Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Hvem er bekymret for palestinerne?

I serien av spørsmål til utenriksministeren i Stortinget denne sommeren, tar vi også med spørsmålet fra Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg den 5. oktober om hvorvidt utenriksministeren vil «vurdere konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel for å forhindre at beduinlandsbyen Khan al-Ahmar på den okkuperte Vestbredden blir jevnet med jorden og beboerne tvangsflyttet i strid med Folkeretten?»

Til forskjell fra partiene SV og Rødt, spilte Arbeiderpartiet på 1990-tallet en sentral rolle i arbeidet med å legge grunnlag for en israelsk-palestinsk fredsløsning – de såkalte Oslo-avtalene – som i årene etter har dannet grunnlag for fredsforhandlinger mellom partene, og som fremdeles anses for å være det eneste avtalegrunnlaget for fred som finnes der.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Hvem er bekymret for palestinerne?

I serien av spørsmål til utenriksministeren i Stortinget denne sommeren, tar vi også med spørsmålet fra Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg den 5. oktober om hvorvidt utenriksministeren vil "vurdere konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel for å forhindre at beduinlandsbyen Khan al-Ahmar på den okkuperte Vestbredden blir jevnet med jorden og beboerne tvangsflyttet i strid med Folkeretten?"  Til forskjell fra partiene SV og Rødt, spilte Arbeiderpartiet på 1990-tallet en sentral rolle i arbeidet med å legge grunnlag for en israelsk-palestinsk fredsløsning – de såkalte Oslo-avtalene – som i årene etter har dannet grunnlag for fredsforhandlinger mellom partene, og som ...

Mer...

Stengningsregimet i Gaza

Det har i sommer vært uvanlig aktivitet fra venstresiden på Stortinget når det gjelder å engasjere utenriksministeren i debatt om de problemene Israel sliter med i forholdet til sine Palestina-arabiske naboer.  For noen uker siden fant partiet Rødt (tidligere AKP m-l) det påkrevd å be om en forklaring på hva utenriksministeren bygger på når hun anser at den israelske marinens håndtering av det norske demonstrasjonsfartøyet "Kårstein" ikke gir grunnlag for protest men ligger innenfor det man må tåle i henhold til internasjonal rett. Utenriksministeren viste til sine svar av 8. og 14. august på skriftlige spørsmål fra partiet SV, hvor hun ...

Mer...

Palestinians surround a bulldozer in Khan al-Ahmar, Wednesday, July 4, 2018. Israeli police scuffled with with activists protesting the planned demolition of Khan al-Ahmar.  Israel says the structures were illegally built and pose a threat to residents because of their proximity to a highway. Critics say it is nearly impossible to get building permits, and that the residents are being removed to clear the way for Jewish settlements.(AP Photo/Majdi Mohammed)

Utenriksdepartementet sponser oppvigleri

Under en "kunstutstilling" som fant sted i den rivningstruede beduinleiren Khan al-Ahmar som ligger i Område C i Judea, var den norske regjering representert ved stasjonssjef Hilde Haraldstad som til daglig representerer norske myndigheter overfor de palestinske selvstyremyndighetene fra sitt kontor i landsbyen Al Ram. Som vi tidligere har fortalt, har israelske myndigheter ønsket å flytte denne leiren som ligger like inntil hovedveien mellom Jerusalem og Jordandalen til et mer egnet sted i nærheten hvor man tilbyr regulerte tomter, moderne bygninger og infrastruktur.  Leiren er nå satt opp på israelsk-kontrollert område uten byggetillatelse, noe som har ført til at myndighetene har ...

Mer...

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger.  Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet.  Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.   Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land "med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter."  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter.  Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille ...

Mer...

Trangen til det onde

Som man etter tradisjonen kunne forvente, ville ledelsen i Arbeiderpartiet forsøke å møte dårlige meningsmålinger med et utfall mot Israel.  Det kom ikke uventet fra selveste formannen i partiet, Jonas Gahr Støre da han møtte Arbeidernes ungdomsfylking på Utøya i sommer.  Dette åstedet for terror har også i mange år vært en av antisemittismens varmeste heksegryter i Norge, så angrepet på jødene hørte på et vis til der.  Men sammenhengen var spesiell.  Like forut hadde den israelske nasjonalforsamlingen vedtatt en lovtekst – et tillegg til grunnloven – som sier at Israel er det jødiske folks nasjonalstat og at nasjonalsangen er Hatikva, ...

Mer...

President of Israel, Reuven Rivlin, at a working meeting with Norwegian Foreign Minister, Ine Marie Eriksen Søreide, who visited Israel. Sunday, January 7, 2018. Photo Credit: Mark Neiman / GPO.

Finansiering av terror

Igjen dukker spørsmålet opp om Norge bidrar til finansiering av terrorvirksomhet i Midtøsten.  Denne gangen er det stortingsrepresentant Ingjerd Schau (H) som 21. august spør om utenriksministeren kan forsikre at den norske støtten til Palestina ikke går til å belønne terror eller antisemittisme? Utenriksminister Eriksen Søreide uttalte i sitt svar blant mye annet at "den palestinske støtteordningen for palestinske fanger i israelske fengsler er ikke finansiert med norske bistandsmidler.  Dette har Norge fått gjentatte forsikringer om fra de palestinske selvstyremyndighetene.  Daværende statsminister Fayyad bekreftet i et brev til utenriksminister Eide i 2013 at norske bistandsmidler ikke ble brukt til finansiering av ...

Mer...

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. Av Kjetil Ree - Eget verk, CC BY-SA 3.0, Lenke

Regjeringen og «Palestina»

Dialogen mellom SV og utenriksministeren i Stortinget fortsetter, og den politiske harmonien mellom dem er iøynefallende.  Denne gangen gjelder det israelske myndigheters avvisning av en "studiegruppe" fra Palestinakomitéen som søkte visum for en "solidaritetsreise" til "Palestina, nærmere bestemt Vestbredden." Det SV ville ha rede på var hvordan utenriksministeren "vurderer … lovligheten ved denne innreisenekten, og hvordan vil utenriksministeren arbeide overfor israelske myndigheter for å sikre normal tilgang til området for PK"? Som både SV og utenriksministeren vet svært godt, har Israel besluttet å holde opp med å tillate boikott- og hatgrupper å reise fritt omkring i landet med sin agitasjon og sitt ...

Mer...

Biler settes i brann i Sverige. Faksimile fra dagspressen.

Svenske tilstander

I mange år har det jødiske samfunn i Sverige stått under angrep fra muslimske innvandrere som ikke legger en demper på sitt jødehat selv om de har fått asyl som flyktninger i det liberale Sverige.  Etter århundrer i fred er nå det jødiske samfunn i Sverige noen steder i ferd med å gå i oppløsning.  Noen få holder stand, men stadig flere drar hjem til Israel.  Det er nemlig ikke bare mot islamske jihadister de må forsvare seg.  Også svensker har nådd et nivå av desperasjon hvor de forsøker å tekkes jihadistene ved å skylde på andre.  Vi har tidligere opplevd ...

Mer...

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Den palestinske bomben

Den palestinske presidenten, Mahmoud Abbas, som nå styrer på ellevte året av den fireårsperioden han ble valgt for, annonserte forut for toppmøtet i FNs Hovedforsamling at han ville komme med en ”bombe” i sin tale til verdens ledere.  Det han fortalte var at han ikke lenger vil anse seg bundet av Oslo-avtalene, noe som innebærer at det i så fall ikke lenger vil være noen fredsprosess, og at de palestinske selvstyremyndighetene ikke lenger har legitimitet i inngåtte avtaler.  Dette var slett ingen bombe for de informerte.  Det har lenge vært kjent at det aldrende palestinske lederskapet snart vil måtte takke av, og i mangel på demokratiske prosedyrer for videreføring av makt og posisjoner, vil dette innebære et sammenbrudd for det sittende regimet.  Et nytt regime i de deler av verden vil normalt ikke anse seg forpliktet av forgjengeres avtaler.

Det som har vært mindre kjent og helt fortiet i norske medier, er den lange og grundige forberedelsen og planleggingen av det annonserte sammenbruddet som har foregått, blant annet med finansiering fra det norske Utenriksdepartementet.

Norsk ressurssenter for fredsbygging, Noref, ble opprettet av Utenriksdepartementet i 2008 og finansieres over departementets budsjett og fra internasjonale donorer. Et styre på seks medlemmer som ledes av Oslo-presten Trond Bakkevig, men hvor også Utenriksdepartementet er sterkt representert, har ansvaret for virksomheten.  Denne institusjonen bruker UD til å kamuflere noe av sin virksomhet i de palestinske områdene og til å gi rent politiske operasjoner et skinn av sivil bistand.  Men dette skinnet bedrar.  Sammen med en tilsvarende amerikansk institusjon, The US/Middle East Project, har Utenriksdepartementet gjennom Noref finansiert en Palestina-arabisk studie som beskriver og utgjør et veikart for hvordan man på palestinsk side skal håndtere en situasjon hvor det skjer nedleggelse og ”sammenbrudd” i de palestinske selvstyremyndighetene slik at disse ikke lenger utøver de funksjonene de er tillagt under Oslo-avtalene og det medfølgende avtaleverket som har vært utviklet gjennom mer enn 20 år.

Dette UD-støttede prosjektet har pågått gjennom flere år og er ført i pennen av The Palestinian Center for Policy and Survey Research, PSR.  Prosjektet kalles ”The Likelihood, Consequences and Policy Implications of PA Collapse or Dissolution,” og sluttrapporten ble fremlagt i 2014.  Den gir en detaljert fremstilling av hvilke tiltak av bl.a. terror og opprør som vil kunne bli iverksatt mot Israel fra ulike palestinske grupperinger under forskjellige hypotetiske forutsetninger når de palestinske selvstyremyndighetene bryter sammen eller oppløses.

Kort fortalt lister man opp alt man har hatt fantasi til å forestille seg av mulige fiendtlige tiltak rettet mot den jødiske staten fra alle tenkelige koalisjoner av palestinske terroristorganisasjoner.  Man gir en overveldende negativ elendighetsbeskrivelse av tilværelsen i de palestinske bosettingene under flere hypotetiske situasjoner av okkupasjon, konflikt og samfunnsoppløsning.  Det hele fremstår som en sterkt dramatisert trussel mot den jødiske statens eksistens som kanskje er tenkt å skulle skremme Israel til et ”forhandlingsbord” hvor valget vil stå mellom kapitulasjon eller undergang på annen måte.  I realiteten retter skremslene seg mest mot et vestlig publikum som på den måten trues til innsats på palestinernes vegne mot den israelske ”okkupasjonsmakten.”

For de israelske myndighetene er denne ”bomben” slett ikke en så stor overraskelse som Mahmoud Abbas ville ha verden til å tro da han i FNs Hovedforsamling den 30. september annonserte at hans regime ikke lenger ville anse seg forpliktet av Oslo-avtalene.  Det er mer enn tyve år siden PLO sluttet med å etterleve de avtalene de hadde inngått med Israel og som både FN, USA, EU, Russland, Norge og Egypt påtegnet som vitner.  Den trusselen Abbas lanserte i FN var at dersom ikke Israel kapitulerer og slutter med å kreve at Oslo-avtalene skal følges til punkt og prikke, vil han erklære selvstyremyndigheten oppløst.  Det er først da den norskfinansierte plan B som er utformet i detalj i den ovennevnte rapporten fra Noref et al., skal settes ut i livet.

Nå må vi erfaringsmessig alltid ta det Abbas sier med en klype salt, for allerede dagen etter FN-talen ble han korrigert av sin seniorrådgiver, Mahmoud Habbash, som sier at PLO verken har tenkt å avvikle eller følge Oslo-avtalene.  Det har vi for så vidt visst lenge, og utenriksminister Brende og hans giverlandsgruppe kan rolig fortsette med å utbetale sine tilskudd til PLOs mange virksomheter.

Som et stykke fredsarbeid er den norske medvirkningen til det pågående skuespillet ganske oppsiktsvekkende.  Vi har i andre sammenhenger kunnet observere at utenriksministeren på en tydelig måte er begynt å distansere seg fra Oslo-avtalene.  Veldig tydelig ble dette da han i sommer offentlig anklaget Israel for brudd på internasjonal humanitærrett i forbindelse med at en dom i Høyesterett som ga Israel medhold i at forvaltningen av område C tilligger Israel alene i henhold til Oslo II-avtalen.  Utenriksminister Brendes innblanding i den saken fremsto i seg selv som en undergravning av den avtalen som fredsprosessen bygger på.  Han viste i tillegg at han som fredsmekler ikke engang anerkjenner Israel som rettsstat.

Etter utspillet fra Abbas i FN trer det norske dobbeltspillet bak fredsprosessen enda tydeligere frem.  Norge har gjennom flere år under ledelse av Trond Bakkevig og hans folk, og med finansiering fra Utenriksdepartementet stått bak utarbeidelsen av de skrekkscenariene Abbas nå truer med å iverksette dersom ikke også Israel gir avkall på Oslo-avtalene.  Han forlanger at Israel skal gi ham alt han forlanger uten videre forhandlinger og i bytte mot hans underskrift på et stykke papir.

Det historisk og diplomatisk nye i denne situasjonen er at den tapende part i en konflikt erklærer seier og forlanger at vinneren skal kapitulere betingelsesløst og gi fra seg land og rettigheter i bytte mot en underskrift med tvilsom legitimitet.  Denne strategien ser det ut til at utenriksminister Brende heller ikke var helt fremmed for da han nylig uttalte til mediene at han ikke gir opp håpet om at Israel og palestinerne skal åpne fredsprosessen igjen.  Han mente giverlandsmøtet for palestinerne kunne skape ny dynamikk og håper Israel vil komme med innrømmelser.  Brendes kommentar til den konfronterende talen Abbas holdt i FN avslørte på ny at han ikke opptrer som en nøytral mekler i konflikten, men promoterer et palestinsk ultimatum.

Ifølge NTB mener Brende at: ”Det er en sterk frustrasjon fra Abbas side, og en trussel om at han ikke føler at han kan ta ansvaret for Palestina uten å ha reell innflytelse på styret og mulighetene til å skape vekst og utvikling. Han mener at han er bundet på hender og føtter. Jeg har forståelse for hans frustrasjon …” Det Brende ikke forteller er at han selv har vært med på å legge til rette for den situasjonen som foreligger.  Frustrasjonen til Abbas er lett å forstå: Han vil antakelig ikke overleve inngåelsen av en fredsavtale med den jødiske staten Israel.

Det har lenge vært åpenbart at verken Abbas eller PLO har et klart mandat fra den arabiske og islamske verden til å inngå en fredsavtale med Israel som innebærer noen form for kompromiss.  Derfor er der heller ikke noe å forhandle om, slik de ser det.  Hele spillet har i årevis dreiet seg om å holde de norskledete giverlandsmøtene i virksomhet med nye bortkastede milliardbevilgninger.

Den norsk-finansierte beskrivelsen av hva som vil skje når Abbas legger inn årene har kanskje lite med virkeligheten å gjøre, men den forteller tydelig hvordan det står til i Utenriksdepartementet.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?