Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Det nærmer seg jul

På samme måte som de første vårtegnene gjerne dukker opp gjennom snøen lenge før kulda slipper taket, har vi i lang tid merket oss at antisemittismen i Norge viser tydelige tegn på ny oppblomstring når det nærmer seg en religiøs høytid som jul eller påske. Vi er på vakt allerede når høstløvet begynner å falle, og det slår aldri feil: Senest i oktober kommer de første utfallene mot den jødiske staten Israel, og de fortsetter frem mot jul som om det haster å fortelle at for menneskene i Midtøsten er det Israel som er det store problemet.

I år har det meste av den politiske venstresiden vært mest opptatt med å sikre at innvandrere uten særskilt behov for beskyttelse i Norge sikres varig opphold, men Israel er ikke glemt der heller. En av medie-Norges mest foretrukne politiske kommentatorer har fått problemer med at en norsk popartist, Kygo, skal holde konsert for sine fans i Israel. Dette «… innebærer at han bidrar til å legitimere okkupantmakten og apartheidstaten Israel,» får vi vite, og Kygo oppfordres derfor til å «respektere palestinske rettigheter.» Det som mangler i oppfordringen er en liste over alle de «okkupantmakter og apartheidstater» i verden hvor det ikke bør holdes popkonserter, for meningen var vel ikke å behandle den jødiske staten på en annen måte enn andre stater, – eller var det nettopp det som var meningen? Vi har en følelse av det.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Det nærmer seg Jul

På samme måte som de første vårtegnene gjerne dukker opp gjennom snøen lenge før kulda slipper taket, har vi i lang tid merket oss at antisemittismen i Norge viser tydelige tegn på ny oppblomstring når det nærmer seg en religiøs høytid som Jul eller Påske.  Vi er på vakt allerede når høstløvet begynner å falle, og det slår aldri feil: Senest i oktober kommer de første utfallene mot den jødiske staten Israel, og de fortsetter frem mot Jul som om det haster å fortelle at for menneskene i Midtøsten er det Israel som er det store problemet. I år har det ...

Mer...

Natten som ikke tok slutt

Natten mellom 9. og 10. november 1938, Krystallnatten, innledet nasjonalsosialistene iverksettelsen av sin plan om en "endelig løsning på jødespørsmålet" i Europa.  Det kostet 6 millioner jøder og utallige andre mennesker livet.  Krystallnatten markerer derved avslutningen på det jødiske bidraget til den jødisk-kristne sivilisasjonen og jødisk kulturliv i Europa.  Det mørket som satte inn den natten varer ved. Ingen forsøk på å gjenskape enklaver av jødisk samfunnsliv i Europa etter dette har vist seg vellykkede og bærekraftige.  Her og der finner man restaurerte synagoger mer eller mindre tomme, isolerte grupper og enkeltpersoner som gjør en heroisk innsats for å holde minnene ...

Mer...

Sviktende lojalitet

Den 2. november var det 100 år siden den britiske regjering innrømmet det grusomme overgrepet som i det første århundre ble begått av de romerske imperialistene da deres arméer slo ned de jødiske frihetskjemperne, massakrerte store deler av det jødiske folk og drev hundretusener i eksil.  Utenriksminister Arthur Balfour erklærte i sitt brev til den jødiske lederen Lionel Walter Rothschild at "den britiske regjering ser med velvilje på opprettelsen av et jødisk nasjonalt hjemland i Palestina."  Tankene om dette fikk etter verdenskrigen internasjonal tilslutning fra Storbritannias allierte, og da det jødiske folks kjerneområder var frigjort etter århundrers fremmed okkupasjon, ble ...

Mer...

Den mørke siden

Mange tror at det er i ferd med å lysne i Midtøsten.  Enkelte terrorgrupper er kanskje eliminert og den islamske staten, IS, er i ferd med å miste sitt territorium.  Men dette bildet er et bedrag, akkurat som nyheten om at en reformasjon kan være forestående innenfor det saudi-arabiske regimet.  Den nåværende kronprinsen i landet sier han vil vende Saudi Arabia tilbake til "moderat islam." Har ikke dette vestlig allierte landet hele tiden tilhørt "moderat islam," eller er det bare noe politikere har greid å innbille oss?  Hva skal vi da mene om vår NATO-allierte tyrkiske leder, islamisten Erdoğan, som hevder ...

Mer...

Hvem kan vi stole på?

Vi har flere ganger stilt oss kritiske til innholdet i norsk Midtøsten-politikk.  Vi kjenner Midtøstens historie og de politiske krefter som rår i den del av verden temmelig godt.  Det er disse kreftene norsk Midtøsten-politikk må spille med eller imot om våre eventuelle interesser i området skal kunne ivaretas. Vi har i senere år sett med voksende bekymring på de valg som har vært gjort fra Regjeringens side, spesielt fordi det synes å være en voksende avstand mellom ideelle politiske målsettinger og oppnådd resultat.  Dette har hatt sin åpenbare forklaring i mangelfull forståelse og erkjennelse fra utenriksforvaltningens side for hva man ...

Mer...

Terrorismens uforanderlighet

Terror som politisk og religiøst virkemiddel er ikke noe nytt.  Verden har stått overfor slik terror fra ulike hold i årtusener.  Europa og Midtøsten har til nå lidd skade av islamsk terror sammenhengende i 13-1400 år.  Det er ingenting som tyder på at denne atferden fra islamske misjonærer vil ta slutt i overskuelig fremtid.  Det som fryktes å kunne ta slutt, er våre myndigheters vilje til å forsvare samfunnet mot slik terror.  I EU er den politiske legitimeringen av islamsk terror kommet til det stadiet at antisemitten, flykapreren og terroristen Leila Khaled nylig ble invitert til å holde preken fra ...

Mer...

Kirkens humanitære ansvar

Åpent brev til Kirkerådet vedrørende Kirkeuka for fred i Palestina og Israel, faren for økt antisemittisme i Norge og forsterket konfliktnivå mellom de selvstyrte palestinske områdene og Israel. Som medlemmene av Kirkerådet vil være kjent med har det i år, i likhet med tidligere år, vært reist sterk offentlig kritikk mot Kirkens arrangement ”Kirkeuka for fred i Palestina og Israel.”  Kritikken har i stort monn vært uttalt fra kristent hold, men også fra sekulære instanser som SMA. Når vi har engasjert oss i denne kritikken er det av to hovedårsaker: Vi mener dette arrangementet, slik det er utformet og presentert for Kirkens ...

Mer...

Kirkens kampanje mot den jødiske staten

I mai 2016 vedtok The International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA, en oppdatert definisjon av antisemittisme.  Norge, sammen med 30 andre land deltok på møtet og sluttet seg til definisjonen.  Blant punktene i definisjonen merker vi oss flere som kan ramme deler av norsk offentlig debatt, og et par som tydelig rammer norske myndigheters, organisasjoners og mediers håndtering av spørsmål i tilknytning til den jødiske staten Israel.  Det er ikke vanskelig å finne norske eksempler når det gjelder å: Fornekte det jødiske folks rett til selvbestemmelse, for eksempel ved å påstå at staten Israels eksistens er et rasistisk tiltak. Anvende dobbeltmoral ...

Mer...

Enda et kirkelig falsum

I desember 2009 presenterte en gruppe fremtredende arabiske kristne aktivister, ledet av biskop Munib A. Younan, et dokument for generalforsamlingen i Kirkenes Verdensråd i Genève.  Dokumentets navn var «Kairos Palestine: A Moment of Truth.»  Dokumentets innhold ble raskt identifisert som et erstatningsteologisk og antisemittisk smedeskrift rettet mot den jødiske staten Israel.  Biskop Younan deltok senere under innsettelsen av sin politiske kollega, biskop Sommerfelt i Borg. Dokumentet underkjenner jødenes historiske hjemstavnsrett til Israel, Israels moral og eksistensberettigelse, og forteller blant annet at "... det palestinske folket ... har sett undertrykkelse, fordrivelse, lidelse og ren apartheid i mer enn seks tiår."  Sammenlikningen av ...

Mer...

Norge radikaliseres

Radikalisering har i lang tid vært et tema for debatt og politisk handling.  I dag vil de fleste oppfatte temaet radikalisering som å dreie seg om unge muslimer som av religiøse grunner setter seg fore å praktisere det de har lært om bruk av terror i islamsk «hellig krig.»  Derfor mener man at de representerer en fare for samfunnet som politiet må ta seg av.  PST og andre politiavdelinger bruker store ressurser i forsøket på å få kontroll over denne radikaliseringen som de helt riktig ser som en fare for rikets sikkerhet. Men radikalisering er noe langt mer allment.  Det omfatter ...

Mer...

Bare utenriksminister Støre har penger igjen

Shabbat shalom alle sammen,

Jødene feiret i går sin 5772. nyttårsdag, og vi i SMA gratulerer dem med dagen med ønske om et godt nytt år med fred og mindre jødehat. Året som er gått har dessverre vært preget av mye negativ og nedsettende omtale og politisk propaganda mot jødenes hjemland Israel, noe som ikke ser ut til å ta slutt.

I året som gikk merker vi oss at vi i Norge fikk den første antisemittiske barneboken som er utgitt siden 1930 tallet, spesielt laget for å forgifte uskyldige barnesinn med aversjon mot jødene.

På den positive siden merker vi oss at Norges Røde Kors har valgt å takke ja til en invitasjon fra Israel, og sender en gruppe av sine redningsfolk fra Utøya til sine israelske kolleger for å lære om traumebehandling. Det er få her i verden som kan mer om dette enn israelerne.  Men også her var det noen som valgte å sette sin politiske renhetslære foran sin humanitære forpliktelse og protesterte mot å akseptere tilbudet.  Det betyr ikke at vi kan risikere å bli spurt etter partiboka dersom vi skulle komme ut for en ulykke, men det forteller oss hvor dypt propagandaens og desinformasjonens røtter stikker hos enkelte. 

Hamas-legen, USA-hateren og Israel-boikotteren Mads Gilbert er et talende eksempel på dette.  Vi husker hans bekjennelser etter 11. september 2001 da han uttalte sin uforbeholdne støtte til dem som drepte 3000 mennesker i New York: «Jeg er lege og kunne aldri ført et fly mot World Trade Center, men jeg forsvarer den moralske retten til dem du kaller terrorister,» uttalte han til Dagbladet.

Spørsmålet for oss i dag er om han som lege er i stand til å benytte medisiner, medisinsk materiell og behandlingsmetoder som er utviklet av jødene i Israel. Leger over hele verden etterspør nå for eksempel bandasjer og annet utstyr som er utviklet og produsert i Israel og som redder liv.  Hvert eneste sykehus i verden er fullt av israelske og amerikanske medisiner og utstyr som Dr. Gilbert vil boikotte.  Det står Dr. Gilbert fritt heller å velge å praktisere alternativ medisin.  Han må gjerne vende tilbake til grøtomslag og kamferpose, men for våre leseres skyld gjør vi oppmerksom på at han arbeider ved universitetssykehuset i Tromsø.

God helg! fra oss i SMA-redaksjonen

**********

Bare utenriksminister Støre har penger igjen

Vi har tidligere uttrykt vår bekymring for at Israel er gjort til EUs beleilige syndebukk. Et forhold som forklarer den sterke fokuseringen på Israel, er den dype økonomiske krisen som har rammet EU, og som skyldes at flere av landene har levd over evne uten budsjettdisiplin og nå forlanger at de andre skal betale regningene deres.  Situasjonen for europeisk økonomi er langt mer alvorlig enn hva mediene forteller.  Den palestinske staten det ivres for å opprette, vil, uansett grenser, i overskuelig fremtid neppe ha forutsetninger for å utvikle en selvstendig bærekraftig økonomi som kan gi innbyggerne de velferden de i dag har vennet seg til, takket være utenlandsk støtte og subsidier.  Palestinerne kan ikke vente seg nevneverdige bidrag, hverken fra EU eller USA, som begge er på konkursens rand.  Det er derfor Norge som peker seg ut som garantist for et palestinsk statsbudsjett.  Da kan det komme godt med å ha 3000 milliarder på bok.

Til tross for global finanskrise, blir likevel innredning av leiligheter i en av Jerusalems jødiske bydeler gitt oppmerksomhet på aller høyeste hold i USA og EU.  I Norge er man dessuten i tillegg opptatt av å lage nye fredsprosesser til erstatning for dem som bare førte til mer krig. Man er opptatt av å få nominert egyptiske Facebook-chattere til Nobels fredspris, mens det nye egyptiske fredsregimet skaper krigsstemning blant palestinerne med påstander om forestående israelsk okkupasjon av Sinai. Og for å fjerne enhver tvil: Norge støtter palestinernes sak.  Et par av hovedpunktene i palestinernes sak er en jødefri palestinsk stat, utslettelse av staten Israel og at de palestinske flyktningene som bor på Vestbredden og Gaza-stripen ikke vil kunne bli statsborgere i en ny palestinsk stat.  Vi andre sitter igjen med spørsmålet om hvor grensen går mellom det absurde og det groteske.

En mediestorm ble i denne uken konstruert rundt den jødiske bydelen Gilo i Jerusalem, hvor det er planlagt en utvidelse med 1100 leiligheter.  I Norge har utenriksministeren engasjert seg i boligdebatten i Israel ved å gjenta sitt gamle mantra om at «bygging av bosetninger på okkupert land er ulovlig og i strid med folkeretten.»  Atter en gang oppfordrer SMA utenriksministeren om å vise oss den angivelige folkeretten som han baserer sine usanne anklager mot Israel på.  Vi gjentar vår oppfatning om at hans stadige gjentakelse av uspesifiserte anklager om lovbrudd har en klar karakter av forfølgelse.  Mener utenriksminister Støre at bygging av hus i det jødiske kvartalet i Jerusalem er ulovlig?  Var det ulovlig og i strid med folkeretten å gjenoppbygge de synagogene i Jerusalem som jordanerne sprengte med dynamitt i 1948?  Eller var det jordanernes etniske rensing av Jerusalem, Judea og Samaria som var ulovlig og i strid med folkeretten?  Før eller siden bør utenriksministeren gi en fyllestgjørende forklaring på hva han mener om dette.

Det ser ut til at kampen for sannheten aldri tar slutt. Mens utenriksministeren «støtter den palestinske sak» og derfor angriper Israelsk boligbygging, gikk Hamas-legen og Palestina-aktivisten Mads Gilbert i bladet Dagen den 23. september til frontalangrep på Røde Kors som sendte 25 av sine medarbeidere fra redningsaksjonen på Utøya til et kurs i Israel om behandling av traumatiske lidelser.  At han selv som lege hver eneste dag drar nytte av medisiner, kunnskap og teknologi som er utviklet av jødene i Israel, ser ikke ut til å forstyrre ham.  Mens han i sin legegjerning støtter seg på israelsk teknologi og kunnskap, vil han nekte andre denne fordelen.  Han har åpent erklært at han støtter islamsk terror og boikotter Israel, men tjener selv penger på å praktisere et fag som i betydelig grad baserer seg på israelsk forskning og utvikling.  Dette stuntet vil vi karakterisere som dobbeltmoral og politisk hykleri, men det er mer alvorlig enn som så.  Den anti-israelske agitasjonen Mads Gilbert driver med i arbeidstiden, er direkte i strid med hans eget legeløfte, den hippokratiske ed.

Hver gang Gilbert gir Aspirin til sine pasienter, er det til ære for oppdageren, en jøde ved navn Arthur Eichengrün, som overlevde Theresienstadt konsentrasjonsleir mens han arbeidet for Bayer.

Gilberts legepraksis bygger på det jødiske folks arbeid som gjennom generasjoner har bidratt med oppfinnelser og utvikling av kunnskap som har spart utallige menneskeliv.  På samme måte som Gilbert nyter godt av jødisk og israelsk kunnskap innen medisin og teknologi, har også Røde Kors både rett og plikt til å gi sine medarbeidere den beste opplæring som finnes på dette området.  De må ikke hindres i dette gjennom norsk politisk trangsyn, løgner og hykleri.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?