Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse. Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske. Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen. I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som «paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom.»

I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår nuværende verden og vie alt sitt alminnelige hat mot menneskehetens onde fiende, den virkelige opphavsmann til all lidelse.” Denne troen på jøden som roten til alt ondt var ikke Hitler og nazismen alene om, og den ble ikke borte etter nazismens nederlag. Denne troen har i dag stor utbredelse, også i Norge.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Norge utfordrer Israels tålmodighet

Etter den voldelige maktovertakelsen til Hamas på Gazastripen i 2007, oppdaget israelske myndigheter at Hamas var i ferd med å importere store mengder våpen og ammunisjon til Gaza fra Iran.  Flere skipslaster med slike våpen ble beslaglagt, og Israel erklærte derfor en sjøblokade for våpensendinger til Gazastripen.  Dette militære og forsvarsrettede tiltaket er fullt lovlig etter internasjonal rett, noe som er bekreftet både fra FN og fra det norske Utenriksdepartement. I årene etter maktovertakelsen på Gazastripen har Hamas rettet tusentalls rakett- og bombeangrep mot de nærliggende sivile landsbyene på israelsk side av grensen og har drept og lemlestet mange israelere.  Denne ...

Mer...

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Verdensmesterskapet i selvmål

Landsorganisasjonen, LO, og tilknyttede "Sondergruppen" så som Fagforbundet, Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomitéen og dens frontorganisasjon "Akademisk og kulturell boikott av Israel," AKLUBI, har i sommer slått seg sammen med halvannet hundre liknende "spesialstyrker" fra Europa i en kampanje mot den jødiske staten Israels bidrag til europeisk sivil og militær sikkerhet. Problemet deres er at israelsk teknologi og erfaring i bekjempelse av terror og infiltrasjon er effektiv og sterkt etterspurt i Europa som kjemper en tapende kamp mot en voksende bølge av både hjemmelagede og hjemvendte terrorister som er ferdig utdannede og kamptestet i Syria og andre land i Midtøsten, som LO ...

Mer...

Norsk utenriks- og forsvarspolitikk

Ved flere anledninger har vi fått inntrykk av at utenriksministerens oppgave har vært å ivareta utlandets interesser overfor Norge.  Vi har satt spørsmålstegn ved standpunkter vi mener ikke kan være i Norges interesse, og vi blir mer og mer usikre på hvilket partipolitisk grunnlag vår utenrikspolitikk bygger på.  Tradisjonelt har norsk utenriks- og forsvarspolitikk vært oppfattet som en ukontroversiell fellesnevner med bred politisk støtte i Stortinget hvor hovedformålet har vært å sikre Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet.  Er dette bare en gammel floskel? Norges forhold til USA har alltid vært et sentralt og overordnet element i vår utenriks- og ...

Mer...

Arbeiderpartiet og den jødiske staten

Som vi tidligere har bemerket kan utbrudd av antisemittiske hendelser ha sesongvariasjoner hvor ferietiden er en av høysesongene.  Denne sommeren er intet unntak, og vi registrerer slik virksomhet fra øverst til nederst i samfunnet.  Regjeringen topper listen med sin eksklusive særbehandling av den jødiske staten i FN, tett fulgt av allmennkringkasteren NRK som uanfektet gjentar gamle løgner om Israel.  Nederst på rangstigen finner vi en iransk popartist som i likhet med MDG-islamisten Shoaib Sultan har skapt egenreklame i mediene med sitt skjendige og åpenlyst rasistiske angrep på jødene. Et fenomen vi ikke har sett mye av tidligere, er at det knapt ...

Mer...

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og "Staten Palestina" på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen. I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels "bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier.  Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at "Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold."  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner ...

Mer...

Kartet som er distribuert av IDF viser målene for omkring 100 raketter og granater skutt Hamas mot Israel den 30. mai 2018.

Et brennende ønske om blodig krig

Etter å ha tilbrakt natten i tilfluktsrom gikk israelske barn på skolen som vanlig den 30. mai.  Mer enn 100 raketter og granater, avfyrt av Hamas på Gazastripen mot sivile landsbyer i Israel, har de siste dager komplisert dagliglivet for mange israelere, men den palestinske bønnen om krig har ikke fått den ønskede respons.  Israel eliminerte noen av våpen- og rakettfabrikkene til Hamas som svar, men ellers var det forholdsvis stille i området.  Når Israel sier at de besvarer ild med ild og stillhet med stillhet, betyr det ikke "våpenhvile" slik enkelte medier vil ha det til.  Det betyr bare ...

Mer...

Hva er det som splitter?

Jeg vil være den jeg er og si min mening,” var Sylvi Listhaugs kommentar til hvorfor hun trakk seg fra Regjeringen Solberg.  Det er en meget talende begrunnelse for den beslutningen hun tok etter møtet med statsministeren kvelden før.  Vi skal ikke gjennomgå denne saken, men si litt om hvordan den ser ut fra utsiden, ‒ der hvor de norske mediene, ekspertene og politikerne ikke befinner seg.

Det vi opplever er et varsko, ‒ et illevarslende tegn på at noe er galt et sted bak kulissene.  Enhver norsk politiker har nemlig plikt til å være den de er og ikke mene eller handle etter instruks fra andre.  Å gjøre det, er noe som hører udemokratiske og totalitære systemer til.  Det er som seg selv de folkevalgte er valgt av folket.  Hvis en representant stemmer i strid med sin vilje, er vedtaket ugyldig etter norsk rett.   Men nå opplever vi at nettopp dette kreves av Sylvi Listhaug.  En samlet venstreside står bak kravet.  Historien kan oppvise liknende tilfeller.

Det nagende spørsmålet er: Hvem kan vi egentlig stole på i en verden hvor lederne faller hverandre i ryggen for å ivareta snevre egeninteresser?  Vi tror ikke på forklaringen om at Sylvi Listhaug gikk av for å berge regjeringen.  Hun gikk av for å berge sin integritet og selvrespekt, ‒ for å kunne ta vare på seg selv og sine forpliktelser som folkevalgt og overleve den politiske hverdagen som sannferdig og rettskaffent menneske. 

Hun fikk beskjed om at botsøvelser ikke er nok.  Det kreves mer.  Det kreves underkastelse og oppgivelse av alt som minner om egne selvstendige meninger.  Det er ikke først og fremst sannheten som teller, men den kompromissløse lojaliteten til hva makten forlanger av en.  Å gjøre opprør mot makten ved å holde fast på sannhet og integritet, oppfattes som farlig og må avvises.  Derfor vil mange politikere tilpasse seg maktens krav.  Som SF-politikeren Finn Gustavsen av egen erfaring sa det: ”En politiker er en person som er så tykkhudet at han kan stå oppreist uten ryggrad.”  Men det gjelder altså ikke Sylvi Listhaug.  Hun krever rettskaffenhet.

Derfor er det uten verdi i det politiske miljø at Sylvi Listhaug snakker sant.  Ved å gjøre det, utfordrer hun alle dem som snakker hensiktsmessig og egennyttig, ‒ hun stiller dem i et dårlig lys blant velgerne, noe meningsmålinger allerede har vist.  Det oppfattes som uryddig spill og kan ikke tolereres.  Det var ikke flertallet på Stortinget som fikk henne til å gå av.  Den gleden snøt hun dem for.  Det var hennes egen sjef, statsminister, Erna Solberg, som lot henne forstå hva som også for henne er den politiske realiteten i Norge.

Sett utenfra var det statsminister Erna Solberg som sviktet sin justisminister, ‒ ikke slik man ser det i politikerkretser, ‒ men slik vi andre opplever det fra utsiden, vi som har satset vår tilværelse her i landet på tillit til at våre ledere alltid er til å stole på.  Kan vi borgere av dette landet stole på ledere som ikke kan stole på hverandre, ‒ som i ren egeninteresse reiser anklager mot et rakrygget menneske for en hvilken som helst bagatell når en anledning til å skade vedkommende byr seg for noen?

For en tid siden skrev vi om den radikaliseringen av norsk politikk som var blitt synlig i tiden etter stortingsvalget.  Den blokken som har dannet seg til venstre for Arbeiderpartiet vokste en tid kraftig på meningsmålingene.  Denne koalisjonen av ytterliggående politikere er nå blitt toneangivende og setter politisk dagsorden.  Med seg i dette spillet har de landets riksdekkende medier som helt forutsigelig, av hensyn til opplagstallene og pressestøttens fremtid, gjerne imøteser en regjeringskrise.  Hva velgerne vil mene om denne ”politikken” gjenstår å se.  Folk flest er opptatt av realpolitiske spørsmål og ikke av personforfølgelse, intriger og maktspill.

Det var representanten for det marxist-leninistiske ”Rødt,” en avlegger av kommunistpartiet AKP-ml, som benyttet anledningen til å fremme mistillitsforslag mot justisministeren for å ha påpekt det som er åpenbart for de fleste, at Arbeiderpartiet setter hensynet til terrorister foran hensynet til landets sikkerhet.  Holdningen er at man ikke kan trekke tilbake statsborgerskap og utvise innvandrere som begår terrorhandlinger uten omfattende rettergang i likhet med mulla Krekar.  At vi med en slik justis raskt vil kunne ende med å tape kampen mot terror, har ingen betydning for beregnende leninister som får en anledning til å markere sin vilje til makt.

Det begynner å tynnes ut blant dem som husker ml‒bevegelsen på 60-70-tallet.  Et av deres slagord var den gang ”Riv ned det bestående!”  I dag er løftene om ”væpna revolusjon” og ”proletariatets diktatur” skiftet ut med en påstått omsorg for likestilling, menneskerettigheter og klima.  Men ikke la denne forvandlingen lure deg.  Det er de samme stalinistene som styrer politikken sin mot de samme gamle totalitære målene.  Forskjellen er at i dag har de med Arbeiderpartiets og medienes hjelp greid å få et flertall på Stortinget med på rivingen. Det første de vil ha vekk er politikere som står fast på sin egen overbevisning og ikke dilter etter bjellesauen.

For de av landets jøder som har historisk minne, bør det som nå skjer i norsk politikk være en grunn til største årvåkenhet.  Det er ikke lenger politiske realiteter innenfor en ramme av demokratisk representasjon på Stortinget som setter dagsorden, men et oppkonstruert maktspill fra opposisjonen for å fjernstyre Regjeringens holdninger, meninger og lojalitet.  Det vi opplever er en uhindret praktisering av hersketeknikker, velkjente fra gammel tid i land vi ikke gjerne vil sammenlikne oss med og hvor offeret til sist gjerne ble noen som insisterer på å være den de er.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?