Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse. Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske. Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen. I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som «paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom.»

I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår nuværende verden og vie alt sitt alminnelige hat mot menneskehetens onde fiende, den virkelige opphavsmann til all lidelse.” Denne troen på jøden som roten til alt ondt var ikke Hitler og nazismen alene om, og den ble ikke borte etter nazismens nederlag. Denne troen har i dag stor utbredelse, også i Norge.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Norge utfordrer Israels tålmodighet

Etter den voldelige maktovertakelsen til Hamas på Gazastripen i 2007, oppdaget israelske myndigheter at Hamas var i ferd med å importere store mengder våpen og ammunisjon til Gaza fra Iran.  Flere skipslaster med slike våpen ble beslaglagt, og Israel erklærte derfor en sjøblokade for våpensendinger til Gazastripen.  Dette militære og forsvarsrettede tiltaket er fullt lovlig etter internasjonal rett, noe som er bekreftet både fra FN og fra det norske Utenriksdepartement. I årene etter maktovertakelsen på Gazastripen har Hamas rettet tusentalls rakett- og bombeangrep mot de nærliggende sivile landsbyene på israelsk side av grensen og har drept og lemlestet mange israelere.  Denne ...

Mer...

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Verdensmesterskapet i selvmål

Landsorganisasjonen, LO, og tilknyttede "Sondergruppen" så som Fagforbundet, Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomitéen og dens frontorganisasjon "Akademisk og kulturell boikott av Israel," AKLUBI, har i sommer slått seg sammen med halvannet hundre liknende "spesialstyrker" fra Europa i en kampanje mot den jødiske staten Israels bidrag til europeisk sivil og militær sikkerhet. Problemet deres er at israelsk teknologi og erfaring i bekjempelse av terror og infiltrasjon er effektiv og sterkt etterspurt i Europa som kjemper en tapende kamp mot en voksende bølge av både hjemmelagede og hjemvendte terrorister som er ferdig utdannede og kamptestet i Syria og andre land i Midtøsten, som LO ...

Mer...

Norsk utenriks- og forsvarspolitikk

Ved flere anledninger har vi fått inntrykk av at utenriksministerens oppgave har vært å ivareta utlandets interesser overfor Norge.  Vi har satt spørsmålstegn ved standpunkter vi mener ikke kan være i Norges interesse, og vi blir mer og mer usikre på hvilket partipolitisk grunnlag vår utenrikspolitikk bygger på.  Tradisjonelt har norsk utenriks- og forsvarspolitikk vært oppfattet som en ukontroversiell fellesnevner med bred politisk støtte i Stortinget hvor hovedformålet har vært å sikre Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet.  Er dette bare en gammel floskel? Norges forhold til USA har alltid vært et sentralt og overordnet element i vår utenriks- og ...

Mer...

Arbeiderpartiet og den jødiske staten

Som vi tidligere har bemerket kan utbrudd av antisemittiske hendelser ha sesongvariasjoner hvor ferietiden er en av høysesongene.  Denne sommeren er intet unntak, og vi registrerer slik virksomhet fra øverst til nederst i samfunnet.  Regjeringen topper listen med sin eksklusive særbehandling av den jødiske staten i FN, tett fulgt av allmennkringkasteren NRK som uanfektet gjentar gamle løgner om Israel.  Nederst på rangstigen finner vi en iransk popartist som i likhet med MDG-islamisten Shoaib Sultan har skapt egenreklame i mediene med sitt skjendige og åpenlyst rasistiske angrep på jødene. Et fenomen vi ikke har sett mye av tidligere, er at det knapt ...

Mer...

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og "Staten Palestina" på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen. I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels "bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier.  Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at "Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold."  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner ...

Mer...

Kartet som er distribuert av IDF viser målene for omkring 100 raketter og granater skutt Hamas mot Israel den 30. mai 2018.

Et brennende ønske om blodig krig

Etter å ha tilbrakt natten i tilfluktsrom gikk israelske barn på skolen som vanlig den 30. mai.  Mer enn 100 raketter og granater, avfyrt av Hamas på Gazastripen mot sivile landsbyer i Israel, har de siste dager komplisert dagliglivet for mange israelere, men den palestinske bønnen om krig har ikke fått den ønskede respons.  Israel eliminerte noen av våpen- og rakettfabrikkene til Hamas som svar, men ellers var det forholdsvis stille i området.  Når Israel sier at de besvarer ild med ild og stillhet med stillhet, betyr det ikke "våpenhvile" slik enkelte medier vil ha det til.  Det betyr bare ...

Mer...

Et brennende ønske om blodig krig

Etter å ha tilbrakt natten i tilfluktsrom gikk israelske barn på skolen som vanlig den 30. mai.  Mer enn 100 raketter og granater, avfyrt av Hamas på Gazastripen mot sivile landsbyer i Israel, har de siste dager komplisert dagliglivet for mange israelere, men den palestinske bønnen om krig har ikke fått den ønskede respons.  Israel eliminerte noen av våpen- og rakettfabrikkene til Hamas som svar, men ellers var det forholdsvis stille i området.  Når Israel sier at de besvarer ild med ild og stillhet med stillhet, betyr det ikke «våpenhvile» slik enkelte medier vil ha det til.  Det betyr bare at Israel kun besvarer de skuddene som avfyres.

Kartet som er distribuert av IDF viser målene for omkring 100 raketter og granater skutt Hamas mot Israel den 30. mai 2018.

Også i Norge tar man disse hendelsene med flegmatisk ro.  NRK-Dagsrevyen fant ikke engang plass til nyheten da det skjedde, men saken ble så vidt nevnt i kveldsnyttsendingen.  Så lenge ingen av angriperne kom til skade, er ikke dette en stor nyhet i Norge.  Det er når boligområder og barnehager i Gaza treffes at dette angår «det internasjonale samfunn» som journalistene kaller seg selv.  USA har bedt om et møte i Sikkerhetsrådet, men kan ikke regne med å oppnå annet enn et forum for å uttrykke fordømmelse.  Det er ikke slike hendelser som engasjerer FN.  Selv om det internasjonalt fremkommer kritikk av Hamas, hviler det kritiske blikket likevel hele tiden på Israel.  Alle venter på noe å ta Israel for.

Det som engasjerer «verdenssamfunnet» er det som mediene kaller «drap på ubevæpnede demonstranter» og som gir anledning til å fordømme Israel for noe Israel ikke har gjort.  Det er ikke politisk korrekt å fortelle at Hamas under sine forsøk på å bryte ned grensegjerdet mellom Gaza og Israel, tvang tusener av sivile fra Gaza til å danne levende skjold for de Hamas-soldatene som angrep grensen.  Noen av disse «ubevæpnede demonstrantene» ble skadet og drept, men de aller fleste som ble tatt ut av israelske militære var Hamas-krigere mens de ødela gjerdet.  Det ble ingen stor nyhet.

Ingen av mediene forteller at hele opplegget til Hamas var en dobbel krigsforbrytelse.  De gjorde bruk av levende skjold i form av utkommanderte sivilister for å skjerme sine soldater som angrep sivile mål i Israel.  Det var dette som var den taktiske metoden i de angrepene Hamas gjennomførte i ukene frem til 14. mai.  Men mediene fortalte ikke den historien.  I stedet gjentok de som papegøyer budskapet fra Hamas om «israelske drap på ubevæpnede demonstranter.»  Også FN deltar aktivt i denne falske kampanjen mot Israel.

Men mediene og deres journalister og redaktører ble ikke lurt til å tro at det dreide seg om israelske angrep på ubevæpnede demonstranter.  De visste at de propagerte en blank løgn fra Hamas som holder ethvert menneskelig offer for å være en taktisk seier.  Hamas har brukt denne medietaktikken i mange år, fordi det er den enkleste måten å oppnå politisk sympati i Vesten og internasjonal kritikk av Israel på.  Medienes strateger er ikke dummere enn at de forstår dette.  Også de tar poeng når de får politikerne til å gå ut og gjenta sine ensidige fordømmelser av Israel, uansett hvor absurd grunnlaget er.  «Det er uakseptabelt å skyte med skarpt mot dem som demonstrerer mot okkupasjon og å bringe sivile i fare i konfliktsituasjoner,» sier utenriksministeren til NTB, og poenget er oppnådd.  I pakt med leninistisk dialektikk er det å forsvare seg som er uakseptabelt, ikke å angripe og begå krigsforbrytelser.  Utenriksministeren er ekspert på denne vrien.

Ingen norske medier forteller om Irans rolle i dette forsøket på å fremprovosere en ny krig mellom Hamas og Israel.  Etter at de fleste araberlandene i regionen har vendt palestinernes sak ryggen og åpent aksepterer Israels rett både til å eksistere og forsvare seg, har Iran fått en ny og mye viktigere og mer direkte rolle i den palestinsk-israelske konflikten, og spesielt i konflikten med Hamas. 

Det var Iran som sto bak og støttet masseangrepene mot grensegjerdet, en taktikk Iran ble særlig kjent for under krigen mot Irak på 1980-tallet da regimet jaget tusener av iranske barn, såkalte «menneskelige bølger,» mot de irakiske minefeltene og maskingeværene.  Nå ser vi den samme umenneskelige iranske taktikken gjentatt i Gaza hvor tusener av menneskelige skjold utnyttes militært og jages mot grensen for å bli drept og skape sympati for Hamas. 

Iran har sverget hevn over Israel for at landet eliminerte iranske militære støttepunkter i Syria og avslørte iranske løgner om atomprogrammet, noe som fikk USA til å gjeninnføre sanksjoner mot regimet.  Nå mobiliserer Iran sine allierte i landene omkring Israel i et forsøk på å få i gang en mer omfattende krig som de håper skal kunne snu stemningen i Midtøsten.  Men det er ikke sannsynlig at ayatollaene i Teheran vil lykkes med sin strategi.  Israel har ingen problemer med å slå ned de iransk-inspirerte «menneskelige bølgene» fra Gaza, og vil heller ikke gi etter for et angrep fra Libanon.  I Syria er Iran sjakk matt.

Den iranske strategien for å skape internasjonal sympati for palestinerne ved å gi Israel skylden for deres elendighet, omfatter også Hamas-angrep på sin egen livsviktige infrastruktur, som vi så eksempel på da deres folk nylig to ganger satte fyr på og ødela den grenseovergangen mot Israel hvor de daglig mottar sine forsyninger av drivstoff, mat og medisiner.  Vi så det igjen da de nettopp forsøkte å bombe sitt eget kraftverk.  Dette er åpenbart Iran-inspirerte tiltak som er ment å forsterke den humanitære krisen på Gazastripen, noe som vanligvis fører til forsterket vestlig kritikk av Israel.

Det gjenstår å se hvilke tåredryppende reportasjer Hamas vil klare å få vestlige medier til å publisere som resultat av disse forbrytelsene.  For øyeblikket velger mediene å overse det som skjer.  Det er mulig at palestinerne nå i ferd med å gå over streken slik at metodene deres avsløres og innrømmes også av vestlige politikere.  Vi kan forvente en ny bølge av mobilisering mot Israel både i mediene og i FN, og utenriksministeren vil igjen ha grunn til å bli bekymret.  Men vil det fremdeles bare være fordi Israel har mot og styrke til å motstå denne terroren, eller vil Regjeringen kanskje endelig en gang våkne til bevissthet om at alliansen Iran-Hamas retter alvorlige terroranslag mot verdier som også nordmenn holder høyt?

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?