Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Hvem er bekymret for palestinerne?

I serien av spørsmål til utenriksministeren i Stortinget denne sommeren, tar vi også med spørsmålet fra Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg den 5. oktober om hvorvidt utenriksministeren vil «vurdere konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel for å forhindre at beduinlandsbyen Khan al-Ahmar på den okkuperte Vestbredden blir jevnet med jorden og beboerne tvangsflyttet i strid med Folkeretten?»

Til forskjell fra partiene SV og Rødt, spilte Arbeiderpartiet på 1990-tallet en sentral rolle i arbeidet med å legge grunnlag for en israelsk-palestinsk fredsløsning – de såkalte Oslo-avtalene – som i årene etter har dannet grunnlag for fredsforhandlinger mellom partene, og som fremdeles anses for å være det eneste avtalegrunnlaget for fred som finnes der.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Hvem er bekymret for palestinerne?

I serien av spørsmål til utenriksministeren i Stortinget denne sommeren, tar vi også med spørsmålet fra Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg den 5. oktober om hvorvidt utenriksministeren vil "vurdere konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel for å forhindre at beduinlandsbyen Khan al-Ahmar på den okkuperte Vestbredden blir jevnet med jorden og beboerne tvangsflyttet i strid med Folkeretten?"  Til forskjell fra partiene SV og Rødt, spilte Arbeiderpartiet på 1990-tallet en sentral rolle i arbeidet med å legge grunnlag for en israelsk-palestinsk fredsløsning – de såkalte Oslo-avtalene – som i årene etter har dannet grunnlag for fredsforhandlinger mellom partene, og som ...

Mer...

Stengningsregimet i Gaza

Det har i sommer vært uvanlig aktivitet fra venstresiden på Stortinget når det gjelder å engasjere utenriksministeren i debatt om de problemene Israel sliter med i forholdet til sine Palestina-arabiske naboer.  For noen uker siden fant partiet Rødt (tidligere AKP m-l) det påkrevd å be om en forklaring på hva utenriksministeren bygger på når hun anser at den israelske marinens håndtering av det norske demonstrasjonsfartøyet "Kårstein" ikke gir grunnlag for protest men ligger innenfor det man må tåle i henhold til internasjonal rett. Utenriksministeren viste til sine svar av 8. og 14. august på skriftlige spørsmål fra partiet SV, hvor hun ...

Mer...

Palestinians surround a bulldozer in Khan al-Ahmar, Wednesday, July 4, 2018. Israeli police scuffled with with activists protesting the planned demolition of Khan al-Ahmar.  Israel says the structures were illegally built and pose a threat to residents because of their proximity to a highway. Critics say it is nearly impossible to get building permits, and that the residents are being removed to clear the way for Jewish settlements.(AP Photo/Majdi Mohammed)

Utenriksdepartementet sponser oppvigleri

Under en "kunstutstilling" som fant sted i den rivningstruede beduinleiren Khan al-Ahmar som ligger i Område C i Judea, var den norske regjering representert ved stasjonssjef Hilde Haraldstad som til daglig representerer norske myndigheter overfor de palestinske selvstyremyndighetene fra sitt kontor i landsbyen Al Ram. Som vi tidligere har fortalt, har israelske myndigheter ønsket å flytte denne leiren som ligger like inntil hovedveien mellom Jerusalem og Jordandalen til et mer egnet sted i nærheten hvor man tilbyr regulerte tomter, moderne bygninger og infrastruktur.  Leiren er nå satt opp på israelsk-kontrollert område uten byggetillatelse, noe som har ført til at myndighetene har ...

Mer...

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger.  Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet.  Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.   Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land "med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter."  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter.  Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille ...

Mer...

Trangen til det onde

Som man etter tradisjonen kunne forvente, ville ledelsen i Arbeiderpartiet forsøke å møte dårlige meningsmålinger med et utfall mot Israel.  Det kom ikke uventet fra selveste formannen i partiet, Jonas Gahr Støre da han møtte Arbeidernes ungdomsfylking på Utøya i sommer.  Dette åstedet for terror har også i mange år vært en av antisemittismens varmeste heksegryter i Norge, så angrepet på jødene hørte på et vis til der.  Men sammenhengen var spesiell.  Like forut hadde den israelske nasjonalforsamlingen vedtatt en lovtekst – et tillegg til grunnloven – som sier at Israel er det jødiske folks nasjonalstat og at nasjonalsangen er Hatikva, ...

Mer...

President of Israel, Reuven Rivlin, at a working meeting with Norwegian Foreign Minister, Ine Marie Eriksen Søreide, who visited Israel. Sunday, January 7, 2018. Photo Credit: Mark Neiman / GPO.

Finansiering av terror

Igjen dukker spørsmålet opp om Norge bidrar til finansiering av terrorvirksomhet i Midtøsten.  Denne gangen er det stortingsrepresentant Ingjerd Schau (H) som 21. august spør om utenriksministeren kan forsikre at den norske støtten til Palestina ikke går til å belønne terror eller antisemittisme? Utenriksminister Eriksen Søreide uttalte i sitt svar blant mye annet at "den palestinske støtteordningen for palestinske fanger i israelske fengsler er ikke finansiert med norske bistandsmidler.  Dette har Norge fått gjentatte forsikringer om fra de palestinske selvstyremyndighetene.  Daværende statsminister Fayyad bekreftet i et brev til utenriksminister Eide i 2013 at norske bistandsmidler ikke ble brukt til finansiering av ...

Mer...

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. Av Kjetil Ree - Eget verk, CC BY-SA 3.0, Lenke

Regjeringen og «Palestina»

Dialogen mellom SV og utenriksministeren i Stortinget fortsetter, og den politiske harmonien mellom dem er iøynefallende.  Denne gangen gjelder det israelske myndigheters avvisning av en "studiegruppe" fra Palestinakomitéen som søkte visum for en "solidaritetsreise" til "Palestina, nærmere bestemt Vestbredden." Det SV ville ha rede på var hvordan utenriksministeren "vurderer … lovligheten ved denne innreisenekten, og hvordan vil utenriksministeren arbeide overfor israelske myndigheter for å sikre normal tilgang til området for PK"? Som både SV og utenriksministeren vet svært godt, har Israel besluttet å holde opp med å tillate boikott- og hatgrupper å reise fritt omkring i landet med sin agitasjon og sitt ...

Mer...

Biler settes i brann i Sverige. Faksimile fra dagspressen.

Svenske tilstander

I mange år har det jødiske samfunn i Sverige stått under angrep fra muslimske innvandrere som ikke legger en demper på sitt jødehat selv om de har fått asyl som flyktninger i det liberale Sverige.  Etter århundrer i fred er nå det jødiske samfunn i Sverige noen steder i ferd med å gå i oppløsning.  Noen få holder stand, men stadig flere drar hjem til Israel.  Det er nemlig ikke bare mot islamske jihadister de må forsvare seg.  Også svensker har nådd et nivå av desperasjon hvor de forsøker å tekkes jihadistene ved å skylde på andre.  Vi har tidligere opplevd ...

Mer...

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Irans krig mot verden

Straks nyheten fra statsminister Netanyahu om at israelske agenter hadde stjålet Irans hemmelige atomarkiv ble publisert for et forbauset verdenspublikum, fikk mediene det svært travelt med å fortelle at de fleste av disse hemmelighetene var velkjente på forhånd.  Men dermed gikk de kanskje glipp av det som var hovedpoenget i saken: Atomavtalen med Iran ble mulig fordi Vesten valgte å tro at Iran ikke lenger har et aktivt program for å utvikle atomvåpen

Irans ledere løy åpenlyst om dette, noe som hjalp dem med å få til en avtale som fjernet de strenge økonomiske sanksjonene mot landet som hindret dem både i å videreutvikle atomprogrammet og i å forsterke sin militære innsats i den regionale krigen som sjiamuslimene fører mot de sunni-muslimske statene i Midtøsten.  Atomavtalen med Iran dreier seg kun om å utsette Irans produksjon av atombomber i noen år, ikke om å forhindre Irans atomopprustning i fremtiden.  Det er ingenting i Irans militære politikk og innsats som tyder på at landet vil unnlate å anvende eller true med atomvåpen mot sine fiender dersom dette gir landets regime det regionale hegemoniet vi ser at det i dag aktivt søker å oppnå med militære midler.

Som følge av at sanksjonene mot Iran ble hevet, fikk landet i 2016 umiddelbar tilgang til 100 milliarder dollar i frosne midler i tillegg til at det på ny ble en av verdens største eksportører av olje, noe som kontinuerlig gir myndighetene tilgang til nye astronomiske pengebeløp som de disponerer på verdensmarkedet.  Bare i fjor eksporterte Iran nær en milliard fat olje.  Det er ingenting som tyder på at denne pengeflommen har kommet den jevne iraner til gode.  Atomavtalen gjorde det imidlertid mulig for Iran på ny å bli verdens største sponsor for internasjonal terror.

Fjerningen av sanksjonene mot Iran har satt sine tydelige spor i opptrappingen av landets krigføring og grep om andre stater som Jemen (mot Saudi Arabia), Syria (for Assad-regimet og mot Israel), Gaza (mot Israel) og Libanon (mot Israel).  Irans alvorlige trusler mot sunni-muslimske naboer er sterkt underkommunisert i vestlige medier.   Det er i dag i realiteten Irans lokale medløpere, Hizbollah, som har den reelle makten i Libanon, og i Syria har Iran bygget opp et omfattende nettverk av baser som allerede har innledet krigshandlinger mot Israel.  Opptrappingen av Irans krig mot Israel er kommet langt.  Alt dette kan spores tilbake til de ressurser Iran fikk fornyet tilgang til som følge av at de gikk med på en avtale om midlertidig å utsette ferdigstillelsen av de atomvåpen de hadde planer om å bygge og teste.

Hva det israelske etterretningskuppet avslørte var altså ikke alle de detaljene man hadde kjennskap til på forhånd, men at hele det iranske atomvåpenprogrammet som regimet løy om i 2015, lå klart til å settes ut i livet straks avtalen om noen få år åpner for det.  Den organisasjonen som trengs for å produsere atomvåpen er beholdt og utviklingen av knowhow pågår fortsatt i det skjulte

Av uforståelige grunner gikk Vesten med på å unnta utviklingen av interkontinentale ballistiske raketter fra atomavtalen.  Dette er et våpen som militært sett er fullstendig meningsløst i bruk uten atomstridshoder.  Men under avtalen har Iran fortsatt lov til å bygge slike raketter som kan nå mål, ikke bare i hele Midtøsten, men etter hvert også i Europa og Amerika.  Det er ingen grunn til å tro at Iran ligger etter Nord-Korea på det området, og man vet at disse rakettene planlegges utstyrt med atomstridshoder som er det eneste som om kort tid gjør disse rakettene og det iranske regimet til en global trussel.  Det er dette som er den varige konsekvensen av Vestens atomavtale med Iran, og det er den dokumenterte vissheten om dette som er det sentrale i de israelske avsløringene.

Hva vil følgene bli dersom USA av disse grunner skulle velge å si opp avtalen med Iran?  Vi har allerede hørt truslene fra Teheran.  De vil straks gjenoppta arbeidet med utvikling av atombomber i enda større hastighet, sier de.  Det er altså en redusert hastighet i atomprogrammet som er Irans bidrag under avtalen og ikke en avslutning av det.  Men dette var jo også et av poengene til statsminister Netanyahu.  Det beste Vesten oppnådde ved å gi Iran tilgang til de enorme pengesummene som Vesten hadde frosset, var å redusere hastigheten i atomkappløpet, ikke å forhindre det. 

Som man kunne vente var reaksjonene i Europa et samstemt forsvar for den utviklingen vi nå ser i Iran.  De europeiske landene, inkludert Norge, setter stor pris på den økte handelen med teknologi som ble en følge av at sanksjonene ble fjernet og som styrker Irans rolle som eksportør av terrorisme og krigføring i Midtøsten.  Her er det ingen som er bekymret over at de iranske atomrakettene snart kan lande også her.

Som man også kunne vente sluttet FNs generalsekretær Guterres seg til dem som advarer USA mot å skrote atomavtalen med Iran. «Dersom USA forlater atomavtalen med Iran, oppstår det en reell risiko for krig,» uttalte han til BBC, «… vi burde ikke skrote avtalen med mindre vi har et godt alternativ,» mener han.  Den realiteten han ikke tar inn over seg er at den krigen han frykter, allerede er i gang i flere av Irans naboland. 

Det beste alternativet til den er å bringe den til opphør før Iran som irreversibel atommakt i Midtøsten gjør alvor av å bruke de våpnene som Vesten med sin teknologihandel og politiske uforstand muliggjorde for det iranske presteregimet.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?