Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Hamas takket Norge for hjelpen

Mens en salve på nærmere 600 høyeksplosive raketter haglet ned over det sørlige Israel, drepte og lemlestet mennesker og ødela boligområder i sivile lokalsamfunn, deltok Utenriksdepartementet i en FN-ledet pengeinnsamling til støtte for Hamas-regimet i Gaza.

Den norske diplomaten Tor Hattrem, en Høyre-politiker med rakettkarriere som inntil nylig gjorde tjeneste som utenriksråd før han ble utnevnt til FN-ambassadør, holdt på vegne av den norske regjeringen innlegg i Hovedforsamlingens 4. komité for «spesielle politiske saker» (les: «spesiell ivaretakelse av palestinske interesser,») sammen med delegater fra bl.a. Syria, Jordan, Libanon, Tunisia, Egypt og Kuwait, hvor han etter instruks fra utenriksministeren bl.a. uttalte at «Norge forblir en stabil partner for UNRWA når det gjelder politisk og finansiell støtte og har avsatt ytterligere midler i 2018 som følge av den rådende situasjon.»

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Hamas takket Norge for hjelpen

Mens en salve på nærmere 600 høyeksplosive raketter haglet ned over det sørlige Israel, drepte og lemlestet mennesker og ødela boligområder i sivile lokalsamfunn, deltok Utenriksdepartementet i en FN-ledet pengeinnsamling til støtte for Hamas-regimet i Gaza. Den norske diplomaten Tor Hattrem, en Høyre-politiker med rakettkarriere som inntil nylig gjorde tjeneste som utenriksråd før han ble utnevnt til FN-ambassadør, holdt på vegne av den norske regjeringen innlegg i Hovedforsamlingens 4. komité for "spesielle politiske saker" (les: "spesiell ivaretakelse av palestinske interesser,") sammen med delegater fra bl.a. Syria, Jordan, Libanon, Tunisia, Egypt og Kuwait, hvor han etter instruks fra utenriksministeren bl.a. uttalte at ...

Mer...

Feil fokus

I sitt hovedinnlegg i møtet i september i giverlandsgruppa for de palestinske områdene, AHLC, innledet utenriksminister Eriksen Søreide med å erklære at "… med en sterk politisk forpliktelse fra alle i dette rommet og det internasjonale samfunn, kan vi realisere tostatsløsningen."  Hun fortsatte med å beskrive den palestinske økonomien og humanitære situasjonen, især på Gazastripen, som en vedvarende katastrofe. Det er ingen tvil om at befolkningen i de selvstyrte områdene lider under et forferdelig vanstyre.  Det har vært kjent gjennom årtier at de palestinske selvstyremyndighetene både i Gaza og andre steder er tvers igjennom korrupte og misbruker de bistandsmidlene de får ...

Mer...

Krystallnatten som ikke tar slutt

En ufattelig tragedie fant sted i Pittsburgh, Pennsylvania, under feiringen av shabbat i en synagoge.  Det ble raskt klart at massakren på den jødiske menigheten hadde et antisemittisk motiv.  Ugjerningsmannen hatet jøder og kritiserte Donald Trump for å stå bak "jødisk infisering" av samfunnet.  Dette skjedde noen dager før 80 års-markeringen av Krystallnatten 9. november 1938 som innledet Holocaust. I ettertid har mediene vært fulle av spekulasjoner om hvordan en slik handling kan forklares i et land som USA hvor respekten for den jødiske minoriteten er sterk.  Det tok ikke lang tid før mange av dem, også med støtte fra jøder ...

Mer...

Saudi Arabia er medlem av FNs Menneskerettsråd

Verdens medier er svært opptatte av drapet på den arabiske journalisten Jamal Khashoggi.  Historien er både dramatisk og sensasjonell når stadig flere detaljer gjøres kjent.  Da den tyrkiske president Erdoğan holdt sin redegjørelse om saken 23. oktober sa han lite som ikke allerede var kjent, men NRKs lokale medarbeider, Sidsel Wold, greide i en ekstra nyhetssending om saken å smette inn et poeng som for henne var viktig: Mens verden vrir hodene for å finne ut hva som kan ha ledet den arabiske kronprinsen til å ville ta livet av Khashoggi, minnet hun om at han er en venn av ...

Mer...

Quislings barn

Israels tidligere ambassadør Raphael Schutz vakte debatt og harme da han karakteriserte en del nordmenn som "etterkommere av Quisling som man vel kan forvente en industri full av løgner og antisemittisme fra."  Foruten de forutsigbare protester og avsporinger, var det også enkelte som oppfattet at ambassadør Schutz hadde et poeng: I den norske offentlige debatten er tema med tydelig antisemittisk tendens så hyppig representert at det karakteriserer langt mer enn de enkelte medier, skribenter og "nettroll" som utøver denne tradisjonen.  Den er blitt en del av hverdagen for jøder i Norge. Det er ikke bare i sosiale medier og på tvilsomme ...

Mer...

Hvem er bekymret for palestinerne?

I serien av spørsmål til utenriksministeren i Stortinget denne sommeren, tar vi også med spørsmålet fra Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg den 5. oktober om hvorvidt utenriksministeren vil "vurdere konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel for å forhindre at beduinlandsbyen Khan al-Ahmar på den okkuperte Vestbredden blir jevnet med jorden og beboerne tvangsflyttet i strid med Folkeretten?"  Til forskjell fra partiene SV og Rødt, spilte Arbeiderpartiet på 1990-tallet en sentral rolle i arbeidet med å legge grunnlag for en israelsk-palestinsk fredsløsning – de såkalte Oslo-avtalene – som i årene etter har dannet grunnlag for fredsforhandlinger mellom partene, og som ...

Mer...

Stengningsregimet i Gaza

Det har i sommer vært uvanlig aktivitet fra venstresiden på Stortinget når det gjelder å engasjere utenriksministeren i debatt om de problemene Israel sliter med i forholdet til sine Palestina-arabiske naboer.  For noen uker siden fant partiet Rødt (tidligere AKP m-l) det påkrevd å be om en forklaring på hva utenriksministeren bygger på når hun anser at den israelske marinens håndtering av det norske demonstrasjonsfartøyet "Kårstein" ikke gir grunnlag for protest men ligger innenfor det man må tåle i henhold til internasjonal rett. Utenriksministeren viste til sine svar av 8. og 14. august på skriftlige spørsmål fra partiet SV, hvor hun ...

Mer...

Palestinians surround a bulldozer in Khan al-Ahmar, Wednesday, July 4, 2018. Israeli police scuffled with with activists protesting the planned demolition of Khan al-Ahmar.  Israel says the structures were illegally built and pose a threat to residents because of their proximity to a highway. Critics say it is nearly impossible to get building permits, and that the residents are being removed to clear the way for Jewish settlements.(AP Photo/Majdi Mohammed)

Utenriksdepartementet sponser oppvigleri

Under en "kunstutstilling" som fant sted i den rivningstruede beduinleiren Khan al-Ahmar som ligger i Område C i Judea, var den norske regjering representert ved stasjonssjef Hilde Haraldstad som til daglig representerer norske myndigheter overfor de palestinske selvstyremyndighetene fra sitt kontor i landsbyen Al Ram. Som vi tidligere har fortalt, har israelske myndigheter ønsket å flytte denne leiren som ligger like inntil hovedveien mellom Jerusalem og Jordandalen til et mer egnet sted i nærheten hvor man tilbyr regulerte tomter, moderne bygninger og infrastruktur.  Leiren er nå satt opp på israelsk-kontrollert område uten byggetillatelse, noe som har ført til at myndighetene har ...

Mer...

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger.  Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet.  Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.   Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land "med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter."  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter.  Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille ...

Mer...

Løgnen om deling av Jerusalem

USAs erkjennelse av det faktum at Jerusalem har vært det jødiske folks hovedstad i mer enn 3000 år og den gjenopprettede staten Israels hovedstad i 70 år, har stukket hull på en verkebyll som i mange år har vært til skade for Israels samkvem med den vestlige verden.  Frykten for ikke å fremstå som spesielt vennligsinnet overfor den islamske og især den arabiske verden har gjennom 70 år fått vestlige regjeringer til å utvise kreativitet når det gjelder å finne begrunnelser for ikke å legge sine ambassader til Israels hovedstad.  Men de har aldri hatt problemer med å finne frem dit når de har vært på sine mange statsbesøk og politiske møter.  Problemet har vært å holde en maske overfor araberne slik at de ikke skulle falle for tanken å tro at man holdt Jerusalem for å være landets hovedstad.

Etter 1995 har begrunnelsen for å holde seg borte fra Jerusalem vært at spørsmål omkring Jerusalem i Oslo 2-avtalen var hensatt til sluttstatusforhandlingene om en fredsavtale med de palestinske selvstyremyndighetene.  Denne begrunnelsen er imidlertid ikke holdbar fordi selv om fredsforhandlingene vil omfatte spørsmål som vedrører Jerusalem, så som spørsmål om forvaltning av og tilgang til hellige steder, så har det aldri vært tale om å forhandle om byens status som Israels hovedstad.  Det spørsmålet ble endelig avgjort i 1948.

Påstanden om at Øst-Jerusalem er et «okkupert palestinsk område» er heller ikke holdbar som argument for ikke å legge ambassaden til den byen som faktisk er landets hovedstad og som anerkjennes som sådan på alle andre måter enn ved lokalisering av ambassader.  Motstanden mot å plassere ambassaden i Jerusalem er et talende tegn på at man ikke fullt ut anerkjenner Israel som selvstendig og suveren stat.  Slik særbehandling av den jødiske staten rammes av definisjonen på antisemittisme, noe norske politikere burde merke seg.

For å dekke over det paradokset det er å påstå at Israel okkuperer sin egen hovedstad, har vi sett eksempler på at man prøver å vise til FNs såkalte delingsplan for mandatområdet som ble støttet av et flertall i FNs Hovedforsamling 29. november 1947.  Dette forslaget ble aldri satt ut i livet fordi de arabiske statene og de Palestina-arabiske lederne avviste spørsmålet om deling.  I 1948 opphørte Palestina-mandatet ved at det jødiske folk erklærte uavhengighet for staten Israel i medhold av folkesuverenitetsprinsippet etter at Storbritannia hadde forlatt mandatområdet.  Derfor ble det ingen deling av landet slik FN foreslo og NRK ennå påstår.

Det som skjedde var imidlertid at de arabiske nabolandene gikk til militær angrepskrig mot Israel i forsøk på å hindre opprettelsen av den jødiske staten.  Da krigen ble avløst av våpenhvile, fremforhandlet av FN, hadde Jordans «arabiske legion» med britisk ledelse greid å okkupere landskapene Judea, Samaria og den østlige delen av Jerusalem, inkludert Gamlebyen.  Denne okkupasjonen og Jordans forsøk på å annektere «Vestbredden,» ble fulgt opp med fullstendig etnisk rensing av den jødiske befolkningen som til dels hadde bodd der i årtusener. 

Disse handlingene har aldri vært anerkjent som lovlige, og kan ikke påberopes som grunnlag for å hevde at Israels frigjøring av disse områdene i 1967 utgjorde en «ulovlig okkupasjon.»  Påstandene om «ulovlig okkupasjon av palestinske områder» som vi også hører gjentatt av den norske regjeringen, er usanne og tegn på en uvennlig holdning til Israel.  De historisk jødiske områdene hvor Folkeforbundet i 1922 vedtok å gjenopprette den jødiske nasjonalstaten etter at de i 1917 ble frigjort etter 400 års tyrkisk okkupasjon, har aldri vært «palestinske.»  Å skjule seg bak hva som uttales av Israels fiender i FN er ingen unnskyldning.

Norske medier med NRK i ledelsen, har imidlertid begynt å påstå at Jerusalem i 1948 ble delt som følge av FNs Resolusjon 181, delingsplanen, noe som er en usannhet.  Fra nyhetsredaksjonen i NRK heter det at «etter FN-delingen av området i 1948 ble også byen delt i to.  Vest-Jerusalem ble da en del av Israel og Øst-Jerusalem ble styrt av Jordan.  Men etter Seksdagerskrigen i 1967 okkuperte Israel Øst-Jerusalem og erklærte byen som Israels evige og udelelige hovedstad, stikk i strid med internasjonal lov.»  Dette er ikke sant.

På nettavisen ABC Nyheter opptrådte den tidligere NRK-medarbeideren Audun Tjomsland med en helt tilsvarende fremstilling: «Da staten Israel ble opprettet den 14. mai 1948, var det ifølge FNs delingsplan for Palestina meningen at Jerusalem skulle være en felles, internasjonal by under FNs overhøyhet. I stedet ble byen delt mellom Israel og Jordan, i et jødisk Vest-Jerusalem og palestinsk Øst-Jerusalem.»  Også dette er historieforfalskning.  Byen ble ikke «delt» i jødiske og palestinske bydeler som han påstår.  Under den jordanske okkupasjonen var det aldri tale om å gjøre byen «palestinsk.»  Araberne i området, hvorav de fleste var innvandrere fra senere år, fikk jordansk statsborgerskap.  Det er dessuten ingen som er mer «palestinske» enn jødene.

Det viktigste som skjedde innenfor Jerusalems bymurer i de 19 årene den jordanske okkupasjonen varte, var at den jødiske urbefolkningen i Gamlebyen ble etnisk utrensket.  Det eldgamle jødiske kvarter ble fysisk ødelagt. Deres synagoger og skoler ble sprengt i luften og deres gravsteder ble skjendet.  Er det blitt offisiell norsk politikk at dette var greit?

Et viktig trekk ved disse eksemplene er at de ikke bygger på misforståelser.  De som forteller at Jerusalem ble «delt i en jødisk og en palestinsk del,» vet at de konstruerer en løgn som skal bidra til å gjøre den arabiske fremstillingen av konflikten med påstand om «ulovlig israelsk okkupasjon av palestinske områder» logisk og riktig, og dermed understøtte det falske bildet mediene gjennom mange år har tegnet av konflikten. 

De som har konstruert denne løgnen overser bevisst at Israel og Jordan i 1994 inngikk en freds- og grenseavtale som i detalj definerer den internasjonalt anerkjente statsgrensen mellom de to land.  I dag ligger Judea, Samaria og Øst-Jerusalem innenfor Israels grenser.  Det er derfor utelukkende opp til israelske myndigheter hvordan de vil disponere disse områdene i fremtiden.  Forslaget om en tostatsløsning er bare ett av alternativene, og det er i dag, blant annet på grunn av norsk støtte til Palestina-arabisk terrorisme, ikke lenger det mest sannsynlige.  Det er på tide at man også i Norge erkjenner dette faktum og slutter med å konstruere opp usannheter som bidrar til å svekke Israels anseelse og fremmer antisemittisme.

Norske medier med offentlig støtte bidrar imidlertid fortsatt til å forme norsk opinion med usannheter, forvrengninger og falskneri som er med og skaper de anti-jødiske holdningene vi nå til daglig kan registrere og som er en hovedgrunn til at antisemittismen har fått en ny blomstringstid i Norge.  Slik stemningen nå er i ferd med å bli, er Norge snart ikke mer levelig for jøder enn hva Sverige er blitt.  Dette ble bare så altfor synlig og hørbart under Palestina-komiteens demonstrasjon i Oslo forleden da skrikende arabere og deres norske venner igjen lovet død over jødene med sine taktfaste slagord.  Det er dette som er virkelig.

Fra norske myndigheter hører vi ingenting om dette.  Vi må gå ut fra at de synes det er greit.  De uttrykker bekymring når vår nærmeste allierte lokaliserer sin ambassade.  De uttrykker bekymring når israelerne forsvarer seg mot Hamas sitt forsøk på å storme og ødelegge grensen.  Men ser ikke ut til å være bekymret over at Hamas på kynisk måte ofrer mennesker for å skape jihad med internasjonal mediestorm mot Israel, eller at disse terrorangrepene og blodbadet rettet mot Israel var tilskyndet og sponset av den islamske republikken Iran.  Kan jøder stole på norske myndigheter, eller bør flertallet av dem forbli anonyme?

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?