Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Hamas takket Norge for hjelpen

Mens en salve på nærmere 600 høyeksplosive raketter haglet ned over det sørlige Israel, drepte og lemlestet mennesker og ødela boligområder i sivile lokalsamfunn, deltok Utenriksdepartementet i en FN-ledet pengeinnsamling til støtte for Hamas-regimet i Gaza.

Den norske diplomaten Tor Hattrem, en Høyre-politiker med rakettkarriere som inntil nylig gjorde tjeneste som utenriksråd før han ble utnevnt til FN-ambassadør, holdt på vegne av den norske regjeringen innlegg i Hovedforsamlingens 4. komité for «spesielle politiske saker» (les: «spesiell ivaretakelse av palestinske interesser,») sammen med delegater fra bl.a. Syria, Jordan, Libanon, Tunisia, Egypt og Kuwait, hvor han etter instruks fra utenriksministeren bl.a. uttalte at «Norge forblir en stabil partner for UNRWA når det gjelder politisk og finansiell støtte og har avsatt ytterligere midler i 2018 som følge av den rådende situasjon.»

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Hamas takket Norge for hjelpen

Mens en salve på nærmere 600 høyeksplosive raketter haglet ned over det sørlige Israel, drepte og lemlestet mennesker og ødela boligområder i sivile lokalsamfunn, deltok Utenriksdepartementet i en FN-ledet pengeinnsamling til støtte for Hamas-regimet i Gaza. Den norske diplomaten Tor Hattrem, en Høyre-politiker med rakettkarriere som inntil nylig gjorde tjeneste som utenriksråd før han ble utnevnt til FN-ambassadør, holdt på vegne av den norske regjeringen innlegg i Hovedforsamlingens 4. komité for "spesielle politiske saker" (les: "spesiell ivaretakelse av palestinske interesser,") sammen med delegater fra bl.a. Syria, Jordan, Libanon, Tunisia, Egypt og Kuwait, hvor han etter instruks fra utenriksministeren bl.a. uttalte at ...

Mer...

Feil fokus

I sitt hovedinnlegg i møtet i september i giverlandsgruppa for de palestinske områdene, AHLC, innledet utenriksminister Eriksen Søreide med å erklære at "… med en sterk politisk forpliktelse fra alle i dette rommet og det internasjonale samfunn, kan vi realisere tostatsløsningen."  Hun fortsatte med å beskrive den palestinske økonomien og humanitære situasjonen, især på Gazastripen, som en vedvarende katastrofe. Det er ingen tvil om at befolkningen i de selvstyrte områdene lider under et forferdelig vanstyre.  Det har vært kjent gjennom årtier at de palestinske selvstyremyndighetene både i Gaza og andre steder er tvers igjennom korrupte og misbruker de bistandsmidlene de får ...

Mer...

Krystallnatten som ikke tar slutt

En ufattelig tragedie fant sted i Pittsburgh, Pennsylvania, under feiringen av shabbat i en synagoge.  Det ble raskt klart at massakren på den jødiske menigheten hadde et antisemittisk motiv.  Ugjerningsmannen hatet jøder og kritiserte Donald Trump for å stå bak "jødisk infisering" av samfunnet.  Dette skjedde noen dager før 80 års-markeringen av Krystallnatten 9. november 1938 som innledet Holocaust. I ettertid har mediene vært fulle av spekulasjoner om hvordan en slik handling kan forklares i et land som USA hvor respekten for den jødiske minoriteten er sterk.  Det tok ikke lang tid før mange av dem, også med støtte fra jøder ...

Mer...

Saudi Arabia er medlem av FNs Menneskerettsråd

Verdens medier er svært opptatte av drapet på den arabiske journalisten Jamal Khashoggi.  Historien er både dramatisk og sensasjonell når stadig flere detaljer gjøres kjent.  Da den tyrkiske president Erdoğan holdt sin redegjørelse om saken 23. oktober sa han lite som ikke allerede var kjent, men NRKs lokale medarbeider, Sidsel Wold, greide i en ekstra nyhetssending om saken å smette inn et poeng som for henne var viktig: Mens verden vrir hodene for å finne ut hva som kan ha ledet den arabiske kronprinsen til å ville ta livet av Khashoggi, minnet hun om at han er en venn av ...

Mer...

Quislings barn

Israels tidligere ambassadør Raphael Schutz vakte debatt og harme da han karakteriserte en del nordmenn som "etterkommere av Quisling som man vel kan forvente en industri full av løgner og antisemittisme fra."  Foruten de forutsigbare protester og avsporinger, var det også enkelte som oppfattet at ambassadør Schutz hadde et poeng: I den norske offentlige debatten er tema med tydelig antisemittisk tendens så hyppig representert at det karakteriserer langt mer enn de enkelte medier, skribenter og "nettroll" som utøver denne tradisjonen.  Den er blitt en del av hverdagen for jøder i Norge. Det er ikke bare i sosiale medier og på tvilsomme ...

Mer...

Hvem er bekymret for palestinerne?

I serien av spørsmål til utenriksministeren i Stortinget denne sommeren, tar vi også med spørsmålet fra Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg den 5. oktober om hvorvidt utenriksministeren vil "vurdere konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel for å forhindre at beduinlandsbyen Khan al-Ahmar på den okkuperte Vestbredden blir jevnet med jorden og beboerne tvangsflyttet i strid med Folkeretten?"  Til forskjell fra partiene SV og Rødt, spilte Arbeiderpartiet på 1990-tallet en sentral rolle i arbeidet med å legge grunnlag for en israelsk-palestinsk fredsløsning – de såkalte Oslo-avtalene – som i årene etter har dannet grunnlag for fredsforhandlinger mellom partene, og som ...

Mer...

Stengningsregimet i Gaza

Det har i sommer vært uvanlig aktivitet fra venstresiden på Stortinget når det gjelder å engasjere utenriksministeren i debatt om de problemene Israel sliter med i forholdet til sine Palestina-arabiske naboer.  For noen uker siden fant partiet Rødt (tidligere AKP m-l) det påkrevd å be om en forklaring på hva utenriksministeren bygger på når hun anser at den israelske marinens håndtering av det norske demonstrasjonsfartøyet "Kårstein" ikke gir grunnlag for protest men ligger innenfor det man må tåle i henhold til internasjonal rett. Utenriksministeren viste til sine svar av 8. og 14. august på skriftlige spørsmål fra partiet SV, hvor hun ...

Mer...

Palestinians surround a bulldozer in Khan al-Ahmar, Wednesday, July 4, 2018. Israeli police scuffled with with activists protesting the planned demolition of Khan al-Ahmar.  Israel says the structures were illegally built and pose a threat to residents because of their proximity to a highway. Critics say it is nearly impossible to get building permits, and that the residents are being removed to clear the way for Jewish settlements.(AP Photo/Majdi Mohammed)

Utenriksdepartementet sponser oppvigleri

Under en "kunstutstilling" som fant sted i den rivningstruede beduinleiren Khan al-Ahmar som ligger i Område C i Judea, var den norske regjering representert ved stasjonssjef Hilde Haraldstad som til daglig representerer norske myndigheter overfor de palestinske selvstyremyndighetene fra sitt kontor i landsbyen Al Ram. Som vi tidligere har fortalt, har israelske myndigheter ønsket å flytte denne leiren som ligger like inntil hovedveien mellom Jerusalem og Jordandalen til et mer egnet sted i nærheten hvor man tilbyr regulerte tomter, moderne bygninger og infrastruktur.  Leiren er nå satt opp på israelsk-kontrollert område uten byggetillatelse, noe som har ført til at myndighetene har ...

Mer...

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger.  Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet.  Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.   Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land "med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter."  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter.  Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille ...

Mer...

Krystallnatten som ikke tar slutt

En ufattelig tragedie fant sted i Pittsburgh, Pennsylvania, under feiringen av shabbat i en synagoge.  Det ble raskt klart at massakren på den jødiske menigheten hadde et antisemittisk motiv.  Ugjerningsmannen hatet jøder og kritiserte Donald Trump for å stå bak «jødisk infisering» av samfunnet.  Dette skjedde noen dager før 80 års-markeringen av Krystallnatten 9. november 1938 som innledet Holocaust.

I ettertid har mediene vært fulle av spekulasjoner om hvordan en slik handling kan forklares i et land som USA hvor respekten for den jødiske minoriteten er sterk.  Det tok ikke lang tid før mange av dem, også med støtte fra jøder som sogner til den politiske venstresiden, rettet søkelyset mot president Donald Trump som syndebukken.  Argumentet er at Trump med sin kritikk av mediene skaper radikalisering.  Man innser ikke muligheten for at medienes daglige og årelange og til dels hatefulle kritikk av presidenten kan føre til radikalisering.

Vi ble ikke overrasket over den vendingen i saken.  Det har gått automatikk i anklagene mot Donald Trump.  Det finnes knapt en ulykke han ikke kan ha forårsaket med sin «retorikk,» og vi kan ikke fri oss fra å legge merke til at denne automatikken i anklagene mot ham har noe til felles med den automatikken anklagene mot jødene og jødehatet har vært styrt av gjennom århundrene.  Donald Trump er en historisk nykommer som offer for hatet som har rammet verdens jøder gjennom årtusener.  Men automatikken når det gjelder å utpeke syndebukken ser ut til å være den samme.  Han er jo dessuten «jødisk infisert.»

Det er heller ikke overraskende at en synagoge og de som sokner til den angripes med våpen.  Det har skjedd svært mange ganger de siste årene, også i Sverige, Danmark og Norge.  Den nye krystallnatten strekker seg over mange år og ser ikke ut til å ta slutt.  Det som skiller den fra den forrige er at de nazistene som angriper jødene og deres gudshus har fått følge av islamister.  Tross mange forsøk, har vi ikke greid å finne den egentlige forskjellen mellom disse ondskapsfulle bevegelsene når det gjelder hatet mot jødene.  Likheten er åpenbar: De bekjenner seg til et uforsonlig jødehat som ikke tillater dem å leve i et normalt flerkulturelt samfunn.  Et muslimsk styrt flerkulturelt samfunn finnes ikke lenger.

Det første islam og nasjonalsosialismen har til felles er at de hver for seg utgjør en enerådende monokultur som ikke kan integreres i andre menneskelige samfunn.  Det neste de har til felles er at de har utpekt jødene som sin og verdens hovedfiende, – et ondsinnet konspiratorium som det er deres hovedoppgave å frelse verden fra.  Det som mangler er verdens evne til å gi disse bevegelsene og deres dogmer en diagnose.

Norske medier unnslår seg ikke fra medvirkning i denne radikaliserende hat-kampanjen.  I NRK er Urix-redaksjonen aktiv når det gjelder å insinuere at det først og fremst er Donald Trump som med sin retorikk skaper den striden som i dag herjer i det amerikanske samfunn.  I likhet med de amerikanske mediene har heller ikke NRK problemer med å finne både jøder og andre som mer enn gjerne anklager Trump for å fyre opp under ekstremismen.

Forestillingen om at radikaliseringen knyttes til høyreekstremisme finner vi også igjen i det norske forskningsmiljøet, som nokså samstemt med mediene fremholder radikale og nazi-orienterte grupper som roten til en voksende ekstremisme også i Norge.  Men kan helt marginale utgrupper som Vigrid og «Den nordiske motstandsbevegelsen» som i høyden teller noen dusin forhutlede individer uten nevneverdig kontakt med verden omkring seg, representere en fare for radikalisering av samfunnet, eller må vi se en helt annen vei for å finne noe som kan forklare den utviklingen?  For vi er ikke i tvil om at radikal antisemittisme igjen er i ferd med å feste grepet også i Norge.

Stemmer det som forskerne sier at det er de såkalte «høyreekstreme» som er blitt så mektige og innflytelsesrike at de nå er i stand til å dreie samfunnsutviklingen i sin retning?  Eller kan det være at forekomsten av disse gruppene ute i de ytterste frynsene av samfunnet, brukes som et påskudd for å dreie oppmerksomhet bort fra noen som virkelig er i stand til å skape radikaliserte holdninger i brede samfunnslag, nemlig de venstrepopulistiske og til dels ytterliggående radikalerne på den politiske venstresiden som i dag øver en dominerende innflytelse over holdningene i samfunnet gjennom massemediene?

Det vi observerer gir grunn til bekymring.  Også fra myndighetenes side skjer det en fordreining av oppmerksomheten på dette området.  Forleden offentliggjorde Likestillings- og diskrimineringsombudet en rapport som belyser de skadevirkningene hatytringer og hatkriminalitet har for det norske samfunn.  Det er en årlig tilsynsrapport som ombudet avgir til FNs rasediskrimineringskomité. 

Likestillingsombudet er særlig opptatt av at marginalisering av grupper, særlig muslimer, fører til en «oss og dem»-tankegang, en skepsis til innvandrere og til deres etterkommere, og kan gjøre arbeidet med integrering og inkludering vanskeligere.  Rapporten ofrer så vidt noen linjer på antisemittismen og retter en pekefinger mot politikerne: «Det er særlig grunn til å være på vakt overfor polariserende retorikk fra offentlige personer som besitter maktposisjoner.  Slik retorikk kan underbygge polariserende holdninger i befolkningen, …» heter det blant annet.   I rapporten påpekes det bl.a. at «… arbeidet mot hatefulle ytringer fordrer at politikere er bevisste på hvordan de selv ordlegger seg og hvordan innleggene deres kan påvirke innholdet og tonen i debatten

Dersom en slik anbefaling også skal gjelde bekjempelse av den voksende antisemittismen i samfunnet, vil det være svært viktig at både politikere, organisasjoner og medier oppfordres til å slutte med stadig å karakterisere den jødiske staten Israel i giftige, nedverdigende og hatefulle vendinger, slik de har hatt for vane gjennom årtier.  Urettmessig og udokumentert å beskylde den jødiske staten for «apartheid,» «brudd på folkeretten,» «ulovlig okkupasjon,» «ulovlige bosettinger» og «krigsforbrytelser,» er nettopp en slik form for udokumentert, polariserende og hatefull retorikk som Likestillingsombudet advarer mot. 

Det er lett å se ut fra HL-senterets undersøkelser av antisemittismen i Norge at disse holdningene i stor grad er formidlet, ikke bare av politikere, men kanskje først og fremst av mediene. Vi håper Likestillingsombudet med sin rapport når frem til både redaksjonene og det politiske miljø i sitt eget nærområde.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?