Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse. Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske. Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen. I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som «paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom.»

I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår nuværende verden og vie alt sitt alminnelige hat mot menneskehetens onde fiende, den virkelige opphavsmann til all lidelse.” Denne troen på jøden som roten til alt ondt var ikke Hitler og nazismen alene om, og den ble ikke borte etter nazismens nederlag. Denne troen har i dag stor utbredelse, også i Norge.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Norge utfordrer Israels tålmodighet

Etter den voldelige maktovertakelsen til Hamas på Gazastripen i 2007, oppdaget israelske myndigheter at Hamas var i ferd med å importere store mengder våpen og ammunisjon til Gaza fra Iran.  Flere skipslaster med slike våpen ble beslaglagt, og Israel erklærte derfor en sjøblokade for våpensendinger til Gazastripen.  Dette militære og forsvarsrettede tiltaket er fullt lovlig etter internasjonal rett, noe som er bekreftet både fra FN og fra det norske Utenriksdepartement. I årene etter maktovertakelsen på Gazastripen har Hamas rettet tusentalls rakett- og bombeangrep mot de nærliggende sivile landsbyene på israelsk side av grensen og har drept og lemlestet mange israelere.  Denne ...

Mer...

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Verdensmesterskapet i selvmål

Landsorganisasjonen, LO, og tilknyttede "Sondergruppen" så som Fagforbundet, Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomitéen og dens frontorganisasjon "Akademisk og kulturell boikott av Israel," AKLUBI, har i sommer slått seg sammen med halvannet hundre liknende "spesialstyrker" fra Europa i en kampanje mot den jødiske staten Israels bidrag til europeisk sivil og militær sikkerhet. Problemet deres er at israelsk teknologi og erfaring i bekjempelse av terror og infiltrasjon er effektiv og sterkt etterspurt i Europa som kjemper en tapende kamp mot en voksende bølge av både hjemmelagede og hjemvendte terrorister som er ferdig utdannede og kamptestet i Syria og andre land i Midtøsten, som LO ...

Mer...

Norsk utenriks- og forsvarspolitikk

Ved flere anledninger har vi fått inntrykk av at utenriksministerens oppgave har vært å ivareta utlandets interesser overfor Norge.  Vi har satt spørsmålstegn ved standpunkter vi mener ikke kan være i Norges interesse, og vi blir mer og mer usikre på hvilket partipolitisk grunnlag vår utenrikspolitikk bygger på.  Tradisjonelt har norsk utenriks- og forsvarspolitikk vært oppfattet som en ukontroversiell fellesnevner med bred politisk støtte i Stortinget hvor hovedformålet har vært å sikre Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet.  Er dette bare en gammel floskel? Norges forhold til USA har alltid vært et sentralt og overordnet element i vår utenriks- og ...

Mer...

Arbeiderpartiet og den jødiske staten

Som vi tidligere har bemerket kan utbrudd av antisemittiske hendelser ha sesongvariasjoner hvor ferietiden er en av høysesongene.  Denne sommeren er intet unntak, og vi registrerer slik virksomhet fra øverst til nederst i samfunnet.  Regjeringen topper listen med sin eksklusive særbehandling av den jødiske staten i FN, tett fulgt av allmennkringkasteren NRK som uanfektet gjentar gamle løgner om Israel.  Nederst på rangstigen finner vi en iransk popartist som i likhet med MDG-islamisten Shoaib Sultan har skapt egenreklame i mediene med sitt skjendige og åpenlyst rasistiske angrep på jødene. Et fenomen vi ikke har sett mye av tidligere, er at det knapt ...

Mer...

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og "Staten Palestina" på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen. I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels "bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier.  Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at "Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold."  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner ...

Mer...

Kartet som er distribuert av IDF viser målene for omkring 100 raketter og granater skutt Hamas mot Israel den 30. mai 2018.

Et brennende ønske om blodig krig

Etter å ha tilbrakt natten i tilfluktsrom gikk israelske barn på skolen som vanlig den 30. mai.  Mer enn 100 raketter og granater, avfyrt av Hamas på Gazastripen mot sivile landsbyer i Israel, har de siste dager komplisert dagliglivet for mange israelere, men den palestinske bønnen om krig har ikke fått den ønskede respons.  Israel eliminerte noen av våpen- og rakettfabrikkene til Hamas som svar, men ellers var det forholdsvis stille i området.  Når Israel sier at de besvarer ild med ild og stillhet med stillhet, betyr det ikke "våpenhvile" slik enkelte medier vil ha det til.  Det betyr bare ...

Mer...

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som «paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom

I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår nuværende verden og vie alt sitt alminnelige hat mot menneskehetens onde fiende, den virkelige opphavsmann til all lidelse.”  Denne troen på jøden som roten til alt ondt var ikke Hitler og nazismen alene om, og den ble ikke borte etter nazismens nederlag.  Denne troen har i dag stor utbredelse, også i Norge.

Gjennom flere tiår har vi kunnet observere en tydelig gjenopplivning av jødehatet i Norge.  Et trekk ved utviklingen både her og andre steder har vært en forskyvning av opptattheten fra «den vandrende jøden» til den jødiske staten Israel.  Et annet trekk er hangen til å sammenlikne jøder med nazister.  Denne utviklingen er allment erkjent slik at den internasjonale definisjonen på antisemittisme som norske myndigheter har vært med på å lage, bl.a. innbefatter det å trekke sammenlikninger mellom israelsk og nazistisk politikk.

Denne formen for antisemittisk insinuasjon forekommer i dag ofte i norske medier.  En virkning på det norske samfunnet er ifølge Holocaust-senterets undersøkelse av antisemittismen i Norge at nær 40 % av befolkningen tror at «Israel behandler palestinerne like ille som jødene ble behandlet under 2. verdenskrig.»  Holocaust-senteret gjorde en viktig innsats når det gjelder å avsløre slike fakta, men bidro ikke til å avdekke hvordan en så stor del av det norske folk har kunnet komme i skade for å ha slike oppfatninger.  Dette er nemlig ikke nedarvede forestillinger fra Middelalderen, men holdninger folk er opplært til å ha gjennom dagens medier som på ulike måter fremdeles formidler slike tanker til sine betalende kunder.

Vi har tidligere omtalt Dagbladets bruk av de antisemittiske arbeidene til tegneren Finn Graff.  Når han fremstiller israelske politikere som ss-bøller og israelsk lovgivning som nazistisk apartheidlov, legger han ikke skjul på at han uttrykker seg i jødehatets tjeneste.   Den israelske loven spørsmålet gjelder har ingenting med verken apartheid eller nazisme å gjøre.  Den slår kun fast enkelte historiske selvfølgeligheter og understreker det jødiske folks rett til selvbestemmelse i sitt eget land, noe vi også gjerne gjør i Norge og andre land.  Å insinuere at dette er nazistisk apartheid-politikk er antisemittisk ondskap fra Dagbladets side.  Det er ikke morsomt og kan ikke forsvares som «satire,» slik Dagbladet gjør.

Uten sjenanse forteller venstresiden løgner om jødene.  Medier og «kunstnere» som henfaller til distribusjon av jødehat viser tegn til intellektuelt og akademisk forfall som fremtvinger spørsmålet om de fremdeles kan ha sin mentale helse i behold?  Har de falt som ofre for sin egen «agitprop»?  Det er ting som kunne tyde på det, og vi har sluttet å tro det kan endre seg.

Men mediene er ikke alene.  Også innenfor landets politiske eliter merker vi en voksende kunnskapsløshet, historieløshet og emosjonelt basert frekkhet når det gjelder å uttale seg offentlig på en måte som ikke lar jødehatet forbli skjult.  Fra den fremtredende Arbeiderparti-politikeren Olav Bergo får vi høre at «mange israelske soldater er bøller og tyver, akkurat som det regimet de representerer.  Et stort antall tungt bevæpnede israelske soldater hadde selvsagt verken rett eller plikt til å bruke fysisk vold mot et lite antall sivile aktivister i internasjonalt farvann.  Det var ren sjørøvervirksomhet, på vegne av den israelske regjeringen.  Den israelske ambassaden i Oslo sin talsperson forsvarer den israelske sjørøvervirksomheten.  Annet er ikke å vente fra ambassaden for et regime uten moral

 Han har latt seg forarge over at den israelske marinen tok arrest i en norsk båt som forsøkte å bryte våpenblokaden i farvannet utenfor Gaza.  Det spiller for ham ingen rolle at selv norske fagfolk mener at israelske myndigheter har folkeretten på sin side.  Raseriutbruddet hans er ikke rasjonelt forankret.  Løgnen om bøller og sjørøveri er et produkt av den samme indre drivkraften som styrer Finn Graff når han maner frem det han påstår er israelsk nazisme.  Slik er den norske hverdagen blitt.

Her ser vi hvordan jødehatet får presumptivt fornuftige mennesker til å gå fra konseptene når jøder ikke bøyer seg for deres ideologi og vilje, men setter seg til motverge mot terror og internasjonal mobbing.  Antisemittisk atferd kan ikke defineres som rasjonell. Den er selvdestruktiv for nasjoner så vel som for individer.  Spørsmålet om den hviler på en sinnslidelse er høyst relevant.

Dette er dessverre noe vi kan forvente å se mer av når konfliktene skjerpes som følge av at Europa og Norge fortsetter med å understøtte terror-regimet i Gaza både politisk og økonomisk.  Nylig var utenriksminister Søreide på ny giverlandsturne i Israel.  Hun benyttet anledningen til å rette kritikk mot USA og mot vertslandet for å ha forsvart seg mot terroranslag fra Gaza.  Det avslører noe langt mer enn omsorg for Palestina-arabiske terrorister som fremdeles støttes med norske skattebetaleres penger.  Der er ingen fredsprosess i området og der blir ingen tostatsløsning i noen overskuelig fremtid.  Er det da rasjonelt å fortsette å late som det er det man investerer penger i

Vi er tilfreds med at norske myndigheters atferd i Midtøsten ble skarpt påtalt av Israels statsminister under utenriksministerens besøk.  Avisen Israel Hayom skriver at Netanyahu ba Søreide om å «stanse finansieringen av frivillige organisasjoner som angriper sionismen og staten Israel.»  Han la til at «å la et land angripe et annet land på en slik måte er bare uakseptabelt.»  Saken refererer blant annet til Flyktninghjelpens og andre frivillige organisasjoners innblanding i Israels indre anliggender og deres aktivitet for å undergrave og ødelegge Israels rettssystem, noe vi fra vår side har beskrevet og påtalt en rekke ganger uten at Utenriksdepartementet har reagert.  Bortsett fra Aftenposten, ble episoden typisk nok ikke omtalt i norske riksmedier.

Utenriksministeren var freidig nok til å svare at «Norge ikke er engasjert i anti-israelsk virksomhet, men i humanitær hjelp.»  Her presterte hun å lyve for sin israelske vert.  Hennes eget departement er sammen med EU og andre, dypt involvert i finansieringen både av Flyktninghjelpens undergravningsvirksomhet og tvilsomme aktiviteter som utøves av det UD-tilknyttede firmaet Noref

Alt dette er hennes departement gjort oppmerksom på ved flere anledninger uten at hverken hun eller hennes forgjenger har tatt affære.  Det er pinlig å se hennes reaksjon når hun så får sannheten servert over bordet av Israels statsminister.  Det er allment kjent at Utenriksdepartementet behandler Israel systematisk annerledes enn andre stater. 

Denne uansvarlige politikken bør Regjeringen legge død og beklage overfor Israels regjering.  Den dobbeltmoralen vi i dag ser hos norske myndigheter i forhold til den jødiske staten, er ikke rasjonell.  Den reflekterer og legitimerer det problemet som møter oss i mediene.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?