Mer...

Kritisk særbehandling av Israel er diskriminerende

For noen år siden skapte Sør-Afrikas sjefsrabbiner, Warren Goldstein, internasjonal debatt da han i et oppslag i The Jerusalem Post hevdet at den beste beskrivelsen av anti-israelske aktivisters anstrengelser var gitt av en viss propagandaminister som skal ha uttalt at "hvis du forteller en løgn som er stor nok, og fortsetter å gjenta den, vil folk til slutt begynne å tro på den." Saken gjaldt fremstillingen i mediene av Israel som "apartheid-stat," noe rabbi Goldstein hadde personlig erfaring omkring som ikke-hvit innbygger i den sør-afrikanske apartheid-staten.  Men både de store og de små løgnene om Israel dreier seg om langt flere ...

Mer...

Løgnen om deling av Jerusalem

USAs erkjennelse av det faktum at Jerusalem har vært det jødiske folks hovedstad i mer enn 3000 år og den gjenopprettede staten Israels hovedstad i 70 år, har stukket hull på en verkebyll som i mange år har vært til skade for Israels samkvem med den vestlige verden.  Frykten for ikke å fremstå som spesielt vennligsinnet overfor den islamske og især den arabiske verden har gjennom 70 år fått vestlige regjeringer til å utvise kreativitet når det gjelder å finne begrunnelser for ikke å legge sine ambassader til Israels hovedstad.  Men de har aldri hatt problemer med å finne frem ...

Mer...

Iranske militære baser i Syria ødelagt av Israel som svar på iransk angrep 10. mai 2018. (Illustrasjon: IDF)

Irans krig mot Israel er i gang

Samtidig som europeiske og norske politikere gikk til angrep på president Trump for å ha trukket seg fra avtalen som ville utsette Irans anskaffelse av atomvåpen med noen få år, gikk Iran til militært angrep mot Israel.  Tidligere utenriksminister Barth Eide sier det er "underlig at Trump skal ødelegge en avtale som virker."  Det Barth Eide og andre politikere underslår er at avtalen i beste fall bare var ment å virke noen få år mens Iran forbereder seg ugjenkallelig som atommakt.  Hverken Barth Eide, Brundtland, Willoch eller Bondevik protesterer mot iranske militære angrep på Israel fra baser i Syria.  Den 10. ...

Mer...

Irans krig mot verden

Straks nyheten fra statsminister Netanyahu om at israelske agenter hadde stjålet Irans hemmelige atomarkiv ble publisert for et forbauset verdenspublikum, fikk mediene det svært travelt med å fortelle at de fleste av disse hemmelighetene var velkjente på forhånd.  Men dermed gikk de kanskje glipp av det som var hovedpoenget i saken: Atomavtalen med Iran ble mulig fordi Vesten valgte å tro at Iran ikke lenger har et aktivt program for å utvikle atomvåpen.  Irans ledere løy åpenlyst om dette, noe som hjalp dem med å få til en avtale som fjernet de strenge økonomiske sanksjonene mot landet som hindret dem både ...

Mer...

Antisemittismen er på fremmarsj

Det kommer stadig flere rapporter om markert økning i antisemittisk atferd og hendelser i Europa.  Vi merker tendensen også i Norge.  Mest åpenlys er utviklingen i EU-landene hvor den muslimske innvandrerbefolkningen er i ferd med å nå et nivå hvor dens ledere kan utøve reell politisk makt.  I Frankrike slår nå både landets kulturelle elite og  ledende politikere alarm, men krisen er like synlig i land som Spania, Belgia og Tyskland.  Spania er et spesielt mål for arabiske jihadister som dreper uskyldige mennesker for å gjenskape "det lykkelige Andalus."  Denne utviklingen er akseptert av ledelsen i EU som noe uavvendelig ...

Mer...

På Israels 70-årsdag

I disse dager feirer Israel at det er 70 år siden jødenes hjemland ble gjenopprettet som uavhengig stat.  Hendelsen hadde stor likhet med det som skjedde på Eidsvold 17. mai 1814 da Norge av valgte representanter for folket ble gjenopprettet som uavhengig kongerike.  Som i Norge feirer israelerne sin uavhengighetsdag ved å legge stor vekt på å vedlikeholde det historiske minnet.  For som nordmenn, er israelere flest klar over at uten bevissthet om historiske feil og mangler, er faren stor for å gjenta dem.  Som Norge var naboenes svar på uavhengigheten å gå til militært angrep og invasjon, og som ...

Mer...

Den norske koblingen til terror

Vi har ofte omtalt norske myndigheters støtte til organisasjoner som agiterer for boikott av Israel.  Dette skjer på tross av at Regjeringen i Statsbudsjettet har erklært at den ikke støtter boikott av Israel.  Den siste saken gjaldt boikott-organisasjonen Fellesutvalget for Palestina som med offentlig støtte har konstruert en "rapport" med usannheter om noe de kaller Israels "vannkrig" mot den Palestina-arabiske befolkningen i Judea og Samaria.  Men dette er ikke et enestående tilfelle.  Antisemittisk grums synes å ha blitt en varig bestanddel i norsk organisasjonsliv med eller uten offentlig støtte. I mange år har vi også omtalt deler av det "bistandsarbeidet" norske ...

Mer...

Midlertidigheten har en ende

For noen dager siden meldte NRK/Urix nærmest gledesstrålende at forsoningssamtalene mellom terrororganisasjonene Hamas og Fatah kanskje var ved å lykkes og at en palestinsk samlingsregjering kunne bli resultatet.  De innkalte ekspertene var noe mer skeptiske, men satte sitt håp til at man nå, etter mange mislykkede forsøk, kanskje var i ferd med å dempe splittelsen mellom de to rivaliserende organisasjonene som begge ble opprettet for å ødelegge Israel.

Det NRK og dets eksperter unnlot å nevne, var at mye av grunnlaget for forsoningen skyldes en kraftig islamistisk radikalisering som de siste årene har skjedd innenfor Fatah og PLO som leder de palestinske selvstyremyndighetene.  De kom heller ikke inn på hva en slik forsoning og samarbeidsregjering vil få å si for PLOs samarbeid med Israel og den fredsprosessen som i mer enn tyve år har stått i stampe fordi de palestinske organisasjonene ikke har villet gi avkall på terror mot Israel, slik de forpliktet seg til under Oslo-avtalene.

Da israelske myndigheter på 1990-tallet ble invitert til konkrete fredsforhandlinger med Den palestinske frigjøringsorganisasjonen, PLO, valgte de på tross av stor skepsis til en organisasjon som var ledet av terroristen Yasser Arafat, å delta i det diplomatiske spillet som var igangsatt av Norge og USA i et forsøk på å komme frem til en israelsk-arabisk fredsavtale.

Den veien man gikk var først gjennom en avtale å slå fast noen prinsipper som måtte ligge til grunn for et midlertidig Palestina-arabisk lokalt selvstyre, samt veien videre gjennom en forhandlingsprosess hvor den endelige status for det palestinske selvstyret skulle avtales, 

Disse prinsippene ble nedfelt i Oslo 1-avtalen fra 1993 og dreier seg bl.a. om løfter om bileggelse av konflikten, arbeid for fred og forsoning, at Israel godtok PLO som representant for palestinerne og at PLO anerkjente Israels rett til å eksistere i fred.  Partene besluttet å arbeide for å opprette en palestinsk selvstyremyndighet som midlertidig skulle ha ansvaret for lokalforvaltningen på Vestbredden og i Gaza gjennom en 5-årsperiode.  En midlertidig avtale om palestinsk selvstyre som omfattet detaljert dagsorden for de endelige freds- og selvstyreforhandlingene ble utarbeidet i Oslo 2-avtalen, som ble undertegnet av partene 28. september 1995.  Ikke noe sted omtaler dette avtaleverket en «tostatsløsning.»

Selv om forhandlingene om en permanent løsning på konflikten og endelig status for det palestinske selvstyret i realiteten ble lagt til side som resultatløse for mange år siden, fortsetter det midlertidige Palestina-arabiske selvstyre-regimet under PLO og de avtalte samarbeidsrelasjonene med Israel og det norskledete bistandsarbeidet å fungere. 

Fraværet av en endelig freds- og samarbeidsavtale representerer et betydelig hinder for samfunnsutviklingen på palestinsk side og er heller ikke ideell for Israel, men hvis dette er den beste ordningen man kan oppnå med en Palestina-arabisk ledelse som i stadig sterkere grad heller i islamistisk retning i sin politikk, kan det være til å leve med inntil videre. Men ikke i all fremtid.

Dersom de palestinske selvstyremyndighetene imidlertid skulle velge å gå videre med en ytterligere islamistisk skjerping av sin politikk og oppførsel overfor Israel, er det en reell fare for at den nåværende samarbeidsordningen med basis i Oslo-avtalene vil bryte sammen.  Et PLO-regime ledet av en samarbeidsregjering bestående av Hamas og Fatah, vil helt klart måtte føre til et slikt sammenbrudd og tilbakevending til åpen terrorisme.

Det er vel kjent at Hamas ikke anerkjenner samarbeidet med Israel under Oslo-avtalene og har ødeleggelse av Israel som et av sine hovedmål.  Hva som er mindre kjent er at heller ikke PLO og dens dominerende medlem, Fatah, i sine vedtekter har moderert sine mål om å bekjempe Israel.  Det er med andre ord ingen grunn til å tro at den bebudede forsoningen mellom Fatah og Hamas som NRK er så begeistret for, vil bidra til å bringe den arabisk-israelske konflikten nærmere en løsning.

Etter at Donald Trump ble valgt til USAs president, har det vært en ny runde i det diplomatiske spillet for å blåse liv i fredsprosessen.  Dette har bl.a. hatt sin bakgrunn i den diplomatiske tilnærmingen og sikkerhetssamarbeidet som det siste året har skjedd mellom Israel og Saudi Arabia.  Det er imidlertid lite som tyder på at dette samarbeidet vil gjøre nevneverdig inntrykk på det palestinske lederskapet som med dagens stemning innenfor islam vil oppfatte en ny tilnærming til Israel som et politisk selvmord.

Det som i tiden fremover vil være bestemmende for utviklingen i den arabisk-israelske konflikten er derfor spørsmålet om hvor langt PLO/Fatah vil gå i å tilnærme seg Hamas ideologisk og religiøst, og derved hvor tydelig regimet til Mahmoud Abbas vil distansere seg fra de løftene de ga i Oslo-avtalene.  Når Abbas slutter seg til Hamas sin «motstand» mot Israel og jødene, har han definitivt forlatt fredslinjen. 

Hamas har verken svekket eller oppgitt sin stilling på Gazastripen selv om de har overlatt noen av grensepostene til PLO.  På Gazastripen har det gjennom mange år vært samlet grupper av jihadister som tilhører omtrent alle de kjente terrororganisasjoner i Midtøsten, inkludert slike som styres og finansieres fra Iran.  Det alvorlige scenariet for Israel er at når kampene mot ISIL i Syria etter hvert ebber ut, vil iranskstyrte Hizbollah, som i realiteten kontrollerer Libanon, igjen kunne bygge opp sine kapabiliteter i Sør-Libanon hvor de allerede utgjør en betydelig militær trussel mot Israel.

Israel må derfor forberede seg på en mulig flerfrontskrig hvor de samtidig må håndtere angrep fra Libanon, Gaza, Syria og PLO.  Dette er fremdeles en militær utfordring Israel er i stand til å mestre, men til en høy pris.

På israelsk side er man i ferd med å gå lei av dette spillet som aldri leder til annet enn en ny forsvarskrig mot rakettangrep og terror, og tilhørende internasjonal kritikk fordi den jødiske staten forsvarer seg.  En stor opinion er derfor i ferd med å danne seg i Israel for å gjøre en formell slutt på dagens situasjon ved å annektere Judea og Samaria og utøve full suverenitet med alt det innebærer over hele det området som det internasjonale samfunn for et århundre siden avsatte til gjenopprettelsen av et jødisk hjemland. 

Det vil ikke kunne skje uten kraftig og langvarig internasjonal støy, særlig fra islamske land og deres europeiske meningsfeller, men det kan vise seg å være den minste prisen den jødiske staten må betale for å få leve i fred.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?