Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Hvem er bekymret for palestinerne?

I serien av spørsmål til utenriksministeren i Stortinget denne sommeren, tar vi også med spørsmålet fra Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg den 5. oktober om hvorvidt utenriksministeren vil «vurdere konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel for å forhindre at beduinlandsbyen Khan al-Ahmar på den okkuperte Vestbredden blir jevnet med jorden og beboerne tvangsflyttet i strid med Folkeretten?»

Til forskjell fra partiene SV og Rødt, spilte Arbeiderpartiet på 1990-tallet en sentral rolle i arbeidet med å legge grunnlag for en israelsk-palestinsk fredsløsning – de såkalte Oslo-avtalene – som i årene etter har dannet grunnlag for fredsforhandlinger mellom partene, og som fremdeles anses for å være det eneste avtalegrunnlaget for fred som finnes der.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Hvem er bekymret for palestinerne?

I serien av spørsmål til utenriksministeren i Stortinget denne sommeren, tar vi også med spørsmålet fra Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg den 5. oktober om hvorvidt utenriksministeren vil "vurdere konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel for å forhindre at beduinlandsbyen Khan al-Ahmar på den okkuperte Vestbredden blir jevnet med jorden og beboerne tvangsflyttet i strid med Folkeretten?"  Til forskjell fra partiene SV og Rødt, spilte Arbeiderpartiet på 1990-tallet en sentral rolle i arbeidet med å legge grunnlag for en israelsk-palestinsk fredsløsning – de såkalte Oslo-avtalene – som i årene etter har dannet grunnlag for fredsforhandlinger mellom partene, og som ...

Mer...

Stengningsregimet i Gaza

Det har i sommer vært uvanlig aktivitet fra venstresiden på Stortinget når det gjelder å engasjere utenriksministeren i debatt om de problemene Israel sliter med i forholdet til sine Palestina-arabiske naboer.  For noen uker siden fant partiet Rødt (tidligere AKP m-l) det påkrevd å be om en forklaring på hva utenriksministeren bygger på når hun anser at den israelske marinens håndtering av det norske demonstrasjonsfartøyet "Kårstein" ikke gir grunnlag for protest men ligger innenfor det man må tåle i henhold til internasjonal rett. Utenriksministeren viste til sine svar av 8. og 14. august på skriftlige spørsmål fra partiet SV, hvor hun ...

Mer...

Palestinians surround a bulldozer in Khan al-Ahmar, Wednesday, July 4, 2018. Israeli police scuffled with with activists protesting the planned demolition of Khan al-Ahmar.  Israel says the structures were illegally built and pose a threat to residents because of their proximity to a highway. Critics say it is nearly impossible to get building permits, and that the residents are being removed to clear the way for Jewish settlements.(AP Photo/Majdi Mohammed)

Utenriksdepartementet sponser oppvigleri

Under en "kunstutstilling" som fant sted i den rivningstruede beduinleiren Khan al-Ahmar som ligger i Område C i Judea, var den norske regjering representert ved stasjonssjef Hilde Haraldstad som til daglig representerer norske myndigheter overfor de palestinske selvstyremyndighetene fra sitt kontor i landsbyen Al Ram. Som vi tidligere har fortalt, har israelske myndigheter ønsket å flytte denne leiren som ligger like inntil hovedveien mellom Jerusalem og Jordandalen til et mer egnet sted i nærheten hvor man tilbyr regulerte tomter, moderne bygninger og infrastruktur.  Leiren er nå satt opp på israelsk-kontrollert område uten byggetillatelse, noe som har ført til at myndighetene har ...

Mer...

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger.  Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet.  Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.   Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land "med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter."  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter.  Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille ...

Mer...

Trangen til det onde

Som man etter tradisjonen kunne forvente, ville ledelsen i Arbeiderpartiet forsøke å møte dårlige meningsmålinger med et utfall mot Israel.  Det kom ikke uventet fra selveste formannen i partiet, Jonas Gahr Støre da han møtte Arbeidernes ungdomsfylking på Utøya i sommer.  Dette åstedet for terror har også i mange år vært en av antisemittismens varmeste heksegryter i Norge, så angrepet på jødene hørte på et vis til der.  Men sammenhengen var spesiell.  Like forut hadde den israelske nasjonalforsamlingen vedtatt en lovtekst – et tillegg til grunnloven – som sier at Israel er det jødiske folks nasjonalstat og at nasjonalsangen er Hatikva, ...

Mer...

President of Israel, Reuven Rivlin, at a working meeting with Norwegian Foreign Minister, Ine Marie Eriksen Søreide, who visited Israel. Sunday, January 7, 2018. Photo Credit: Mark Neiman / GPO.

Finansiering av terror

Igjen dukker spørsmålet opp om Norge bidrar til finansiering av terrorvirksomhet i Midtøsten.  Denne gangen er det stortingsrepresentant Ingjerd Schau (H) som 21. august spør om utenriksministeren kan forsikre at den norske støtten til Palestina ikke går til å belønne terror eller antisemittisme? Utenriksminister Eriksen Søreide uttalte i sitt svar blant mye annet at "den palestinske støtteordningen for palestinske fanger i israelske fengsler er ikke finansiert med norske bistandsmidler.  Dette har Norge fått gjentatte forsikringer om fra de palestinske selvstyremyndighetene.  Daværende statsminister Fayyad bekreftet i et brev til utenriksminister Eide i 2013 at norske bistandsmidler ikke ble brukt til finansiering av ...

Mer...

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. Av Kjetil Ree - Eget verk, CC BY-SA 3.0, Lenke

Regjeringen og «Palestina»

Dialogen mellom SV og utenriksministeren i Stortinget fortsetter, og den politiske harmonien mellom dem er iøynefallende.  Denne gangen gjelder det israelske myndigheters avvisning av en "studiegruppe" fra Palestinakomitéen som søkte visum for en "solidaritetsreise" til "Palestina, nærmere bestemt Vestbredden." Det SV ville ha rede på var hvordan utenriksministeren "vurderer … lovligheten ved denne innreisenekten, og hvordan vil utenriksministeren arbeide overfor israelske myndigheter for å sikre normal tilgang til området for PK"? Som både SV og utenriksministeren vet svært godt, har Israel besluttet å holde opp med å tillate boikott- og hatgrupper å reise fritt omkring i landet med sin agitasjon og sitt ...

Mer...

Biler settes i brann i Sverige. Faksimile fra dagspressen.

Svenske tilstander

I mange år har det jødiske samfunn i Sverige stått under angrep fra muslimske innvandrere som ikke legger en demper på sitt jødehat selv om de har fått asyl som flyktninger i det liberale Sverige.  Etter århundrer i fred er nå det jødiske samfunn i Sverige noen steder i ferd med å gå i oppløsning.  Noen få holder stand, men stadig flere drar hjem til Israel.  Det er nemlig ikke bare mot islamske jihadister de må forsvare seg.  Også svensker har nådd et nivå av desperasjon hvor de forsøker å tekkes jihadistene ved å skylde på andre.  Vi har tidligere opplevd ...

Mer...

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Kritisk særbehandling av Israel er diskriminerende

For noen år siden skapte Sør-Afrikas sjefsrabbiner, Warren Goldstein, internasjonal debatt da han i et oppslag i The Jerusalem Post hevdet at den beste beskrivelsen av anti-israelske aktivisters anstrengelser var gitt av en viss propagandaminister som skal ha uttalt at «hvis du forteller en løgn som er stor nok, og fortsetter å gjenta den, vil folk til slutt begynne å tro på den

Saken gjaldt fremstillingen i mediene av Israel som «apartheid-stat,» noe rabbi Goldstein hadde personlig erfaring omkring som ikke-hvit innbygger i den sør-afrikanske apartheid-staten.  Men både de store og de små løgnene om Israel dreier seg om langt flere ting enn påstanden om at den jødiske staten bygger på et apartheid-regime.

I disse dager har de som til stadighet bruker mediene til å hetse den jødiske staten, vært særskilt opptatt av to forhold: Israels forsvar mot terrorangrep fra Gaza og landets boligpolitikk.  Blant verdens 193 stater er det i grunnen bare Israel som tilgodeses med hyppig negativt ladet særbehandling i mediene på slike områder.  I alle fall tror vi at den omtalte propagandaministeren ville ha måttet gi både norske og andre medier et anerkjennende nikk for den innsatsen de gjør for å konvertere gamle løgner til nye sannheter.

Mediestriden omkring USAs og president Trumps anerkjennelse av at det faktisk er Jerusalem som er Israels hovedstad, ble skrudd opp til maksimalt støyvolum under feiringen av landets 70års-markering av gjenopprettelsen.  Da ble også USAs ambassade offisielt flyttet fra de midlertidige lokalene den hadde i Tel Aviv (på grunn av nabostatenes krigshandlinger i 1948-49), til hovedstaden, Jerusalem, som alle siviliserte stater som har diplomatisk og politisk kontakt med Israel, ved offisielle anledninger og statsbesøk både de facto og de jure tydelig anerkjenner som Israels hovedstad uten innsigelser.

Dette gjelder også Norge, selv om utenriksministeren ikke tør innrømme det offentlig ennå.  Den norske regjeringen sier den frykter at USAs anerkjennelse av Jerusalem som israelsk hovedstad kan føre til dypere splittelse i regionen.  Finnes det en splittelse i regionen som kan bli dypere av at vestlige politikere begynner å snakke sant, og er de daglige terrorangrepene og det hatefulle oppvigleriet i de norsk-støttede mediene tegn på fredsvilje, eller har utenriksministeren bare hørt den påstanden tilstrekkelig mange ganger til at hun tror på den?

Utenriksministeren er opptatt av at «… ingen land kan alene endre status på Jerusalem, heller ikke USA.»  Men er det ikke nettopp det hun selv forsøker å gjøre ved å nekte å anse byens status som hva den er og har vært helt siden dens lovlige og rette myndigheter erklærte den som landets hovedstad for 70 år siden?  Ser hun ikke at hun særbehandler Israel på en nedlatende og urettskaffen måte?  Er det ingen som kan forklare henne dette på kammerset?

Den 14. mai fikk vi anskuelsesundervisning i hvordan mediene manipulerer sine betalende kunder med hyppig gjentatte løgner.  Da Hamas samlet 40.000 mennesker for å storme grensegjerdet mot Israel, en operasjon som for øvrig ikke var støttet av Norge, men av Iran, forhindret Israel gjennombruddet ved etter gjentatte advarsler å skyte ned de som på forskjellig måte var nær ved å sprenge grensen.  Mange av dem ble drept, hvorav de fleste ble identifisert som Hamas-terrorister. 

Fordi mediene spilte på lag med Hamas og dag etter dag anklaget Israel for å drepe uskyldige sivile demonstranter, kom mange i Vesten i skade for å tro at dette var tilfelle.  Det var ingen av mediene som fortalte at de tusener som var utkommandert som levende skjold var ofre for en dobbel krigsforbrytelse begått av Hamas: Hamas lot sine soldater, skjult bak sivile levende skjold, rette angrep mot sivile lokalsamfunn på israelsk side av grensen.  Også utenriksministeren lot seg bløffe av denne mediestrategien til Hamas.

En tilsvarende usann fortelling som er blitt gjentatt til «troverdighet,» er påstanden om at det er ulovlig for israelske borgere å utvide de jødiske boligområdene i Judea, Samaria og Øst-Jerusalem.  I Dagsavisens versjon av denne løgnen heter det bl.a. at «… utvidelsene omfatter 30 av Israels flere hundre bosetninger, som verdenssamfunnet har slått fast er ulovlige i henhold til folkeretten.»  Det man støtter seg på her er at forskjellige organer i FN, inkludert Sikkerhetsrådet, har avgitt politiske meningsytringer om dette.  Det er slett ikke «fastslått av verdenssamfunnet.» 

Det finnes ingen rettskraftig dom eller annet bindende vedtak som sier noe slikt. Påstanden om at «… bosettingene er opprettet i strid med den fjerde Genève-konvensjonen» er falsk.  Den fjerde Genève-konvensjon gjelder tvangsflytting og deportasjon av egne borgere inn på okkupert territorium, og den er dessuten ikke gjort gjeldende i området.  Den forutsetter at et territorium må være okkupert under væpnet konflikt med en annen stat som er suverenitetshaver til området og som er kontraherende part til konvensjonen.  Dette er ikke tilfelle for denne konvensjonen i det angjeldende området.  At Israel selv har valgt å følge noen av dens bestemmelser i forvaltningen av disse områdene er irrelevant.  Det finnes ingen bestemmelser i folkeretten som sier at Judea skal være «judenrein.»

Etter inngåelsen av freds- og grensetraktaten mellom Israel og Jordan i 1994, har Judea, Samaria og Øst-Jerusalem ligget innenfor Israels internasjonalt anerkjente grenser og forvaltes under israelsk suverenitet med mindre Israel gjør avtale om noe annet med sine naboer eller minoritetsgrupper.  Det har Israel gjort gjennom de såkalte Oslo-avtalene som ikke er internasjonalt omstridte.  Og – Nota Bene! – når man sier at et lands grense er «internasjonalt anerkjent» betyr det at den gjennom lovlig inngått grenseavtale mellom de to land er anerkjent av de to.  Det finnes ingen annen internasjonal anerkjennelsesordning for grenser og spørsmålet angår ingen andre enn de to nabostatene.  Dette må vi andre og utenforstående forholde oss til.  Vi har ingen rett til å blande oss inn i andre staters indre anliggender.  Heller ikke i spørsmål om hvor statenes hovedstad befinner seg.

Påstanden om ulovlig okkupasjon og ulovlige bosettinger er derfor akkurat like fjerne fra sannheten som påstanden om «apartheid» og israelske «krigsforbrytelser» i Gaza.  Hadde påstandene om at Israel «ulovlig okkuperer palestinske områder» vært sann, ville Oslo-avtalene ha vært ugyldige.  Er de det, statsråd Ine Marie Eriksen Søreide?

Det faktum at Israel i økende grad er offer for en agitasjon som fremstiller den jødiske staten som aggressor og forbryter, er en utvikling som ikke kan unngå å sette spor i menneskers sinn og i deres oppfatning av jødisk kultur og samfunnsliv.  Det har alltid vært på denne måten antisemittismen har blitt skapt og vedlikeholdt omkring i verden.  Vi ser ingen tegn til lyspunkter på dette området for Europa og Norge.  Israels voksende orientering mot land som India, Russland, Japan og Kina er et tegn i tiden som europeere burde merke seg.  Vedvarende usaklig, kritisk særbehandling og diskriminering av den jødiske staten som vi ser praktiseres også av norske myndigheter, er i seg selv et utslag av en uakseptabel holdning til jødisk samfunnsliv og eksistens som det bør gjøres slutt på.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?