Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Misbruk av Operasjon dagsverk

Om Operasjon dagsverk leser vi at det arrangeres årlig av norsk ungdom og organiseres i regi av Elevorganisasjonen. Tanken bak Operasjon dagsverk er at ungdommer i Norge skal gi en dag av sitt skoleår og jobbe slik at vanskeligstilt ungdom andre steder i verden også skal få muligheten til å få utdanning. Det er en edel tanke å ville gi av sin overflod for å hjelpe ungdom andre steder i verden. I år har man vedtatt at Operasjon dagsverk skal brukes til å finansiere hjelp til palestinsk ungdom.

Det er organisasjonen KFUK-KFUM Global som i år har fått innvilget søknaden om støtte fra Operasjon dagsverk. Vanligvis ligger det innsamlede beløp på 20-25 millioner kroner, så det er snakk om en svært omfattende virksomhet denne organisasjonen planlegger å gjennomføre blant palestinsk ungdom. «Pengene som blir samlet inn, skal gå til den palestinske ungdommens kamp for trygge lokalsamfunn, likestilling, kunnskap om rettigheter og politisk innflytelse over egne liv,» fremgår det av en pressemelding fra Operasjon dagsverk. «I tillegg vil prosjektet rette seg mot unges psykiske helse og behandling av traumer slik at ungdom som vokser opp i den vanskelige konfliktsituasjonen, er bedre rustet til å møte fremtiden,» opplyser utenlandsleder Kristin Bjorå i KFUK-KFUM Global.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Misbruk av Operasjon dagsverk

Om Operasjon dagsverk leser vi at det arrangeres årlig av norsk ungdom og organiseres i regi av Elevorganisasjonen.  Tanken bak Operasjon dagsverk er at ungdommer i Norge skal gi en dag av sitt skoleår og jobbe slik at vanskeligstilt ungdom andre steder i verden også skal få muligheten til å få utdanning.  Det er en edel tanke å ville gi av sin overflod for å hjelpe ungdom andre steder i verden.  I år har man vedtatt at Operasjon dagsverk skal brukes til å finansiere hjelp til palestinsk ungdom. Det er organisasjonen KFUK-KFUM Global som i år har fått innvilget søknaden om ...

Mer...

Den palestinske farsen

Gjennom flere tiår har vi hørt om Norges innsats for å skape fred i Midtøsten.  Profilert som diplomatiets verdensmester i fredsskapende arbeid har Utenriksdepartementets folk, sterkt tilskyndet av LO og Arbeiderpartiet, oppsøkt konfliktområder verden rundt og bistått med penger, hemmelige møterom og diplomatiske prosesser for å skape fred.  Mest iøynefallende og langvarig har denne virksomheten vært i Midtøsten hvor Norge på 1990-tallet påtok seg oppgaven å være hovedsponsor for fred mellom Israel og de Palestina-arabiske organisasjonene som var tilknyttet PLO og den gang levde i eksil i Tunisia.   I dag, utallige milliarder av bistandskroner og flere tusen menneskeliv fattigere, er ...

Mer...

Fredsplan – for hvem?

Forventningene til president Donald Trumps lenge annonserte forslag til løsning på den arabisk-israelske konflikten er voksende, og det går knapt en dag uten at denne planen, som ingen ennå har sett, blir gjenstand for spekulative kommentarer og analyser i internasjonale medier.  Det eneste som er lekket fra Washington er vage utsagn om at ingen av partene kommer til å like eller mislike planen, og at det vil kreves smertefulle kompromisser. Dette minner sterkt om de beskrivelsene vi allerede har sett de siste 25 årene av alle de fredsplanene som har vært foreslått, enten fra partene selv eller fra mer eller mindre ...

Mer...

Israel forbereder seg på krig

Langsomt endrer situasjonen seg i Midtøsten.  Den regionale krigen som mediene for syv år siden entusiastisk beskrev som "den arabiske våren," er mange steder i ferd med å gå tom for ammunisjon.  Land ligger i ruiner og millioner av mennesker er fordrevet fra sine hjem.  Den fattigdommen og fortvilelsen som for syv år siden sendte folk ut i gatene for å protestere mot økende brødpriser har nådd et nivå vi aldri før har sett i denne del av verden.  Nå finnes det ikke brød å få for noen som helst pris for den jevne borger i de hardest rammede landene.  ...

Mer...

Politikken radikaliseres

Store endringer i velgeroppslutningen var synlige før varslersakene rammet de politiske partiene.  Radikaliseringstendensen på venstresiden fikk et tydelig utslag da det revolusjonære marxist-leninistiske partiet "Rødt" oppnådde å få en representant på Stortinget, samtidig som SV og de grønne forsvarte sine posisjoner.  I dag utgjør ifølge meningsmålingene denne radikale falanksen en blokk på omkring 15 prosent av velgerne til venstre for Arbeiderpartiet.  Det Arbeiderpartiet nå taper i oppslutning ser ut til å kompenseres på ytterste venstre fløy. At regjeringen Solberg med et nødskrik overlevde valget kan ikke forklares med at de borgerlige partiene holder ideologisk stand mot venstresiden.  Tydeligst ser vi dette ...

Mer...

Striden om Jerusalem

Israels hovedstad, Jerusalem, har vært omstridt i årtusener.  For enkelte synes det ikke å være mulig å legge til side engasjementet for denne byen.  Igjen og igjen dukker Jerusalem opp som et stridstema, og det skal ikke mer til enn at arkeologer graver frem historisk ugjendrivelige bevis for byens jødiske forhistorie, noe de har holdt på med gjennom halvannet århundre, før politikere over store deler av verden får problemer og reiser anklager mot Israel for å gjøre noe upassende. Den europeiske unions, EUs, sendemann til Israel har nylig utarbeidet en årsrapport til sin arbeidsgiver i Brussel hvor han går i rette ...

Mer...

Dagen etter Holocaustdagen

Minnet om jødeutryddelsen ble markert i Norge og en rekke andre vestlige land den 27. januar.  En tredjedel av den jødiske minoriteten i Norge ble under krigen sendt til leirene for å bli utslettet.  Dette er en historisk hendelse som helt riktig ikke må glemmes og ikke gjentas.  Men er det bare de døde jødene som bør få slik oppmerksomhet og omtanke?  Hva med dem som overlevde? Den tyske kansleren Angela Merkel sa på minnedagen at det er en skam at jødiske institusjoner i Tyskland i dag må leve med politibeskyttelse.  Det gjelder nok ikke bare i Tyskland.  Slik er situasjonen ...

Mer...

Mobbing kan bekjempes

Mobbing og trakassering er igjen høyt på dagsorden i den norske debatten.  Det var kong Harald som slo an tonen i sin nyttårstale, og regjeringen følger opp med et klart standpunkt: Mobbetallene blir en av de første oppgavene den nye kunnskaps- og integreringsministeren Jan Tore Sanner (H) vil ta tak i.  Vi ønsker ham lykke til. Det er forresten to år siden Regjeringen annonserte nye tiltak mot mobbing, men politiske erklæringer ser ikke ut til å hjelpe stort.  Fremdeles rapporteres det om urovekkende mye mobbing blant barn og unge, og inntrykket forsterkes av den nye bølgen av "metoo"-varsler som avslører at ...

Mer...

Om å gi havre til en død hest

Mens norske medier mest har vært opptatt av politikernes privatliv, har det skjedd utvikling i konfliktene i Midtøsten.  Den 14. januar markerte man i Tunisia 7-årsminnet for den oppstanden som mediene og "ekspertene" valgte å kalle "Den arabiske våren."  De var den gang  sikre på at de var vitne til en revolusjonær flodbølge med krav om frihet og demokrati i den arabiske verden.  Journalistene oppfattet ikke at det var de stigende brødprisene man demonstrerte mot.  Nå har folket samlet seg i gatene på ny og av samme grunn.  Levekårene for araberne har gått fra vondt til verre.  Behovet for nødhjelp er ...

Mer...

Norge og fredsprosessen

I 25 år har det pågått forhandlinger mellom israelske myndigheter og representanter for den Palestina-arabiske befolkningen med sikte på å komme frem til en freds- og selvstyreavtale med palestinerne.  Nokså raskt fikk man på plass en avtale om prinsippene for fredsprosessen, Oslo 1-avtalen av 1993, og to år senere en midlertidig avtale om palestinsk selvstyre som også la opp et detaljert løp for videre forhandlinger frem til en endelig fredsavtale.  Ingen av avtalene sier noe spesifikt om hvilken endelig form det palestinske selvstyret skal ha, men utelukker heller ikke en tostatsløsning.  Det viktigste kravet til en løsning er at de ...

Mer...

FN og Norge går mot USA og Israel

Den 18. desember forsøkte FNs Sikkerhetsråd å gjenta fjorårets uvennlige handling mot Israel da araberstatene, den gang anført av Obama-administrasjonen i USA og de øvrige stormaktene, gikk til frontalangrep på den jødiske staten med en svært fiendtlig resolusjon som underkjenner Israels rettigheter i Judea, Samaria og Øst-Jerusalem.  I år var det president Trumps påpekning at Jerusalem er Israels hovedstad som var tema for Sikkerhetsrådets juleavslutning mot Israel. President Trump og hans folk var imidlertid på plass og avviste hele saken.  USAs FN-ambassadør Nikki Haley gjorde det klart for forsamlingen at resolusjonen som var fremmet av det borgerkrigsherjede Jemen, representerer en fornærmelse mot USA som er FNs største bidragsyter, og at voteringsresultatet vil bli husket.

Ingen av disse årvisse oppvisningene i antijødisk politikk har noen som helst realpolitisk betydning for Israel.  Utover det at hendelsen forsurer forholdet til enkelte land, er det ikke i Israel vi kommer til å observere virkningene av slike uvennlige politiske utspill og nedsettende omtale av den jødiske staten.  Virkningene kan vi observere i land som Norge hvor endog Regjeringen er av den oppfatning at politiske meningsytringer fra et flertall i Sikkerhetsrådet har bindende virkning for den norske stat.  Dette fremgår i klartekst på Regjeringens hjemmeside og lyder slik: «… Av FN-pakten følger også at FNs Sikkerhetsråds resolusjoner er bindende for samtlige av FNs medlemsstater.»  Dette bygger på misforståelse.

Det faktum at et slikt generelt krav ikke følger av en eneste bestemmelse i FN-pakten, heller ikke av Artikkel 25, har ingen betydning når det gjelder Norges forståelse av Sikkerhetsrådets mange uttalelser og politiske meningsytringer: I Norge er det vedtatt at alle uttalelser fra Sikkerhetsrådet har bindende virkning for våre oppfatninger, politikk og atferd.  Norge er, så vidt vi vet, det eneste landet som har en slik underdanig beundring for denne maktglade forsamlingen, – og det mer enn 200 år etter 1814 og 133 år etter Johan Sverdrup. 

Den norske husmannsånden gjelder også uttalelser fra FNs Hovedforsamling som i norsk offentlig debatt ofte oppfattes som «folkerett,» – det er jo vedtatt i FN?  Ikke noe annet sted i verden finner vi  den oppfatning at Sikkerhetsrådets møtesal er «verdens viktigste rom.»  

Nå er Norge for tiden ikke medlem av Sikkerhetsrådet, men når alle de fiendtlige resolusjonene mot Israel til sist blir gjentatt i Hovedforsamlingen, får de vanligvis alle sin uforbeholdne støtte fra Norge.  Et par dager etter USAs veto i Sikkerhetsrådet dukket den avviste resolusjonen mot anerkjennelse av Jerusalem opp igjen i Hovedforsamlingen hvor de islamske statene automatisk har flertall sammen med de utviklingslandene de støtter med penger.  I saker som gjelder kritikk av Israel forsterkes alltid det automatiske flertallet med europeiske stater, inkludert Norge, og blir til et «overveldende» flertall.  I pakt med tradisjonen stemte Norge sammen med de islamske statene og flertallet i EU mot USA og Israel.  Fem øst-europeiske stater unnlot å stemme sammen med EU-flertallet, og ni små utviklingsland stemte imot resolusjonen sammen med USA og Israel.

Det er ikke vanlig at norske medier rapporterer om norsk støtte til Israel-fiendtlige resolusjoner fra de islamske statene i FN, men denne gangen fikk saken bred omtale, sannsynligvis fordi resolusjonen rettet seg mot både USA og Israel.  USA har erklært at man vil merke seg hvilke stater som ikke aksepterer USAs utenrikspolitikk, og vurdere amerikansk støtte til slike stater.  President Trump spesifiserte imidlertid ikke hvorvidt dette også ville kunne gjelde støtte under NATO-pakten, men det kan ikke lenger holdes skjult at Norges og Europas forhold til USA er svekket. 

Tiden vil vise hvor mye Norge synes amerikansk støtte er verd og hvor langt man er villig til å gå i å støtte Jemen og andre jihad-regimer ved å fornærme en alliert som har mot til å støtte en annen alliert.  Regjeringen har så langt bare erklært at USAs oppfatning av Jerusalem ikke får konsekvenser for Norges holdning til spørsmålet om flytting av ambassaden, men saken har flere sider som burde vekke bekymring.  USAs tålmodighet med Norges utenrikspolitikk kan ikke forventes å bli som før.  Er vi da beredt til å velge araberstatene fremfor USA?

Det mest problematiske ved den norske Regjeringens negative holdning til USA og Israel, er at den gir gjenlyd gjennom hele samfunnet og skaper konsekvenser også her hjemme.  Det er ikke bare byråkratene i Utenriksdepartementet og politikerne som tror at en hvilken som helst resolusjon i FN er en bindende rettesnor for oss alle.  Også mediene og endog akademia forfekter denne troen.  Den setter et umiskjennelig preg på den offentlige debatten når temaet er FN.  Og i FN er temaet påfallende ofte et eller annet som har med Israel å gjøre, – mange ganger oftere enn for eksempel Nord-Korea, Syria, Nigeria, Kina, Saudi-Arabia og Irak.  FN produserer hvert år med støtte fra Norge og andre vestlige land dusinvis av resolusjoner med anklager mot Israel.  De fleste kommer fra Hovedforsamlingen og organer som Menneskerettsrådet og UNESCO, men årvisst viser også Sikkerhetsrådet sin aversjon mot den jødiske staten. 

I Norge fører denne stedfortredende krigen mot Israel fra myndighetene og medienes side til umiskjennelige oppfatninger som er med og former det bilde av nordmenns holdninger til det jødiske som nå to ganger har vært dokumentert i undersøkelser foretatt av Holocaust-senteret.  Vi opplever selv at frontene skjerpes og at en isnende kulde er i ferd med å gripe nordmenns følelser overfor Israel.  Det lar seg ikke bortforklare at myndighetenes behandling og medienes formidling av spørsmål som angår Israels konflikter med sine muslimske naboer er helt sentrale når det gjelder å dreie opinionen i anti-israelsk og antisemittisk retning.  Og vi beklager at HL-senteret heller ikke denne gangen hadde mot til å sette fokus på dette.  Vi står i en situasjon med ideologisk ensretting, «Gleichschaltung,» med antisemittiske konsekvenser som man ikke har opplevd i Norge siden den annen verdenskrig.  Og Kirken er med på dette.

Når mer enn 600 kunstnere i Norge slutter seg til en forfalsket fremstilling av president Trumps uttalelse om Jerusalem som Israels hovedstad, øyner vi hvor vidtrekkende virkningen er av den desinformasjon og propaganda som føres gjennom mediene og som ingen politiker i dette land tør utfordre fordi de vet at de selv i så fall vil bli det neste offer.

Vi skrev allerede i november om hvordan den anti-jødiske stemningen pleier å toppe seg frem mot Jul.  Det siste året var intet unntak, men vi vet hva det kommer av og hvor enkelt det ville være å befri nasjonen fra det åket som selvpåført antisemittisk tradisjon belaster folket med.  Det er pinlig å observere den mangel på politisk ryggrad og selvstendighet norske myndigheter fremviser i situasjoner som denne.  Vi tror den langsiktige prisen for slik atferd vil bli tung å bære for et land som Norge, som så til de grader er avhengig av USAs velvilje og støtte.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?