Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og «Staten Palestina» på vegne av PLO og Hamas. I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen.

I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels «bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på Gazastripen, inkludert bruken av skarp ammunisjon mot sivile protestanter, inkludert barn, så vel som helsepersonell og journalister, og uttrykker sin alvorlige bekymring for tapet av uskyldige liv.» Dette er et sammensurium av løgner som medier og politikere ikke blir trette av å gjenta. Slik skapes og vedlikeholdes antisemittismen og myndighetene er med på det.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og "Staten Palestina" på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen. I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels "bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier.  Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at "Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold."  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner ...

Mer...

Kartet som er distribuert av IDF viser målene for omkring 100 raketter og granater skutt Hamas mot Israel den 30. mai 2018.

Et brennende ønske om blodig krig

Etter å ha tilbrakt natten i tilfluktsrom gikk israelske barn på skolen som vanlig den 30. mai.  Mer enn 100 raketter og granater, avfyrt av Hamas på Gazastripen mot sivile landsbyer i Israel, har de siste dager komplisert dagliglivet for mange israelere, men den palestinske bønnen om krig har ikke fått den ønskede respons.  Israel eliminerte noen av våpen- og rakettfabrikkene til Hamas som svar, men ellers var det forholdsvis stille i området.  Når Israel sier at de besvarer ild med ild og stillhet med stillhet, betyr det ikke "våpenhvile" slik enkelte medier vil ha det til.  Det betyr bare ...

Mer...

Kritisk særbehandling av Israel er diskriminerende

For noen år siden skapte Sør-Afrikas sjefsrabbiner, Warren Goldstein, internasjonal debatt da han i et oppslag i The Jerusalem Post hevdet at den beste beskrivelsen av anti-israelske aktivisters anstrengelser var gitt av en viss propagandaminister som skal ha uttalt at "hvis du forteller en løgn som er stor nok, og fortsetter å gjenta den, vil folk til slutt begynne å tro på den." Saken gjaldt fremstillingen i mediene av Israel som "apartheid-stat," noe rabbi Goldstein hadde personlig erfaring omkring som ikke-hvit innbygger i den sør-afrikanske apartheid-staten.  Men både de store og de små løgnene om Israel dreier seg om langt flere ...

Mer...

Løgnen om deling av Jerusalem

USAs erkjennelse av det faktum at Jerusalem har vært det jødiske folks hovedstad i mer enn 3000 år og den gjenopprettede staten Israels hovedstad i 70 år, har stukket hull på en verkebyll som i mange år har vært til skade for Israels samkvem med den vestlige verden.  Frykten for ikke å fremstå som spesielt vennligsinnet overfor den islamske og især den arabiske verden har gjennom 70 år fått vestlige regjeringer til å utvise kreativitet når det gjelder å finne begrunnelser for ikke å legge sine ambassader til Israels hovedstad.  Men de har aldri hatt problemer med å finne frem ...

Mer...

Iranske militære baser i Syria ødelagt av Israel som svar på iransk angrep 10. mai 2018. (Illustrasjon: IDF)

Irans krig mot Israel er i gang

Samtidig som europeiske og norske politikere gikk til angrep på president Trump for å ha trukket seg fra avtalen som ville utsette Irans anskaffelse av atomvåpen med noen få år, gikk Iran til militært angrep mot Israel.  Tidligere utenriksminister Barth Eide sier det er "underlig at Trump skal ødelegge en avtale som virker."  Det Barth Eide og andre politikere underslår er at avtalen i beste fall bare var ment å virke noen få år mens Iran forbereder seg ugjenkallelig som atommakt.  Hverken Barth Eide, Brundtland, Willoch eller Bondevik protesterer mot iranske militære angrep på Israel fra baser i Syria.  Den 10. ...

Mer...

Irans krig mot verden

Straks nyheten fra statsminister Netanyahu om at israelske agenter hadde stjålet Irans hemmelige atomarkiv ble publisert for et forbauset verdenspublikum, fikk mediene det svært travelt med å fortelle at de fleste av disse hemmelighetene var velkjente på forhånd.  Men dermed gikk de kanskje glipp av det som var hovedpoenget i saken: Atomavtalen med Iran ble mulig fordi Vesten valgte å tro at Iran ikke lenger har et aktivt program for å utvikle atomvåpen.  Irans ledere løy åpenlyst om dette, noe som hjalp dem med å få til en avtale som fjernet de strenge økonomiske sanksjonene mot landet som hindret dem både ...

Mer...

Antisemittismen er på fremmarsj

Det kommer stadig flere rapporter om markert økning i antisemittisk atferd og hendelser i Europa.  Vi merker tendensen også i Norge.  Mest åpenlys er utviklingen i EU-landene hvor den muslimske innvandrerbefolkningen er i ferd med å nå et nivå hvor dens ledere kan utøve reell politisk makt.  I Frankrike slår nå både landets kulturelle elite og  ledende politikere alarm, men krisen er like synlig i land som Spania, Belgia og Tyskland.  Spania er et spesielt mål for arabiske jihadister som dreper uskyldige mennesker for å gjenskape "det lykkelige Andalus."  Denne utviklingen er akseptert av ledelsen i EU som noe uavvendelig ...

Mer...

På Israels 70-årsdag

I disse dager feirer Israel at det er 70 år siden jødenes hjemland ble gjenopprettet som uavhengig stat.  Hendelsen hadde stor likhet med det som skjedde på Eidsvold 17. mai 1814 da Norge av valgte representanter for folket ble gjenopprettet som uavhengig kongerike.  Som i Norge feirer israelerne sin uavhengighetsdag ved å legge stor vekt på å vedlikeholde det historiske minnet.  For som nordmenn, er israelere flest klar over at uten bevissthet om historiske feil og mangler, er faren stor for å gjenta dem.  Som Norge var naboenes svar på uavhengigheten å gå til militært angrep og invasjon, og som ...

Mer...

Den norske koblingen til terror

Vi har ofte omtalt norske myndigheters støtte til organisasjoner som agiterer for boikott av Israel.  Dette skjer på tross av at Regjeringen i Statsbudsjettet har erklært at den ikke støtter boikott av Israel.  Den siste saken gjaldt boikott-organisasjonen Fellesutvalget for Palestina som med offentlig støtte har konstruert en "rapport" med usannheter om noe de kaller Israels "vannkrig" mot den Palestina-arabiske befolkningen i Judea og Samaria.  Men dette er ikke et enestående tilfelle.  Antisemittisk grums synes å ha blitt en varig bestanddel i norsk organisasjonsliv med eller uten offentlig støtte. I mange år har vi også omtalt deler av det "bistandsarbeidet" norske ...

Mer...

Hva er det som splitter?

Jeg vil være den jeg er og si min mening,” var Sylvi Listhaugs kommentar til hvorfor hun trakk seg fra Regjeringen Solberg.  Det er en meget talende begrunnelse for den beslutningen hun tok etter møtet med statsministeren kvelden før.  Vi skal ikke gjennomgå denne saken, men si litt om hvordan den ser ut fra utsiden, ‒ der hvor de norske mediene, ekspertene og politikerne ikke befinner seg.

Det vi opplever er et varsko, ‒ et illevarslende tegn på at noe er galt et sted bak kulissene.  Enhver norsk politiker har nemlig plikt til å være den de er og ikke mene eller handle etter instruks fra andre.  Å gjøre det, er noe som hører udemokratiske og totalitære systemer til.  Det er som seg selv de folkevalgte er valgt av folket.  Hvis en representant stemmer i strid med sin vilje, er vedtaket ugyldig etter norsk rett.   Men nå opplever vi at nettopp dette kreves av Sylvi Listhaug.  En samlet venstreside står bak kravet.  Historien kan oppvise liknende tilfeller.

Det nagende spørsmålet er: Hvem kan vi egentlig stole på i en verden hvor lederne faller hverandre i ryggen for å ivareta snevre egeninteresser?  Vi tror ikke på forklaringen om at Sylvi Listhaug gikk av for å berge regjeringen.  Hun gikk av for å berge sin integritet og selvrespekt, ‒ for å kunne ta vare på seg selv og sine forpliktelser som folkevalgt og overleve den politiske hverdagen som sannferdig og rettskaffent menneske. 

Hun fikk beskjed om at botsøvelser ikke er nok.  Det kreves mer.  Det kreves underkastelse og oppgivelse av alt som minner om egne selvstendige meninger.  Det er ikke først og fremst sannheten som teller, men den kompromissløse lojaliteten til hva makten forlanger av en.  Å gjøre opprør mot makten ved å holde fast på sannhet og integritet, oppfattes som farlig og må avvises.  Derfor vil mange politikere tilpasse seg maktens krav.  Som SF-politikeren Finn Gustavsen av egen erfaring sa det: ”En politiker er en person som er så tykkhudet at han kan stå oppreist uten ryggrad.”  Men det gjelder altså ikke Sylvi Listhaug.  Hun krever rettskaffenhet.

Derfor er det uten verdi i det politiske miljø at Sylvi Listhaug snakker sant.  Ved å gjøre det, utfordrer hun alle dem som snakker hensiktsmessig og egennyttig, ‒ hun stiller dem i et dårlig lys blant velgerne, noe meningsmålinger allerede har vist.  Det oppfattes som uryddig spill og kan ikke tolereres.  Det var ikke flertallet på Stortinget som fikk henne til å gå av.  Den gleden snøt hun dem for.  Det var hennes egen sjef, statsminister, Erna Solberg, som lot henne forstå hva som også for henne er den politiske realiteten i Norge.

Sett utenfra var det statsminister Erna Solberg som sviktet sin justisminister, ‒ ikke slik man ser det i politikerkretser, ‒ men slik vi andre opplever det fra utsiden, vi som har satset vår tilværelse her i landet på tillit til at våre ledere alltid er til å stole på.  Kan vi borgere av dette landet stole på ledere som ikke kan stole på hverandre, ‒ som i ren egeninteresse reiser anklager mot et rakrygget menneske for en hvilken som helst bagatell når en anledning til å skade vedkommende byr seg for noen?

For en tid siden skrev vi om den radikaliseringen av norsk politikk som var blitt synlig i tiden etter stortingsvalget.  Den blokken som har dannet seg til venstre for Arbeiderpartiet vokste en tid kraftig på meningsmålingene.  Denne koalisjonen av ytterliggående politikere er nå blitt toneangivende og setter politisk dagsorden.  Med seg i dette spillet har de landets riksdekkende medier som helt forutsigelig, av hensyn til opplagstallene og pressestøttens fremtid, gjerne imøteser en regjeringskrise.  Hva velgerne vil mene om denne ”politikken” gjenstår å se.  Folk flest er opptatt av realpolitiske spørsmål og ikke av personforfølgelse, intriger og maktspill.

Det var representanten for det marxist-leninistiske ”Rødt,” en avlegger av kommunistpartiet AKP-ml, som benyttet anledningen til å fremme mistillitsforslag mot justisministeren for å ha påpekt det som er åpenbart for de fleste, at Arbeiderpartiet setter hensynet til terrorister foran hensynet til landets sikkerhet.  Holdningen er at man ikke kan trekke tilbake statsborgerskap og utvise innvandrere som begår terrorhandlinger uten omfattende rettergang i likhet med mulla Krekar.  At vi med en slik justis raskt vil kunne ende med å tape kampen mot terror, har ingen betydning for beregnende leninister som får en anledning til å markere sin vilje til makt.

Det begynner å tynnes ut blant dem som husker ml‒bevegelsen på 60-70-tallet.  Et av deres slagord var den gang ”Riv ned det bestående!”  I dag er løftene om ”væpna revolusjon” og ”proletariatets diktatur” skiftet ut med en påstått omsorg for likestilling, menneskerettigheter og klima.  Men ikke la denne forvandlingen lure deg.  Det er de samme stalinistene som styrer politikken sin mot de samme gamle totalitære målene.  Forskjellen er at i dag har de med Arbeiderpartiets og medienes hjelp greid å få et flertall på Stortinget med på rivingen. Det første de vil ha vekk er politikere som står fast på sin egen overbevisning og ikke dilter etter bjellesauen.

For de av landets jøder som har historisk minne, bør det som nå skjer i norsk politikk være en grunn til største årvåkenhet.  Det er ikke lenger politiske realiteter innenfor en ramme av demokratisk representasjon på Stortinget som setter dagsorden, men et oppkonstruert maktspill fra opposisjonen for å fjernstyre Regjeringens holdninger, meninger og lojalitet.  Det vi opplever er en uhindret praktisering av hersketeknikker, velkjente fra gammel tid i land vi ikke gjerne vil sammenlikne oss med og hvor offeret til sist gjerne ble noen som insisterer på å være den de er.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?