Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og «Staten Palestina» på vegne av PLO og Hamas. I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen.

I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels «bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på Gazastripen, inkludert bruken av skarp ammunisjon mot sivile protestanter, inkludert barn, så vel som helsepersonell og journalister, og uttrykker sin alvorlige bekymring for tapet av uskyldige liv.» Dette er et sammensurium av løgner som medier og politikere ikke blir trette av å gjenta. Slik skapes og vedlikeholdes antisemittismen og myndighetene er med på det.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og "Staten Palestina" på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen. I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels "bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier.  Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at "Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold."  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner ...

Mer...

Kartet som er distribuert av IDF viser målene for omkring 100 raketter og granater skutt Hamas mot Israel den 30. mai 2018.

Et brennende ønske om blodig krig

Etter å ha tilbrakt natten i tilfluktsrom gikk israelske barn på skolen som vanlig den 30. mai.  Mer enn 100 raketter og granater, avfyrt av Hamas på Gazastripen mot sivile landsbyer i Israel, har de siste dager komplisert dagliglivet for mange israelere, men den palestinske bønnen om krig har ikke fått den ønskede respons.  Israel eliminerte noen av våpen- og rakettfabrikkene til Hamas som svar, men ellers var det forholdsvis stille i området.  Når Israel sier at de besvarer ild med ild og stillhet med stillhet, betyr det ikke "våpenhvile" slik enkelte medier vil ha det til.  Det betyr bare ...

Mer...

Kritisk særbehandling av Israel er diskriminerende

For noen år siden skapte Sør-Afrikas sjefsrabbiner, Warren Goldstein, internasjonal debatt da han i et oppslag i The Jerusalem Post hevdet at den beste beskrivelsen av anti-israelske aktivisters anstrengelser var gitt av en viss propagandaminister som skal ha uttalt at "hvis du forteller en løgn som er stor nok, og fortsetter å gjenta den, vil folk til slutt begynne å tro på den." Saken gjaldt fremstillingen i mediene av Israel som "apartheid-stat," noe rabbi Goldstein hadde personlig erfaring omkring som ikke-hvit innbygger i den sør-afrikanske apartheid-staten.  Men både de store og de små løgnene om Israel dreier seg om langt flere ...

Mer...

Løgnen om deling av Jerusalem

USAs erkjennelse av det faktum at Jerusalem har vært det jødiske folks hovedstad i mer enn 3000 år og den gjenopprettede staten Israels hovedstad i 70 år, har stukket hull på en verkebyll som i mange år har vært til skade for Israels samkvem med den vestlige verden.  Frykten for ikke å fremstå som spesielt vennligsinnet overfor den islamske og især den arabiske verden har gjennom 70 år fått vestlige regjeringer til å utvise kreativitet når det gjelder å finne begrunnelser for ikke å legge sine ambassader til Israels hovedstad.  Men de har aldri hatt problemer med å finne frem ...

Mer...

Iranske militære baser i Syria ødelagt av Israel som svar på iransk angrep 10. mai 2018. (Illustrasjon: IDF)

Irans krig mot Israel er i gang

Samtidig som europeiske og norske politikere gikk til angrep på president Trump for å ha trukket seg fra avtalen som ville utsette Irans anskaffelse av atomvåpen med noen få år, gikk Iran til militært angrep mot Israel.  Tidligere utenriksminister Barth Eide sier det er "underlig at Trump skal ødelegge en avtale som virker."  Det Barth Eide og andre politikere underslår er at avtalen i beste fall bare var ment å virke noen få år mens Iran forbereder seg ugjenkallelig som atommakt.  Hverken Barth Eide, Brundtland, Willoch eller Bondevik protesterer mot iranske militære angrep på Israel fra baser i Syria.  Den 10. ...

Mer...

Irans krig mot verden

Straks nyheten fra statsminister Netanyahu om at israelske agenter hadde stjålet Irans hemmelige atomarkiv ble publisert for et forbauset verdenspublikum, fikk mediene det svært travelt med å fortelle at de fleste av disse hemmelighetene var velkjente på forhånd.  Men dermed gikk de kanskje glipp av det som var hovedpoenget i saken: Atomavtalen med Iran ble mulig fordi Vesten valgte å tro at Iran ikke lenger har et aktivt program for å utvikle atomvåpen.  Irans ledere løy åpenlyst om dette, noe som hjalp dem med å få til en avtale som fjernet de strenge økonomiske sanksjonene mot landet som hindret dem både ...

Mer...

Antisemittismen er på fremmarsj

Det kommer stadig flere rapporter om markert økning i antisemittisk atferd og hendelser i Europa.  Vi merker tendensen også i Norge.  Mest åpenlys er utviklingen i EU-landene hvor den muslimske innvandrerbefolkningen er i ferd med å nå et nivå hvor dens ledere kan utøve reell politisk makt.  I Frankrike slår nå både landets kulturelle elite og  ledende politikere alarm, men krisen er like synlig i land som Spania, Belgia og Tyskland.  Spania er et spesielt mål for arabiske jihadister som dreper uskyldige mennesker for å gjenskape "det lykkelige Andalus."  Denne utviklingen er akseptert av ledelsen i EU som noe uavvendelig ...

Mer...

På Israels 70-årsdag

I disse dager feirer Israel at det er 70 år siden jødenes hjemland ble gjenopprettet som uavhengig stat.  Hendelsen hadde stor likhet med det som skjedde på Eidsvold 17. mai 1814 da Norge av valgte representanter for folket ble gjenopprettet som uavhengig kongerike.  Som i Norge feirer israelerne sin uavhengighetsdag ved å legge stor vekt på å vedlikeholde det historiske minnet.  For som nordmenn, er israelere flest klar over at uten bevissthet om historiske feil og mangler, er faren stor for å gjenta dem.  Som Norge var naboenes svar på uavhengigheten å gå til militært angrep og invasjon, og som ...

Mer...

Den norske koblingen til terror

Vi har ofte omtalt norske myndigheters støtte til organisasjoner som agiterer for boikott av Israel.  Dette skjer på tross av at Regjeringen i Statsbudsjettet har erklært at den ikke støtter boikott av Israel.  Den siste saken gjaldt boikott-organisasjonen Fellesutvalget for Palestina som med offentlig støtte har konstruert en "rapport" med usannheter om noe de kaller Israels "vannkrig" mot den Palestina-arabiske befolkningen i Judea og Samaria.  Men dette er ikke et enestående tilfelle.  Antisemittisk grums synes å ha blitt en varig bestanddel i norsk organisasjonsliv med eller uten offentlig støtte. I mange år har vi også omtalt deler av det "bistandsarbeidet" norske ...

Mer...

Et brennende ønske om blodig krig

Etter å ha tilbrakt natten i tilfluktsrom gikk israelske barn på skolen som vanlig den 30. mai.  Mer enn 100 raketter og granater, avfyrt av Hamas på Gazastripen mot sivile landsbyer i Israel, har de siste dager komplisert dagliglivet for mange israelere, men den palestinske bønnen om krig har ikke fått den ønskede respons.  Israel eliminerte noen av våpen- og rakettfabrikkene til Hamas som svar, men ellers var det forholdsvis stille i området.  Når Israel sier at de besvarer ild med ild og stillhet med stillhet, betyr det ikke «våpenhvile» slik enkelte medier vil ha det til.  Det betyr bare at Israel kun besvarer de skuddene som avfyres.

Kartet som er distribuert av IDF viser målene for omkring 100 raketter og granater skutt Hamas mot Israel den 30. mai 2018.

Også i Norge tar man disse hendelsene med flegmatisk ro.  NRK-Dagsrevyen fant ikke engang plass til nyheten da det skjedde, men saken ble så vidt nevnt i kveldsnyttsendingen.  Så lenge ingen av angriperne kom til skade, er ikke dette en stor nyhet i Norge.  Det er når boligområder og barnehager i Gaza treffes at dette angår «det internasjonale samfunn» som journalistene kaller seg selv.  USA har bedt om et møte i Sikkerhetsrådet, men kan ikke regne med å oppnå annet enn et forum for å uttrykke fordømmelse.  Det er ikke slike hendelser som engasjerer FN.  Selv om det internasjonalt fremkommer kritikk av Hamas, hviler det kritiske blikket likevel hele tiden på Israel.  Alle venter på noe å ta Israel for.

Det som engasjerer «verdenssamfunnet» er det som mediene kaller «drap på ubevæpnede demonstranter» og som gir anledning til å fordømme Israel for noe Israel ikke har gjort.  Det er ikke politisk korrekt å fortelle at Hamas under sine forsøk på å bryte ned grensegjerdet mellom Gaza og Israel, tvang tusener av sivile fra Gaza til å danne levende skjold for de Hamas-soldatene som angrep grensen.  Noen av disse «ubevæpnede demonstrantene» ble skadet og drept, men de aller fleste som ble tatt ut av israelske militære var Hamas-krigere mens de ødela gjerdet.  Det ble ingen stor nyhet.

Ingen av mediene forteller at hele opplegget til Hamas var en dobbel krigsforbrytelse.  De gjorde bruk av levende skjold i form av utkommanderte sivilister for å skjerme sine soldater som angrep sivile mål i Israel.  Det var dette som var den taktiske metoden i de angrepene Hamas gjennomførte i ukene frem til 14. mai.  Men mediene fortalte ikke den historien.  I stedet gjentok de som papegøyer budskapet fra Hamas om «israelske drap på ubevæpnede demonstranter.»  Også FN deltar aktivt i denne falske kampanjen mot Israel.

Men mediene og deres journalister og redaktører ble ikke lurt til å tro at det dreide seg om israelske angrep på ubevæpnede demonstranter.  De visste at de propagerte en blank løgn fra Hamas som holder ethvert menneskelig offer for å være en taktisk seier.  Hamas har brukt denne medietaktikken i mange år, fordi det er den enkleste måten å oppnå politisk sympati i Vesten og internasjonal kritikk av Israel på.  Medienes strateger er ikke dummere enn at de forstår dette.  Også de tar poeng når de får politikerne til å gå ut og gjenta sine ensidige fordømmelser av Israel, uansett hvor absurd grunnlaget er.  «Det er uakseptabelt å skyte med skarpt mot dem som demonstrerer mot okkupasjon og å bringe sivile i fare i konfliktsituasjoner,» sier utenriksministeren til NTB, og poenget er oppnådd.  I pakt med leninistisk dialektikk er det å forsvare seg som er uakseptabelt, ikke å angripe og begå krigsforbrytelser.  Utenriksministeren er ekspert på denne vrien.

Ingen norske medier forteller om Irans rolle i dette forsøket på å fremprovosere en ny krig mellom Hamas og Israel.  Etter at de fleste araberlandene i regionen har vendt palestinernes sak ryggen og åpent aksepterer Israels rett både til å eksistere og forsvare seg, har Iran fått en ny og mye viktigere og mer direkte rolle i den palestinsk-israelske konflikten, og spesielt i konflikten med Hamas. 

Det var Iran som sto bak og støttet masseangrepene mot grensegjerdet, en taktikk Iran ble særlig kjent for under krigen mot Irak på 1980-tallet da regimet jaget tusener av iranske barn, såkalte «menneskelige bølger,» mot de irakiske minefeltene og maskingeværene.  Nå ser vi den samme umenneskelige iranske taktikken gjentatt i Gaza hvor tusener av menneskelige skjold utnyttes militært og jages mot grensen for å bli drept og skape sympati for Hamas. 

Iran har sverget hevn over Israel for at landet eliminerte iranske militære støttepunkter i Syria og avslørte iranske løgner om atomprogrammet, noe som fikk USA til å gjeninnføre sanksjoner mot regimet.  Nå mobiliserer Iran sine allierte i landene omkring Israel i et forsøk på å få i gang en mer omfattende krig som de håper skal kunne snu stemningen i Midtøsten.  Men det er ikke sannsynlig at ayatollaene i Teheran vil lykkes med sin strategi.  Israel har ingen problemer med å slå ned de iransk-inspirerte «menneskelige bølgene» fra Gaza, og vil heller ikke gi etter for et angrep fra Libanon.  I Syria er Iran sjakk matt.

Den iranske strategien for å skape internasjonal sympati for palestinerne ved å gi Israel skylden for deres elendighet, omfatter også Hamas-angrep på sin egen livsviktige infrastruktur, som vi så eksempel på da deres folk nylig to ganger satte fyr på og ødela den grenseovergangen mot Israel hvor de daglig mottar sine forsyninger av drivstoff, mat og medisiner.  Vi så det igjen da de nettopp forsøkte å bombe sitt eget kraftverk.  Dette er åpenbart Iran-inspirerte tiltak som er ment å forsterke den humanitære krisen på Gazastripen, noe som vanligvis fører til forsterket vestlig kritikk av Israel.

Det gjenstår å se hvilke tåredryppende reportasjer Hamas vil klare å få vestlige medier til å publisere som resultat av disse forbrytelsene.  For øyeblikket velger mediene å overse det som skjer.  Det er mulig at palestinerne nå i ferd med å gå over streken slik at metodene deres avsløres og innrømmes også av vestlige politikere.  Vi kan forvente en ny bølge av mobilisering mot Israel både i mediene og i FN, og utenriksministeren vil igjen ha grunn til å bli bekymret.  Men vil det fremdeles bare være fordi Israel har mot og styrke til å motstå denne terroren, eller vil Regjeringen kanskje endelig en gang våkne til bevissthet om at alliansen Iran-Hamas retter alvorlige terroranslag mot verdier som også nordmenn holder høyt?

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?