Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

På Israels 70-årsdag

I disse dager feirer Israel at det er 70 år siden jødenes hjemland ble gjenopprettet som uavhengig stat. Hendelsen hadde stor likhet med det som skjedde på Eidsvold 17. mai 1814 da Norge av valgte representanter for folket ble gjenopprettet som uavhengig kongerike. Som i Norge feirer israelerne sin uavhengighetsdag ved å legge stor vekt på å vedlikeholde det historiske minnet. For som nordmenn, er israelere flest klar over at uten bevissthet om historiske feil og mangler, er faren stor for å gjenta dem. Som Norge var naboenes svar på uavhengigheten å gå til militært angrep og invasjon, og som det var for Norge, har veien til fred og forsoning med naboene vært lang og vanskelig. De er ennå ikke kommet helt frem.

Vi har flere ganger omtalt den negative virkningen det har på folkemeningen når politikere og andre offentlige personer står frem i mediene og taler nedsettende, slurvete og fiendtlig om den jødiske staten. Det samme gjelder den vinklingen riksmediene ofte velger når de omtaler noe som har skjedd i Israel. Det er så godt som alltid påfallende negativ selv om det finnes unntak. Man får inntrykk av at alle nyheter fra dette landet har noe negativt ved seg og at norske medier legger vekt på å få nettopp dette frem.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

På Israels 70-årsdag

I disse dager feirer Israel at det er 70 år siden jødenes hjemland ble gjenopprettet som uavhengig stat.  Hendelsen hadde stor likhet med det som skjedde på Eidsvold 17. mai 1814 da Norge av valgte representanter for folket ble gjenopprettet som uavhengig kongerike.  Som i Norge feirer israelerne sin uavhengighetsdag ved å legge stor vekt på å vedlikeholde det historiske minnet.  For som nordmenn, er israelere flest klar over at uten bevissthet om historiske feil og mangler, er faren stor for å gjenta dem.  Som Norge var naboenes svar på uavhengigheten å gå til militært angrep og invasjon, og som ...

Mer...

Den norske koblingen til terror

Vi har ofte omtalt norske myndigheters støtte til organisasjoner som agiterer for boikott av Israel.  Dette skjer på tross av at Regjeringen i Statsbudsjettet har erklært at den ikke støtter boikott av Israel.  Den siste saken gjaldt boikott-organisasjonen Fellesutvalget for Palestina som med offentlig støtte har konstruert en "rapport" med usannheter om noe de kaller Israels "vannkrig" mot den Palestina-arabiske befolkningen i Judea og Samaria.  Men dette er ikke et enestående tilfelle.  Antisemittisk grums synes å ha blitt en varig bestanddel i norsk organisasjonsliv med eller uten offentlig støtte. I mange år har vi også omtalt deler av det "bistandsarbeidet" norske ...

Mer...

Hva er det Regjeringen støtter?

Den 5. april lanserte Fellesutvalget for Palestina en rapport om noe de fremstiller som Israels "vannkrig" mot den Palestina-arabiske befolkningen.  Denne rapporten som er ført i pennen av den frivillige organisasjonen Fivas, påstås å være "et bidrag i det internasjonale arbeidet for å styrke palestinerne sin kollektive rett til selvbestemmelse og egen stat."  Vi tror ikke den er det.  Hele rapporten om Israels "vannkrig" mot Palestina-arabere er en gjentakelse av en gammel ondskapsfull usannhet om at Israel stjeler vannet fra den arabiske befolkningen i Judea og Samaria. For dem som måtte være usikre på hvem dette fellesutvalget er, så består det ...

Mer...

Hva er det som splitter?

”Jeg vil være den jeg er og si min mening,” var Sylvi Listhaugs kommentar til hvorfor hun trakk seg fra Regjeringen Solberg.  Det er en meget talende begrunnelse for den beslutningen hun tok etter møtet med statsministeren kvelden før.  Vi skal ikke gjennomgå denne saken, men si litt om hvordan den ser ut fra utsiden, ‒ der hvor de norske mediene, ekspertene og politikerne ikke befinner seg. Det vi opplever er et varsko, ‒ et illevarslende tegn på at noe er galt et sted bak kulissene.  Enhver norsk politiker har nemlig plikt til å være den de er og ikke mene ...

Mer...

Misbruk av Operasjon dagsverk

Om Operasjon dagsverk leser vi at det arrangeres årlig av norsk ungdom og organiseres i regi av Elevorganisasjonen.  Tanken bak Operasjon dagsverk er at ungdommer i Norge skal gi en dag av sitt skoleår og jobbe slik at vanskeligstilt ungdom andre steder i verden også skal få muligheten til å få utdanning.  Det er en edel tanke å ville gi av sin overflod for å hjelpe ungdom andre steder i verden.  I år har man vedtatt at Operasjon dagsverk skal brukes til å finansiere hjelp til palestinsk ungdom. Det er organisasjonen KFUK-KFUM Global som i år har fått innvilget søknaden om ...

Mer...

Den palestinske farsen

Gjennom flere tiår har vi hørt om Norges innsats for å skape fred i Midtøsten.  Profilert som diplomatiets verdensmester i fredsskapende arbeid har Utenriksdepartementets folk, sterkt tilskyndet av LO og Arbeiderpartiet, oppsøkt konfliktområder verden rundt og bistått med penger, hemmelige møterom og diplomatiske prosesser for å skape fred.  Mest iøynefallende og langvarig har denne virksomheten vært i Midtøsten hvor Norge på 1990-tallet påtok seg oppgaven å være hovedsponsor for fred mellom Israel og de Palestina-arabiske organisasjonene som var tilknyttet PLO og den gang levde i eksil i Tunisia.   I dag, utallige milliarder av bistandskroner og flere tusen menneskeliv fattigere, er ...

Mer...

Fredsplan – for hvem?

Forventningene til president Donald Trumps lenge annonserte forslag til løsning på den arabisk-israelske konflikten er voksende, og det går knapt en dag uten at denne planen, som ingen ennå har sett, blir gjenstand for spekulative kommentarer og analyser i internasjonale medier.  Det eneste som er lekket fra Washington er vage utsagn om at ingen av partene kommer til å like eller mislike planen, og at det vil kreves smertefulle kompromisser. Dette minner sterkt om de beskrivelsene vi allerede har sett de siste 25 årene av alle de fredsplanene som har vært foreslått, enten fra partene selv eller fra mer eller mindre ...

Mer...

Israel forbereder seg på krig

Langsomt endrer situasjonen seg i Midtøsten.  Den regionale krigen som mediene for syv år siden entusiastisk beskrev som "den arabiske våren," er mange steder i ferd med å gå tom for ammunisjon.  Land ligger i ruiner og millioner av mennesker er fordrevet fra sine hjem.  Den fattigdommen og fortvilelsen som for syv år siden sendte folk ut i gatene for å protestere mot økende brødpriser har nådd et nivå vi aldri før har sett i denne del av verden.  Nå finnes det ikke brød å få for noen som helst pris for den jevne borger i de hardest rammede landene.  ...

Mer...

Politikken radikaliseres

Store endringer i velgeroppslutningen var synlige før varslersakene rammet de politiske partiene.  Radikaliseringstendensen på venstresiden fikk et tydelig utslag da det revolusjonære marxist-leninistiske partiet "Rødt" oppnådde å få en representant på Stortinget, samtidig som SV og de grønne forsvarte sine posisjoner.  I dag utgjør ifølge meningsmålingene denne radikale falanksen en blokk på omkring 15 prosent av velgerne til venstre for Arbeiderpartiet.  Det Arbeiderpartiet nå taper i oppslutning ser ut til å kompenseres på ytterste venstre fløy. At regjeringen Solberg med et nødskrik overlevde valget kan ikke forklares med at de borgerlige partiene holder ideologisk stand mot venstresiden.  Tydeligst ser vi dette ...

Mer...

Striden om Jerusalem

Israels hovedstad, Jerusalem, har vært omstridt i årtusener.  For enkelte synes det ikke å være mulig å legge til side engasjementet for denne byen.  Igjen og igjen dukker Jerusalem opp som et stridstema, og det skal ikke mer til enn at arkeologer graver frem historisk ugjendrivelige bevis for byens jødiske forhistorie, noe de har holdt på med gjennom halvannet århundre, før politikere over store deler av verden får problemer og reiser anklager mot Israel for å gjøre noe upassende. Den europeiske unions, EUs, sendemann til Israel har nylig utarbeidet en årsrapport til sin arbeidsgiver i Brussel hvor han går i rette ...

Mer...

Bare utenriksminister Støre har penger igjen

Shabbat shalom alle sammen,

Jødene feiret i går sin 5772. nyttårsdag, og vi i SMA gratulerer dem med dagen med ønske om et godt nytt år med fred og mindre jødehat. Året som er gått har dessverre vært preget av mye negativ og nedsettende omtale og politisk propaganda mot jødenes hjemland Israel, noe som ikke ser ut til å ta slutt.

I året som gikk merker vi oss at vi i Norge fikk den første antisemittiske barneboken som er utgitt siden 1930 tallet, spesielt laget for å forgifte uskyldige barnesinn med aversjon mot jødene.

På den positive siden merker vi oss at Norges Røde Kors har valgt å takke ja til en invitasjon fra Israel, og sender en gruppe av sine redningsfolk fra Utøya til sine israelske kolleger for å lære om traumebehandling. Det er få her i verden som kan mer om dette enn israelerne.  Men også her var det noen som valgte å sette sin politiske renhetslære foran sin humanitære forpliktelse og protesterte mot å akseptere tilbudet.  Det betyr ikke at vi kan risikere å bli spurt etter partiboka dersom vi skulle komme ut for en ulykke, men det forteller oss hvor dypt propagandaens og desinformasjonens røtter stikker hos enkelte. 

Hamas-legen, USA-hateren og Israel-boikotteren Mads Gilbert er et talende eksempel på dette.  Vi husker hans bekjennelser etter 11. september 2001 da han uttalte sin uforbeholdne støtte til dem som drepte 3000 mennesker i New York: «Jeg er lege og kunne aldri ført et fly mot World Trade Center, men jeg forsvarer den moralske retten til dem du kaller terrorister,» uttalte han til Dagbladet.

Spørsmålet for oss i dag er om han som lege er i stand til å benytte medisiner, medisinsk materiell og behandlingsmetoder som er utviklet av jødene i Israel. Leger over hele verden etterspør nå for eksempel bandasjer og annet utstyr som er utviklet og produsert i Israel og som redder liv.  Hvert eneste sykehus i verden er fullt av israelske og amerikanske medisiner og utstyr som Dr. Gilbert vil boikotte.  Det står Dr. Gilbert fritt heller å velge å praktisere alternativ medisin.  Han må gjerne vende tilbake til grøtomslag og kamferpose, men for våre leseres skyld gjør vi oppmerksom på at han arbeider ved universitetssykehuset i Tromsø.

God helg! fra oss i SMA-redaksjonen

**********

Bare utenriksminister Støre har penger igjen

Vi har tidligere uttrykt vår bekymring for at Israel er gjort til EUs beleilige syndebukk. Et forhold som forklarer den sterke fokuseringen på Israel, er den dype økonomiske krisen som har rammet EU, og som skyldes at flere av landene har levd over evne uten budsjettdisiplin og nå forlanger at de andre skal betale regningene deres.  Situasjonen for europeisk økonomi er langt mer alvorlig enn hva mediene forteller.  Den palestinske staten det ivres for å opprette, vil, uansett grenser, i overskuelig fremtid neppe ha forutsetninger for å utvikle en selvstendig bærekraftig økonomi som kan gi innbyggerne de velferden de i dag har vennet seg til, takket være utenlandsk støtte og subsidier.  Palestinerne kan ikke vente seg nevneverdige bidrag, hverken fra EU eller USA, som begge er på konkursens rand.  Det er derfor Norge som peker seg ut som garantist for et palestinsk statsbudsjett.  Da kan det komme godt med å ha 3000 milliarder på bok.

Til tross for global finanskrise, blir likevel innredning av leiligheter i en av Jerusalems jødiske bydeler gitt oppmerksomhet på aller høyeste hold i USA og EU.  I Norge er man dessuten i tillegg opptatt av å lage nye fredsprosesser til erstatning for dem som bare førte til mer krig. Man er opptatt av å få nominert egyptiske Facebook-chattere til Nobels fredspris, mens det nye egyptiske fredsregimet skaper krigsstemning blant palestinerne med påstander om forestående israelsk okkupasjon av Sinai. Og for å fjerne enhver tvil: Norge støtter palestinernes sak.  Et par av hovedpunktene i palestinernes sak er en jødefri palestinsk stat, utslettelse av staten Israel og at de palestinske flyktningene som bor på Vestbredden og Gaza-stripen ikke vil kunne bli statsborgere i en ny palestinsk stat.  Vi andre sitter igjen med spørsmålet om hvor grensen går mellom det absurde og det groteske.

En mediestorm ble i denne uken konstruert rundt den jødiske bydelen Gilo i Jerusalem, hvor det er planlagt en utvidelse med 1100 leiligheter.  I Norge har utenriksministeren engasjert seg i boligdebatten i Israel ved å gjenta sitt gamle mantra om at «bygging av bosetninger på okkupert land er ulovlig og i strid med folkeretten.»  Atter en gang oppfordrer SMA utenriksministeren om å vise oss den angivelige folkeretten som han baserer sine usanne anklager mot Israel på.  Vi gjentar vår oppfatning om at hans stadige gjentakelse av uspesifiserte anklager om lovbrudd har en klar karakter av forfølgelse.  Mener utenriksminister Støre at bygging av hus i det jødiske kvartalet i Jerusalem er ulovlig?  Var det ulovlig og i strid med folkeretten å gjenoppbygge de synagogene i Jerusalem som jordanerne sprengte med dynamitt i 1948?  Eller var det jordanernes etniske rensing av Jerusalem, Judea og Samaria som var ulovlig og i strid med folkeretten?  Før eller siden bør utenriksministeren gi en fyllestgjørende forklaring på hva han mener om dette.

Det ser ut til at kampen for sannheten aldri tar slutt. Mens utenriksministeren «støtter den palestinske sak» og derfor angriper Israelsk boligbygging, gikk Hamas-legen og Palestina-aktivisten Mads Gilbert i bladet Dagen den 23. september til frontalangrep på Røde Kors som sendte 25 av sine medarbeidere fra redningsaksjonen på Utøya til et kurs i Israel om behandling av traumatiske lidelser.  At han selv som lege hver eneste dag drar nytte av medisiner, kunnskap og teknologi som er utviklet av jødene i Israel, ser ikke ut til å forstyrre ham.  Mens han i sin legegjerning støtter seg på israelsk teknologi og kunnskap, vil han nekte andre denne fordelen.  Han har åpent erklært at han støtter islamsk terror og boikotter Israel, men tjener selv penger på å praktisere et fag som i betydelig grad baserer seg på israelsk forskning og utvikling.  Dette stuntet vil vi karakterisere som dobbeltmoral og politisk hykleri, men det er mer alvorlig enn som så.  Den anti-israelske agitasjonen Mads Gilbert driver med i arbeidstiden, er direkte i strid med hans eget legeløfte, den hippokratiske ed.

Hver gang Gilbert gir Aspirin til sine pasienter, er det til ære for oppdageren, en jøde ved navn Arthur Eichengrün, som overlevde Theresienstadt konsentrasjonsleir mens han arbeidet for Bayer.

Gilberts legepraksis bygger på det jødiske folks arbeid som gjennom generasjoner har bidratt med oppfinnelser og utvikling av kunnskap som har spart utallige menneskeliv.  På samme måte som Gilbert nyter godt av jødisk og israelsk kunnskap innen medisin og teknologi, har også Røde Kors både rett og plikt til å gi sine medarbeidere den beste opplæring som finnes på dette området.  De må ikke hindres i dette gjennom norsk politisk trangsyn, løgner og hykleri.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?