Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger. Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet. Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.

Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller vi alltid opp på den anti-israelske siden når resolusjoner skal vedtas. Ingen andre land har, så vidt vi kjenner til, en slik nesegrus og underdanig holdning til dette forumet som Norge. Det står ingenting i FN-pakten som krever en slik holdning. Den avståelsen av norsk utenrikspolitisk selvråderett som denne praksisen representerer, har så vidt oss bekjent aldri vært debattert eller godkjent av Stortinget.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger.  Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet.  Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.   Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land "med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter."  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter.  Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille ...

Mer...

Trangen til det onde

Som man etter tradisjonen kunne forvente, ville ledelsen i Arbeiderpartiet forsøke å møte dårlige meningsmålinger med et utfall mot Israel.  Det kom ikke uventet fra selveste formannen i partiet, Jonas Gahr Støre da han møtte Arbeidernes ungdomsfylking på Utøya i sommer.  Dette åstedet for terror har også i mange år vært en av antisemittismens varmeste heksegryter i Norge, så angrepet på jødene hørte på et vis til der.  Men sammenhengen var spesiell.  Like forut hadde den israelske nasjonalforsamlingen vedtatt en lovtekst – et tillegg til grunnloven – som sier at Israel er det jødiske folks nasjonalstat og at nasjonalsangen er Hatikva, ...

Mer...

President of Israel, Reuven Rivlin, at a working meeting with Norwegian Foreign Minister, Ine Marie Eriksen Søreide, who visited Israel. Sunday, January 7, 2018. Photo Credit: Mark Neiman / GPO.

Finansiering av terror

Igjen dukker spørsmålet opp om Norge bidrar til finansiering av terrorvirksomhet i Midtøsten.  Denne gangen er det stortingsrepresentant Ingjerd Schau (H) som 21. august spør om utenriksministeren kan forsikre at den norske støtten til Palestina ikke går til å belønne terror eller antisemittisme? Utenriksminister Eriksen Søreide uttalte i sitt svar blant mye annet at "den palestinske støtteordningen for palestinske fanger i israelske fengsler er ikke finansiert med norske bistandsmidler.  Dette har Norge fått gjentatte forsikringer om fra de palestinske selvstyremyndighetene.  Daværende statsminister Fayyad bekreftet i et brev til utenriksminister Eide i 2013 at norske bistandsmidler ikke ble brukt til finansiering av ...

Mer...

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. Av Kjetil Ree - Eget verk, CC BY-SA 3.0, Lenke

Regjeringen og «Palestina»

Dialogen mellom SV og utenriksministeren i Stortinget fortsetter, og den politiske harmonien mellom dem er iøynefallende.  Denne gangen gjelder det israelske myndigheters avvisning av en "studiegruppe" fra Palestinakomitéen som søkte visum for en "solidaritetsreise" til "Palestina, nærmere bestemt Vestbredden." Det SV ville ha rede på var hvordan utenriksministeren "vurderer … lovligheten ved denne innreisenekten, og hvordan vil utenriksministeren arbeide overfor israelske myndigheter for å sikre normal tilgang til området for PK"? Som både SV og utenriksministeren vet svært godt, har Israel besluttet å holde opp med å tillate boikott- og hatgrupper å reise fritt omkring i landet med sin agitasjon og sitt ...

Mer...

Biler settes i brann i Sverige. Faksimile fra dagspressen.

Svenske tilstander

I mange år har det jødiske samfunn i Sverige stått under angrep fra muslimske innvandrere som ikke legger en demper på sitt jødehat selv om de har fått asyl som flyktninger i det liberale Sverige.  Etter århundrer i fred er nå det jødiske samfunn i Sverige noen steder i ferd med å gå i oppløsning.  Noen få holder stand, men stadig flere drar hjem til Israel.  Det er nemlig ikke bare mot islamske jihadister de må forsvare seg.  Også svensker har nådd et nivå av desperasjon hvor de forsøker å tekkes jihadistene ved å skylde på andre.  Vi har tidligere opplevd ...

Mer...

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Norge utfordrer Israels tålmodighet

Etter den voldelige maktovertakelsen til Hamas på Gazastripen i 2007, oppdaget israelske myndigheter at Hamas var i ferd med å importere store mengder våpen og ammunisjon til Gaza fra Iran.  Flere skipslaster med slike våpen ble beslaglagt, og Israel erklærte derfor en sjøblokade for våpensendinger til Gazastripen.  Dette militære og forsvarsrettede tiltaket er fullt lovlig etter internasjonal rett, noe som er bekreftet både fra FN og fra det norske Utenriksdepartement. I årene etter maktovertakelsen på Gazastripen har Hamas rettet tusentalls rakett- og bombeangrep mot de nærliggende sivile landsbyene på israelsk side av grensen og har drept og lemlestet mange israelere.  Denne ...

Mer...

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Dagen etter Holocaustdagen

Minnet om jødeutryddelsen ble markert i Norge og en rekke andre vestlige land den 27. januar.  En tredjedel av den jødiske minoriteten i Norge ble under krigen sendt til leirene for å bli utslettet.  Dette er en historisk hendelse som helt riktig ikke må glemmes og ikke gjentas.  Men er det bare de døde jødene som bør få slik oppmerksomhet og omtanke?  Hva med dem som overlevde?

Den tyske kansleren Angela Merkel sa på minnedagen at det er en skam at jødiske institusjoner i Tyskland i dag må leve med politibeskyttelse.  Det gjelder nok ikke bare i Tyskland.  Slik er situasjonen over det meste av Europa, inkludert Norge.  Historien er glemt og gjentakelsen av den er påbegynt.  Vi er derfor ikke helt overbevist om at det ikke vil kunne skje igjen.

I Norge er myndighetene alltid påpasselige med å markere minnedagene over de jødene som døde i Holocaust.  Representanter for Regjeringen leder minnemarkeringer både for Holocaust og innledningen til jødeutryddelsen, Krystallnatten.  Dette skjer med verdighet og er troverdig.  Det er noe rørende over den omsorgen som hvert år også vises overfor dem som kom tilbake og gjenopptok virksomheten i menigheten Det Mosaiske Trossamfund som var hardt rammet.  Men stemningen fra Akershus-kaia fortar seg når politikkens og hverdagens realiteter igjen melder seg.

Utenriksdepartementet har hatt det travelt i vinter etter at USAs president Donald Trump gjorde det kjent at han anser Jerusalem for å være den jødiske staten Israels hovedstad.  Den amerikanske kongressen vedtok allerede i 1995 å flytte ambassaden til Jerusalem.  President Trump setter vedtaket ut i livet.  Jerusalem feirer i år 70-års-minnet om frigjøringen sammen med resten av landet som først ble endelig frigjort fra okkupasjon i 1967.

Men bortsett fra hos amerikanerne og noen få andre, er disse historiske fakta ikke allment anerkjent.  Norge er blant de land som mener at Jerusalem ikke uten videre kan være hovedstad i Israel, for i Norge som i EU mener man at israelerne først gjennom forhandlinger må be om tillatelse fra sine arabiske naboer til å utpeke sin hovedstad.  Alle vet imidlertid at den jødiske statens naboer stiller seg helt avvisende til dette spørsmålet.  De fleste av dem stiller seg også avvisende til om Israel i det hele tatt bør eksistere som selvstendig stat.

At Jerusalem er landets hovedstad er det imidlertid hverken araberne, EU, FN eller utenlandske regjeringer som bestemmer.  Israel er en suveren stat som selv velger sin hovedstad.  Utenriksministerens bemerkning til VG om at «det ikke er opp til noe enkelt land å endre Jerusalems status,» avslører hennes uvitenhet om folkesuverenitet. 

Der er ingen internasjonal godkjenningsordning for hovedsteder.  Når den norske regjering ikke synes å akseptere dette, kan forklaringen være at man egentlig ikke fullt ut anerkjenner Israel som en suveren stat.  Noe av forklaringen kan også være at utenriksministeren ikke er klar over sin egen uvitenhet.  Hun mangler åpenbart noen i sin nærhet som kan veilede henne.

Det gjelder også de mer enn 600 kunstnere i Norge og 1000 prester og ansatte i Den norske kirke som sluttet seg til en forfalsket fremstilling av president Trumps uttalelse om Jerusalem som Israels hovedstad.  Her øyner vi hvor vidtrekkende virkningen er av den desinformasjon og propaganda som føres gjennom mediene og som ingen politiker i dette land tør utfordre fordi de vet at de selv i så fall vil kunne bli det neste medieoffer.

Det er noe irrasjonelt og halsstarrig over de endeløse initiativene for å blåse nytt liv i den gamle fredsprosessen som brøt sammen for mange år siden fordi palestinernes selvoppnevnte ledere likevel ikke ville dele landet med jødene, slik de hadde gått med på i Oslo-avtalene.  Det synes å være svært om å gjøre for europeiske myndigheter å få engasjert palestinske terrorledere i stadig nye forhandlinger om en tostatsløsning som de palestinske myndighetene i dag tydelig sier at de ikke vil ha.  Norges rolle i dette spillet i dag er enkel: Vi tar regningen.  Og når andre gir opp, tar vi den regningen også.

Etter at USA vedtok å kutte i bevilgningene fordi palestinerne ikke var forhandlingsvillige, ble EU og Norge raskt enige om å holde et «hastemøte» i giverlandsgruppa som Norge av politiske grunner tvinger seg til å holde gående.  Hva kan hensikten være fra EUs side med dette råkjøret nå?  Er det en indikasjon på at kansler Merkel hadde rett: Antisemittismen i Europa er på fremmarsj?  Norges utenriksminister synes i hvert fall ikke å bli forlegen av den oppvartningen hun får av den islamvennlige  tidligere eurokommunisten Mogherini som bestyrer EUs utenrikspolitikk i Brussel.  De vil gi PLO som holder terroren mot Israel i gang og FN-organet UNRWA som holder det palestinske flyktningproblemet ved lag, nye milliarder i støtte. 

EU er slett ingen fredsvenn i Midtøsten.  I Judea og Samaria (i det israelskstyrte område C) tar EU initiativ til og finansierer (med norsk medvirkning og ledelse) ulovlig byggevirksomhet blant beduinene der.  De vet at Israel vil gå inn og fjerne ulovlig oppsatte bygninger (som gjerne er provisoriske skoler) med det resultat at de medvirkende organisasjonene og deres ledere publiserer engasjerte reportasjer om «israelske overgrep» mot beduinene som EU så reagerer mot overfor Israel.  På den måten får de skapt inntrykk av både brudd på folkeretten og ulovlig okkupasjon.  Bistandsindustrien sysselsetter tusener av «hjelpearbeidere» i kampen mot Israel og norske myndigheter er aktivt med og støtter undergravningen av fredsprosessen og Israels omdømme.

Det omtalte samarbeidsprosjektet mellom EU og Norge er åpenbart laget for å skape konflikt, – ikke fred.  Det er på høy tid at det opphører og at arbeidet med å skape fred overlates til noen som har forutsetninger for det.  Det har hverken EU eller Norge vist at de har, og slett ingen av de nåværende palestinske lederne.  De militante organisasjonene som i dag med våpenmakt og finansiering fra Norge og EU undertrykker den Palestina-arabiske befolkningen og fremmer terror og antisemittisme, kommer ikke til å bidra til fred noe sted i Midtøsten.  Det er krigen mot Israel og jødene som er deres levebrød, og det er den vi er med og støtter med våre bevilgninger.  Det kunne ha vært noe å minne om i en tale på Holocaustdagen.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?