Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Når Norge «refser Israel»

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til. Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området.

Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV i Stortinget hvor utenriksministeren 11. juni kunne opplyse at «Norge har uttrykt dyp bekymring over denne saken i en felles uttalelse med EU 12. mai.» Hun opplyste videre bl.a. at «… Norge har også tidligere oppfordret Israel til å trekke ordre om riving av flere bygninger og annen infrastruktur. Gjennom FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (Ocha) og Flyktninghjelpen har vi vært med på å finansiere en skole i landsbyen. … Vi har tatt saken opp direkte med israelske myndigheter og har bedt om at beslutningen ikke iverksettes.» Flyktninghjelpens virksomhet i området finansieres av Utenriksdepartementet og bl.a. EU.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Verdensmesterskapet i selvmål

Landsorganisasjonen, LO, og tilknyttede "Sondergruppen" så som Fagforbundet, Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomitéen og dens frontorganisasjon "Akademisk og kulturell boikott av Israel," AKLUBI, har i sommer slått seg sammen med halvannet hundre liknende "spesialstyrker" fra Europa i en kampanje mot den jødiske staten Israels bidrag til europeisk sivil og militær sikkerhet. Problemet deres er at israelsk teknologi og erfaring i bekjempelse av terror og infiltrasjon er effektiv og sterkt etterspurt i Europa som kjemper en tapende kamp mot en voksende bølge av både hjemmelagede og hjemvendte terrorister som er ferdig utdannede og kamptestet i Syria og andre land i Midtøsten, som LO ...

Mer...

Norsk utenriks- og forsvarspolitikk

Ved flere anledninger har vi fått inntrykk av at utenriksministerens oppgave har vært å ivareta utlandets interesser overfor Norge.  Vi har satt spørsmålstegn ved standpunkter vi mener ikke kan være i Norges interesse, og vi blir mer og mer usikre på hvilket partipolitisk grunnlag vår utenrikspolitikk bygger på.  Tradisjonelt har norsk utenriks- og forsvarspolitikk vært oppfattet som en ukontroversiell fellesnevner med bred politisk støtte i Stortinget hvor hovedformålet har vært å sikre Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet.  Er dette bare en gammel floskel? Norges forhold til USA har alltid vært et sentralt og overordnet element i vår utenriks- og ...

Mer...

Arbeiderpartiet og den jødiske staten

Som vi tidligere har bemerket kan utbrudd av antisemittiske hendelser ha sesongvariasjoner hvor ferietiden er en av høysesongene.  Denne sommeren er intet unntak, og vi registrerer slik virksomhet fra øverst til nederst i samfunnet.  Regjeringen topper listen med sin eksklusive særbehandling av den jødiske staten i FN, tett fulgt av allmennkringkasteren NRK som uanfektet gjentar gamle løgner om Israel.  Nederst på rangstigen finner vi en iransk popartist som i likhet med MDG-islamisten Shoaib Sultan har skapt egenreklame i mediene med sitt skjendige og åpenlyst rasistiske angrep på jødene. Et fenomen vi ikke har sett mye av tidligere, er at det knapt ...

Mer...

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og "Staten Palestina" på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen. I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels "bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier.  Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at "Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold."  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner ...

Mer...

Kartet som er distribuert av IDF viser målene for omkring 100 raketter og granater skutt Hamas mot Israel den 30. mai 2018.

Et brennende ønske om blodig krig

Etter å ha tilbrakt natten i tilfluktsrom gikk israelske barn på skolen som vanlig den 30. mai.  Mer enn 100 raketter og granater, avfyrt av Hamas på Gazastripen mot sivile landsbyer i Israel, har de siste dager komplisert dagliglivet for mange israelere, men den palestinske bønnen om krig har ikke fått den ønskede respons.  Israel eliminerte noen av våpen- og rakettfabrikkene til Hamas som svar, men ellers var det forholdsvis stille i området.  Når Israel sier at de besvarer ild med ild og stillhet med stillhet, betyr det ikke "våpenhvile" slik enkelte medier vil ha det til.  Det betyr bare ...

Mer...

Kritisk særbehandling av Israel er diskriminerende

For noen år siden skapte Sør-Afrikas sjefsrabbiner, Warren Goldstein, internasjonal debatt da han i et oppslag i The Jerusalem Post hevdet at den beste beskrivelsen av anti-israelske aktivisters anstrengelser var gitt av en viss propagandaminister som skal ha uttalt at "hvis du forteller en løgn som er stor nok, og fortsetter å gjenta den, vil folk til slutt begynne å tro på den." Saken gjaldt fremstillingen i mediene av Israel som "apartheid-stat," noe rabbi Goldstein hadde personlig erfaring omkring som ikke-hvit innbygger i den sør-afrikanske apartheid-staten.  Men både de store og de små løgnene om Israel dreier seg om langt flere ...

Mer...

Løgnen om deling av Jerusalem

USAs erkjennelse av det faktum at Jerusalem har vært det jødiske folks hovedstad i mer enn 3000 år og den gjenopprettede staten Israels hovedstad i 70 år, har stukket hull på en verkebyll som i mange år har vært til skade for Israels samkvem med den vestlige verden.  Frykten for ikke å fremstå som spesielt vennligsinnet overfor den islamske og især den arabiske verden har gjennom 70 år fått vestlige regjeringer til å utvise kreativitet når det gjelder å finne begrunnelser for ikke å legge sine ambassader til Israels hovedstad.  Men de har aldri hatt problemer med å finne frem ...

Mer...

Dagen etter Holocaustdagen

Minnet om jødeutryddelsen ble markert i Norge og en rekke andre vestlige land den 27. januar.  En tredjedel av den jødiske minoriteten i Norge ble under krigen sendt til leirene for å bli utslettet.  Dette er en historisk hendelse som helt riktig ikke må glemmes og ikke gjentas.  Men er det bare de døde jødene som bør få slik oppmerksomhet og omtanke?  Hva med dem som overlevde?

Den tyske kansleren Angela Merkel sa på minnedagen at det er en skam at jødiske institusjoner i Tyskland i dag må leve med politibeskyttelse.  Det gjelder nok ikke bare i Tyskland.  Slik er situasjonen over det meste av Europa, inkludert Norge.  Historien er glemt og gjentakelsen av den er påbegynt.  Vi er derfor ikke helt overbevist om at det ikke vil kunne skje igjen.

I Norge er myndighetene alltid påpasselige med å markere minnedagene over de jødene som døde i Holocaust.  Representanter for Regjeringen leder minnemarkeringer både for Holocaust og innledningen til jødeutryddelsen, Krystallnatten.  Dette skjer med verdighet og er troverdig.  Det er noe rørende over den omsorgen som hvert år også vises overfor dem som kom tilbake og gjenopptok virksomheten i menigheten Det Mosaiske Trossamfund som var hardt rammet.  Men stemningen fra Akershus-kaia fortar seg når politikkens og hverdagens realiteter igjen melder seg.

Utenriksdepartementet har hatt det travelt i vinter etter at USAs president Donald Trump gjorde det kjent at han anser Jerusalem for å være den jødiske staten Israels hovedstad.  Den amerikanske kongressen vedtok allerede i 1995 å flytte ambassaden til Jerusalem.  President Trump setter vedtaket ut i livet.  Jerusalem feirer i år 70-års-minnet om frigjøringen sammen med resten av landet som først ble endelig frigjort fra okkupasjon i 1967.

Men bortsett fra hos amerikanerne og noen få andre, er disse historiske fakta ikke allment anerkjent.  Norge er blant de land som mener at Jerusalem ikke uten videre kan være hovedstad i Israel, for i Norge som i EU mener man at israelerne først gjennom forhandlinger må be om tillatelse fra sine arabiske naboer til å utpeke sin hovedstad.  Alle vet imidlertid at den jødiske statens naboer stiller seg helt avvisende til dette spørsmålet.  De fleste av dem stiller seg også avvisende til om Israel i det hele tatt bør eksistere som selvstendig stat.

At Jerusalem er landets hovedstad er det imidlertid hverken araberne, EU, FN eller utenlandske regjeringer som bestemmer.  Israel er en suveren stat som selv velger sin hovedstad.  Utenriksministerens bemerkning til VG om at «det ikke er opp til noe enkelt land å endre Jerusalems status,» avslører hennes uvitenhet om folkesuverenitet. 

Der er ingen internasjonal godkjenningsordning for hovedsteder.  Når den norske regjering ikke synes å akseptere dette, kan forklaringen være at man egentlig ikke fullt ut anerkjenner Israel som en suveren stat.  Noe av forklaringen kan også være at utenriksministeren ikke er klar over sin egen uvitenhet.  Hun mangler åpenbart noen i sin nærhet som kan veilede henne.

Det gjelder også de mer enn 600 kunstnere i Norge og 1000 prester og ansatte i Den norske kirke som sluttet seg til en forfalsket fremstilling av president Trumps uttalelse om Jerusalem som Israels hovedstad.  Her øyner vi hvor vidtrekkende virkningen er av den desinformasjon og propaganda som føres gjennom mediene og som ingen politiker i dette land tør utfordre fordi de vet at de selv i så fall vil kunne bli det neste medieoffer.

Det er noe irrasjonelt og halsstarrig over de endeløse initiativene for å blåse nytt liv i den gamle fredsprosessen som brøt sammen for mange år siden fordi palestinernes selvoppnevnte ledere likevel ikke ville dele landet med jødene, slik de hadde gått med på i Oslo-avtalene.  Det synes å være svært om å gjøre for europeiske myndigheter å få engasjert palestinske terrorledere i stadig nye forhandlinger om en tostatsløsning som de palestinske myndighetene i dag tydelig sier at de ikke vil ha.  Norges rolle i dette spillet i dag er enkel: Vi tar regningen.  Og når andre gir opp, tar vi den regningen også.

Etter at USA vedtok å kutte i bevilgningene fordi palestinerne ikke var forhandlingsvillige, ble EU og Norge raskt enige om å holde et «hastemøte» i giverlandsgruppa som Norge av politiske grunner tvinger seg til å holde gående.  Hva kan hensikten være fra EUs side med dette råkjøret nå?  Er det en indikasjon på at kansler Merkel hadde rett: Antisemittismen i Europa er på fremmarsj?  Norges utenriksminister synes i hvert fall ikke å bli forlegen av den oppvartningen hun får av den islamvennlige  tidligere eurokommunisten Mogherini som bestyrer EUs utenrikspolitikk i Brussel.  De vil gi PLO som holder terroren mot Israel i gang og FN-organet UNRWA som holder det palestinske flyktningproblemet ved lag, nye milliarder i støtte. 

EU er slett ingen fredsvenn i Midtøsten.  I Judea og Samaria (i det israelskstyrte område C) tar EU initiativ til og finansierer (med norsk medvirkning og ledelse) ulovlig byggevirksomhet blant beduinene der.  De vet at Israel vil gå inn og fjerne ulovlig oppsatte bygninger (som gjerne er provisoriske skoler) med det resultat at de medvirkende organisasjonene og deres ledere publiserer engasjerte reportasjer om «israelske overgrep» mot beduinene som EU så reagerer mot overfor Israel.  På den måten får de skapt inntrykk av både brudd på folkeretten og ulovlig okkupasjon.  Bistandsindustrien sysselsetter tusener av «hjelpearbeidere» i kampen mot Israel og norske myndigheter er aktivt med og støtter undergravningen av fredsprosessen og Israels omdømme.

Det omtalte samarbeidsprosjektet mellom EU og Norge er åpenbart laget for å skape konflikt, – ikke fred.  Det er på høy tid at det opphører og at arbeidet med å skape fred overlates til noen som har forutsetninger for det.  Det har hverken EU eller Norge vist at de har, og slett ingen av de nåværende palestinske lederne.  De militante organisasjonene som i dag med våpenmakt og finansiering fra Norge og EU undertrykker den Palestina-arabiske befolkningen og fremmer terror og antisemittisme, kommer ikke til å bidra til fred noe sted i Midtøsten.  Det er krigen mot Israel og jødene som er deres levebrød, og det er den vi er med og støtter med våre bevilgninger.  Det kunne ha vært noe å minne om i en tale på Holocaustdagen.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?