Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Misbruk av Operasjon dagsverk

Om Operasjon dagsverk leser vi at det arrangeres årlig av norsk ungdom og organiseres i regi av Elevorganisasjonen. Tanken bak Operasjon dagsverk er at ungdommer i Norge skal gi en dag av sitt skoleår og jobbe slik at vanskeligstilt ungdom andre steder i verden også skal få muligheten til å få utdanning. Det er en edel tanke å ville gi av sin overflod for å hjelpe ungdom andre steder i verden. I år har man vedtatt at Operasjon dagsverk skal brukes til å finansiere hjelp til palestinsk ungdom.

Det er organisasjonen KFUK-KFUM Global som i år har fått innvilget søknaden om støtte fra Operasjon dagsverk. Vanligvis ligger det innsamlede beløp på 20-25 millioner kroner, så det er snakk om en svært omfattende virksomhet denne organisasjonen planlegger å gjennomføre blant palestinsk ungdom. «Pengene som blir samlet inn, skal gå til den palestinske ungdommens kamp for trygge lokalsamfunn, likestilling, kunnskap om rettigheter og politisk innflytelse over egne liv,» fremgår det av en pressemelding fra Operasjon dagsverk. «I tillegg vil prosjektet rette seg mot unges psykiske helse og behandling av traumer slik at ungdom som vokser opp i den vanskelige konfliktsituasjonen, er bedre rustet til å møte fremtiden,» opplyser utenlandsleder Kristin Bjorå i KFUK-KFUM Global.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Misbruk av Operasjon dagsverk

Om Operasjon dagsverk leser vi at det arrangeres årlig av norsk ungdom og organiseres i regi av Elevorganisasjonen.  Tanken bak Operasjon dagsverk er at ungdommer i Norge skal gi en dag av sitt skoleår og jobbe slik at vanskeligstilt ungdom andre steder i verden også skal få muligheten til å få utdanning.  Det er en edel tanke å ville gi av sin overflod for å hjelpe ungdom andre steder i verden.  I år har man vedtatt at Operasjon dagsverk skal brukes til å finansiere hjelp til palestinsk ungdom. Det er organisasjonen KFUK-KFUM Global som i år har fått innvilget søknaden om ...

Mer...

Den palestinske farsen

Gjennom flere tiår har vi hørt om Norges innsats for å skape fred i Midtøsten.  Profilert som diplomatiets verdensmester i fredsskapende arbeid har Utenriksdepartementets folk, sterkt tilskyndet av LO og Arbeiderpartiet, oppsøkt konfliktområder verden rundt og bistått med penger, hemmelige møterom og diplomatiske prosesser for å skape fred.  Mest iøynefallende og langvarig har denne virksomheten vært i Midtøsten hvor Norge på 1990-tallet påtok seg oppgaven å være hovedsponsor for fred mellom Israel og de Palestina-arabiske organisasjonene som var tilknyttet PLO og den gang levde i eksil i Tunisia.   I dag, utallige milliarder av bistandskroner og flere tusen menneskeliv fattigere, er ...

Mer...

Fredsplan – for hvem?

Forventningene til president Donald Trumps lenge annonserte forslag til løsning på den arabisk-israelske konflikten er voksende, og det går knapt en dag uten at denne planen, som ingen ennå har sett, blir gjenstand for spekulative kommentarer og analyser i internasjonale medier.  Det eneste som er lekket fra Washington er vage utsagn om at ingen av partene kommer til å like eller mislike planen, og at det vil kreves smertefulle kompromisser. Dette minner sterkt om de beskrivelsene vi allerede har sett de siste 25 årene av alle de fredsplanene som har vært foreslått, enten fra partene selv eller fra mer eller mindre ...

Mer...

Israel forbereder seg på krig

Langsomt endrer situasjonen seg i Midtøsten.  Den regionale krigen som mediene for syv år siden entusiastisk beskrev som "den arabiske våren," er mange steder i ferd med å gå tom for ammunisjon.  Land ligger i ruiner og millioner av mennesker er fordrevet fra sine hjem.  Den fattigdommen og fortvilelsen som for syv år siden sendte folk ut i gatene for å protestere mot økende brødpriser har nådd et nivå vi aldri før har sett i denne del av verden.  Nå finnes det ikke brød å få for noen som helst pris for den jevne borger i de hardest rammede landene.  ...

Mer...

Politikken radikaliseres

Store endringer i velgeroppslutningen var synlige før varslersakene rammet de politiske partiene.  Radikaliseringstendensen på venstresiden fikk et tydelig utslag da det revolusjonære marxist-leninistiske partiet "Rødt" oppnådde å få en representant på Stortinget, samtidig som SV og de grønne forsvarte sine posisjoner.  I dag utgjør ifølge meningsmålingene denne radikale falanksen en blokk på omkring 15 prosent av velgerne til venstre for Arbeiderpartiet.  Det Arbeiderpartiet nå taper i oppslutning ser ut til å kompenseres på ytterste venstre fløy. At regjeringen Solberg med et nødskrik overlevde valget kan ikke forklares med at de borgerlige partiene holder ideologisk stand mot venstresiden.  Tydeligst ser vi dette ...

Mer...

Striden om Jerusalem

Israels hovedstad, Jerusalem, har vært omstridt i årtusener.  For enkelte synes det ikke å være mulig å legge til side engasjementet for denne byen.  Igjen og igjen dukker Jerusalem opp som et stridstema, og det skal ikke mer til enn at arkeologer graver frem historisk ugjendrivelige bevis for byens jødiske forhistorie, noe de har holdt på med gjennom halvannet århundre, før politikere over store deler av verden får problemer og reiser anklager mot Israel for å gjøre noe upassende. Den europeiske unions, EUs, sendemann til Israel har nylig utarbeidet en årsrapport til sin arbeidsgiver i Brussel hvor han går i rette ...

Mer...

Dagen etter Holocaustdagen

Minnet om jødeutryddelsen ble markert i Norge og en rekke andre vestlige land den 27. januar.  En tredjedel av den jødiske minoriteten i Norge ble under krigen sendt til leirene for å bli utslettet.  Dette er en historisk hendelse som helt riktig ikke må glemmes og ikke gjentas.  Men er det bare de døde jødene som bør få slik oppmerksomhet og omtanke?  Hva med dem som overlevde? Den tyske kansleren Angela Merkel sa på minnedagen at det er en skam at jødiske institusjoner i Tyskland i dag må leve med politibeskyttelse.  Det gjelder nok ikke bare i Tyskland.  Slik er situasjonen ...

Mer...

Mobbing kan bekjempes

Mobbing og trakassering er igjen høyt på dagsorden i den norske debatten.  Det var kong Harald som slo an tonen i sin nyttårstale, og regjeringen følger opp med et klart standpunkt: Mobbetallene blir en av de første oppgavene den nye kunnskaps- og integreringsministeren Jan Tore Sanner (H) vil ta tak i.  Vi ønsker ham lykke til. Det er forresten to år siden Regjeringen annonserte nye tiltak mot mobbing, men politiske erklæringer ser ikke ut til å hjelpe stort.  Fremdeles rapporteres det om urovekkende mye mobbing blant barn og unge, og inntrykket forsterkes av den nye bølgen av "metoo"-varsler som avslører at ...

Mer...

Om å gi havre til en død hest

Mens norske medier mest har vært opptatt av politikernes privatliv, har det skjedd utvikling i konfliktene i Midtøsten.  Den 14. januar markerte man i Tunisia 7-årsminnet for den oppstanden som mediene og "ekspertene" valgte å kalle "Den arabiske våren."  De var den gang  sikre på at de var vitne til en revolusjonær flodbølge med krav om frihet og demokrati i den arabiske verden.  Journalistene oppfattet ikke at det var de stigende brødprisene man demonstrerte mot.  Nå har folket samlet seg i gatene på ny og av samme grunn.  Levekårene for araberne har gått fra vondt til verre.  Behovet for nødhjelp er ...

Mer...

Norge og fredsprosessen

I 25 år har det pågått forhandlinger mellom israelske myndigheter og representanter for den Palestina-arabiske befolkningen med sikte på å komme frem til en freds- og selvstyreavtale med palestinerne.  Nokså raskt fikk man på plass en avtale om prinsippene for fredsprosessen, Oslo 1-avtalen av 1993, og to år senere en midlertidig avtale om palestinsk selvstyre som også la opp et detaljert løp for videre forhandlinger frem til en endelig fredsavtale.  Ingen av avtalene sier noe spesifikt om hvilken endelig form det palestinske selvstyret skal ha, men utelukker heller ikke en tostatsløsning.  Det viktigste kravet til en løsning er at de ...

Mer...

Midlertidigheten har en ende

For noen dager siden meldte NRK/Urix nærmest gledesstrålende at forsoningssamtalene mellom terrororganisasjonene Hamas og Fatah kanskje var ved å lykkes og at en palestinsk samlingsregjering kunne bli resultatet.  De innkalte ekspertene var noe mer skeptiske, men satte sitt håp til at man nå, etter mange mislykkede forsøk, kanskje var i ferd med å dempe splittelsen mellom de to rivaliserende organisasjonene som begge ble opprettet for å ødelegge Israel.

Det NRK og dets eksperter unnlot å nevne, var at mye av grunnlaget for forsoningen skyldes en kraftig islamistisk radikalisering som de siste årene har skjedd innenfor Fatah og PLO som leder de palestinske selvstyremyndighetene.  De kom heller ikke inn på hva en slik forsoning og samarbeidsregjering vil få å si for PLOs samarbeid med Israel og den fredsprosessen som i mer enn tyve år har stått i stampe fordi de palestinske organisasjonene ikke har villet gi avkall på terror mot Israel, slik de forpliktet seg til under Oslo-avtalene.

Da israelske myndigheter på 1990-tallet ble invitert til konkrete fredsforhandlinger med Den palestinske frigjøringsorganisasjonen, PLO, valgte de på tross av stor skepsis til en organisasjon som var ledet av terroristen Yasser Arafat, å delta i det diplomatiske spillet som var igangsatt av Norge og USA i et forsøk på å komme frem til en israelsk-arabisk fredsavtale.

Den veien man gikk var først gjennom en avtale å slå fast noen prinsipper som måtte ligge til grunn for et midlertidig Palestina-arabisk lokalt selvstyre, samt veien videre gjennom en forhandlingsprosess hvor den endelige status for det palestinske selvstyret skulle avtales, 

Disse prinsippene ble nedfelt i Oslo 1-avtalen fra 1993 og dreier seg bl.a. om løfter om bileggelse av konflikten, arbeid for fred og forsoning, at Israel godtok PLO som representant for palestinerne og at PLO anerkjente Israels rett til å eksistere i fred.  Partene besluttet å arbeide for å opprette en palestinsk selvstyremyndighet som midlertidig skulle ha ansvaret for lokalforvaltningen på Vestbredden og i Gaza gjennom en 5-årsperiode.  En midlertidig avtale om palestinsk selvstyre som omfattet detaljert dagsorden for de endelige freds- og selvstyreforhandlingene ble utarbeidet i Oslo 2-avtalen, som ble undertegnet av partene 28. september 1995.  Ikke noe sted omtaler dette avtaleverket en «tostatsløsning.»

Selv om forhandlingene om en permanent løsning på konflikten og endelig status for det palestinske selvstyret i realiteten ble lagt til side som resultatløse for mange år siden, fortsetter det midlertidige Palestina-arabiske selvstyre-regimet under PLO og de avtalte samarbeidsrelasjonene med Israel og det norskledete bistandsarbeidet å fungere. 

Fraværet av en endelig freds- og samarbeidsavtale representerer et betydelig hinder for samfunnsutviklingen på palestinsk side og er heller ikke ideell for Israel, men hvis dette er den beste ordningen man kan oppnå med en Palestina-arabisk ledelse som i stadig sterkere grad heller i islamistisk retning i sin politikk, kan det være til å leve med inntil videre. Men ikke i all fremtid.

Dersom de palestinske selvstyremyndighetene imidlertid skulle velge å gå videre med en ytterligere islamistisk skjerping av sin politikk og oppførsel overfor Israel, er det en reell fare for at den nåværende samarbeidsordningen med basis i Oslo-avtalene vil bryte sammen.  Et PLO-regime ledet av en samarbeidsregjering bestående av Hamas og Fatah, vil helt klart måtte føre til et slikt sammenbrudd og tilbakevending til åpen terrorisme.

Det er vel kjent at Hamas ikke anerkjenner samarbeidet med Israel under Oslo-avtalene og har ødeleggelse av Israel som et av sine hovedmål.  Hva som er mindre kjent er at heller ikke PLO og dens dominerende medlem, Fatah, i sine vedtekter har moderert sine mål om å bekjempe Israel.  Det er med andre ord ingen grunn til å tro at den bebudede forsoningen mellom Fatah og Hamas som NRK er så begeistret for, vil bidra til å bringe den arabisk-israelske konflikten nærmere en løsning.

Etter at Donald Trump ble valgt til USAs president, har det vært en ny runde i det diplomatiske spillet for å blåse liv i fredsprosessen.  Dette har bl.a. hatt sin bakgrunn i den diplomatiske tilnærmingen og sikkerhetssamarbeidet som det siste året har skjedd mellom Israel og Saudi Arabia.  Det er imidlertid lite som tyder på at dette samarbeidet vil gjøre nevneverdig inntrykk på det palestinske lederskapet som med dagens stemning innenfor islam vil oppfatte en ny tilnærming til Israel som et politisk selvmord.

Det som i tiden fremover vil være bestemmende for utviklingen i den arabisk-israelske konflikten er derfor spørsmålet om hvor langt PLO/Fatah vil gå i å tilnærme seg Hamas ideologisk og religiøst, og derved hvor tydelig regimet til Mahmoud Abbas vil distansere seg fra de løftene de ga i Oslo-avtalene.  Når Abbas slutter seg til Hamas sin «motstand» mot Israel og jødene, har han definitivt forlatt fredslinjen. 

Hamas har verken svekket eller oppgitt sin stilling på Gazastripen selv om de har overlatt noen av grensepostene til PLO.  På Gazastripen har det gjennom mange år vært samlet grupper av jihadister som tilhører omtrent alle de kjente terrororganisasjoner i Midtøsten, inkludert slike som styres og finansieres fra Iran.  Det alvorlige scenariet for Israel er at når kampene mot ISIL i Syria etter hvert ebber ut, vil iranskstyrte Hizbollah, som i realiteten kontrollerer Libanon, igjen kunne bygge opp sine kapabiliteter i Sør-Libanon hvor de allerede utgjør en betydelig militær trussel mot Israel.

Israel må derfor forberede seg på en mulig flerfrontskrig hvor de samtidig må håndtere angrep fra Libanon, Gaza, Syria og PLO.  Dette er fremdeles en militær utfordring Israel er i stand til å mestre, men til en høy pris.

På israelsk side er man i ferd med å gå lei av dette spillet som aldri leder til annet enn en ny forsvarskrig mot rakettangrep og terror, og tilhørende internasjonal kritikk fordi den jødiske staten forsvarer seg.  En stor opinion er derfor i ferd med å danne seg i Israel for å gjøre en formell slutt på dagens situasjon ved å annektere Judea og Samaria og utøve full suverenitet med alt det innebærer over hele det området som det internasjonale samfunn for et århundre siden avsatte til gjenopprettelsen av et jødisk hjemland. 

Det vil ikke kunne skje uten kraftig og langvarig internasjonal støy, særlig fra islamske land og deres europeiske meningsfeller, men det kan vise seg å være den minste prisen den jødiske staten må betale for å få leve i fred.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?