Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og «Staten Palestina» på vegne av PLO og Hamas. I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen.

I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels «bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på Gazastripen, inkludert bruken av skarp ammunisjon mot sivile protestanter, inkludert barn, så vel som helsepersonell og journalister, og uttrykker sin alvorlige bekymring for tapet av uskyldige liv.» Dette er et sammensurium av løgner som medier og politikere ikke blir trette av å gjenta. Slik skapes og vedlikeholdes antisemittismen og myndighetene er med på det.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og "Staten Palestina" på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen. I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels "bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier.  Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at "Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold."  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner ...

Mer...

Kartet som er distribuert av IDF viser målene for omkring 100 raketter og granater skutt Hamas mot Israel den 30. mai 2018.

Et brennende ønske om blodig krig

Etter å ha tilbrakt natten i tilfluktsrom gikk israelske barn på skolen som vanlig den 30. mai.  Mer enn 100 raketter og granater, avfyrt av Hamas på Gazastripen mot sivile landsbyer i Israel, har de siste dager komplisert dagliglivet for mange israelere, men den palestinske bønnen om krig har ikke fått den ønskede respons.  Israel eliminerte noen av våpen- og rakettfabrikkene til Hamas som svar, men ellers var det forholdsvis stille i området.  Når Israel sier at de besvarer ild med ild og stillhet med stillhet, betyr det ikke "våpenhvile" slik enkelte medier vil ha det til.  Det betyr bare ...

Mer...

Kritisk særbehandling av Israel er diskriminerende

For noen år siden skapte Sør-Afrikas sjefsrabbiner, Warren Goldstein, internasjonal debatt da han i et oppslag i The Jerusalem Post hevdet at den beste beskrivelsen av anti-israelske aktivisters anstrengelser var gitt av en viss propagandaminister som skal ha uttalt at "hvis du forteller en løgn som er stor nok, og fortsetter å gjenta den, vil folk til slutt begynne å tro på den." Saken gjaldt fremstillingen i mediene av Israel som "apartheid-stat," noe rabbi Goldstein hadde personlig erfaring omkring som ikke-hvit innbygger i den sør-afrikanske apartheid-staten.  Men både de store og de små løgnene om Israel dreier seg om langt flere ...

Mer...

Løgnen om deling av Jerusalem

USAs erkjennelse av det faktum at Jerusalem har vært det jødiske folks hovedstad i mer enn 3000 år og den gjenopprettede staten Israels hovedstad i 70 år, har stukket hull på en verkebyll som i mange år har vært til skade for Israels samkvem med den vestlige verden.  Frykten for ikke å fremstå som spesielt vennligsinnet overfor den islamske og især den arabiske verden har gjennom 70 år fått vestlige regjeringer til å utvise kreativitet når det gjelder å finne begrunnelser for ikke å legge sine ambassader til Israels hovedstad.  Men de har aldri hatt problemer med å finne frem ...

Mer...

Iranske militære baser i Syria ødelagt av Israel som svar på iransk angrep 10. mai 2018. (Illustrasjon: IDF)

Irans krig mot Israel er i gang

Samtidig som europeiske og norske politikere gikk til angrep på president Trump for å ha trukket seg fra avtalen som ville utsette Irans anskaffelse av atomvåpen med noen få år, gikk Iran til militært angrep mot Israel.  Tidligere utenriksminister Barth Eide sier det er "underlig at Trump skal ødelegge en avtale som virker."  Det Barth Eide og andre politikere underslår er at avtalen i beste fall bare var ment å virke noen få år mens Iran forbereder seg ugjenkallelig som atommakt.  Hverken Barth Eide, Brundtland, Willoch eller Bondevik protesterer mot iranske militære angrep på Israel fra baser i Syria.  Den 10. ...

Mer...

Irans krig mot verden

Straks nyheten fra statsminister Netanyahu om at israelske agenter hadde stjålet Irans hemmelige atomarkiv ble publisert for et forbauset verdenspublikum, fikk mediene det svært travelt med å fortelle at de fleste av disse hemmelighetene var velkjente på forhånd.  Men dermed gikk de kanskje glipp av det som var hovedpoenget i saken: Atomavtalen med Iran ble mulig fordi Vesten valgte å tro at Iran ikke lenger har et aktivt program for å utvikle atomvåpen.  Irans ledere løy åpenlyst om dette, noe som hjalp dem med å få til en avtale som fjernet de strenge økonomiske sanksjonene mot landet som hindret dem både ...

Mer...

Antisemittismen er på fremmarsj

Det kommer stadig flere rapporter om markert økning i antisemittisk atferd og hendelser i Europa.  Vi merker tendensen også i Norge.  Mest åpenlys er utviklingen i EU-landene hvor den muslimske innvandrerbefolkningen er i ferd med å nå et nivå hvor dens ledere kan utøve reell politisk makt.  I Frankrike slår nå både landets kulturelle elite og  ledende politikere alarm, men krisen er like synlig i land som Spania, Belgia og Tyskland.  Spania er et spesielt mål for arabiske jihadister som dreper uskyldige mennesker for å gjenskape "det lykkelige Andalus."  Denne utviklingen er akseptert av ledelsen i EU som noe uavvendelig ...

Mer...

På Israels 70-årsdag

I disse dager feirer Israel at det er 70 år siden jødenes hjemland ble gjenopprettet som uavhengig stat.  Hendelsen hadde stor likhet med det som skjedde på Eidsvold 17. mai 1814 da Norge av valgte representanter for folket ble gjenopprettet som uavhengig kongerike.  Som i Norge feirer israelerne sin uavhengighetsdag ved å legge stor vekt på å vedlikeholde det historiske minnet.  For som nordmenn, er israelere flest klar over at uten bevissthet om historiske feil og mangler, er faren stor for å gjenta dem.  Som Norge var naboenes svar på uavhengigheten å gå til militært angrep og invasjon, og som ...

Mer...

Den norske koblingen til terror

Vi har ofte omtalt norske myndigheters støtte til organisasjoner som agiterer for boikott av Israel.  Dette skjer på tross av at Regjeringen i Statsbudsjettet har erklært at den ikke støtter boikott av Israel.  Den siste saken gjaldt boikott-organisasjonen Fellesutvalget for Palestina som med offentlig støtte har konstruert en "rapport" med usannheter om noe de kaller Israels "vannkrig" mot den Palestina-arabiske befolkningen i Judea og Samaria.  Men dette er ikke et enestående tilfelle.  Antisemittisk grums synes å ha blitt en varig bestanddel i norsk organisasjonsliv med eller uten offentlig støtte. I mange år har vi også omtalt deler av det "bistandsarbeidet" norske ...

Mer...

FN og Norge går mot USA og Israel

Den 18. desember forsøkte FNs Sikkerhetsråd å gjenta fjorårets uvennlige handling mot Israel da araberstatene, den gang anført av Obama-administrasjonen i USA og de øvrige stormaktene, gikk til frontalangrep på den jødiske staten med en svært fiendtlig resolusjon som underkjenner Israels rettigheter i Judea, Samaria og Øst-Jerusalem.  I år var det president Trumps påpekning at Jerusalem er Israels hovedstad som var tema for Sikkerhetsrådets juleavslutning mot Israel. President Trump og hans folk var imidlertid på plass og avviste hele saken.  USAs FN-ambassadør Nikki Haley gjorde det klart for forsamlingen at resolusjonen som var fremmet av det borgerkrigsherjede Jemen, representerer en fornærmelse mot USA som er FNs største bidragsyter, og at voteringsresultatet vil bli husket.

Ingen av disse årvisse oppvisningene i antijødisk politikk har noen som helst realpolitisk betydning for Israel.  Utover det at hendelsen forsurer forholdet til enkelte land, er det ikke i Israel vi kommer til å observere virkningene av slike uvennlige politiske utspill og nedsettende omtale av den jødiske staten.  Virkningene kan vi observere i land som Norge hvor endog Regjeringen er av den oppfatning at politiske meningsytringer fra et flertall i Sikkerhetsrådet har bindende virkning for den norske stat.  Dette fremgår i klartekst på Regjeringens hjemmeside og lyder slik: «… Av FN-pakten følger også at FNs Sikkerhetsråds resolusjoner er bindende for samtlige av FNs medlemsstater.»  Dette bygger på misforståelse.

Det faktum at et slikt generelt krav ikke følger av en eneste bestemmelse i FN-pakten, heller ikke av Artikkel 25, har ingen betydning når det gjelder Norges forståelse av Sikkerhetsrådets mange uttalelser og politiske meningsytringer: I Norge er det vedtatt at alle uttalelser fra Sikkerhetsrådet har bindende virkning for våre oppfatninger, politikk og atferd.  Norge er, så vidt vi vet, det eneste landet som har en slik underdanig beundring for denne maktglade forsamlingen, – og det mer enn 200 år etter 1814 og 133 år etter Johan Sverdrup. 

Den norske husmannsånden gjelder også uttalelser fra FNs Hovedforsamling som i norsk offentlig debatt ofte oppfattes som «folkerett,» – det er jo vedtatt i FN?  Ikke noe annet sted i verden finner vi  den oppfatning at Sikkerhetsrådets møtesal er «verdens viktigste rom.»  

Nå er Norge for tiden ikke medlem av Sikkerhetsrådet, men når alle de fiendtlige resolusjonene mot Israel til sist blir gjentatt i Hovedforsamlingen, får de vanligvis alle sin uforbeholdne støtte fra Norge.  Et par dager etter USAs veto i Sikkerhetsrådet dukket den avviste resolusjonen mot anerkjennelse av Jerusalem opp igjen i Hovedforsamlingen hvor de islamske statene automatisk har flertall sammen med de utviklingslandene de støtter med penger.  I saker som gjelder kritikk av Israel forsterkes alltid det automatiske flertallet med europeiske stater, inkludert Norge, og blir til et «overveldende» flertall.  I pakt med tradisjonen stemte Norge sammen med de islamske statene og flertallet i EU mot USA og Israel.  Fem øst-europeiske stater unnlot å stemme sammen med EU-flertallet, og ni små utviklingsland stemte imot resolusjonen sammen med USA og Israel.

Det er ikke vanlig at norske medier rapporterer om norsk støtte til Israel-fiendtlige resolusjoner fra de islamske statene i FN, men denne gangen fikk saken bred omtale, sannsynligvis fordi resolusjonen rettet seg mot både USA og Israel.  USA har erklært at man vil merke seg hvilke stater som ikke aksepterer USAs utenrikspolitikk, og vurdere amerikansk støtte til slike stater.  President Trump spesifiserte imidlertid ikke hvorvidt dette også ville kunne gjelde støtte under NATO-pakten, men det kan ikke lenger holdes skjult at Norges og Europas forhold til USA er svekket. 

Tiden vil vise hvor mye Norge synes amerikansk støtte er verd og hvor langt man er villig til å gå i å støtte Jemen og andre jihad-regimer ved å fornærme en alliert som har mot til å støtte en annen alliert.  Regjeringen har så langt bare erklært at USAs oppfatning av Jerusalem ikke får konsekvenser for Norges holdning til spørsmålet om flytting av ambassaden, men saken har flere sider som burde vekke bekymring.  USAs tålmodighet med Norges utenrikspolitikk kan ikke forventes å bli som før.  Er vi da beredt til å velge araberstatene fremfor USA?

Det mest problematiske ved den norske Regjeringens negative holdning til USA og Israel, er at den gir gjenlyd gjennom hele samfunnet og skaper konsekvenser også her hjemme.  Det er ikke bare byråkratene i Utenriksdepartementet og politikerne som tror at en hvilken som helst resolusjon i FN er en bindende rettesnor for oss alle.  Også mediene og endog akademia forfekter denne troen.  Den setter et umiskjennelig preg på den offentlige debatten når temaet er FN.  Og i FN er temaet påfallende ofte et eller annet som har med Israel å gjøre, – mange ganger oftere enn for eksempel Nord-Korea, Syria, Nigeria, Kina, Saudi-Arabia og Irak.  FN produserer hvert år med støtte fra Norge og andre vestlige land dusinvis av resolusjoner med anklager mot Israel.  De fleste kommer fra Hovedforsamlingen og organer som Menneskerettsrådet og UNESCO, men årvisst viser også Sikkerhetsrådet sin aversjon mot den jødiske staten. 

I Norge fører denne stedfortredende krigen mot Israel fra myndighetene og medienes side til umiskjennelige oppfatninger som er med og former det bilde av nordmenns holdninger til det jødiske som nå to ganger har vært dokumentert i undersøkelser foretatt av Holocaust-senteret.  Vi opplever selv at frontene skjerpes og at en isnende kulde er i ferd med å gripe nordmenns følelser overfor Israel.  Det lar seg ikke bortforklare at myndighetenes behandling og medienes formidling av spørsmål som angår Israels konflikter med sine muslimske naboer er helt sentrale når det gjelder å dreie opinionen i anti-israelsk og antisemittisk retning.  Og vi beklager at HL-senteret heller ikke denne gangen hadde mot til å sette fokus på dette.  Vi står i en situasjon med ideologisk ensretting, «Gleichschaltung,» med antisemittiske konsekvenser som man ikke har opplevd i Norge siden den annen verdenskrig.  Og Kirken er med på dette.

Når mer enn 600 kunstnere i Norge slutter seg til en forfalsket fremstilling av president Trumps uttalelse om Jerusalem som Israels hovedstad, øyner vi hvor vidtrekkende virkningen er av den desinformasjon og propaganda som føres gjennom mediene og som ingen politiker i dette land tør utfordre fordi de vet at de selv i så fall vil bli det neste offer.

Vi skrev allerede i november om hvordan den anti-jødiske stemningen pleier å toppe seg frem mot Jul.  Det siste året var intet unntak, men vi vet hva det kommer av og hvor enkelt det ville være å befri nasjonen fra det åket som selvpåført antisemittisk tradisjon belaster folket med.  Det er pinlig å observere den mangel på politisk ryggrad og selvstendighet norske myndigheter fremviser i situasjoner som denne.  Vi tror den langsiktige prisen for slik atferd vil bli tung å bære for et land som Norge, som så til de grader er avhengig av USAs velvilje og støtte.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?