Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse. Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske. Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen. I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som «paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom.»

I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår nuværende verden og vie alt sitt alminnelige hat mot menneskehetens onde fiende, den virkelige opphavsmann til all lidelse.” Denne troen på jøden som roten til alt ondt var ikke Hitler og nazismen alene om, og den ble ikke borte etter nazismens nederlag. Denne troen har i dag stor utbredelse, også i Norge.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Norge utfordrer Israels tålmodighet

Etter den voldelige maktovertakelsen til Hamas på Gazastripen i 2007, oppdaget israelske myndigheter at Hamas var i ferd med å importere store mengder våpen og ammunisjon til Gaza fra Iran.  Flere skipslaster med slike våpen ble beslaglagt, og Israel erklærte derfor en sjøblokade for våpensendinger til Gazastripen.  Dette militære og forsvarsrettede tiltaket er fullt lovlig etter internasjonal rett, noe som er bekreftet både fra FN og fra det norske Utenriksdepartement. I årene etter maktovertakelsen på Gazastripen har Hamas rettet tusentalls rakett- og bombeangrep mot de nærliggende sivile landsbyene på israelsk side av grensen og har drept og lemlestet mange israelere.  Denne ...

Mer...

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Verdensmesterskapet i selvmål

Landsorganisasjonen, LO, og tilknyttede "Sondergruppen" så som Fagforbundet, Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomitéen og dens frontorganisasjon "Akademisk og kulturell boikott av Israel," AKLUBI, har i sommer slått seg sammen med halvannet hundre liknende "spesialstyrker" fra Europa i en kampanje mot den jødiske staten Israels bidrag til europeisk sivil og militær sikkerhet. Problemet deres er at israelsk teknologi og erfaring i bekjempelse av terror og infiltrasjon er effektiv og sterkt etterspurt i Europa som kjemper en tapende kamp mot en voksende bølge av både hjemmelagede og hjemvendte terrorister som er ferdig utdannede og kamptestet i Syria og andre land i Midtøsten, som LO ...

Mer...

Norsk utenriks- og forsvarspolitikk

Ved flere anledninger har vi fått inntrykk av at utenriksministerens oppgave har vært å ivareta utlandets interesser overfor Norge.  Vi har satt spørsmålstegn ved standpunkter vi mener ikke kan være i Norges interesse, og vi blir mer og mer usikre på hvilket partipolitisk grunnlag vår utenrikspolitikk bygger på.  Tradisjonelt har norsk utenriks- og forsvarspolitikk vært oppfattet som en ukontroversiell fellesnevner med bred politisk støtte i Stortinget hvor hovedformålet har vært å sikre Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet.  Er dette bare en gammel floskel? Norges forhold til USA har alltid vært et sentralt og overordnet element i vår utenriks- og ...

Mer...

Arbeiderpartiet og den jødiske staten

Som vi tidligere har bemerket kan utbrudd av antisemittiske hendelser ha sesongvariasjoner hvor ferietiden er en av høysesongene.  Denne sommeren er intet unntak, og vi registrerer slik virksomhet fra øverst til nederst i samfunnet.  Regjeringen topper listen med sin eksklusive særbehandling av den jødiske staten i FN, tett fulgt av allmennkringkasteren NRK som uanfektet gjentar gamle løgner om Israel.  Nederst på rangstigen finner vi en iransk popartist som i likhet med MDG-islamisten Shoaib Sultan har skapt egenreklame i mediene med sitt skjendige og åpenlyst rasistiske angrep på jødene. Et fenomen vi ikke har sett mye av tidligere, er at det knapt ...

Mer...

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og "Staten Palestina" på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen. I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels "bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier.  Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at "Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold."  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner ...

Mer...

Kartet som er distribuert av IDF viser målene for omkring 100 raketter og granater skutt Hamas mot Israel den 30. mai 2018.

Et brennende ønske om blodig krig

Etter å ha tilbrakt natten i tilfluktsrom gikk israelske barn på skolen som vanlig den 30. mai.  Mer enn 100 raketter og granater, avfyrt av Hamas på Gazastripen mot sivile landsbyer i Israel, har de siste dager komplisert dagliglivet for mange israelere, men den palestinske bønnen om krig har ikke fått den ønskede respons.  Israel eliminerte noen av våpen- og rakettfabrikkene til Hamas som svar, men ellers var det forholdsvis stille i området.  Når Israel sier at de besvarer ild med ild og stillhet med stillhet, betyr det ikke "våpenhvile" slik enkelte medier vil ha det til.  Det betyr bare ...

Mer...

Det uunngåelige sammenbruddet

I midten av februar besøkte utenriksminister Børge Brende Jerusalem og Ramallah i forbindelse med hans forberedelser av neste møte i giverlandsgruppa for de palestinske selvstyremyndighetene som skal finne sted i Brussel i april.  Dette er en diplomatisk rolle den norske regjering påtok seg i forbindelse med at vi som en av hovedsponsorene for Oslo-avtalene forpliktet oss til å bistå PLO-myndighetene med å bygge opp en kompetent statsbærende administrasjon og infrastruktur for den palestinske statsdannelsen som var et av målene for Oslo-prosessen.

Gjennom en tyveårsperiode har vi strukket oss langt og lenger enn langt for å oppfylle denne selvpålagte forpliktelsen med all vår utenrikspolitiske prestisje og titalls milliarder i ekspertbistand og direkte pengestøtte.  I dag ligger dette byggverket i ruiner.  I stedet for å forberede det palestinske samfunnet på fredelig sameksistens med sine jødiske naboer i ”to stater som lever side om side i fred og sikkerhet,” har den norskfinansierte palestinske selvstyremyndigheten avsluttet fredsprosessen med en bølge av intifada, mord og terror som vi ikke har sett maken til på mange år.  Denne utviklingen var tydelig varslet, og de taktiske forberedelsene til overgangen fra fredsprosess til terror og konfrontasjon var gjort i en norskfinansiert plan utarbeidet med bistand fra Utenriksdepartementet gjennom konsulentfirmaet Noref som ble opprettet av UD for bl.a. å bistå de palestinske organisasjonene med ”fredsbyggende politikk og praksis.”

Utenriksdepartementet har imidlertid forholdt seg påfallende taust om utkommet av det siste møtet i Ramallah, noe som står i kontrast til de heller oppstemte pressemeldingene og medieinnslagene vi har vært vant til å høre ved tidligere anledninger av dette slag.  Nå er imidlertid bakteppet et helt annet.  Det meste av Midtøsten står i brann, og internasjonal oppmerksomhet er rettet mot de svært alvorlige militære og sivile krisene i land som Syria, Irak og Libya hvor behovet for humanitær og annen bistand er i ferd med å overgå verdenssamfunnets yteevne.

Utenriksdepartementet innrømmer selv i et notat som er lekket til mediene at konsekvensene av ”den arabiske våren,” slik vi ser dem i den største folkevandringen i Europa siden den annen verdenskrig, overstiger de europeiske landenes bæreevne og kan føre til at Europa selv kan bli omfattet av den ”våren” som mediene hyllet for bare få år siden og som fikk den rødgrønne regjeringen til å åpne lommeboka på vidt gap i glede over utviklingen.  Vi advarte mot denne vårstemningen allerede da den startet (Se SMA-info nr. 2-2011), men den politiske euforien hos norske myndigheter var ustoppelig.

Mange spør seg om det fortsatt er forsvarlig å bruke tid og penger på nye gjenopplivningsforsøk på den palestinske fredsprosessen når ikke engang palestinerne selv er interessert i å holde den i live og når helt andre problemer i regionen overskygger den.  De fleste vil ha et klart svar på dette spørsmålet, men i politikkens verden er ikke problemer av dette slag alltid like lette å løse: Når man først har gjort en politisk tabbe som man som parlamentarisk ansvarlig myndighet i årevis har forsvart over for Stortinget, er man fanget av de feiltakelser eller endog løgner som saken bygger på.  Slik lider norsk Midtøsten-politikk under det samme åk som rammer kioskeierne i Milano: Fortsett å betale eller ta konsekvensene!  I et land hvor det nesten aldri settes spørsmålstegn ved utenriksforvaltningens pengebruk, har det som oftest vært best å betale.  Det er det den tilstundende giverlandskonferansen dreier seg om.

I Israel dreier samtalen seg om noe annet: Forleden holdt den israelske innvandringsminister Ze’ev Elkin et foredrag ved Bar Ilan-universitetet i Tel Aviv hvor han redegjorde for noen av konsekvensene som kan følge av at de palestinske myndighetenes mangeårige president, Mahmoud Abbas, avslutter sin tjeneste som leder for PLO-regimet.  Slik han ser utviklingen … ”er den pågående bølgen av terror en forsmak på det som vil skje når de palestinske selvstyremyndighetene bryter sammen.  De fleste sannsynlige scenariene for dagen etter Abbas peker på fraværet av en organisert arvefølge, på sannsynligheten for intern maktkamp om ledervervet og på anarki og oppløsning av den palestinske selvstyremyndigheten. … De som vil måtte betale prisen for anarkiet blant palestinerne er israelske borgere, spesielt samfunnene i Judea og Samaria.  Vi må forberede oss på enda verre angrep.”

Han tilføyde at spørsmålet ikke er hvorvidt selvstyremyndigheten bryter sammen, men når dette skjer.  … ”Den palestinske selvstyremyndigheten kommer til å bryte sammen enten vi liker det eller ikke, og staten Israel må akseptere at det toget har forlatt stasjonen. …”  Og han tilføyde at ”…det internasjonale samfunn må slutte med å styrke de palestinske myndighetene fordi det bare er et gjenopplivningsforsøk som vil slå tilbake på oss. … Det har ingen hensikt å forsøke å gjenopplive den palestinske selvstyremyndigheten.  I stedet bør vi lage en passende gravstein for den sammen med Oslo-avtalene.”

Til tross for at man på politisk nivå fortsetter med å handle som om det fremdeles pågår en fredsprosess som bare trenger noen ekstra milliarder for å komme i siget igjen, er det mer enn sannsynlig at man på embetsnivå i departementet vil være i stand til å bidra med en mer edruelig analyse av de rent faktiske mulighetene for en gjenopplivning av de gamle fredsforhandlingene som i dag er erstattet av en hemningsløs terrorbølge rettet mot det sivile samfunn i Israel, og som understøttes av et nærmest hysterisk oppvigleri til drap på israelske jøder.  Dette er ikke noe fordekt som pågår i det skjulte.  Det er et vedvarende hovedinnslag i PLO-regimets offisielle medier.

I dag er dette president Abbas og de palestinske myndighetenes offisielle politikk, som støttes med årlige milliardbeløp fra vestlige regjeringer, inkludert den norske.  Vestens uforstandige budskap til Israel er at dersom ikke Israel føyer seg etter de groteske truslene og anklagene som kommer fra folkene til Mahmoud Abbas, vil de anerkjenne dette absurde regimet som selvstendig stat og pleie normale mellomstatlige forbindelser med det.

Den groteske virkelighetsfornektelsen vi observerer hos europeiske og norske myndigheter er blitt så alminnelig og selvfølgelig i det norske samfunn at folk ikke lenger reagerer på slike utslag som vi forleden så i avisen Vårt Land.  Her var man nok oppmerksom på at det går mot slutten for Mahmoud Abbas og at han trenger en etterfølger, – man trenger selvfølgelig en palestinsk Mandela som kan bringe alle stridende fraksjoner til fred og forsoning.

Avisens kandidat til vervet som ”Palestinas Mandela” viste seg å være terroristlederen Marwan Barghouti som soner en livstidsdom for blant annet tallrike drap på sivile jøder.  Her kan vi se svart på hvitt hva mange års ensidig propaganda og desinformasjon i norske medier gjør med folk i dette landet.  Håpet bør ligge i at det kanskje likevel finnes intelligent liv i vår utenriksforvaltning, slik notatet om migrantkrisen avslørte og at norsk Midtøsten-politikk igjen kan få et rasjonelt grunnlag.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?