Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Feil fokus

I sitt hovedinnlegg i møtet i september i giverlandsgruppa for de palestinske områdene, AHLC, innledet utenriksminister Eriksen Søreide med å erklære at «… med en sterk politisk forpliktelse fra alle i dette rommet og det internasjonale samfunn, kan vi realisere tostatsløsningen.» Hun fortsatte med å beskrive den palestinske økonomien og humanitære situasjonen, især på Gazastripen, som en vedvarende katastrofe.

Det er ingen tvil om at befolkningen i de selvstyrte områdene lider under et forferdelig vanstyre. Det har vært kjent gjennom årtier at de palestinske selvstyremyndighetene både i Gaza og andre steder er tvers igjennom korrupte og misbruker de bistandsmidlene de får til egen personlig vinning og til terror og krigføring mot Israel. Bare det siste året har det israelske forsvaret ødelagt 15 angrepstuneller som Hamas har brukt bistandsmidler til å bygge under grensen mot Israel. Dette har vært mulig nettopp fordi Norge og andre giverland har vært rause med den humanitære bistanden til Gaza og derved har skaffet og frigjort materiell og midler til tuneller og andre terrortiltak.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Feil fokus

I sitt hovedinnlegg i møtet i september i giverlandsgruppa for de palestinske områdene, AHLC, innledet utenriksminister Eriksen Søreide med å erklære at "… med en sterk politisk forpliktelse fra alle i dette rommet og det internasjonale samfunn, kan vi realisere tostatsløsningen."  Hun fortsatte med å beskrive den palestinske økonomien og humanitære situasjonen, især på Gazastripen, som en vedvarende katastrofe. Det er ingen tvil om at befolkningen i de selvstyrte områdene lider under et forferdelig vanstyre.  Det har vært kjent gjennom årtier at de palestinske selvstyremyndighetene både i Gaza og andre steder er tvers igjennom korrupte og misbruker de bistandsmidlene de får ...

Mer...

Krystallnatten som ikke tar slutt

En ufattelig tragedie fant sted i Pittsburgh, Pennsylvania, under feiringen av shabbat i en synagoge.  Det ble raskt klart at massakren på den jødiske menigheten hadde et antisemittisk motiv.  Ugjerningsmannen hatet jøder og kritiserte Donald Trump for å stå bak "jødisk infisering" av samfunnet.  Dette skjedde noen dager før 80 års-markeringen av Krystallnatten 9. november 1938 som innledet Holocaust. I ettertid har mediene vært fulle av spekulasjoner om hvordan en slik handling kan forklares i et land som USA hvor respekten for den jødiske minoriteten er sterk.  Det tok ikke lang tid før mange av dem, også med støtte fra jøder ...

Mer...

Saudi Arabia er medlem av FNs Menneskerettsråd

Verdens medier er svært opptatte av drapet på den arabiske journalisten Jamal Khashoggi.  Historien er både dramatisk og sensasjonell når stadig flere detaljer gjøres kjent.  Da den tyrkiske president Erdoğan holdt sin redegjørelse om saken 23. oktober sa han lite som ikke allerede var kjent, men NRKs lokale medarbeider, Sidsel Wold, greide i en ekstra nyhetssending om saken å smette inn et poeng som for henne var viktig: Mens verden vrir hodene for å finne ut hva som kan ha ledet den arabiske kronprinsen til å ville ta livet av Khashoggi, minnet hun om at han er en venn av ...

Mer...

Quislings barn

Israels tidligere ambassadør Raphael Schutz vakte debatt og harme da han karakteriserte en del nordmenn som "etterkommere av Quisling som man vel kan forvente en industri full av løgner og antisemittisme fra."  Foruten de forutsigbare protester og avsporinger, var det også enkelte som oppfattet at ambassadør Schutz hadde et poeng: I den norske offentlige debatten er tema med tydelig antisemittisk tendens så hyppig representert at det karakteriserer langt mer enn de enkelte medier, skribenter og "nettroll" som utøver denne tradisjonen.  Den er blitt en del av hverdagen for jøder i Norge. Det er ikke bare i sosiale medier og på tvilsomme ...

Mer...

Hvem er bekymret for palestinerne?

I serien av spørsmål til utenriksministeren i Stortinget denne sommeren, tar vi også med spørsmålet fra Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg den 5. oktober om hvorvidt utenriksministeren vil "vurdere konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel for å forhindre at beduinlandsbyen Khan al-Ahmar på den okkuperte Vestbredden blir jevnet med jorden og beboerne tvangsflyttet i strid med Folkeretten?"  Til forskjell fra partiene SV og Rødt, spilte Arbeiderpartiet på 1990-tallet en sentral rolle i arbeidet med å legge grunnlag for en israelsk-palestinsk fredsløsning – de såkalte Oslo-avtalene – som i årene etter har dannet grunnlag for fredsforhandlinger mellom partene, og som ...

Mer...

Stengningsregimet i Gaza

Det har i sommer vært uvanlig aktivitet fra venstresiden på Stortinget når det gjelder å engasjere utenriksministeren i debatt om de problemene Israel sliter med i forholdet til sine Palestina-arabiske naboer.  For noen uker siden fant partiet Rødt (tidligere AKP m-l) det påkrevd å be om en forklaring på hva utenriksministeren bygger på når hun anser at den israelske marinens håndtering av det norske demonstrasjonsfartøyet "Kårstein" ikke gir grunnlag for protest men ligger innenfor det man må tåle i henhold til internasjonal rett. Utenriksministeren viste til sine svar av 8. og 14. august på skriftlige spørsmål fra partiet SV, hvor hun ...

Mer...

Palestinians surround a bulldozer in Khan al-Ahmar, Wednesday, July 4, 2018. Israeli police scuffled with with activists protesting the planned demolition of Khan al-Ahmar.  Israel says the structures were illegally built and pose a threat to residents because of their proximity to a highway. Critics say it is nearly impossible to get building permits, and that the residents are being removed to clear the way for Jewish settlements.(AP Photo/Majdi Mohammed)

Utenriksdepartementet sponser oppvigleri

Under en "kunstutstilling" som fant sted i den rivningstruede beduinleiren Khan al-Ahmar som ligger i Område C i Judea, var den norske regjering representert ved stasjonssjef Hilde Haraldstad som til daglig representerer norske myndigheter overfor de palestinske selvstyremyndighetene fra sitt kontor i landsbyen Al Ram. Som vi tidligere har fortalt, har israelske myndigheter ønsket å flytte denne leiren som ligger like inntil hovedveien mellom Jerusalem og Jordandalen til et mer egnet sted i nærheten hvor man tilbyr regulerte tomter, moderne bygninger og infrastruktur.  Leiren er nå satt opp på israelsk-kontrollert område uten byggetillatelse, noe som har ført til at myndighetene har ...

Mer...

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger.  Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet.  Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.   Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land "med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter."  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter.  Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille ...

Mer...

Trangen til det onde

Som man etter tradisjonen kunne forvente, ville ledelsen i Arbeiderpartiet forsøke å møte dårlige meningsmålinger med et utfall mot Israel.  Det kom ikke uventet fra selveste formannen i partiet, Jonas Gahr Støre da han møtte Arbeidernes ungdomsfylking på Utøya i sommer.  Dette åstedet for terror har også i mange år vært en av antisemittismens varmeste heksegryter i Norge, så angrepet på jødene hørte på et vis til der.  Men sammenhengen var spesiell.  Like forut hadde den israelske nasjonalforsamlingen vedtatt en lovtekst – et tillegg til grunnloven – som sier at Israel er det jødiske folks nasjonalstat og at nasjonalsangen er Hatikva, ...

Mer...

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og «Staten Palestina» på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen.

I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels «bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på Gazastripen, inkludert bruken av skarp ammunisjon mot sivile protestanter, inkludert barn, så vel som helsepersonell og journalister, og uttrykker sin alvorlige bekymring for tapet av uskyldige liv.»  Dette er et sammensurium av løgner som medier og politikere ikke blir trette av å gjenta.  Slik skapes og vedlikeholdes antisemittismen og myndighetene er med på det.

Et nøkkelord i resolusjonen er begrepet «uforholdsmessig,» en teknisk betegnelse som er hentet fra en regel i krigens lover og gjeldende rettsteori om retningslinjene for rettferdig krig.  Her kreves det at den formodede utilsiktede skade, – den forutsebare sekundære virkningen av en krigshandling, –  må “stå i forhold til” den militære fordelen man søker å oppnå ved å angripe et legitimt militært mål. 

Hver gang Israel forsvarer seg mot angrep fra Hamas, reises anklagen om at Israels forsvarstiltak er «uforholdsmessige» og derfor i strid med folkeretten.  De som fra tid til annen fremsetter denne påstanden er imidlertid selv ikke tekniske eksperter på området som er i stand til å vurdere om påstanden er korrekt.  De som er eksperter på området har gjentagne ganger vært til stede under sammenstøtene og har konkludert med at israelske forsvarstiltak i den gitte situasjonen slett ikke er uforholdsmessige, men holder seg langt innenfor det som fra et fagmilitært synspunkt er forsvarlig.  NATOs fagfolk på området fremhever at Israel på mange måter overgår NATO når det gjelder å etterleve krigens lover.

NATO-generalen Richard Kemp var selv til stede ved grensen mot Gaza i mai i år og hadde dette å si i en uttalelse til FNs Menneskerettighetsråd 18. mai: «Basert på hva jeg observerte kan jeg si at alt vi nettopp har hørt her er en fullstendig forvrengning av sannheten.  Sannheten er at Hamas, som er en terroristorganisasjon som har som mål å ødelegge Israel og drepe jøder overalt, med overlegg forårsaket at mer enn 60 av deres egne ble drept.  Hamas sendte tusener av sivile til frontlinjen – som et menneskelig skjold for terrorister som forsøkte å bryte seg gjennom grensen.  Deres manglende evne til å innrømme at Hamas er ansvarlig for hver eneste dråpe blod som ble spilt ved Gaza-grensen, oppmuntrer dem til voldelighet og bruk av menneskelige skjold.  Dette gjør dere til medskyldige i ytterligere blodsutgytelser.  Dersom Israel hadde latt denne mobben bryte gjennom gjerdet, ville det israelske forsvaret ha blitt tvunget til å forsvare sine egne sivile mot å bli drept, og mange flere palestinere villa ha blitt drept.  Israels handlinger har derfor reddet menneskeliv i Gaza, og dersom FNs Menneskerettighetsråd virkelig bryr seg om menneskerettigheter, burde det berømme det israelske forsvaret for dette og ikke fordømme det på grunnlag av løgner.»

Da løgnene ble lagt frem for FNs Hovedforsamling, bl.a. av NATO-landet Tyrkia, ga regjeringen Solberg via utenriksminister Eriksen Søreide og embetsverket hennes instruks til FN-ambassadøren om å støtte resolusjonen.  Under krisemøtet i FN fikk forsamlingen høre følgende begrunnelse for Norges støtte til fordømmelsen av Israel: «Resolusjonen reflekterer ikke i tilstrekkelig grad kompleksiteten i situasjonen.  Hamas og andre ikke-statlige militante er utelatt fra teksten, og av den grunn har Norge støttet USAs endringsforslag.  Israels rett til å beskytte sine grenser og territorium er også utelatt, mens den beskyttelsesmekanismen som det vises til i teksten er vag og skaper urealistiske forventninger.  Imidlertid oppveier ikke disse manglene resolusjonens samlede budskap og derfor stemmer Norge for resolusjonen

Norge fant ingen grunn til å påtale bruken av levende skjold, noe som er en krigsforbrytelse, i likhet med Hamas sine angrep på det israelske sivilsamfunn.  Selv i de tilfellene hvor Norge i FN avstår fra å stemme imot åpenbare løgner rettet mot det jødiske folks nasjonalstat, kan vi bare oppfatte dette som en støtte til FNs vedvarende antisemittiske løgn.

Det er å bemerke at om ikke dette hadde skjedd mange ganger tidligere, ville en slik behandling av et medlem av FN ha vært oppsiktsvekkende.  Israel er nemlig det eneste landet i verden som det rettes slike anklager mot.  Vi hører aldri at FN eller Norge fordømmer Tyrkias militære okkupasjon og etniske rensing av Nord-Kypros og store deler av Kurdistan; eller andre land hvor militær okkupasjon i strid med folkeretten skjer åpenlyst.  Mot Israel må man imidlertid lyve og fortie for å få konstruert anklagene.

Denne FN-resolusjonen, i likhet med utallige andre, representerer en særbehandling av den jødiske staten som klart rammes av den internasjonalt anerkjente definisjonen av antisemittisme som også Norge har sluttet seg til.  FN og Norge praktiserer åpenlyst en hyklersk dobbeltmoral når man stiller krav til Israel som ikke stilles til noen andre nasjoner.  Problemet forsterkes ved at anklagene er basert på løgner fra en terroristorganisasjon. 

For Norges vedkommende forsterkes skandalen ved at de ansvarlige fagmyndighetene i Utenriksdepartementet er klar over dette.  De har sannsynligvis måttet ta hensyn til den politiske klemma de selv har satt seg i gjennom det selvvalgte formannsvervet for giverlandsgruppa for de palestinske selvstyremyndighetene, AHLC.  Dette er en felle som ble skapt av Arbeiderpartiet på 1990-tallet og som gjennom årene har kostet norske skattebetalere atskillige milliardbeløp.  En stor del av dette har gått til avlønning av terrorister.  Skandalen lar seg ikke stanse hverken av Stortinget eller andre norske myndigheter fordi de til syvende og sist alle har vært med på å skape den.

Vi frykter at vi i mange år fremover igjen vil se at norske myndigheters mot og integritet svikter når sannheten skal sies om konfliktene i Midtøsten, – de er fanget av en løgn de engang har vært med på å skape.  Nå benytter de enhver anledning gjennom statsstøttede medier til å prøve å rettferdiggjøre denne løgnen.  Men deres anklager mot Israel vil aldri bli annet enn løgn, uansett hvor ofte de gjentas.  Et spørsmål vi bør stille oss er hvor langt Regjeringen skal kunne drive dette spillet før vi risikerer at vår fremste allierte, USA, setter foten ned.  Norges stemmegivning og stemmeforklaring ble lagt merke til.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?