Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Løgnen om deling av Jerusalem

USAs erkjennelse av det faktum at Jerusalem har vært det jødiske folks hovedstad i mer enn 3000 år og den gjenopprettede staten Israels hovedstad i 70 år, har stukket hull på en verkebyll som i mange år har vært til skade for Israels samkvem med den vestlige verden. Frykten for ikke å fremstå som spesielt vennligsinnet overfor den islamske og især den arabiske verden har gjennom 70 år fått vestlige regjeringer til å utvise kreativitet når det gjelder å finne begrunnelser for ikke å legge sine ambassader til Israels hovedstad. Men de har aldri hatt problemer med å finne frem dit når de har vært på sine mange statsbesøk og politiske møter. Problemet har vært å holde en maske overfor araberne slik at de ikke skulle falle for tanken å tro at man holdt Jerusalem for å være landets hovedstad.

Etter 1995 har begrunnelsen for å holde seg borte fra Jerusalem vært at spørsmål omkring Jerusalem i Oslo 2-avtalen var hensatt til sluttstatusforhandlingene om en fredsavtale med de palestinske selvstyremyndighetene. Denne begrunnelsen er imidlertid ikke holdbar fordi selv om fredsforhandlingene vil omfatte spørsmål som vedrører Jerusalem, så som spørsmål om forvaltning av og tilgang til hellige steder, så har det aldri vært tale om å forhandle om byens status som Israels hovedstad. Det spørsmålet ble endelig avgjort i 1948.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Løgnen om deling av Jerusalem

USAs erkjennelse av det faktum at Jerusalem har vært det jødiske folks hovedstad i mer enn 3000 år og den gjenopprettede staten Israels hovedstad i 70 år, har stukket hull på en verkebyll som i mange år har vært til skade for Israels samkvem med den vestlige verden.  Frykten for ikke å fremstå som spesielt vennligsinnet overfor den islamske og især den arabiske verden har gjennom 70 år fått vestlige regjeringer til å utvise kreativitet når det gjelder å finne begrunnelser for ikke å legge sine ambassader til Israels hovedstad.  Men de har aldri hatt problemer med å finne frem ...

Mer...

Iranske militære baser i Syria ødelagt av Israel som svar på iransk angrep 10. mai 2018. (Illustrasjon: IDF)

Irans krig mot Israel er i gang

Samtidig som europeiske og norske politikere gikk til angrep på president Trump for å ha trukket seg fra avtalen som ville utsette Irans anskaffelse av atomvåpen med noen få år, gikk Iran til militært angrep mot Israel.  Tidligere utenriksminister Barth Eide sier det er "underlig at Trump skal ødelegge en avtale som virker."  Det Barth Eide og andre politikere underslår er at avtalen i beste fall bare var ment å virke noen få år mens Iran forbereder seg ugjenkallelig som atommakt.  Hverken Barth Eide, Brundtland, Willoch eller Bondevik protesterer mot iranske militære angrep på Israel fra baser i Syria.  Den 10. ...

Mer...

Irans krig mot verden

Straks nyheten fra statsminister Netanyahu om at israelske agenter hadde stjålet Irans hemmelige atomarkiv ble publisert for et forbauset verdenspublikum, fikk mediene det svært travelt med å fortelle at de fleste av disse hemmelighetene var velkjente på forhånd.  Men dermed gikk de kanskje glipp av det som var hovedpoenget i saken: Atomavtalen med Iran ble mulig fordi Vesten valgte å tro at Iran ikke lenger har et aktivt program for å utvikle atomvåpen.  Irans ledere løy åpenlyst om dette, noe som hjalp dem med å få til en avtale som fjernet de strenge økonomiske sanksjonene mot landet som hindret dem både ...

Mer...

Antisemittismen er på fremmarsj

Det kommer stadig flere rapporter om markert økning i antisemittisk atferd og hendelser i Europa.  Vi merker tendensen også i Norge.  Mest åpenlys er utviklingen i EU-landene hvor den muslimske innvandrerbefolkningen er i ferd med å nå et nivå hvor dens ledere kan utøve reell politisk makt.  I Frankrike slår nå både landets kulturelle elite og  ledende politikere alarm, men krisen er like synlig i land som Spania, Belgia og Tyskland.  Spania er et spesielt mål for arabiske jihadister som dreper uskyldige mennesker for å gjenskape "det lykkelige Andalus."  Denne utviklingen er akseptert av ledelsen i EU som noe uavvendelig ...

Mer...

På Israels 70-årsdag

I disse dager feirer Israel at det er 70 år siden jødenes hjemland ble gjenopprettet som uavhengig stat.  Hendelsen hadde stor likhet med det som skjedde på Eidsvold 17. mai 1814 da Norge av valgte representanter for folket ble gjenopprettet som uavhengig kongerike.  Som i Norge feirer israelerne sin uavhengighetsdag ved å legge stor vekt på å vedlikeholde det historiske minnet.  For som nordmenn, er israelere flest klar over at uten bevissthet om historiske feil og mangler, er faren stor for å gjenta dem.  Som Norge var naboenes svar på uavhengigheten å gå til militært angrep og invasjon, og som ...

Mer...

Den norske koblingen til terror

Vi har ofte omtalt norske myndigheters støtte til organisasjoner som agiterer for boikott av Israel.  Dette skjer på tross av at Regjeringen i Statsbudsjettet har erklært at den ikke støtter boikott av Israel.  Den siste saken gjaldt boikott-organisasjonen Fellesutvalget for Palestina som med offentlig støtte har konstruert en "rapport" med usannheter om noe de kaller Israels "vannkrig" mot den Palestina-arabiske befolkningen i Judea og Samaria.  Men dette er ikke et enestående tilfelle.  Antisemittisk grums synes å ha blitt en varig bestanddel i norsk organisasjonsliv med eller uten offentlig støtte. I mange år har vi også omtalt deler av det "bistandsarbeidet" norske ...

Mer...

Hva er det Regjeringen støtter?

Den 5. april lanserte Fellesutvalget for Palestina en rapport om noe de fremstiller som Israels "vannkrig" mot den Palestina-arabiske befolkningen.  Denne rapporten som er ført i pennen av den frivillige organisasjonen Fivas, påstås å være "et bidrag i det internasjonale arbeidet for å styrke palestinerne sin kollektive rett til selvbestemmelse og egen stat."  Vi tror ikke den er det.  Hele rapporten om Israels "vannkrig" mot Palestina-arabere er en gjentakelse av en gammel ondskapsfull usannhet om at Israel stjeler vannet fra den arabiske befolkningen i Judea og Samaria. For dem som måtte være usikre på hvem dette fellesutvalget er, så består det ...

Mer...

Hva er det som splitter?

”Jeg vil være den jeg er og si min mening,” var Sylvi Listhaugs kommentar til hvorfor hun trakk seg fra Regjeringen Solberg.  Det er en meget talende begrunnelse for den beslutningen hun tok etter møtet med statsministeren kvelden før.  Vi skal ikke gjennomgå denne saken, men si litt om hvordan den ser ut fra utsiden, ‒ der hvor de norske mediene, ekspertene og politikerne ikke befinner seg. Det vi opplever er et varsko, ‒ et illevarslende tegn på at noe er galt et sted bak kulissene.  Enhver norsk politiker har nemlig plikt til å være den de er og ikke mene ...

Mer...

Misbruk av Operasjon dagsverk

Om Operasjon dagsverk leser vi at det arrangeres årlig av norsk ungdom og organiseres i regi av Elevorganisasjonen.  Tanken bak Operasjon dagsverk er at ungdommer i Norge skal gi en dag av sitt skoleår og jobbe slik at vanskeligstilt ungdom andre steder i verden også skal få muligheten til å få utdanning.  Det er en edel tanke å ville gi av sin overflod for å hjelpe ungdom andre steder i verden.  I år har man vedtatt at Operasjon dagsverk skal brukes til å finansiere hjelp til palestinsk ungdom. Det er organisasjonen KFUK-KFUM Global som i år har fått innvilget søknaden om ...

Mer...

Den palestinske farsen

Gjennom flere tiår har vi hørt om Norges innsats for å skape fred i Midtøsten.  Profilert som diplomatiets verdensmester i fredsskapende arbeid har Utenriksdepartementets folk, sterkt tilskyndet av LO og Arbeiderpartiet, oppsøkt konfliktområder verden rundt og bistått med penger, hemmelige møterom og diplomatiske prosesser for å skape fred.  Mest iøynefallende og langvarig har denne virksomheten vært i Midtøsten hvor Norge på 1990-tallet påtok seg oppgaven å være hovedsponsor for fred mellom Israel og de Palestina-arabiske organisasjonene som var tilknyttet PLO og den gang levde i eksil i Tunisia.   I dag, utallige milliarder av bistandskroner og flere tusen menneskeliv fattigere, er ...

Mer...

Irans krig mot verden

Straks nyheten fra statsminister Netanyahu om at israelske agenter hadde stjålet Irans hemmelige atomarkiv ble publisert for et forbauset verdenspublikum, fikk mediene det svært travelt med å fortelle at de fleste av disse hemmelighetene var velkjente på forhånd.  Men dermed gikk de kanskje glipp av det som var hovedpoenget i saken: Atomavtalen med Iran ble mulig fordi Vesten valgte å tro at Iran ikke lenger har et aktivt program for å utvikle atomvåpen

Irans ledere løy åpenlyst om dette, noe som hjalp dem med å få til en avtale som fjernet de strenge økonomiske sanksjonene mot landet som hindret dem både i å videreutvikle atomprogrammet og i å forsterke sin militære innsats i den regionale krigen som sjiamuslimene fører mot de sunni-muslimske statene i Midtøsten.  Atomavtalen med Iran dreier seg kun om å utsette Irans produksjon av atombomber i noen år, ikke om å forhindre Irans atomopprustning i fremtiden.  Det er ingenting i Irans militære politikk og innsats som tyder på at landet vil unnlate å anvende eller true med atomvåpen mot sine fiender dersom dette gir landets regime det regionale hegemoniet vi ser at det i dag aktivt søker å oppnå med militære midler.

Som følge av at sanksjonene mot Iran ble hevet, fikk landet i 2016 umiddelbar tilgang til 100 milliarder dollar i frosne midler i tillegg til at det på ny ble en av verdens største eksportører av olje, noe som kontinuerlig gir myndighetene tilgang til nye astronomiske pengebeløp som de disponerer på verdensmarkedet.  Bare i fjor eksporterte Iran nær en milliard fat olje.  Det er ingenting som tyder på at denne pengeflommen har kommet den jevne iraner til gode.  Atomavtalen gjorde det imidlertid mulig for Iran på ny å bli verdens største sponsor for internasjonal terror.

Fjerningen av sanksjonene mot Iran har satt sine tydelige spor i opptrappingen av landets krigføring og grep om andre stater som Jemen (mot Saudi Arabia), Syria (for Assad-regimet og mot Israel), Gaza (mot Israel) og Libanon (mot Israel).  Irans alvorlige trusler mot sunni-muslimske naboer er sterkt underkommunisert i vestlige medier.   Det er i dag i realiteten Irans lokale medløpere, Hizbollah, som har den reelle makten i Libanon, og i Syria har Iran bygget opp et omfattende nettverk av baser som allerede har innledet krigshandlinger mot Israel.  Opptrappingen av Irans krig mot Israel er kommet langt.  Alt dette kan spores tilbake til de ressurser Iran fikk fornyet tilgang til som følge av at de gikk med på en avtale om midlertidig å utsette ferdigstillelsen av de atomvåpen de hadde planer om å bygge og teste.

Hva det israelske etterretningskuppet avslørte var altså ikke alle de detaljene man hadde kjennskap til på forhånd, men at hele det iranske atomvåpenprogrammet som regimet løy om i 2015, lå klart til å settes ut i livet straks avtalen om noen få år åpner for det.  Den organisasjonen som trengs for å produsere atomvåpen er beholdt og utviklingen av knowhow pågår fortsatt i det skjulte

Av uforståelige grunner gikk Vesten med på å unnta utviklingen av interkontinentale ballistiske raketter fra atomavtalen.  Dette er et våpen som militært sett er fullstendig meningsløst i bruk uten atomstridshoder.  Men under avtalen har Iran fortsatt lov til å bygge slike raketter som kan nå mål, ikke bare i hele Midtøsten, men etter hvert også i Europa og Amerika.  Det er ingen grunn til å tro at Iran ligger etter Nord-Korea på det området, og man vet at disse rakettene planlegges utstyrt med atomstridshoder som er det eneste som om kort tid gjør disse rakettene og det iranske regimet til en global trussel.  Det er dette som er den varige konsekvensen av Vestens atomavtale med Iran, og det er den dokumenterte vissheten om dette som er det sentrale i de israelske avsløringene.

Hva vil følgene bli dersom USA av disse grunner skulle velge å si opp avtalen med Iran?  Vi har allerede hørt truslene fra Teheran.  De vil straks gjenoppta arbeidet med utvikling av atombomber i enda større hastighet, sier de.  Det er altså en redusert hastighet i atomprogrammet som er Irans bidrag under avtalen og ikke en avslutning av det.  Men dette var jo også et av poengene til statsminister Netanyahu.  Det beste Vesten oppnådde ved å gi Iran tilgang til de enorme pengesummene som Vesten hadde frosset, var å redusere hastigheten i atomkappløpet, ikke å forhindre det. 

Som man kunne vente var reaksjonene i Europa et samstemt forsvar for den utviklingen vi nå ser i Iran.  De europeiske landene, inkludert Norge, setter stor pris på den økte handelen med teknologi som ble en følge av at sanksjonene ble fjernet og som styrker Irans rolle som eksportør av terrorisme og krigføring i Midtøsten.  Her er det ingen som er bekymret over at de iranske atomrakettene snart kan lande også her.

Som man også kunne vente sluttet FNs generalsekretær Guterres seg til dem som advarer USA mot å skrote atomavtalen med Iran. «Dersom USA forlater atomavtalen med Iran, oppstår det en reell risiko for krig,» uttalte han til BBC, «… vi burde ikke skrote avtalen med mindre vi har et godt alternativ,» mener han.  Den realiteten han ikke tar inn over seg er at den krigen han frykter, allerede er i gang i flere av Irans naboland. 

Det beste alternativet til den er å bringe den til opphør før Iran som irreversibel atommakt i Midtøsten gjør alvor av å bruke de våpnene som Vesten med sin teknologihandel og politiske uforstand muliggjorde for det iranske presteregimet.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?