Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og «Staten Palestina» på vegne av PLO og Hamas. I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen.

I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels «bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på Gazastripen, inkludert bruken av skarp ammunisjon mot sivile protestanter, inkludert barn, så vel som helsepersonell og journalister, og uttrykker sin alvorlige bekymring for tapet av uskyldige liv.» Dette er et sammensurium av løgner som medier og politikere ikke blir trette av å gjenta. Slik skapes og vedlikeholdes antisemittismen og myndighetene er med på det.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og "Staten Palestina" på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen. I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels "bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier.  Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at "Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold."  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner ...

Mer...

Kartet som er distribuert av IDF viser målene for omkring 100 raketter og granater skutt Hamas mot Israel den 30. mai 2018.

Et brennende ønske om blodig krig

Etter å ha tilbrakt natten i tilfluktsrom gikk israelske barn på skolen som vanlig den 30. mai.  Mer enn 100 raketter og granater, avfyrt av Hamas på Gazastripen mot sivile landsbyer i Israel, har de siste dager komplisert dagliglivet for mange israelere, men den palestinske bønnen om krig har ikke fått den ønskede respons.  Israel eliminerte noen av våpen- og rakettfabrikkene til Hamas som svar, men ellers var det forholdsvis stille i området.  Når Israel sier at de besvarer ild med ild og stillhet med stillhet, betyr det ikke "våpenhvile" slik enkelte medier vil ha det til.  Det betyr bare ...

Mer...

Kritisk særbehandling av Israel er diskriminerende

For noen år siden skapte Sør-Afrikas sjefsrabbiner, Warren Goldstein, internasjonal debatt da han i et oppslag i The Jerusalem Post hevdet at den beste beskrivelsen av anti-israelske aktivisters anstrengelser var gitt av en viss propagandaminister som skal ha uttalt at "hvis du forteller en løgn som er stor nok, og fortsetter å gjenta den, vil folk til slutt begynne å tro på den." Saken gjaldt fremstillingen i mediene av Israel som "apartheid-stat," noe rabbi Goldstein hadde personlig erfaring omkring som ikke-hvit innbygger i den sør-afrikanske apartheid-staten.  Men både de store og de små løgnene om Israel dreier seg om langt flere ...

Mer...

Løgnen om deling av Jerusalem

USAs erkjennelse av det faktum at Jerusalem har vært det jødiske folks hovedstad i mer enn 3000 år og den gjenopprettede staten Israels hovedstad i 70 år, har stukket hull på en verkebyll som i mange år har vært til skade for Israels samkvem med den vestlige verden.  Frykten for ikke å fremstå som spesielt vennligsinnet overfor den islamske og især den arabiske verden har gjennom 70 år fått vestlige regjeringer til å utvise kreativitet når det gjelder å finne begrunnelser for ikke å legge sine ambassader til Israels hovedstad.  Men de har aldri hatt problemer med å finne frem ...

Mer...

Iranske militære baser i Syria ødelagt av Israel som svar på iransk angrep 10. mai 2018. (Illustrasjon: IDF)

Irans krig mot Israel er i gang

Samtidig som europeiske og norske politikere gikk til angrep på president Trump for å ha trukket seg fra avtalen som ville utsette Irans anskaffelse av atomvåpen med noen få år, gikk Iran til militært angrep mot Israel.  Tidligere utenriksminister Barth Eide sier det er "underlig at Trump skal ødelegge en avtale som virker."  Det Barth Eide og andre politikere underslår er at avtalen i beste fall bare var ment å virke noen få år mens Iran forbereder seg ugjenkallelig som atommakt.  Hverken Barth Eide, Brundtland, Willoch eller Bondevik protesterer mot iranske militære angrep på Israel fra baser i Syria.  Den 10. ...

Mer...

Irans krig mot verden

Straks nyheten fra statsminister Netanyahu om at israelske agenter hadde stjålet Irans hemmelige atomarkiv ble publisert for et forbauset verdenspublikum, fikk mediene det svært travelt med å fortelle at de fleste av disse hemmelighetene var velkjente på forhånd.  Men dermed gikk de kanskje glipp av det som var hovedpoenget i saken: Atomavtalen med Iran ble mulig fordi Vesten valgte å tro at Iran ikke lenger har et aktivt program for å utvikle atomvåpen.  Irans ledere løy åpenlyst om dette, noe som hjalp dem med å få til en avtale som fjernet de strenge økonomiske sanksjonene mot landet som hindret dem både ...

Mer...

Antisemittismen er på fremmarsj

Det kommer stadig flere rapporter om markert økning i antisemittisk atferd og hendelser i Europa.  Vi merker tendensen også i Norge.  Mest åpenlys er utviklingen i EU-landene hvor den muslimske innvandrerbefolkningen er i ferd med å nå et nivå hvor dens ledere kan utøve reell politisk makt.  I Frankrike slår nå både landets kulturelle elite og  ledende politikere alarm, men krisen er like synlig i land som Spania, Belgia og Tyskland.  Spania er et spesielt mål for arabiske jihadister som dreper uskyldige mennesker for å gjenskape "det lykkelige Andalus."  Denne utviklingen er akseptert av ledelsen i EU som noe uavvendelig ...

Mer...

På Israels 70-årsdag

I disse dager feirer Israel at det er 70 år siden jødenes hjemland ble gjenopprettet som uavhengig stat.  Hendelsen hadde stor likhet med det som skjedde på Eidsvold 17. mai 1814 da Norge av valgte representanter for folket ble gjenopprettet som uavhengig kongerike.  Som i Norge feirer israelerne sin uavhengighetsdag ved å legge stor vekt på å vedlikeholde det historiske minnet.  For som nordmenn, er israelere flest klar over at uten bevissthet om historiske feil og mangler, er faren stor for å gjenta dem.  Som Norge var naboenes svar på uavhengigheten å gå til militært angrep og invasjon, og som ...

Mer...

Den norske koblingen til terror

Vi har ofte omtalt norske myndigheters støtte til organisasjoner som agiterer for boikott av Israel.  Dette skjer på tross av at Regjeringen i Statsbudsjettet har erklært at den ikke støtter boikott av Israel.  Den siste saken gjaldt boikott-organisasjonen Fellesutvalget for Palestina som med offentlig støtte har konstruert en "rapport" med usannheter om noe de kaller Israels "vannkrig" mot den Palestina-arabiske befolkningen i Judea og Samaria.  Men dette er ikke et enestående tilfelle.  Antisemittisk grums synes å ha blitt en varig bestanddel i norsk organisasjonsliv med eller uten offentlig støtte. I mange år har vi også omtalt deler av det "bistandsarbeidet" norske ...

Mer...

Kirkeuke mot jødene

En av de årlige hatfestene mot jødenes hjemland, Israel, gikk av stabelen i uke 39.  I tradisjonell stil og med markert støtte fra Fatah-lederen Mahmoud Abbas og hans statskirkelige støttespillere i Norge, fikk vi bekreftet at det ikke har skjedd nevneverdig endring i dette miljøets holdning til det jødiske de siste 80 år.

Arrangementet Kirkeuka for fred i Palestina og Israel er et av de mange tiltakene Kirkenes Verdensråd, ledet av den norske presten Olav Fykse Tveit, som står bak og som har som konsekvens at den jødiske statens omdømme og legitimitet påføres skade blant kristne mennesker over store deler av verden.

Kirkeuka er viet stor oppmerksomhet fra den norske statskirkens side, og betydelige ressurser er mobilisert for å gi arrangementet både politisk og teologisk trøkk.  Det satses på aktiv medvirkning fra andre anti-israelske organisasjoner som Palestinakomiteen og Sabeels Venner.  Dette er en side ved statskirkens samfunnsrettede virksomhet som tydelig forteller at hensikten er å undergrave Israels evne til å bestå som jødisk stat.  Denne oppfatningen underbygges og forsterkes når vi ser hvordan den øverste ledelsen for arrangementet anvender politisk løgn mot den jødiske staten og demoniserende anklager mot Israels jødiske innbyggere for å bygge opp en stemning i forkant av arrangementet.

I norske medier har den profilerte Oslo-presten Trond Bakkevig markert seg kraftig i arbeidet med å skape de rette stemninger foran kirkeuka.  Fra nettavisen ABC-nyheter fikk han tidligere i høst spørsmålet ”Hvilken kobling ser du mellom et grufullt knivdrap i Jerusalem og kirken her hjemme?” Og han svarte: ”… Det er den samme type tekster den ultraortodokse jøde bruker som argument for knivstikking i Jerusalem, som brukes for å forhindre at homofile får gifte seg i norske kirker.” Bakkevig har en fortid som generalsekretær i Mellomkirkelig råd og sentralstyremedlem i Kirkenes Verdensråd.  Han inviteres rett som det er til å kritisere jøder og Israel i NRK.

Men dette anti-jødiske utbruddet var ikke sterkt nok til bruk i kirkeuka, så han tok hardere i da han i forkant av uka ble intervjuet av avisen Vårt Land.  Bakkevig mener nå, ifølge Vårt Land, at de mest ytterliggående bosetterne kan sammenlignes med medlemmer i Den islamske staten: ”Begge disse gruppene har en teokratisk begrunnelse for at de skal ha råderett over visse landområder.  For IS handler det om å gjenopprette det muslimske kalifatet. For en del ytterliggående bosettere handler det om å gjenreise kong Davids rike. … Ytterliggående bosettere river opp palestinske oliventrær og sjenerer seg ikke for å bruke vold mot sovende palestinske familier. Det er ikke en militær bevegelse som IS, men det er samme type ideologi, fulgt av voldsutøvelse,” sier teologen Bakkevig.

Denne omtalen er ikke en beskrivelse av israelske individuelle lovbrytere som det finnes enkelte av.  Bakkevig fremstiller israelske jøder som kriminelle okkupanter som er drevet til terror mot uskyldige av religiøs overbevisning.   Det er det jødiske som sådant han forfalsker, angriper og sammenlikner med radikal islamisme.  Sammenlikningen med de grufulle IS-terroristene i Syria er derfor ikke problematisk for en som har åpnet seg for en slik forståelse av det jødiske.

Men prost Bakkevig er jo slett ikke alene i den kirkelige ledelsen om å utbre løgn og antisemittisk ekstremisme.  I sin invitasjon til den verdensomspennende kirkeuka trakk lederen for Kirkenes Verdensråd en tilsvarende konklusjon da han i sitt hyrdebrev (på engelsk) fortalte sine tilhengere at det er Israel som har ansvaret for de skrekkelige tilstandene som råder i hele Midtøsten og i den flyktningestrømmen som nå skyller inn over Europa: ”De senere år har vært spesielt vanskelige for Midtøsten især for samfunn i Irak og Syria,” sier han og fortsetter: ”Gjennom de to siste ukene har vi sett et kolossalt antall flyktninger som søker nytt liv i Europa.  Denne voldsomme utvandringen av flyktninger indikerer hvor vanskelig livene deres er blitt.  Som kirker må vi ikke glemme å rette oppmerksomheten mot den israelsk-palestinske konfliktens grunnleggende betydning.  En løsning av denne konflikten, dersom det er en rettferdig fredsavtale, vil bidra markant til å løse andre av Midtøstens problemer.  Det vil fjerne kildene til konflikt som kunne føre til religiøs ekstremisme og på den måten fremme fred i og utenfor regionen.”

Denne anklagen mot den jødiske staten er et nytt eksempel på at den klassiske antisemittismen lever i beste velgående i statskirkelige kretser.  Den føyer seg inn i den lange rekken av tilsvarende anklager som har vært rettet mot jødene gjennom historien.  Som statsminister Benjamin Netanyahu uttrykte det under den store konferansen om antisemittisme i Jerusalem i sommer: ”Den klassiske antisemitten fremstilte jøden som legemliggjørelsen av all ondskap i verden.  Moderne antisemittisme fremstiller den jødiske staten som legemliggjørelsen av all ondskap i verden.”

Og han fortsatte: ”Utdannelse og kunnskap kan kanskje delvis beskytte oss mot denne bakvaskelsen, men der er noe dypere her fordi disse anklagene er slike åpenbare falsknerier.  Det dreier seg om viljen til å hengi seg til bakvaskelse, – en vilje til å tro på dette.  Dette er det som skaper grunnlaget for antisemittismen, og det kommer ikke nedenfra i samfunnet.  Det begynner med elitene.  Og det er der antisemittismen må utfordres.”

Etter å ha observert disse og andre medvirkende til den såkalte ”kirkeuka for fred” gjennom flere år, er vi i tvil om at det er utdannelse og kunnskap som mangler.  Vi heller til Netanyahus antakelse om at det dreier seg om en vilje til å hengi seg til bakvaskelse og falskneri, – en nedarvet vilje til å tro på dette.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?