Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger. Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet. Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.

Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller vi alltid opp på den anti-israelske siden når resolusjoner skal vedtas. Ingen andre land har, så vidt vi kjenner til, en slik nesegrus og underdanig holdning til dette forumet som Norge. Det står ingenting i FN-pakten som krever en slik holdning. Den avståelsen av norsk utenrikspolitisk selvråderett som denne praksisen representerer, har så vidt oss bekjent aldri vært debattert eller godkjent av Stortinget.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger.  Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet.  Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.   Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land "med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter."  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter.  Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille ...

Mer...

Trangen til det onde

Som man etter tradisjonen kunne forvente, ville ledelsen i Arbeiderpartiet forsøke å møte dårlige meningsmålinger med et utfall mot Israel.  Det kom ikke uventet fra selveste formannen i partiet, Jonas Gahr Støre da han møtte Arbeidernes ungdomsfylking på Utøya i sommer.  Dette åstedet for terror har også i mange år vært en av antisemittismens varmeste heksegryter i Norge, så angrepet på jødene hørte på et vis til der.  Men sammenhengen var spesiell.  Like forut hadde den israelske nasjonalforsamlingen vedtatt en lovtekst – et tillegg til grunnloven – som sier at Israel er det jødiske folks nasjonalstat og at nasjonalsangen er Hatikva, ...

Mer...

President of Israel, Reuven Rivlin, at a working meeting with Norwegian Foreign Minister, Ine Marie Eriksen Søreide, who visited Israel. Sunday, January 7, 2018. Photo Credit: Mark Neiman / GPO.

Finansiering av terror

Igjen dukker spørsmålet opp om Norge bidrar til finansiering av terrorvirksomhet i Midtøsten.  Denne gangen er det stortingsrepresentant Ingjerd Schau (H) som 21. august spør om utenriksministeren kan forsikre at den norske støtten til Palestina ikke går til å belønne terror eller antisemittisme? Utenriksminister Eriksen Søreide uttalte i sitt svar blant mye annet at "den palestinske støtteordningen for palestinske fanger i israelske fengsler er ikke finansiert med norske bistandsmidler.  Dette har Norge fått gjentatte forsikringer om fra de palestinske selvstyremyndighetene.  Daværende statsminister Fayyad bekreftet i et brev til utenriksminister Eide i 2013 at norske bistandsmidler ikke ble brukt til finansiering av ...

Mer...

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. Av Kjetil Ree - Eget verk, CC BY-SA 3.0, Lenke

Regjeringen og «Palestina»

Dialogen mellom SV og utenriksministeren i Stortinget fortsetter, og den politiske harmonien mellom dem er iøynefallende.  Denne gangen gjelder det israelske myndigheters avvisning av en "studiegruppe" fra Palestinakomitéen som søkte visum for en "solidaritetsreise" til "Palestina, nærmere bestemt Vestbredden." Det SV ville ha rede på var hvordan utenriksministeren "vurderer … lovligheten ved denne innreisenekten, og hvordan vil utenriksministeren arbeide overfor israelske myndigheter for å sikre normal tilgang til området for PK"? Som både SV og utenriksministeren vet svært godt, har Israel besluttet å holde opp med å tillate boikott- og hatgrupper å reise fritt omkring i landet med sin agitasjon og sitt ...

Mer...

Biler settes i brann i Sverige. Faksimile fra dagspressen.

Svenske tilstander

I mange år har det jødiske samfunn i Sverige stått under angrep fra muslimske innvandrere som ikke legger en demper på sitt jødehat selv om de har fått asyl som flyktninger i det liberale Sverige.  Etter århundrer i fred er nå det jødiske samfunn i Sverige noen steder i ferd med å gå i oppløsning.  Noen få holder stand, men stadig flere drar hjem til Israel.  Det er nemlig ikke bare mot islamske jihadister de må forsvare seg.  Også svensker har nådd et nivå av desperasjon hvor de forsøker å tekkes jihadistene ved å skylde på andre.  Vi har tidligere opplevd ...

Mer...

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Norge utfordrer Israels tålmodighet

Etter den voldelige maktovertakelsen til Hamas på Gazastripen i 2007, oppdaget israelske myndigheter at Hamas var i ferd med å importere store mengder våpen og ammunisjon til Gaza fra Iran.  Flere skipslaster med slike våpen ble beslaglagt, og Israel erklærte derfor en sjøblokade for våpensendinger til Gazastripen.  Dette militære og forsvarsrettede tiltaket er fullt lovlig etter internasjonal rett, noe som er bekreftet både fra FN og fra det norske Utenriksdepartement. I årene etter maktovertakelsen på Gazastripen har Hamas rettet tusentalls rakett- og bombeangrep mot de nærliggende sivile landsbyene på israelsk side av grensen og har drept og lemlestet mange israelere.  Denne ...

Mer...

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Kirkeuke mot jødene

En av de årlige hatfestene mot jødenes hjemland, Israel, gikk av stabelen i uke 39.  I tradisjonell stil og med markert støtte fra Fatah-lederen Mahmoud Abbas og hans statskirkelige støttespillere i Norge, fikk vi bekreftet at det ikke har skjedd nevneverdig endring i dette miljøets holdning til det jødiske de siste 80 år.

Arrangementet Kirkeuka for fred i Palestina og Israel er et av de mange tiltakene Kirkenes Verdensråd, ledet av den norske presten Olav Fykse Tveit, som står bak og som har som konsekvens at den jødiske statens omdømme og legitimitet påføres skade blant kristne mennesker over store deler av verden.

Kirkeuka er viet stor oppmerksomhet fra den norske statskirkens side, og betydelige ressurser er mobilisert for å gi arrangementet både politisk og teologisk trøkk.  Det satses på aktiv medvirkning fra andre anti-israelske organisasjoner som Palestinakomiteen og Sabeels Venner.  Dette er en side ved statskirkens samfunnsrettede virksomhet som tydelig forteller at hensikten er å undergrave Israels evne til å bestå som jødisk stat.  Denne oppfatningen underbygges og forsterkes når vi ser hvordan den øverste ledelsen for arrangementet anvender politisk løgn mot den jødiske staten og demoniserende anklager mot Israels jødiske innbyggere for å bygge opp en stemning i forkant av arrangementet.

I norske medier har den profilerte Oslo-presten Trond Bakkevig markert seg kraftig i arbeidet med å skape de rette stemninger foran kirkeuka.  Fra nettavisen ABC-nyheter fikk han tidligere i høst spørsmålet ”Hvilken kobling ser du mellom et grufullt knivdrap i Jerusalem og kirken her hjemme?” Og han svarte: ”… Det er den samme type tekster den ultraortodokse jøde bruker som argument for knivstikking i Jerusalem, som brukes for å forhindre at homofile får gifte seg i norske kirker.” Bakkevig har en fortid som generalsekretær i Mellomkirkelig råd og sentralstyremedlem i Kirkenes Verdensråd.  Han inviteres rett som det er til å kritisere jøder og Israel i NRK.

Men dette anti-jødiske utbruddet var ikke sterkt nok til bruk i kirkeuka, så han tok hardere i da han i forkant av uka ble intervjuet av avisen Vårt Land.  Bakkevig mener nå, ifølge Vårt Land, at de mest ytterliggående bosetterne kan sammenlignes med medlemmer i Den islamske staten: ”Begge disse gruppene har en teokratisk begrunnelse for at de skal ha råderett over visse landområder.  For IS handler det om å gjenopprette det muslimske kalifatet. For en del ytterliggående bosettere handler det om å gjenreise kong Davids rike. … Ytterliggående bosettere river opp palestinske oliventrær og sjenerer seg ikke for å bruke vold mot sovende palestinske familier. Det er ikke en militær bevegelse som IS, men det er samme type ideologi, fulgt av voldsutøvelse,” sier teologen Bakkevig.

Denne omtalen er ikke en beskrivelse av israelske individuelle lovbrytere som det finnes enkelte av.  Bakkevig fremstiller israelske jøder som kriminelle okkupanter som er drevet til terror mot uskyldige av religiøs overbevisning.   Det er det jødiske som sådant han forfalsker, angriper og sammenlikner med radikal islamisme.  Sammenlikningen med de grufulle IS-terroristene i Syria er derfor ikke problematisk for en som har åpnet seg for en slik forståelse av det jødiske.

Men prost Bakkevig er jo slett ikke alene i den kirkelige ledelsen om å utbre løgn og antisemittisk ekstremisme.  I sin invitasjon til den verdensomspennende kirkeuka trakk lederen for Kirkenes Verdensråd en tilsvarende konklusjon da han i sitt hyrdebrev (på engelsk) fortalte sine tilhengere at det er Israel som har ansvaret for de skrekkelige tilstandene som råder i hele Midtøsten og i den flyktningestrømmen som nå skyller inn over Europa: ”De senere år har vært spesielt vanskelige for Midtøsten især for samfunn i Irak og Syria,” sier han og fortsetter: ”Gjennom de to siste ukene har vi sett et kolossalt antall flyktninger som søker nytt liv i Europa.  Denne voldsomme utvandringen av flyktninger indikerer hvor vanskelig livene deres er blitt.  Som kirker må vi ikke glemme å rette oppmerksomheten mot den israelsk-palestinske konfliktens grunnleggende betydning.  En løsning av denne konflikten, dersom det er en rettferdig fredsavtale, vil bidra markant til å løse andre av Midtøstens problemer.  Det vil fjerne kildene til konflikt som kunne føre til religiøs ekstremisme og på den måten fremme fred i og utenfor regionen.”

Denne anklagen mot den jødiske staten er et nytt eksempel på at den klassiske antisemittismen lever i beste velgående i statskirkelige kretser.  Den føyer seg inn i den lange rekken av tilsvarende anklager som har vært rettet mot jødene gjennom historien.  Som statsminister Benjamin Netanyahu uttrykte det under den store konferansen om antisemittisme i Jerusalem i sommer: ”Den klassiske antisemitten fremstilte jøden som legemliggjørelsen av all ondskap i verden.  Moderne antisemittisme fremstiller den jødiske staten som legemliggjørelsen av all ondskap i verden.”

Og han fortsatte: ”Utdannelse og kunnskap kan kanskje delvis beskytte oss mot denne bakvaskelsen, men der er noe dypere her fordi disse anklagene er slike åpenbare falsknerier.  Det dreier seg om viljen til å hengi seg til bakvaskelse, – en vilje til å tro på dette.  Dette er det som skaper grunnlaget for antisemittismen, og det kommer ikke nedenfra i samfunnet.  Det begynner med elitene.  Og det er der antisemittismen må utfordres.”

Etter å ha observert disse og andre medvirkende til den såkalte ”kirkeuka for fred” gjennom flere år, er vi i tvil om at det er utdannelse og kunnskap som mangler.  Vi heller til Netanyahus antakelse om at det dreier seg om en vilje til å hengi seg til bakvaskelse og falskneri, – en nedarvet vilje til å tro på dette.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?