Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Løgnen om deling av Jerusalem

USAs erkjennelse av det faktum at Jerusalem har vært det jødiske folks hovedstad i mer enn 3000 år og den gjenopprettede staten Israels hovedstad i 70 år, har stukket hull på en verkebyll som i mange år har vært til skade for Israels samkvem med den vestlige verden. Frykten for ikke å fremstå som spesielt vennligsinnet overfor den islamske og især den arabiske verden har gjennom 70 år fått vestlige regjeringer til å utvise kreativitet når det gjelder å finne begrunnelser for ikke å legge sine ambassader til Israels hovedstad. Men de har aldri hatt problemer med å finne frem dit når de har vært på sine mange statsbesøk og politiske møter. Problemet har vært å holde en maske overfor araberne slik at de ikke skulle falle for tanken å tro at man holdt Jerusalem for å være landets hovedstad.

Etter 1995 har begrunnelsen for å holde seg borte fra Jerusalem vært at spørsmål omkring Jerusalem i Oslo 2-avtalen var hensatt til sluttstatusforhandlingene om en fredsavtale med de palestinske selvstyremyndighetene. Denne begrunnelsen er imidlertid ikke holdbar fordi selv om fredsforhandlingene vil omfatte spørsmål som vedrører Jerusalem, så som spørsmål om forvaltning av og tilgang til hellige steder, så har det aldri vært tale om å forhandle om byens status som Israels hovedstad. Det spørsmålet ble endelig avgjort i 1948.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Løgnen om deling av Jerusalem

USAs erkjennelse av det faktum at Jerusalem har vært det jødiske folks hovedstad i mer enn 3000 år og den gjenopprettede staten Israels hovedstad i 70 år, har stukket hull på en verkebyll som i mange år har vært til skade for Israels samkvem med den vestlige verden.  Frykten for ikke å fremstå som spesielt vennligsinnet overfor den islamske og især den arabiske verden har gjennom 70 år fått vestlige regjeringer til å utvise kreativitet når det gjelder å finne begrunnelser for ikke å legge sine ambassader til Israels hovedstad.  Men de har aldri hatt problemer med å finne frem ...

Mer...

Iranske militære baser i Syria ødelagt av Israel som svar på iransk angrep 10. mai 2018. (Illustrasjon: IDF)

Irans krig mot Israel er i gang

Samtidig som europeiske og norske politikere gikk til angrep på president Trump for å ha trukket seg fra avtalen som ville utsette Irans anskaffelse av atomvåpen med noen få år, gikk Iran til militært angrep mot Israel.  Tidligere utenriksminister Barth Eide sier det er "underlig at Trump skal ødelegge en avtale som virker."  Det Barth Eide og andre politikere underslår er at avtalen i beste fall bare var ment å virke noen få år mens Iran forbereder seg ugjenkallelig som atommakt.  Hverken Barth Eide, Brundtland, Willoch eller Bondevik protesterer mot iranske militære angrep på Israel fra baser i Syria.  Den 10. ...

Mer...

Irans krig mot verden

Straks nyheten fra statsminister Netanyahu om at israelske agenter hadde stjålet Irans hemmelige atomarkiv ble publisert for et forbauset verdenspublikum, fikk mediene det svært travelt med å fortelle at de fleste av disse hemmelighetene var velkjente på forhånd.  Men dermed gikk de kanskje glipp av det som var hovedpoenget i saken: Atomavtalen med Iran ble mulig fordi Vesten valgte å tro at Iran ikke lenger har et aktivt program for å utvikle atomvåpen.  Irans ledere løy åpenlyst om dette, noe som hjalp dem med å få til en avtale som fjernet de strenge økonomiske sanksjonene mot landet som hindret dem både ...

Mer...

Antisemittismen er på fremmarsj

Det kommer stadig flere rapporter om markert økning i antisemittisk atferd og hendelser i Europa.  Vi merker tendensen også i Norge.  Mest åpenlys er utviklingen i EU-landene hvor den muslimske innvandrerbefolkningen er i ferd med å nå et nivå hvor dens ledere kan utøve reell politisk makt.  I Frankrike slår nå både landets kulturelle elite og  ledende politikere alarm, men krisen er like synlig i land som Spania, Belgia og Tyskland.  Spania er et spesielt mål for arabiske jihadister som dreper uskyldige mennesker for å gjenskape "det lykkelige Andalus."  Denne utviklingen er akseptert av ledelsen i EU som noe uavvendelig ...

Mer...

På Israels 70-årsdag

I disse dager feirer Israel at det er 70 år siden jødenes hjemland ble gjenopprettet som uavhengig stat.  Hendelsen hadde stor likhet med det som skjedde på Eidsvold 17. mai 1814 da Norge av valgte representanter for folket ble gjenopprettet som uavhengig kongerike.  Som i Norge feirer israelerne sin uavhengighetsdag ved å legge stor vekt på å vedlikeholde det historiske minnet.  For som nordmenn, er israelere flest klar over at uten bevissthet om historiske feil og mangler, er faren stor for å gjenta dem.  Som Norge var naboenes svar på uavhengigheten å gå til militært angrep og invasjon, og som ...

Mer...

Den norske koblingen til terror

Vi har ofte omtalt norske myndigheters støtte til organisasjoner som agiterer for boikott av Israel.  Dette skjer på tross av at Regjeringen i Statsbudsjettet har erklært at den ikke støtter boikott av Israel.  Den siste saken gjaldt boikott-organisasjonen Fellesutvalget for Palestina som med offentlig støtte har konstruert en "rapport" med usannheter om noe de kaller Israels "vannkrig" mot den Palestina-arabiske befolkningen i Judea og Samaria.  Men dette er ikke et enestående tilfelle.  Antisemittisk grums synes å ha blitt en varig bestanddel i norsk organisasjonsliv med eller uten offentlig støtte. I mange år har vi også omtalt deler av det "bistandsarbeidet" norske ...

Mer...

Hva er det Regjeringen støtter?

Den 5. april lanserte Fellesutvalget for Palestina en rapport om noe de fremstiller som Israels "vannkrig" mot den Palestina-arabiske befolkningen.  Denne rapporten som er ført i pennen av den frivillige organisasjonen Fivas, påstås å være "et bidrag i det internasjonale arbeidet for å styrke palestinerne sin kollektive rett til selvbestemmelse og egen stat."  Vi tror ikke den er det.  Hele rapporten om Israels "vannkrig" mot Palestina-arabere er en gjentakelse av en gammel ondskapsfull usannhet om at Israel stjeler vannet fra den arabiske befolkningen i Judea og Samaria. For dem som måtte være usikre på hvem dette fellesutvalget er, så består det ...

Mer...

Hva er det som splitter?

”Jeg vil være den jeg er og si min mening,” var Sylvi Listhaugs kommentar til hvorfor hun trakk seg fra Regjeringen Solberg.  Det er en meget talende begrunnelse for den beslutningen hun tok etter møtet med statsministeren kvelden før.  Vi skal ikke gjennomgå denne saken, men si litt om hvordan den ser ut fra utsiden, ‒ der hvor de norske mediene, ekspertene og politikerne ikke befinner seg. Det vi opplever er et varsko, ‒ et illevarslende tegn på at noe er galt et sted bak kulissene.  Enhver norsk politiker har nemlig plikt til å være den de er og ikke mene ...

Mer...

Misbruk av Operasjon dagsverk

Om Operasjon dagsverk leser vi at det arrangeres årlig av norsk ungdom og organiseres i regi av Elevorganisasjonen.  Tanken bak Operasjon dagsverk er at ungdommer i Norge skal gi en dag av sitt skoleår og jobbe slik at vanskeligstilt ungdom andre steder i verden også skal få muligheten til å få utdanning.  Det er en edel tanke å ville gi av sin overflod for å hjelpe ungdom andre steder i verden.  I år har man vedtatt at Operasjon dagsverk skal brukes til å finansiere hjelp til palestinsk ungdom. Det er organisasjonen KFUK-KFUM Global som i år har fått innvilget søknaden om ...

Mer...

Den palestinske farsen

Gjennom flere tiår har vi hørt om Norges innsats for å skape fred i Midtøsten.  Profilert som diplomatiets verdensmester i fredsskapende arbeid har Utenriksdepartementets folk, sterkt tilskyndet av LO og Arbeiderpartiet, oppsøkt konfliktområder verden rundt og bistått med penger, hemmelige møterom og diplomatiske prosesser for å skape fred.  Mest iøynefallende og langvarig har denne virksomheten vært i Midtøsten hvor Norge på 1990-tallet påtok seg oppgaven å være hovedsponsor for fred mellom Israel og de Palestina-arabiske organisasjonene som var tilknyttet PLO og den gang levde i eksil i Tunisia.   I dag, utallige milliarder av bistandskroner og flere tusen menneskeliv fattigere, er ...

Mer...

Løgnen om deling av Jerusalem

USAs erkjennelse av det faktum at Jerusalem har vært det jødiske folks hovedstad i mer enn 3000 år og den gjenopprettede staten Israels hovedstad i 70 år, har stukket hull på en verkebyll som i mange år har vært til skade for Israels samkvem med den vestlige verden.  Frykten for ikke å fremstå som spesielt vennligsinnet overfor den islamske og især den arabiske verden har gjennom 70 år fått vestlige regjeringer til å utvise kreativitet når det gjelder å finne begrunnelser for ikke å legge sine ambassader til Israels hovedstad.  Men de har aldri hatt problemer med å finne frem dit når de har vært på sine mange statsbesøk og politiske møter.  Problemet har vært å holde en maske overfor araberne slik at de ikke skulle falle for tanken å tro at man holdt Jerusalem for å være landets hovedstad.

Etter 1995 har begrunnelsen for å holde seg borte fra Jerusalem vært at spørsmål omkring Jerusalem i Oslo 2-avtalen var hensatt til sluttstatusforhandlingene om en fredsavtale med de palestinske selvstyremyndighetene.  Denne begrunnelsen er imidlertid ikke holdbar fordi selv om fredsforhandlingene vil omfatte spørsmål som vedrører Jerusalem, så som spørsmål om forvaltning av og tilgang til hellige steder, så har det aldri vært tale om å forhandle om byens status som Israels hovedstad.  Det spørsmålet ble endelig avgjort i 1948.

Påstanden om at Øst-Jerusalem er et «okkupert palestinsk område» er heller ikke holdbar som argument for ikke å legge ambassaden til den byen som faktisk er landets hovedstad og som anerkjennes som sådan på alle andre måter enn ved lokalisering av ambassader.  Motstanden mot å plassere ambassaden i Jerusalem er et talende tegn på at man ikke fullt ut anerkjenner Israel som selvstendig og suveren stat.  Slik særbehandling av den jødiske staten rammes av definisjonen på antisemittisme, noe norske politikere burde merke seg.

For å dekke over det paradokset det er å påstå at Israel okkuperer sin egen hovedstad, har vi sett eksempler på at man prøver å vise til FNs såkalte delingsplan for mandatområdet som ble støttet av et flertall i FNs Hovedforsamling 29. november 1947.  Dette forslaget ble aldri satt ut i livet fordi de arabiske statene og de Palestina-arabiske lederne avviste spørsmålet om deling.  I 1948 opphørte Palestina-mandatet ved at det jødiske folk erklærte uavhengighet for staten Israel i medhold av folkesuverenitetsprinsippet etter at Storbritannia hadde forlatt mandatområdet.  Derfor ble det ingen deling av landet slik FN foreslo og NRK ennå påstår.

Det som skjedde var imidlertid at de arabiske nabolandene gikk til militær angrepskrig mot Israel i forsøk på å hindre opprettelsen av den jødiske staten.  Da krigen ble avløst av våpenhvile, fremforhandlet av FN, hadde Jordans «arabiske legion» med britisk ledelse greid å okkupere landskapene Judea, Samaria og den østlige delen av Jerusalem, inkludert Gamlebyen.  Denne okkupasjonen og Jordans forsøk på å annektere «Vestbredden,» ble fulgt opp med fullstendig etnisk rensing av den jødiske befolkningen som til dels hadde bodd der i årtusener. 

Disse handlingene har aldri vært anerkjent som lovlige, og kan ikke påberopes som grunnlag for å hevde at Israels frigjøring av disse områdene i 1967 utgjorde en «ulovlig okkupasjon.»  Påstandene om «ulovlig okkupasjon av palestinske områder» som vi også hører gjentatt av den norske regjeringen, er usanne og tegn på en uvennlig holdning til Israel.  De historisk jødiske områdene hvor Folkeforbundet i 1922 vedtok å gjenopprette den jødiske nasjonalstaten etter at de i 1917 ble frigjort etter 400 års tyrkisk okkupasjon, har aldri vært «palestinske.»  Å skjule seg bak hva som uttales av Israels fiender i FN er ingen unnskyldning.

Norske medier med NRK i ledelsen, har imidlertid begynt å påstå at Jerusalem i 1948 ble delt som følge av FNs Resolusjon 181, delingsplanen, noe som er en usannhet.  Fra nyhetsredaksjonen i NRK heter det at «etter FN-delingen av området i 1948 ble også byen delt i to.  Vest-Jerusalem ble da en del av Israel og Øst-Jerusalem ble styrt av Jordan.  Men etter Seksdagerskrigen i 1967 okkuperte Israel Øst-Jerusalem og erklærte byen som Israels evige og udelelige hovedstad, stikk i strid med internasjonal lov.»  Dette er ikke sant.

På nettavisen ABC Nyheter opptrådte den tidligere NRK-medarbeideren Audun Tjomsland med en helt tilsvarende fremstilling: «Da staten Israel ble opprettet den 14. mai 1948, var det ifølge FNs delingsplan for Palestina meningen at Jerusalem skulle være en felles, internasjonal by under FNs overhøyhet. I stedet ble byen delt mellom Israel og Jordan, i et jødisk Vest-Jerusalem og palestinsk Øst-Jerusalem.»  Også dette er historieforfalskning.  Byen ble ikke «delt» i jødiske og palestinske bydeler som han påstår.  Under den jordanske okkupasjonen var det aldri tale om å gjøre byen «palestinsk.»  Araberne i området, hvorav de fleste var innvandrere fra senere år, fikk jordansk statsborgerskap.  Det er dessuten ingen som er mer «palestinske» enn jødene.

Det viktigste som skjedde innenfor Jerusalems bymurer i de 19 årene den jordanske okkupasjonen varte, var at den jødiske urbefolkningen i Gamlebyen ble etnisk utrensket.  Det eldgamle jødiske kvarter ble fysisk ødelagt. Deres synagoger og skoler ble sprengt i luften og deres gravsteder ble skjendet.  Er det blitt offisiell norsk politikk at dette var greit?

Et viktig trekk ved disse eksemplene er at de ikke bygger på misforståelser.  De som forteller at Jerusalem ble «delt i en jødisk og en palestinsk del,» vet at de konstruerer en løgn som skal bidra til å gjøre den arabiske fremstillingen av konflikten med påstand om «ulovlig israelsk okkupasjon av palestinske områder» logisk og riktig, og dermed understøtte det falske bildet mediene gjennom mange år har tegnet av konflikten. 

De som har konstruert denne løgnen overser bevisst at Israel og Jordan i 1994 inngikk en freds- og grenseavtale som i detalj definerer den internasjonalt anerkjente statsgrensen mellom de to land.  I dag ligger Judea, Samaria og Øst-Jerusalem innenfor Israels grenser.  Det er derfor utelukkende opp til israelske myndigheter hvordan de vil disponere disse områdene i fremtiden.  Forslaget om en tostatsløsning er bare ett av alternativene, og det er i dag, blant annet på grunn av norsk støtte til Palestina-arabisk terrorisme, ikke lenger det mest sannsynlige.  Det er på tide at man også i Norge erkjenner dette faktum og slutter med å konstruere opp usannheter som bidrar til å svekke Israels anseelse og fremmer antisemittisme.

Norske medier med offentlig støtte bidrar imidlertid fortsatt til å forme norsk opinion med usannheter, forvrengninger og falskneri som er med og skaper de anti-jødiske holdningene vi nå til daglig kan registrere og som er en hovedgrunn til at antisemittismen har fått en ny blomstringstid i Norge.  Slik stemningen nå er i ferd med å bli, er Norge snart ikke mer levelig for jøder enn hva Sverige er blitt.  Dette ble bare så altfor synlig og hørbart under Palestina-komiteens demonstrasjon i Oslo forleden da skrikende arabere og deres norske venner igjen lovet død over jødene med sine taktfaste slagord.  Det er dette som er virkelig.

Fra norske myndigheter hører vi ingenting om dette.  Vi må gå ut fra at de synes det er greit.  De uttrykker bekymring når vår nærmeste allierte lokaliserer sin ambassade.  De uttrykker bekymring når israelerne forsvarer seg mot Hamas sitt forsøk på å storme og ødelegge grensen.  Men ser ikke ut til å være bekymret over at Hamas på kynisk måte ofrer mennesker for å skape jihad med internasjonal mediestorm mot Israel, eller at disse terrorangrepene og blodbadet rettet mot Israel var tilskyndet og sponset av den islamske republikken Iran.  Kan jøder stole på norske myndigheter, eller bør flertallet av dem forbli anonyme?

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?