Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse. Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske. Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen. I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som «paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom.»

I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår nuværende verden og vie alt sitt alminnelige hat mot menneskehetens onde fiende, den virkelige opphavsmann til all lidelse.” Denne troen på jøden som roten til alt ondt var ikke Hitler og nazismen alene om, og den ble ikke borte etter nazismens nederlag. Denne troen har i dag stor utbredelse, også i Norge.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Norge utfordrer Israels tålmodighet

Etter den voldelige maktovertakelsen til Hamas på Gazastripen i 2007, oppdaget israelske myndigheter at Hamas var i ferd med å importere store mengder våpen og ammunisjon til Gaza fra Iran.  Flere skipslaster med slike våpen ble beslaglagt, og Israel erklærte derfor en sjøblokade for våpensendinger til Gazastripen.  Dette militære og forsvarsrettede tiltaket er fullt lovlig etter internasjonal rett, noe som er bekreftet både fra FN og fra det norske Utenriksdepartement. I årene etter maktovertakelsen på Gazastripen har Hamas rettet tusentalls rakett- og bombeangrep mot de nærliggende sivile landsbyene på israelsk side av grensen og har drept og lemlestet mange israelere.  Denne ...

Mer...

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Verdensmesterskapet i selvmål

Landsorganisasjonen, LO, og tilknyttede "Sondergruppen" så som Fagforbundet, Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomitéen og dens frontorganisasjon "Akademisk og kulturell boikott av Israel," AKLUBI, har i sommer slått seg sammen med halvannet hundre liknende "spesialstyrker" fra Europa i en kampanje mot den jødiske staten Israels bidrag til europeisk sivil og militær sikkerhet. Problemet deres er at israelsk teknologi og erfaring i bekjempelse av terror og infiltrasjon er effektiv og sterkt etterspurt i Europa som kjemper en tapende kamp mot en voksende bølge av både hjemmelagede og hjemvendte terrorister som er ferdig utdannede og kamptestet i Syria og andre land i Midtøsten, som LO ...

Mer...

Norsk utenriks- og forsvarspolitikk

Ved flere anledninger har vi fått inntrykk av at utenriksministerens oppgave har vært å ivareta utlandets interesser overfor Norge.  Vi har satt spørsmålstegn ved standpunkter vi mener ikke kan være i Norges interesse, og vi blir mer og mer usikre på hvilket partipolitisk grunnlag vår utenrikspolitikk bygger på.  Tradisjonelt har norsk utenriks- og forsvarspolitikk vært oppfattet som en ukontroversiell fellesnevner med bred politisk støtte i Stortinget hvor hovedformålet har vært å sikre Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet.  Er dette bare en gammel floskel? Norges forhold til USA har alltid vært et sentralt og overordnet element i vår utenriks- og ...

Mer...

Arbeiderpartiet og den jødiske staten

Som vi tidligere har bemerket kan utbrudd av antisemittiske hendelser ha sesongvariasjoner hvor ferietiden er en av høysesongene.  Denne sommeren er intet unntak, og vi registrerer slik virksomhet fra øverst til nederst i samfunnet.  Regjeringen topper listen med sin eksklusive særbehandling av den jødiske staten i FN, tett fulgt av allmennkringkasteren NRK som uanfektet gjentar gamle løgner om Israel.  Nederst på rangstigen finner vi en iransk popartist som i likhet med MDG-islamisten Shoaib Sultan har skapt egenreklame i mediene med sitt skjendige og åpenlyst rasistiske angrep på jødene. Et fenomen vi ikke har sett mye av tidligere, er at det knapt ...

Mer...

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og "Staten Palestina" på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen. I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels "bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier.  Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at "Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold."  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner ...

Mer...

Kartet som er distribuert av IDF viser målene for omkring 100 raketter og granater skutt Hamas mot Israel den 30. mai 2018.

Et brennende ønske om blodig krig

Etter å ha tilbrakt natten i tilfluktsrom gikk israelske barn på skolen som vanlig den 30. mai.  Mer enn 100 raketter og granater, avfyrt av Hamas på Gazastripen mot sivile landsbyer i Israel, har de siste dager komplisert dagliglivet for mange israelere, men den palestinske bønnen om krig har ikke fått den ønskede respons.  Israel eliminerte noen av våpen- og rakettfabrikkene til Hamas som svar, men ellers var det forholdsvis stille i området.  Når Israel sier at de besvarer ild med ild og stillhet med stillhet, betyr det ikke "våpenhvile" slik enkelte medier vil ha det til.  Det betyr bare ...

Mer...

Kritisk særbehandling av Israel er diskriminerende

For noen år siden skapte Sør-Afrikas sjefsrabbiner, Warren Goldstein, internasjonal debatt da han i et oppslag i The Jerusalem Post hevdet at den beste beskrivelsen av anti-israelske aktivisters anstrengelser var gitt av en viss propagandaminister som skal ha uttalt at «hvis du forteller en løgn som er stor nok, og fortsetter å gjenta den, vil folk til slutt begynne å tro på den

Saken gjaldt fremstillingen i mediene av Israel som «apartheid-stat,» noe rabbi Goldstein hadde personlig erfaring omkring som ikke-hvit innbygger i den sør-afrikanske apartheid-staten.  Men både de store og de små løgnene om Israel dreier seg om langt flere ting enn påstanden om at den jødiske staten bygger på et apartheid-regime.

I disse dager har de som til stadighet bruker mediene til å hetse den jødiske staten, vært særskilt opptatt av to forhold: Israels forsvar mot terrorangrep fra Gaza og landets boligpolitikk.  Blant verdens 193 stater er det i grunnen bare Israel som tilgodeses med hyppig negativt ladet særbehandling i mediene på slike områder.  I alle fall tror vi at den omtalte propagandaministeren ville ha måttet gi både norske og andre medier et anerkjennende nikk for den innsatsen de gjør for å konvertere gamle løgner til nye sannheter.

Mediestriden omkring USAs og president Trumps anerkjennelse av at det faktisk er Jerusalem som er Israels hovedstad, ble skrudd opp til maksimalt støyvolum under feiringen av landets 70års-markering av gjenopprettelsen.  Da ble også USAs ambassade offisielt flyttet fra de midlertidige lokalene den hadde i Tel Aviv (på grunn av nabostatenes krigshandlinger i 1948-49), til hovedstaden, Jerusalem, som alle siviliserte stater som har diplomatisk og politisk kontakt med Israel, ved offisielle anledninger og statsbesøk både de facto og de jure tydelig anerkjenner som Israels hovedstad uten innsigelser.

Dette gjelder også Norge, selv om utenriksministeren ikke tør innrømme det offentlig ennå.  Den norske regjeringen sier den frykter at USAs anerkjennelse av Jerusalem som israelsk hovedstad kan føre til dypere splittelse i regionen.  Finnes det en splittelse i regionen som kan bli dypere av at vestlige politikere begynner å snakke sant, og er de daglige terrorangrepene og det hatefulle oppvigleriet i de norsk-støttede mediene tegn på fredsvilje, eller har utenriksministeren bare hørt den påstanden tilstrekkelig mange ganger til at hun tror på den?

Utenriksministeren er opptatt av at «… ingen land kan alene endre status på Jerusalem, heller ikke USA.»  Men er det ikke nettopp det hun selv forsøker å gjøre ved å nekte å anse byens status som hva den er og har vært helt siden dens lovlige og rette myndigheter erklærte den som landets hovedstad for 70 år siden?  Ser hun ikke at hun særbehandler Israel på en nedlatende og urettskaffen måte?  Er det ingen som kan forklare henne dette på kammerset?

Den 14. mai fikk vi anskuelsesundervisning i hvordan mediene manipulerer sine betalende kunder med hyppig gjentatte løgner.  Da Hamas samlet 40.000 mennesker for å storme grensegjerdet mot Israel, en operasjon som for øvrig ikke var støttet av Norge, men av Iran, forhindret Israel gjennombruddet ved etter gjentatte advarsler å skyte ned de som på forskjellig måte var nær ved å sprenge grensen.  Mange av dem ble drept, hvorav de fleste ble identifisert som Hamas-terrorister. 

Fordi mediene spilte på lag med Hamas og dag etter dag anklaget Israel for å drepe uskyldige sivile demonstranter, kom mange i Vesten i skade for å tro at dette var tilfelle.  Det var ingen av mediene som fortalte at de tusener som var utkommandert som levende skjold var ofre for en dobbel krigsforbrytelse begått av Hamas: Hamas lot sine soldater, skjult bak sivile levende skjold, rette angrep mot sivile lokalsamfunn på israelsk side av grensen.  Også utenriksministeren lot seg bløffe av denne mediestrategien til Hamas.

En tilsvarende usann fortelling som er blitt gjentatt til «troverdighet,» er påstanden om at det er ulovlig for israelske borgere å utvide de jødiske boligområdene i Judea, Samaria og Øst-Jerusalem.  I Dagsavisens versjon av denne løgnen heter det bl.a. at «… utvidelsene omfatter 30 av Israels flere hundre bosetninger, som verdenssamfunnet har slått fast er ulovlige i henhold til folkeretten.»  Det man støtter seg på her er at forskjellige organer i FN, inkludert Sikkerhetsrådet, har avgitt politiske meningsytringer om dette.  Det er slett ikke «fastslått av verdenssamfunnet.» 

Det finnes ingen rettskraftig dom eller annet bindende vedtak som sier noe slikt. Påstanden om at «… bosettingene er opprettet i strid med den fjerde Genève-konvensjonen» er falsk.  Den fjerde Genève-konvensjon gjelder tvangsflytting og deportasjon av egne borgere inn på okkupert territorium, og den er dessuten ikke gjort gjeldende i området.  Den forutsetter at et territorium må være okkupert under væpnet konflikt med en annen stat som er suverenitetshaver til området og som er kontraherende part til konvensjonen.  Dette er ikke tilfelle for denne konvensjonen i det angjeldende området.  At Israel selv har valgt å følge noen av dens bestemmelser i forvaltningen av disse områdene er irrelevant.  Det finnes ingen bestemmelser i folkeretten som sier at Judea skal være «judenrein.»

Etter inngåelsen av freds- og grensetraktaten mellom Israel og Jordan i 1994, har Judea, Samaria og Øst-Jerusalem ligget innenfor Israels internasjonalt anerkjente grenser og forvaltes under israelsk suverenitet med mindre Israel gjør avtale om noe annet med sine naboer eller minoritetsgrupper.  Det har Israel gjort gjennom de såkalte Oslo-avtalene som ikke er internasjonalt omstridte.  Og – Nota Bene! – når man sier at et lands grense er «internasjonalt anerkjent» betyr det at den gjennom lovlig inngått grenseavtale mellom de to land er anerkjent av de to.  Det finnes ingen annen internasjonal anerkjennelsesordning for grenser og spørsmålet angår ingen andre enn de to nabostatene.  Dette må vi andre og utenforstående forholde oss til.  Vi har ingen rett til å blande oss inn i andre staters indre anliggender.  Heller ikke i spørsmål om hvor statenes hovedstad befinner seg.

Påstanden om ulovlig okkupasjon og ulovlige bosettinger er derfor akkurat like fjerne fra sannheten som påstanden om «apartheid» og israelske «krigsforbrytelser» i Gaza.  Hadde påstandene om at Israel «ulovlig okkuperer palestinske områder» vært sann, ville Oslo-avtalene ha vært ugyldige.  Er de det, statsråd Ine Marie Eriksen Søreide?

Det faktum at Israel i økende grad er offer for en agitasjon som fremstiller den jødiske staten som aggressor og forbryter, er en utvikling som ikke kan unngå å sette spor i menneskers sinn og i deres oppfatning av jødisk kultur og samfunnsliv.  Det har alltid vært på denne måten antisemittismen har blitt skapt og vedlikeholdt omkring i verden.  Vi ser ingen tegn til lyspunkter på dette området for Europa og Norge.  Israels voksende orientering mot land som India, Russland, Japan og Kina er et tegn i tiden som europeere burde merke seg.  Vedvarende usaklig, kritisk særbehandling og diskriminering av den jødiske staten som vi ser praktiseres også av norske myndigheter, er i seg selv et utslag av en uakseptabel holdning til jødisk samfunnsliv og eksistens som det bør gjøres slutt på.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?