Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Misbruk av Operasjon dagsverk

Om Operasjon dagsverk leser vi at det arrangeres årlig av norsk ungdom og organiseres i regi av Elevorganisasjonen. Tanken bak Operasjon dagsverk er at ungdommer i Norge skal gi en dag av sitt skoleår og jobbe slik at vanskeligstilt ungdom andre steder i verden også skal få muligheten til å få utdanning. Det er en edel tanke å ville gi av sin overflod for å hjelpe ungdom andre steder i verden. I år har man vedtatt at Operasjon dagsverk skal brukes til å finansiere hjelp til palestinsk ungdom.

Det er organisasjonen KFUK-KFUM Global som i år har fått innvilget søknaden om støtte fra Operasjon dagsverk. Vanligvis ligger det innsamlede beløp på 20-25 millioner kroner, så det er snakk om en svært omfattende virksomhet denne organisasjonen planlegger å gjennomføre blant palestinsk ungdom. «Pengene som blir samlet inn, skal gå til den palestinske ungdommens kamp for trygge lokalsamfunn, likestilling, kunnskap om rettigheter og politisk innflytelse over egne liv,» fremgår det av en pressemelding fra Operasjon dagsverk. «I tillegg vil prosjektet rette seg mot unges psykiske helse og behandling av traumer slik at ungdom som vokser opp i den vanskelige konfliktsituasjonen, er bedre rustet til å møte fremtiden,» opplyser utenlandsleder Kristin Bjorå i KFUK-KFUM Global.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Misbruk av Operasjon dagsverk

Om Operasjon dagsverk leser vi at det arrangeres årlig av norsk ungdom og organiseres i regi av Elevorganisasjonen.  Tanken bak Operasjon dagsverk er at ungdommer i Norge skal gi en dag av sitt skoleår og jobbe slik at vanskeligstilt ungdom andre steder i verden også skal få muligheten til å få utdanning.  Det er en edel tanke å ville gi av sin overflod for å hjelpe ungdom andre steder i verden.  I år har man vedtatt at Operasjon dagsverk skal brukes til å finansiere hjelp til palestinsk ungdom. Det er organisasjonen KFUK-KFUM Global som i år har fått innvilget søknaden om ...

Mer...

Den palestinske farsen

Gjennom flere tiår har vi hørt om Norges innsats for å skape fred i Midtøsten.  Profilert som diplomatiets verdensmester i fredsskapende arbeid har Utenriksdepartementets folk, sterkt tilskyndet av LO og Arbeiderpartiet, oppsøkt konfliktområder verden rundt og bistått med penger, hemmelige møterom og diplomatiske prosesser for å skape fred.  Mest iøynefallende og langvarig har denne virksomheten vært i Midtøsten hvor Norge på 1990-tallet påtok seg oppgaven å være hovedsponsor for fred mellom Israel og de Palestina-arabiske organisasjonene som var tilknyttet PLO og den gang levde i eksil i Tunisia.   I dag, utallige milliarder av bistandskroner og flere tusen menneskeliv fattigere, er ...

Mer...

Fredsplan – for hvem?

Forventningene til president Donald Trumps lenge annonserte forslag til løsning på den arabisk-israelske konflikten er voksende, og det går knapt en dag uten at denne planen, som ingen ennå har sett, blir gjenstand for spekulative kommentarer og analyser i internasjonale medier.  Det eneste som er lekket fra Washington er vage utsagn om at ingen av partene kommer til å like eller mislike planen, og at det vil kreves smertefulle kompromisser. Dette minner sterkt om de beskrivelsene vi allerede har sett de siste 25 årene av alle de fredsplanene som har vært foreslått, enten fra partene selv eller fra mer eller mindre ...

Mer...

Israel forbereder seg på krig

Langsomt endrer situasjonen seg i Midtøsten.  Den regionale krigen som mediene for syv år siden entusiastisk beskrev som "den arabiske våren," er mange steder i ferd med å gå tom for ammunisjon.  Land ligger i ruiner og millioner av mennesker er fordrevet fra sine hjem.  Den fattigdommen og fortvilelsen som for syv år siden sendte folk ut i gatene for å protestere mot økende brødpriser har nådd et nivå vi aldri før har sett i denne del av verden.  Nå finnes det ikke brød å få for noen som helst pris for den jevne borger i de hardest rammede landene.  ...

Mer...

Politikken radikaliseres

Store endringer i velgeroppslutningen var synlige før varslersakene rammet de politiske partiene.  Radikaliseringstendensen på venstresiden fikk et tydelig utslag da det revolusjonære marxist-leninistiske partiet "Rødt" oppnådde å få en representant på Stortinget, samtidig som SV og de grønne forsvarte sine posisjoner.  I dag utgjør ifølge meningsmålingene denne radikale falanksen en blokk på omkring 15 prosent av velgerne til venstre for Arbeiderpartiet.  Det Arbeiderpartiet nå taper i oppslutning ser ut til å kompenseres på ytterste venstre fløy. At regjeringen Solberg med et nødskrik overlevde valget kan ikke forklares med at de borgerlige partiene holder ideologisk stand mot venstresiden.  Tydeligst ser vi dette ...

Mer...

Striden om Jerusalem

Israels hovedstad, Jerusalem, har vært omstridt i årtusener.  For enkelte synes det ikke å være mulig å legge til side engasjementet for denne byen.  Igjen og igjen dukker Jerusalem opp som et stridstema, og det skal ikke mer til enn at arkeologer graver frem historisk ugjendrivelige bevis for byens jødiske forhistorie, noe de har holdt på med gjennom halvannet århundre, før politikere over store deler av verden får problemer og reiser anklager mot Israel for å gjøre noe upassende. Den europeiske unions, EUs, sendemann til Israel har nylig utarbeidet en årsrapport til sin arbeidsgiver i Brussel hvor han går i rette ...

Mer...

Dagen etter Holocaustdagen

Minnet om jødeutryddelsen ble markert i Norge og en rekke andre vestlige land den 27. januar.  En tredjedel av den jødiske minoriteten i Norge ble under krigen sendt til leirene for å bli utslettet.  Dette er en historisk hendelse som helt riktig ikke må glemmes og ikke gjentas.  Men er det bare de døde jødene som bør få slik oppmerksomhet og omtanke?  Hva med dem som overlevde? Den tyske kansleren Angela Merkel sa på minnedagen at det er en skam at jødiske institusjoner i Tyskland i dag må leve med politibeskyttelse.  Det gjelder nok ikke bare i Tyskland.  Slik er situasjonen ...

Mer...

Mobbing kan bekjempes

Mobbing og trakassering er igjen høyt på dagsorden i den norske debatten.  Det var kong Harald som slo an tonen i sin nyttårstale, og regjeringen følger opp med et klart standpunkt: Mobbetallene blir en av de første oppgavene den nye kunnskaps- og integreringsministeren Jan Tore Sanner (H) vil ta tak i.  Vi ønsker ham lykke til. Det er forresten to år siden Regjeringen annonserte nye tiltak mot mobbing, men politiske erklæringer ser ikke ut til å hjelpe stort.  Fremdeles rapporteres det om urovekkende mye mobbing blant barn og unge, og inntrykket forsterkes av den nye bølgen av "metoo"-varsler som avslører at ...

Mer...

Om å gi havre til en død hest

Mens norske medier mest har vært opptatt av politikernes privatliv, har det skjedd utvikling i konfliktene i Midtøsten.  Den 14. januar markerte man i Tunisia 7-årsminnet for den oppstanden som mediene og "ekspertene" valgte å kalle "Den arabiske våren."  De var den gang  sikre på at de var vitne til en revolusjonær flodbølge med krav om frihet og demokrati i den arabiske verden.  Journalistene oppfattet ikke at det var de stigende brødprisene man demonstrerte mot.  Nå har folket samlet seg i gatene på ny og av samme grunn.  Levekårene for araberne har gått fra vondt til verre.  Behovet for nødhjelp er ...

Mer...

Norge og fredsprosessen

I 25 år har det pågått forhandlinger mellom israelske myndigheter og representanter for den Palestina-arabiske befolkningen med sikte på å komme frem til en freds- og selvstyreavtale med palestinerne.  Nokså raskt fikk man på plass en avtale om prinsippene for fredsprosessen, Oslo 1-avtalen av 1993, og to år senere en midlertidig avtale om palestinsk selvstyre som også la opp et detaljert løp for videre forhandlinger frem til en endelig fredsavtale.  Ingen av avtalene sier noe spesifikt om hvilken endelig form det palestinske selvstyret skal ha, men utelukker heller ikke en tostatsløsning.  Det viktigste kravet til en løsning er at de ...

Mer...

Israel forbereder seg på krig

Langsomt endrer situasjonen seg i Midtøsten.  Den regionale krigen som mediene for syv år siden entusiastisk beskrev som «den arabiske våren,» er mange steder i ferd med å gå tom for ammunisjon.  Land ligger i ruiner og millioner av mennesker er fordrevet fra sine hjem.  Den fattigdommen og fortvilelsen som for syv år siden sendte folk ut i gatene for å protestere mot økende brødpriser har nådd et nivå vi aldri før har sett i denne del av verden.  Nå finnes det ikke brød å få for noen som helst pris for den jevne borger i de hardest rammede landene.  Opprøret ebber ut fordi det mange steder ikke er noen igjen til å føre det videre.

Men tragedien i den sunni-arabiske verden har ikke rammet den sjia-iranske like hardt.  Etter at USAs Obama-administrasjon inngikk avtale med regimet i Teheran om å oppheve sanksjonene, mot at regimet tok en ti års pause i utviklingen av atomvåpen, har dette regimet styrket sitt hegemoni i regionen ganske kraftig, og arbeider aktivt for å sikre sitt fotfeste i land som Irak, Syria og Libanon. 

I Irak øver Iran betydelig politisk innflytelse gjennom landets sjia-muslimske flertall.  I Syria er Iran, ved siden av Russland, Assad-regimets sterkeste støttespiller, og i Libanon kontrollerer Iran i dag landet både militært og politisk gjennom den sjia-muslimske organisasjonen Hizbollah.  Iran har også sikret seg et militært brohode på Gazastripen ved hjelp av utstrakt støtte til Hamas og andre terrororganisasjoner som opererer derfra.  Når krigen mot ISIL og andre opprørsgrupper i Syria nå etter hvert stilner av, står Iran/Hizbollah med en unik mulighet til å samle ressursene og bruke fotfestet i det sørlige Syria, Gaza og Libanon til å engasjere Israel i åpen konflikt

Hizbollah testet Israel militært for tolv år siden, men var den gang ikke sterke nok til å påføre landet alvorlig skade.  Den situasjonen kan ha endret seg.  På tross av FN-resolusjoner om avvæpning og FN-styrkers nærvær i grenseområdet, har Hizbollah i det sørlige Libanon i disse årene bygget opp veldige arsenaler av iranske rakettvåpen som nå for en stor del også produseres lokalt i Libanon.  Hizbollah hindrer aktivt Unifil å utføre sitt FN-pålagte oppdrag i Sør-Libanon.  Når det militære presset mot Assad-regimet fra ISIL og andre opprørsgrupper i Syria nå avtar, og Iran befester sine militære stillinger også der, må vi regne med at Irans trusler mot Israel igjen blir mer reelle og alvorlige.  Alt tyder på at forberedelsene til væpnet konflikt er godt i gang.

De siste ukene har vi sett en rekke episoder på grensen mot Golan-høydene hvor iranske militære har provosert Israels forsvar med droneangrep og militære etterretningstiltak.  Dette er alt sammen indikasjoner på at man på iransk side er i ferd med å rette oppmerksomhet mot Israel fra dette området.  På iransk side har ledelsen også et indrepolitisk behov for å få rettet oppmerksomhet mot en ytre fiende for å legitimere harde tiltak mot regimekritiske protester og demonstrasjoner som i vinter har pågått over hele Iran.  At regimet står overfor en voksende indre opposisjon som de må slå ned med hård hånd, vil i sin tur kunne forsterke risikoen for at man kan ty til mer desperate tiltak for å slutte rekkene.  Konflikt og krig mot en ytre fiende har gjennom historien ofte tjent den hensikten.

Presset mot ayatollaene følges nå opp fra deres side med stadig nye alvorlige trusler mot Israel på det verbale plan.  Trusler fra et militarisert og politisk totalitært diktatur som også er under press innenfra, skal man ta alvorlig.  Man kan ikke uten videre regne med at et regime som dette følger rasjonelle tankemønstre når det sysler med territoriell, politisk og religiøs ekspansjon i regionen samtidig som det står overfor indrepolitisk opposisjon.  Bare den iranske utviklingen av interkontinentale raketter (som er meningsløse uten atomvåpen), burde få Vesten til å innse at regimet ikke har gitt opp tanken på å gi seg selv mulighet til militære operasjoner langt utover sine grenser.

Den famøse atom-avtalen med opphevelse av de økonomiske og industrielle sanksjonene mot Iran, har muliggjort nettopp en slik regional ekspansjonspolitikk som Vesten med alle midler forsøker å forhindre for Nord-Koreas vedkommende.  I Frankrike har man fått øynene opp for hva som er i ferd med å skje i Midtøsten, og selv Irans gamle venner i Moskva har nå begynt å reagere på retorikken fra Teheran med advarsler.  Få kjenner forholdene der bedre enn dem.  Men ellers i Europa, inkludert Norge, ser man bare på muligheten for å gjøre forretninger, og gjenopptar det økonomiske, industrielle og teknologiske samarbeidet som sanksjonene hindret.

Israelske myndigheter har sett og forstått denne utviklingen i lang tid og har utallige ganger forsøkt å advare vestmaktene mot det som kan skje.  Det israelske forsvaret forbereder seg på en kommende krig både med etterretning og militære øvelser. Også toneangivende arabiske stater som Saudi Arabia og Egypt innser farene og flere arabiske land knytter seg sikkerhetsmessig og økonomisk stadig nærmere til Israel. 

Den «arabiske våren» førte til den hittil alvorligste katastrofen som har rammet Midtøsten i nyere tid.  Dersom en «iransk vinter» skulle senke seg over regionen, er imidlertid Israel forberedt på å forsvare seg mot hva som måtte komme.  Tragedien vil først og fremst ramme Iran og dets befolkning hvorav en tredjedel lever i dyp fattigdom.  Dette er noe av det som motiverer de iranske ungdommene som protesterer mot regimets politikk.  De fleste av dem er fremmede for regimets jødehat.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?