Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Når Norge «refser Israel»

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til. Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området.

Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV i Stortinget hvor utenriksministeren 11. juni kunne opplyse at «Norge har uttrykt dyp bekymring over denne saken i en felles uttalelse med EU 12. mai.» Hun opplyste videre bl.a. at «… Norge har også tidligere oppfordret Israel til å trekke ordre om riving av flere bygninger og annen infrastruktur. Gjennom FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (Ocha) og Flyktninghjelpen har vi vært med på å finansiere en skole i landsbyen. … Vi har tatt saken opp direkte med israelske myndigheter og har bedt om at beslutningen ikke iverksettes.» Flyktninghjelpens virksomhet i området finansieres av Utenriksdepartementet og bl.a. EU.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Verdensmesterskapet i selvmål

Landsorganisasjonen, LO, og tilknyttede "Sondergruppen" så som Fagforbundet, Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomitéen og dens frontorganisasjon "Akademisk og kulturell boikott av Israel," AKLUBI, har i sommer slått seg sammen med halvannet hundre liknende "spesialstyrker" fra Europa i en kampanje mot den jødiske staten Israels bidrag til europeisk sivil og militær sikkerhet. Problemet deres er at israelsk teknologi og erfaring i bekjempelse av terror og infiltrasjon er effektiv og sterkt etterspurt i Europa som kjemper en tapende kamp mot en voksende bølge av både hjemmelagede og hjemvendte terrorister som er ferdig utdannede og kamptestet i Syria og andre land i Midtøsten, som LO ...

Mer...

Norsk utenriks- og forsvarspolitikk

Ved flere anledninger har vi fått inntrykk av at utenriksministerens oppgave har vært å ivareta utlandets interesser overfor Norge.  Vi har satt spørsmålstegn ved standpunkter vi mener ikke kan være i Norges interesse, og vi blir mer og mer usikre på hvilket partipolitisk grunnlag vår utenrikspolitikk bygger på.  Tradisjonelt har norsk utenriks- og forsvarspolitikk vært oppfattet som en ukontroversiell fellesnevner med bred politisk støtte i Stortinget hvor hovedformålet har vært å sikre Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet.  Er dette bare en gammel floskel? Norges forhold til USA har alltid vært et sentralt og overordnet element i vår utenriks- og ...

Mer...

Arbeiderpartiet og den jødiske staten

Som vi tidligere har bemerket kan utbrudd av antisemittiske hendelser ha sesongvariasjoner hvor ferietiden er en av høysesongene.  Denne sommeren er intet unntak, og vi registrerer slik virksomhet fra øverst til nederst i samfunnet.  Regjeringen topper listen med sin eksklusive særbehandling av den jødiske staten i FN, tett fulgt av allmennkringkasteren NRK som uanfektet gjentar gamle løgner om Israel.  Nederst på rangstigen finner vi en iransk popartist som i likhet med MDG-islamisten Shoaib Sultan har skapt egenreklame i mediene med sitt skjendige og åpenlyst rasistiske angrep på jødene. Et fenomen vi ikke har sett mye av tidligere, er at det knapt ...

Mer...

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og "Staten Palestina" på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen. I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels "bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier.  Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at "Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold."  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner ...

Mer...

Kartet som er distribuert av IDF viser målene for omkring 100 raketter og granater skutt Hamas mot Israel den 30. mai 2018.

Et brennende ønske om blodig krig

Etter å ha tilbrakt natten i tilfluktsrom gikk israelske barn på skolen som vanlig den 30. mai.  Mer enn 100 raketter og granater, avfyrt av Hamas på Gazastripen mot sivile landsbyer i Israel, har de siste dager komplisert dagliglivet for mange israelere, men den palestinske bønnen om krig har ikke fått den ønskede respons.  Israel eliminerte noen av våpen- og rakettfabrikkene til Hamas som svar, men ellers var det forholdsvis stille i området.  Når Israel sier at de besvarer ild med ild og stillhet med stillhet, betyr det ikke "våpenhvile" slik enkelte medier vil ha det til.  Det betyr bare ...

Mer...

Kritisk særbehandling av Israel er diskriminerende

For noen år siden skapte Sør-Afrikas sjefsrabbiner, Warren Goldstein, internasjonal debatt da han i et oppslag i The Jerusalem Post hevdet at den beste beskrivelsen av anti-israelske aktivisters anstrengelser var gitt av en viss propagandaminister som skal ha uttalt at "hvis du forteller en løgn som er stor nok, og fortsetter å gjenta den, vil folk til slutt begynne å tro på den." Saken gjaldt fremstillingen i mediene av Israel som "apartheid-stat," noe rabbi Goldstein hadde personlig erfaring omkring som ikke-hvit innbygger i den sør-afrikanske apartheid-staten.  Men både de store og de små løgnene om Israel dreier seg om langt flere ...

Mer...

Løgnen om deling av Jerusalem

USAs erkjennelse av det faktum at Jerusalem har vært det jødiske folks hovedstad i mer enn 3000 år og den gjenopprettede staten Israels hovedstad i 70 år, har stukket hull på en verkebyll som i mange år har vært til skade for Israels samkvem med den vestlige verden.  Frykten for ikke å fremstå som spesielt vennligsinnet overfor den islamske og især den arabiske verden har gjennom 70 år fått vestlige regjeringer til å utvise kreativitet når det gjelder å finne begrunnelser for ikke å legge sine ambassader til Israels hovedstad.  Men de har aldri hatt problemer med å finne frem ...

Mer...

Løgnen om deling av Jerusalem

USAs erkjennelse av det faktum at Jerusalem har vært det jødiske folks hovedstad i mer enn 3000 år og den gjenopprettede staten Israels hovedstad i 70 år, har stukket hull på en verkebyll som i mange år har vært til skade for Israels samkvem med den vestlige verden.  Frykten for ikke å fremstå som spesielt vennligsinnet overfor den islamske og især den arabiske verden har gjennom 70 år fått vestlige regjeringer til å utvise kreativitet når det gjelder å finne begrunnelser for ikke å legge sine ambassader til Israels hovedstad.  Men de har aldri hatt problemer med å finne frem dit når de har vært på sine mange statsbesøk og politiske møter.  Problemet har vært å holde en maske overfor araberne slik at de ikke skulle falle for tanken å tro at man holdt Jerusalem for å være landets hovedstad.

Etter 1995 har begrunnelsen for å holde seg borte fra Jerusalem vært at spørsmål omkring Jerusalem i Oslo 2-avtalen var hensatt til sluttstatusforhandlingene om en fredsavtale med de palestinske selvstyremyndighetene.  Denne begrunnelsen er imidlertid ikke holdbar fordi selv om fredsforhandlingene vil omfatte spørsmål som vedrører Jerusalem, så som spørsmål om forvaltning av og tilgang til hellige steder, så har det aldri vært tale om å forhandle om byens status som Israels hovedstad.  Det spørsmålet ble endelig avgjort i 1948.

Påstanden om at Øst-Jerusalem er et «okkupert palestinsk område» er heller ikke holdbar som argument for ikke å legge ambassaden til den byen som faktisk er landets hovedstad og som anerkjennes som sådan på alle andre måter enn ved lokalisering av ambassader.  Motstanden mot å plassere ambassaden i Jerusalem er et talende tegn på at man ikke fullt ut anerkjenner Israel som selvstendig og suveren stat.  Slik særbehandling av den jødiske staten rammes av definisjonen på antisemittisme, noe norske politikere burde merke seg.

For å dekke over det paradokset det er å påstå at Israel okkuperer sin egen hovedstad, har vi sett eksempler på at man prøver å vise til FNs såkalte delingsplan for mandatområdet som ble støttet av et flertall i FNs Hovedforsamling 29. november 1947.  Dette forslaget ble aldri satt ut i livet fordi de arabiske statene og de Palestina-arabiske lederne avviste spørsmålet om deling.  I 1948 opphørte Palestina-mandatet ved at det jødiske folk erklærte uavhengighet for staten Israel i medhold av folkesuverenitetsprinsippet etter at Storbritannia hadde forlatt mandatområdet.  Derfor ble det ingen deling av landet slik FN foreslo og NRK ennå påstår.

Det som skjedde var imidlertid at de arabiske nabolandene gikk til militær angrepskrig mot Israel i forsøk på å hindre opprettelsen av den jødiske staten.  Da krigen ble avløst av våpenhvile, fremforhandlet av FN, hadde Jordans «arabiske legion» med britisk ledelse greid å okkupere landskapene Judea, Samaria og den østlige delen av Jerusalem, inkludert Gamlebyen.  Denne okkupasjonen og Jordans forsøk på å annektere «Vestbredden,» ble fulgt opp med fullstendig etnisk rensing av den jødiske befolkningen som til dels hadde bodd der i årtusener. 

Disse handlingene har aldri vært anerkjent som lovlige, og kan ikke påberopes som grunnlag for å hevde at Israels frigjøring av disse områdene i 1967 utgjorde en «ulovlig okkupasjon.»  Påstandene om «ulovlig okkupasjon av palestinske områder» som vi også hører gjentatt av den norske regjeringen, er usanne og tegn på en uvennlig holdning til Israel.  De historisk jødiske områdene hvor Folkeforbundet i 1922 vedtok å gjenopprette den jødiske nasjonalstaten etter at de i 1917 ble frigjort etter 400 års tyrkisk okkupasjon, har aldri vært «palestinske.»  Å skjule seg bak hva som uttales av Israels fiender i FN er ingen unnskyldning.

Norske medier med NRK i ledelsen, har imidlertid begynt å påstå at Jerusalem i 1948 ble delt som følge av FNs Resolusjon 181, delingsplanen, noe som er en usannhet.  Fra nyhetsredaksjonen i NRK heter det at «etter FN-delingen av området i 1948 ble også byen delt i to.  Vest-Jerusalem ble da en del av Israel og Øst-Jerusalem ble styrt av Jordan.  Men etter Seksdagerskrigen i 1967 okkuperte Israel Øst-Jerusalem og erklærte byen som Israels evige og udelelige hovedstad, stikk i strid med internasjonal lov.»  Dette er ikke sant.

På nettavisen ABC Nyheter opptrådte den tidligere NRK-medarbeideren Audun Tjomsland med en helt tilsvarende fremstilling: «Da staten Israel ble opprettet den 14. mai 1948, var det ifølge FNs delingsplan for Palestina meningen at Jerusalem skulle være en felles, internasjonal by under FNs overhøyhet. I stedet ble byen delt mellom Israel og Jordan, i et jødisk Vest-Jerusalem og palestinsk Øst-Jerusalem.»  Også dette er historieforfalskning.  Byen ble ikke «delt» i jødiske og palestinske bydeler som han påstår.  Under den jordanske okkupasjonen var det aldri tale om å gjøre byen «palestinsk.»  Araberne i området, hvorav de fleste var innvandrere fra senere år, fikk jordansk statsborgerskap.  Det er dessuten ingen som er mer «palestinske» enn jødene.

Det viktigste som skjedde innenfor Jerusalems bymurer i de 19 årene den jordanske okkupasjonen varte, var at den jødiske urbefolkningen i Gamlebyen ble etnisk utrensket.  Det eldgamle jødiske kvarter ble fysisk ødelagt. Deres synagoger og skoler ble sprengt i luften og deres gravsteder ble skjendet.  Er det blitt offisiell norsk politikk at dette var greit?

Et viktig trekk ved disse eksemplene er at de ikke bygger på misforståelser.  De som forteller at Jerusalem ble «delt i en jødisk og en palestinsk del,» vet at de konstruerer en løgn som skal bidra til å gjøre den arabiske fremstillingen av konflikten med påstand om «ulovlig israelsk okkupasjon av palestinske områder» logisk og riktig, og dermed understøtte det falske bildet mediene gjennom mange år har tegnet av konflikten. 

De som har konstruert denne løgnen overser bevisst at Israel og Jordan i 1994 inngikk en freds- og grenseavtale som i detalj definerer den internasjonalt anerkjente statsgrensen mellom de to land.  I dag ligger Judea, Samaria og Øst-Jerusalem innenfor Israels grenser.  Det er derfor utelukkende opp til israelske myndigheter hvordan de vil disponere disse områdene i fremtiden.  Forslaget om en tostatsløsning er bare ett av alternativene, og det er i dag, blant annet på grunn av norsk støtte til Palestina-arabisk terrorisme, ikke lenger det mest sannsynlige.  Det er på tide at man også i Norge erkjenner dette faktum og slutter med å konstruere opp usannheter som bidrar til å svekke Israels anseelse og fremmer antisemittisme.

Norske medier med offentlig støtte bidrar imidlertid fortsatt til å forme norsk opinion med usannheter, forvrengninger og falskneri som er med og skaper de anti-jødiske holdningene vi nå til daglig kan registrere og som er en hovedgrunn til at antisemittismen har fått en ny blomstringstid i Norge.  Slik stemningen nå er i ferd med å bli, er Norge snart ikke mer levelig for jøder enn hva Sverige er blitt.  Dette ble bare så altfor synlig og hørbart under Palestina-komiteens demonstrasjon i Oslo forleden da skrikende arabere og deres norske venner igjen lovet død over jødene med sine taktfaste slagord.  Det er dette som er virkelig.

Fra norske myndigheter hører vi ingenting om dette.  Vi må gå ut fra at de synes det er greit.  De uttrykker bekymring når vår nærmeste allierte lokaliserer sin ambassade.  De uttrykker bekymring når israelerne forsvarer seg mot Hamas sitt forsøk på å storme og ødelegge grensen.  Men ser ikke ut til å være bekymret over at Hamas på kynisk måte ofrer mennesker for å skape jihad med internasjonal mediestorm mot Israel, eller at disse terrorangrepene og blodbadet rettet mot Israel var tilskyndet og sponset av den islamske republikken Iran.  Kan jøder stole på norske myndigheter, eller bør flertallet av dem forbli anonyme?

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?