Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Hvem er bekymret for palestinerne?

I serien av spørsmål til utenriksministeren i Stortinget denne sommeren, tar vi også med spørsmålet fra Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg den 5. oktober om hvorvidt utenriksministeren vil «vurdere konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel for å forhindre at beduinlandsbyen Khan al-Ahmar på den okkuperte Vestbredden blir jevnet med jorden og beboerne tvangsflyttet i strid med Folkeretten?»

Til forskjell fra partiene SV og Rødt, spilte Arbeiderpartiet på 1990-tallet en sentral rolle i arbeidet med å legge grunnlag for en israelsk-palestinsk fredsløsning – de såkalte Oslo-avtalene – som i årene etter har dannet grunnlag for fredsforhandlinger mellom partene, og som fremdeles anses for å være det eneste avtalegrunnlaget for fred som finnes der.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Hvem er bekymret for palestinerne?

I serien av spørsmål til utenriksministeren i Stortinget denne sommeren, tar vi også med spørsmålet fra Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg den 5. oktober om hvorvidt utenriksministeren vil "vurdere konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel for å forhindre at beduinlandsbyen Khan al-Ahmar på den okkuperte Vestbredden blir jevnet med jorden og beboerne tvangsflyttet i strid med Folkeretten?"  Til forskjell fra partiene SV og Rødt, spilte Arbeiderpartiet på 1990-tallet en sentral rolle i arbeidet med å legge grunnlag for en israelsk-palestinsk fredsløsning – de såkalte Oslo-avtalene – som i årene etter har dannet grunnlag for fredsforhandlinger mellom partene, og som ...

Mer...

Stengningsregimet i Gaza

Det har i sommer vært uvanlig aktivitet fra venstresiden på Stortinget når det gjelder å engasjere utenriksministeren i debatt om de problemene Israel sliter med i forholdet til sine Palestina-arabiske naboer.  For noen uker siden fant partiet Rødt (tidligere AKP m-l) det påkrevd å be om en forklaring på hva utenriksministeren bygger på når hun anser at den israelske marinens håndtering av det norske demonstrasjonsfartøyet "Kårstein" ikke gir grunnlag for protest men ligger innenfor det man må tåle i henhold til internasjonal rett. Utenriksministeren viste til sine svar av 8. og 14. august på skriftlige spørsmål fra partiet SV, hvor hun ...

Mer...

Palestinians surround a bulldozer in Khan al-Ahmar, Wednesday, July 4, 2018. Israeli police scuffled with with activists protesting the planned demolition of Khan al-Ahmar.  Israel says the structures were illegally built and pose a threat to residents because of their proximity to a highway. Critics say it is nearly impossible to get building permits, and that the residents are being removed to clear the way for Jewish settlements.(AP Photo/Majdi Mohammed)

Utenriksdepartementet sponser oppvigleri

Under en "kunstutstilling" som fant sted i den rivningstruede beduinleiren Khan al-Ahmar som ligger i Område C i Judea, var den norske regjering representert ved stasjonssjef Hilde Haraldstad som til daglig representerer norske myndigheter overfor de palestinske selvstyremyndighetene fra sitt kontor i landsbyen Al Ram. Som vi tidligere har fortalt, har israelske myndigheter ønsket å flytte denne leiren som ligger like inntil hovedveien mellom Jerusalem og Jordandalen til et mer egnet sted i nærheten hvor man tilbyr regulerte tomter, moderne bygninger og infrastruktur.  Leiren er nå satt opp på israelsk-kontrollert område uten byggetillatelse, noe som har ført til at myndighetene har ...

Mer...

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger.  Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet.  Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.   Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land "med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter."  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter.  Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille ...

Mer...

Trangen til det onde

Som man etter tradisjonen kunne forvente, ville ledelsen i Arbeiderpartiet forsøke å møte dårlige meningsmålinger med et utfall mot Israel.  Det kom ikke uventet fra selveste formannen i partiet, Jonas Gahr Støre da han møtte Arbeidernes ungdomsfylking på Utøya i sommer.  Dette åstedet for terror har også i mange år vært en av antisemittismens varmeste heksegryter i Norge, så angrepet på jødene hørte på et vis til der.  Men sammenhengen var spesiell.  Like forut hadde den israelske nasjonalforsamlingen vedtatt en lovtekst – et tillegg til grunnloven – som sier at Israel er det jødiske folks nasjonalstat og at nasjonalsangen er Hatikva, ...

Mer...

President of Israel, Reuven Rivlin, at a working meeting with Norwegian Foreign Minister, Ine Marie Eriksen Søreide, who visited Israel. Sunday, January 7, 2018. Photo Credit: Mark Neiman / GPO.

Finansiering av terror

Igjen dukker spørsmålet opp om Norge bidrar til finansiering av terrorvirksomhet i Midtøsten.  Denne gangen er det stortingsrepresentant Ingjerd Schau (H) som 21. august spør om utenriksministeren kan forsikre at den norske støtten til Palestina ikke går til å belønne terror eller antisemittisme? Utenriksminister Eriksen Søreide uttalte i sitt svar blant mye annet at "den palestinske støtteordningen for palestinske fanger i israelske fengsler er ikke finansiert med norske bistandsmidler.  Dette har Norge fått gjentatte forsikringer om fra de palestinske selvstyremyndighetene.  Daværende statsminister Fayyad bekreftet i et brev til utenriksminister Eide i 2013 at norske bistandsmidler ikke ble brukt til finansiering av ...

Mer...

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. Av Kjetil Ree - Eget verk, CC BY-SA 3.0, Lenke

Regjeringen og «Palestina»

Dialogen mellom SV og utenriksministeren i Stortinget fortsetter, og den politiske harmonien mellom dem er iøynefallende.  Denne gangen gjelder det israelske myndigheters avvisning av en "studiegruppe" fra Palestinakomitéen som søkte visum for en "solidaritetsreise" til "Palestina, nærmere bestemt Vestbredden." Det SV ville ha rede på var hvordan utenriksministeren "vurderer … lovligheten ved denne innreisenekten, og hvordan vil utenriksministeren arbeide overfor israelske myndigheter for å sikre normal tilgang til området for PK"? Som både SV og utenriksministeren vet svært godt, har Israel besluttet å holde opp med å tillate boikott- og hatgrupper å reise fritt omkring i landet med sin agitasjon og sitt ...

Mer...

Biler settes i brann i Sverige. Faksimile fra dagspressen.

Svenske tilstander

I mange år har det jødiske samfunn i Sverige stått under angrep fra muslimske innvandrere som ikke legger en demper på sitt jødehat selv om de har fått asyl som flyktninger i det liberale Sverige.  Etter århundrer i fred er nå det jødiske samfunn i Sverige noen steder i ferd med å gå i oppløsning.  Noen få holder stand, men stadig flere drar hjem til Israel.  Det er nemlig ikke bare mot islamske jihadister de må forsvare seg.  Også svensker har nådd et nivå av desperasjon hvor de forsøker å tekkes jihadistene ved å skylde på andre.  Vi har tidligere opplevd ...

Mer...

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som «paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom

I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår nuværende verden og vie alt sitt alminnelige hat mot menneskehetens onde fiende, den virkelige opphavsmann til all lidelse.”  Denne troen på jøden som roten til alt ondt var ikke Hitler og nazismen alene om, og den ble ikke borte etter nazismens nederlag.  Denne troen har i dag stor utbredelse, også i Norge.

Gjennom flere tiår har vi kunnet observere en tydelig gjenopplivning av jødehatet i Norge.  Et trekk ved utviklingen både her og andre steder har vært en forskyvning av opptattheten fra «den vandrende jøden» til den jødiske staten Israel.  Et annet trekk er hangen til å sammenlikne jøder med nazister.  Denne utviklingen er allment erkjent slik at den internasjonale definisjonen på antisemittisme som norske myndigheter har vært med på å lage, bl.a. innbefatter det å trekke sammenlikninger mellom israelsk og nazistisk politikk.

Denne formen for antisemittisk insinuasjon forekommer i dag ofte i norske medier.  En virkning på det norske samfunnet er ifølge Holocaust-senterets undersøkelse av antisemittismen i Norge at nær 40 % av befolkningen tror at «Israel behandler palestinerne like ille som jødene ble behandlet under 2. verdenskrig.»  Holocaust-senteret gjorde en viktig innsats når det gjelder å avsløre slike fakta, men bidro ikke til å avdekke hvordan en så stor del av det norske folk har kunnet komme i skade for å ha slike oppfatninger.  Dette er nemlig ikke nedarvede forestillinger fra Middelalderen, men holdninger folk er opplært til å ha gjennom dagens medier som på ulike måter fremdeles formidler slike tanker til sine betalende kunder.

Vi har tidligere omtalt Dagbladets bruk av de antisemittiske arbeidene til tegneren Finn Graff.  Når han fremstiller israelske politikere som ss-bøller og israelsk lovgivning som nazistisk apartheidlov, legger han ikke skjul på at han uttrykker seg i jødehatets tjeneste.   Den israelske loven spørsmålet gjelder har ingenting med verken apartheid eller nazisme å gjøre.  Den slår kun fast enkelte historiske selvfølgeligheter og understreker det jødiske folks rett til selvbestemmelse i sitt eget land, noe vi også gjerne gjør i Norge og andre land.  Å insinuere at dette er nazistisk apartheid-politikk er antisemittisk ondskap fra Dagbladets side.  Det er ikke morsomt og kan ikke forsvares som «satire,» slik Dagbladet gjør.

Uten sjenanse forteller venstresiden løgner om jødene.  Medier og «kunstnere» som henfaller til distribusjon av jødehat viser tegn til intellektuelt og akademisk forfall som fremtvinger spørsmålet om de fremdeles kan ha sin mentale helse i behold?  Har de falt som ofre for sin egen «agitprop»?  Det er ting som kunne tyde på det, og vi har sluttet å tro det kan endre seg.

Men mediene er ikke alene.  Også innenfor landets politiske eliter merker vi en voksende kunnskapsløshet, historieløshet og emosjonelt basert frekkhet når det gjelder å uttale seg offentlig på en måte som ikke lar jødehatet forbli skjult.  Fra den fremtredende Arbeiderparti-politikeren Olav Bergo får vi høre at «mange israelske soldater er bøller og tyver, akkurat som det regimet de representerer.  Et stort antall tungt bevæpnede israelske soldater hadde selvsagt verken rett eller plikt til å bruke fysisk vold mot et lite antall sivile aktivister i internasjonalt farvann.  Det var ren sjørøvervirksomhet, på vegne av den israelske regjeringen.  Den israelske ambassaden i Oslo sin talsperson forsvarer den israelske sjørøvervirksomheten.  Annet er ikke å vente fra ambassaden for et regime uten moral

 Han har latt seg forarge over at den israelske marinen tok arrest i en norsk båt som forsøkte å bryte våpenblokaden i farvannet utenfor Gaza.  Det spiller for ham ingen rolle at selv norske fagfolk mener at israelske myndigheter har folkeretten på sin side.  Raseriutbruddet hans er ikke rasjonelt forankret.  Løgnen om bøller og sjørøveri er et produkt av den samme indre drivkraften som styrer Finn Graff når han maner frem det han påstår er israelsk nazisme.  Slik er den norske hverdagen blitt.

Her ser vi hvordan jødehatet får presumptivt fornuftige mennesker til å gå fra konseptene når jøder ikke bøyer seg for deres ideologi og vilje, men setter seg til motverge mot terror og internasjonal mobbing.  Antisemittisk atferd kan ikke defineres som rasjonell. Den er selvdestruktiv for nasjoner så vel som for individer.  Spørsmålet om den hviler på en sinnslidelse er høyst relevant.

Dette er dessverre noe vi kan forvente å se mer av når konfliktene skjerpes som følge av at Europa og Norge fortsetter med å understøtte terror-regimet i Gaza både politisk og økonomisk.  Nylig var utenriksminister Søreide på ny giverlandsturne i Israel.  Hun benyttet anledningen til å rette kritikk mot USA og mot vertslandet for å ha forsvart seg mot terroranslag fra Gaza.  Det avslører noe langt mer enn omsorg for Palestina-arabiske terrorister som fremdeles støttes med norske skattebetaleres penger.  Der er ingen fredsprosess i området og der blir ingen tostatsløsning i noen overskuelig fremtid.  Er det da rasjonelt å fortsette å late som det er det man investerer penger i

Vi er tilfreds med at norske myndigheters atferd i Midtøsten ble skarpt påtalt av Israels statsminister under utenriksministerens besøk.  Avisen Israel Hayom skriver at Netanyahu ba Søreide om å «stanse finansieringen av frivillige organisasjoner som angriper sionismen og staten Israel.»  Han la til at «å la et land angripe et annet land på en slik måte er bare uakseptabelt.»  Saken refererer blant annet til Flyktninghjelpens og andre frivillige organisasjoners innblanding i Israels indre anliggender og deres aktivitet for å undergrave og ødelegge Israels rettssystem, noe vi fra vår side har beskrevet og påtalt en rekke ganger uten at Utenriksdepartementet har reagert.  Bortsett fra Aftenposten, ble episoden typisk nok ikke omtalt i norske riksmedier.

Utenriksministeren var freidig nok til å svare at «Norge ikke er engasjert i anti-israelsk virksomhet, men i humanitær hjelp.»  Her presterte hun å lyve for sin israelske vert.  Hennes eget departement er sammen med EU og andre, dypt involvert i finansieringen både av Flyktninghjelpens undergravningsvirksomhet og tvilsomme aktiviteter som utøves av det UD-tilknyttede firmaet Noref

Alt dette er hennes departement gjort oppmerksom på ved flere anledninger uten at hverken hun eller hennes forgjenger har tatt affære.  Det er pinlig å se hennes reaksjon når hun så får sannheten servert over bordet av Israels statsminister.  Det er allment kjent at Utenriksdepartementet behandler Israel systematisk annerledes enn andre stater. 

Denne uansvarlige politikken bør Regjeringen legge død og beklage overfor Israels regjering.  Den dobbeltmoralen vi i dag ser hos norske myndigheter i forhold til den jødiske staten, er ikke rasjonell.  Den reflekterer og legitimerer det problemet som møter oss i mediene.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?