Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Når Norge «refser Israel»

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til. Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området.

Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV i Stortinget hvor utenriksministeren 11. juni kunne opplyse at «Norge har uttrykt dyp bekymring over denne saken i en felles uttalelse med EU 12. mai.» Hun opplyste videre bl.a. at «… Norge har også tidligere oppfordret Israel til å trekke ordre om riving av flere bygninger og annen infrastruktur. Gjennom FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (Ocha) og Flyktninghjelpen har vi vært med på å finansiere en skole i landsbyen. … Vi har tatt saken opp direkte med israelske myndigheter og har bedt om at beslutningen ikke iverksettes.» Flyktninghjelpens virksomhet i området finansieres av Utenriksdepartementet og bl.a. EU.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Verdensmesterskapet i selvmål

Landsorganisasjonen, LO, og tilknyttede "Sondergruppen" så som Fagforbundet, Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomitéen og dens frontorganisasjon "Akademisk og kulturell boikott av Israel," AKLUBI, har i sommer slått seg sammen med halvannet hundre liknende "spesialstyrker" fra Europa i en kampanje mot den jødiske staten Israels bidrag til europeisk sivil og militær sikkerhet. Problemet deres er at israelsk teknologi og erfaring i bekjempelse av terror og infiltrasjon er effektiv og sterkt etterspurt i Europa som kjemper en tapende kamp mot en voksende bølge av både hjemmelagede og hjemvendte terrorister som er ferdig utdannede og kamptestet i Syria og andre land i Midtøsten, som LO ...

Mer...

Norsk utenriks- og forsvarspolitikk

Ved flere anledninger har vi fått inntrykk av at utenriksministerens oppgave har vært å ivareta utlandets interesser overfor Norge.  Vi har satt spørsmålstegn ved standpunkter vi mener ikke kan være i Norges interesse, og vi blir mer og mer usikre på hvilket partipolitisk grunnlag vår utenrikspolitikk bygger på.  Tradisjonelt har norsk utenriks- og forsvarspolitikk vært oppfattet som en ukontroversiell fellesnevner med bred politisk støtte i Stortinget hvor hovedformålet har vært å sikre Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet.  Er dette bare en gammel floskel? Norges forhold til USA har alltid vært et sentralt og overordnet element i vår utenriks- og ...

Mer...

Arbeiderpartiet og den jødiske staten

Som vi tidligere har bemerket kan utbrudd av antisemittiske hendelser ha sesongvariasjoner hvor ferietiden er en av høysesongene.  Denne sommeren er intet unntak, og vi registrerer slik virksomhet fra øverst til nederst i samfunnet.  Regjeringen topper listen med sin eksklusive særbehandling av den jødiske staten i FN, tett fulgt av allmennkringkasteren NRK som uanfektet gjentar gamle løgner om Israel.  Nederst på rangstigen finner vi en iransk popartist som i likhet med MDG-islamisten Shoaib Sultan har skapt egenreklame i mediene med sitt skjendige og åpenlyst rasistiske angrep på jødene. Et fenomen vi ikke har sett mye av tidligere, er at det knapt ...

Mer...

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og "Staten Palestina" på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen. I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels "bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier.  Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at "Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold."  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner ...

Mer...

Kartet som er distribuert av IDF viser målene for omkring 100 raketter og granater skutt Hamas mot Israel den 30. mai 2018.

Et brennende ønske om blodig krig

Etter å ha tilbrakt natten i tilfluktsrom gikk israelske barn på skolen som vanlig den 30. mai.  Mer enn 100 raketter og granater, avfyrt av Hamas på Gazastripen mot sivile landsbyer i Israel, har de siste dager komplisert dagliglivet for mange israelere, men den palestinske bønnen om krig har ikke fått den ønskede respons.  Israel eliminerte noen av våpen- og rakettfabrikkene til Hamas som svar, men ellers var det forholdsvis stille i området.  Når Israel sier at de besvarer ild med ild og stillhet med stillhet, betyr det ikke "våpenhvile" slik enkelte medier vil ha det til.  Det betyr bare ...

Mer...

Kritisk særbehandling av Israel er diskriminerende

For noen år siden skapte Sør-Afrikas sjefsrabbiner, Warren Goldstein, internasjonal debatt da han i et oppslag i The Jerusalem Post hevdet at den beste beskrivelsen av anti-israelske aktivisters anstrengelser var gitt av en viss propagandaminister som skal ha uttalt at "hvis du forteller en løgn som er stor nok, og fortsetter å gjenta den, vil folk til slutt begynne å tro på den." Saken gjaldt fremstillingen i mediene av Israel som "apartheid-stat," noe rabbi Goldstein hadde personlig erfaring omkring som ikke-hvit innbygger i den sør-afrikanske apartheid-staten.  Men både de store og de små løgnene om Israel dreier seg om langt flere ...

Mer...

Løgnen om deling av Jerusalem

USAs erkjennelse av det faktum at Jerusalem har vært det jødiske folks hovedstad i mer enn 3000 år og den gjenopprettede staten Israels hovedstad i 70 år, har stukket hull på en verkebyll som i mange år har vært til skade for Israels samkvem med den vestlige verden.  Frykten for ikke å fremstå som spesielt vennligsinnet overfor den islamske og især den arabiske verden har gjennom 70 år fått vestlige regjeringer til å utvise kreativitet når det gjelder å finne begrunnelser for ikke å legge sine ambassader til Israels hovedstad.  Men de har aldri hatt problemer med å finne frem ...

Mer...

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og «Staten Palestina» på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen.

I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels «bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på Gazastripen, inkludert bruken av skarp ammunisjon mot sivile protestanter, inkludert barn, så vel som helsepersonell og journalister, og uttrykker sin alvorlige bekymring for tapet av uskyldige liv.»  Dette er et sammensurium av løgner som medier og politikere ikke blir trette av å gjenta.  Slik skapes og vedlikeholdes antisemittismen og myndighetene er med på det.

Et nøkkelord i resolusjonen er begrepet «uforholdsmessig,» en teknisk betegnelse som er hentet fra en regel i krigens lover og gjeldende rettsteori om retningslinjene for rettferdig krig.  Her kreves det at den formodede utilsiktede skade, – den forutsebare sekundære virkningen av en krigshandling, –  må “stå i forhold til” den militære fordelen man søker å oppnå ved å angripe et legitimt militært mål. 

Hver gang Israel forsvarer seg mot angrep fra Hamas, reises anklagen om at Israels forsvarstiltak er «uforholdsmessige» og derfor i strid med folkeretten.  De som fra tid til annen fremsetter denne påstanden er imidlertid selv ikke tekniske eksperter på området som er i stand til å vurdere om påstanden er korrekt.  De som er eksperter på området har gjentagne ganger vært til stede under sammenstøtene og har konkludert med at israelske forsvarstiltak i den gitte situasjonen slett ikke er uforholdsmessige, men holder seg langt innenfor det som fra et fagmilitært synspunkt er forsvarlig.  NATOs fagfolk på området fremhever at Israel på mange måter overgår NATO når det gjelder å etterleve krigens lover.

NATO-generalen Richard Kemp var selv til stede ved grensen mot Gaza i mai i år og hadde dette å si i en uttalelse til FNs Menneskerettighetsråd 18. mai: «Basert på hva jeg observerte kan jeg si at alt vi nettopp har hørt her er en fullstendig forvrengning av sannheten.  Sannheten er at Hamas, som er en terroristorganisasjon som har som mål å ødelegge Israel og drepe jøder overalt, med overlegg forårsaket at mer enn 60 av deres egne ble drept.  Hamas sendte tusener av sivile til frontlinjen – som et menneskelig skjold for terrorister som forsøkte å bryte seg gjennom grensen.  Deres manglende evne til å innrømme at Hamas er ansvarlig for hver eneste dråpe blod som ble spilt ved Gaza-grensen, oppmuntrer dem til voldelighet og bruk av menneskelige skjold.  Dette gjør dere til medskyldige i ytterligere blodsutgytelser.  Dersom Israel hadde latt denne mobben bryte gjennom gjerdet, ville det israelske forsvaret ha blitt tvunget til å forsvare sine egne sivile mot å bli drept, og mange flere palestinere villa ha blitt drept.  Israels handlinger har derfor reddet menneskeliv i Gaza, og dersom FNs Menneskerettighetsråd virkelig bryr seg om menneskerettigheter, burde det berømme det israelske forsvaret for dette og ikke fordømme det på grunnlag av løgner.»

Da løgnene ble lagt frem for FNs Hovedforsamling, bl.a. av NATO-landet Tyrkia, ga regjeringen Solberg via utenriksminister Eriksen Søreide og embetsverket hennes instruks til FN-ambassadøren om å støtte resolusjonen.  Under krisemøtet i FN fikk forsamlingen høre følgende begrunnelse for Norges støtte til fordømmelsen av Israel: «Resolusjonen reflekterer ikke i tilstrekkelig grad kompleksiteten i situasjonen.  Hamas og andre ikke-statlige militante er utelatt fra teksten, og av den grunn har Norge støttet USAs endringsforslag.  Israels rett til å beskytte sine grenser og territorium er også utelatt, mens den beskyttelsesmekanismen som det vises til i teksten er vag og skaper urealistiske forventninger.  Imidlertid oppveier ikke disse manglene resolusjonens samlede budskap og derfor stemmer Norge for resolusjonen

Norge fant ingen grunn til å påtale bruken av levende skjold, noe som er en krigsforbrytelse, i likhet med Hamas sine angrep på det israelske sivilsamfunn.  Selv i de tilfellene hvor Norge i FN avstår fra å stemme imot åpenbare løgner rettet mot det jødiske folks nasjonalstat, kan vi bare oppfatte dette som en støtte til FNs vedvarende antisemittiske løgn.

Det er å bemerke at om ikke dette hadde skjedd mange ganger tidligere, ville en slik behandling av et medlem av FN ha vært oppsiktsvekkende.  Israel er nemlig det eneste landet i verden som det rettes slike anklager mot.  Vi hører aldri at FN eller Norge fordømmer Tyrkias militære okkupasjon og etniske rensing av Nord-Kypros og store deler av Kurdistan; eller andre land hvor militær okkupasjon i strid med folkeretten skjer åpenlyst.  Mot Israel må man imidlertid lyve og fortie for å få konstruert anklagene.

Denne FN-resolusjonen, i likhet med utallige andre, representerer en særbehandling av den jødiske staten som klart rammes av den internasjonalt anerkjente definisjonen av antisemittisme som også Norge har sluttet seg til.  FN og Norge praktiserer åpenlyst en hyklersk dobbeltmoral når man stiller krav til Israel som ikke stilles til noen andre nasjoner.  Problemet forsterkes ved at anklagene er basert på løgner fra en terroristorganisasjon. 

For Norges vedkommende forsterkes skandalen ved at de ansvarlige fagmyndighetene i Utenriksdepartementet er klar over dette.  De har sannsynligvis måttet ta hensyn til den politiske klemma de selv har satt seg i gjennom det selvvalgte formannsvervet for giverlandsgruppa for de palestinske selvstyremyndighetene, AHLC.  Dette er en felle som ble skapt av Arbeiderpartiet på 1990-tallet og som gjennom årene har kostet norske skattebetalere atskillige milliardbeløp.  En stor del av dette har gått til avlønning av terrorister.  Skandalen lar seg ikke stanse hverken av Stortinget eller andre norske myndigheter fordi de til syvende og sist alle har vært med på å skape den.

Vi frykter at vi i mange år fremover igjen vil se at norske myndigheters mot og integritet svikter når sannheten skal sies om konfliktene i Midtøsten, – de er fanget av en løgn de engang har vært med på å skape.  Nå benytter de enhver anledning gjennom statsstøttede medier til å prøve å rettferdiggjøre denne løgnen.  Men deres anklager mot Israel vil aldri bli annet enn løgn, uansett hvor ofte de gjentas.  Et spørsmål vi bør stille oss er hvor langt Regjeringen skal kunne drive dette spillet før vi risikerer at vår fremste allierte, USA, setter foten ned.  Norges stemmegivning og stemmeforklaring ble lagt merke til.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?