Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Feil fokus

I sitt hovedinnlegg i møtet i september i giverlandsgruppa for de palestinske områdene, AHLC, innledet utenriksminister Eriksen Søreide med å erklære at «… med en sterk politisk forpliktelse fra alle i dette rommet og det internasjonale samfunn, kan vi realisere tostatsløsningen.» Hun fortsatte med å beskrive den palestinske økonomien og humanitære situasjonen, især på Gazastripen, som en vedvarende katastrofe.

Det er ingen tvil om at befolkningen i de selvstyrte områdene lider under et forferdelig vanstyre. Det har vært kjent gjennom årtier at de palestinske selvstyremyndighetene både i Gaza og andre steder er tvers igjennom korrupte og misbruker de bistandsmidlene de får til egen personlig vinning og til terror og krigføring mot Israel. Bare det siste året har det israelske forsvaret ødelagt 15 angrepstuneller som Hamas har brukt bistandsmidler til å bygge under grensen mot Israel. Dette har vært mulig nettopp fordi Norge og andre giverland har vært rause med den humanitære bistanden til Gaza og derved har skaffet og frigjort materiell og midler til tuneller og andre terrortiltak.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Feil fokus

I sitt hovedinnlegg i møtet i september i giverlandsgruppa for de palestinske områdene, AHLC, innledet utenriksminister Eriksen Søreide med å erklære at "… med en sterk politisk forpliktelse fra alle i dette rommet og det internasjonale samfunn, kan vi realisere tostatsløsningen."  Hun fortsatte med å beskrive den palestinske økonomien og humanitære situasjonen, især på Gazastripen, som en vedvarende katastrofe. Det er ingen tvil om at befolkningen i de selvstyrte områdene lider under et forferdelig vanstyre.  Det har vært kjent gjennom årtier at de palestinske selvstyremyndighetene både i Gaza og andre steder er tvers igjennom korrupte og misbruker de bistandsmidlene de får ...

Mer...

Krystallnatten som ikke tar slutt

En ufattelig tragedie fant sted i Pittsburgh, Pennsylvania, under feiringen av shabbat i en synagoge.  Det ble raskt klart at massakren på den jødiske menigheten hadde et antisemittisk motiv.  Ugjerningsmannen hatet jøder og kritiserte Donald Trump for å stå bak "jødisk infisering" av samfunnet.  Dette skjedde noen dager før 80 års-markeringen av Krystallnatten 9. november 1938 som innledet Holocaust. I ettertid har mediene vært fulle av spekulasjoner om hvordan en slik handling kan forklares i et land som USA hvor respekten for den jødiske minoriteten er sterk.  Det tok ikke lang tid før mange av dem, også med støtte fra jøder ...

Mer...

Saudi Arabia er medlem av FNs Menneskerettsråd

Verdens medier er svært opptatte av drapet på den arabiske journalisten Jamal Khashoggi.  Historien er både dramatisk og sensasjonell når stadig flere detaljer gjøres kjent.  Da den tyrkiske president Erdoğan holdt sin redegjørelse om saken 23. oktober sa han lite som ikke allerede var kjent, men NRKs lokale medarbeider, Sidsel Wold, greide i en ekstra nyhetssending om saken å smette inn et poeng som for henne var viktig: Mens verden vrir hodene for å finne ut hva som kan ha ledet den arabiske kronprinsen til å ville ta livet av Khashoggi, minnet hun om at han er en venn av ...

Mer...

Quislings barn

Israels tidligere ambassadør Raphael Schutz vakte debatt og harme da han karakteriserte en del nordmenn som "etterkommere av Quisling som man vel kan forvente en industri full av løgner og antisemittisme fra."  Foruten de forutsigbare protester og avsporinger, var det også enkelte som oppfattet at ambassadør Schutz hadde et poeng: I den norske offentlige debatten er tema med tydelig antisemittisk tendens så hyppig representert at det karakteriserer langt mer enn de enkelte medier, skribenter og "nettroll" som utøver denne tradisjonen.  Den er blitt en del av hverdagen for jøder i Norge. Det er ikke bare i sosiale medier og på tvilsomme ...

Mer...

Hvem er bekymret for palestinerne?

I serien av spørsmål til utenriksministeren i Stortinget denne sommeren, tar vi også med spørsmålet fra Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg den 5. oktober om hvorvidt utenriksministeren vil "vurdere konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel for å forhindre at beduinlandsbyen Khan al-Ahmar på den okkuperte Vestbredden blir jevnet med jorden og beboerne tvangsflyttet i strid med Folkeretten?"  Til forskjell fra partiene SV og Rødt, spilte Arbeiderpartiet på 1990-tallet en sentral rolle i arbeidet med å legge grunnlag for en israelsk-palestinsk fredsløsning – de såkalte Oslo-avtalene – som i årene etter har dannet grunnlag for fredsforhandlinger mellom partene, og som ...

Mer...

Stengningsregimet i Gaza

Det har i sommer vært uvanlig aktivitet fra venstresiden på Stortinget når det gjelder å engasjere utenriksministeren i debatt om de problemene Israel sliter med i forholdet til sine Palestina-arabiske naboer.  For noen uker siden fant partiet Rødt (tidligere AKP m-l) det påkrevd å be om en forklaring på hva utenriksministeren bygger på når hun anser at den israelske marinens håndtering av det norske demonstrasjonsfartøyet "Kårstein" ikke gir grunnlag for protest men ligger innenfor det man må tåle i henhold til internasjonal rett. Utenriksministeren viste til sine svar av 8. og 14. august på skriftlige spørsmål fra partiet SV, hvor hun ...

Mer...

Palestinians surround a bulldozer in Khan al-Ahmar, Wednesday, July 4, 2018. Israeli police scuffled with with activists protesting the planned demolition of Khan al-Ahmar.  Israel says the structures were illegally built and pose a threat to residents because of their proximity to a highway. Critics say it is nearly impossible to get building permits, and that the residents are being removed to clear the way for Jewish settlements.(AP Photo/Majdi Mohammed)

Utenriksdepartementet sponser oppvigleri

Under en "kunstutstilling" som fant sted i den rivningstruede beduinleiren Khan al-Ahmar som ligger i Område C i Judea, var den norske regjering representert ved stasjonssjef Hilde Haraldstad som til daglig representerer norske myndigheter overfor de palestinske selvstyremyndighetene fra sitt kontor i landsbyen Al Ram. Som vi tidligere har fortalt, har israelske myndigheter ønsket å flytte denne leiren som ligger like inntil hovedveien mellom Jerusalem og Jordandalen til et mer egnet sted i nærheten hvor man tilbyr regulerte tomter, moderne bygninger og infrastruktur.  Leiren er nå satt opp på israelsk-kontrollert område uten byggetillatelse, noe som har ført til at myndighetene har ...

Mer...

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger.  Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet.  Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.   Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land "med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter."  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter.  Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille ...

Mer...

Trangen til det onde

Som man etter tradisjonen kunne forvente, ville ledelsen i Arbeiderpartiet forsøke å møte dårlige meningsmålinger med et utfall mot Israel.  Det kom ikke uventet fra selveste formannen i partiet, Jonas Gahr Støre da han møtte Arbeidernes ungdomsfylking på Utøya i sommer.  Dette åstedet for terror har også i mange år vært en av antisemittismens varmeste heksegryter i Norge, så angrepet på jødene hørte på et vis til der.  Men sammenhengen var spesiell.  Like forut hadde den israelske nasjonalforsamlingen vedtatt en lovtekst – et tillegg til grunnloven – som sier at Israel er det jødiske folks nasjonalstat og at nasjonalsangen er Hatikva, ...

Mer...

Arbeiderpartiet og den jødiske staten

Som vi tidligere har bemerket kan utbrudd av antisemittiske hendelser ha sesongvariasjoner hvor ferietiden er en av høysesongene.  Denne sommeren er intet unntak, og vi registrerer slik virksomhet fra øverst til nederst i samfunnet.  Regjeringen topper listen med sin eksklusive særbehandling av den jødiske staten i FN, tett fulgt av allmennkringkasteren NRK som uanfektet gjentar gamle løgner om Israel.  Nederst på rangstigen finner vi en iransk popartist som i likhet med MDG-islamisten Shoaib Sultan har skapt egenreklame i mediene med sitt skjendige og åpenlyst rasistiske angrep på jødene.

Et fenomen vi ikke har sett mye av tidligere, er at det knapt er noen forskjell lenger på høyre- og venstresiden i norsk politikk, også når det gjelder usaklig og feilaktig kritikk av Israel.  Blant norske politikere har det nærmest gått automatikk i å reise grove og ubegrunnede anklager mot Israel.  Som vi har påpekt tidligere, er vi sikre på at dette skyldes påvirkning fra langvarig, usaklig og ensidig kritikk av Israel, formidlet av forutinntatte massemedier som synes å være kunnskapsfattige politikeres hovedkilde til internasjonal informasjon.

Arbeiderpartiets utenrikspolitiske talskvinne, Anniken Huitfeldt, kunne like gjerne ha representert Utenriksdepartementet når hun med påfallende mangel på fakta og kunnskap angriper Israel med anklager om krigsforbrytelser.  Motivet for hennes utbrudd kan ikke ha vært annet enn det resultatet hun oppnår: Å legge den jødiske staten åpen for forakt og boikott og holde antisemittiske stemninger levende i Norge.

Dersom Huitfeldts angrep på Israel skal tolkes som et innlegg i den interne lederstriden i Arbeiderpartiet, bør man merke seg at hun politisk stiller på linje med ledelsen i LO som nå går inn for full boikott av Israel.  I fjor vedtok LO-kongressen å arbeide for kulturell, økonomisk og akademisk boikott av Israel, noe som på det tidspunktet møtte en viss motstand.  Nå som boikottvedtaket skal settes ut i livet, hører vi ikke lenger advarslene fra Arbeiderpartiets ledelse.  Nå samles kreftene om en politikk som samler og ikke skaper splittelse, og med en svekket Ap-ledelse er det ikke lenger rom for politisk uenighet med LO. 

Hvis målet for ledelsen i Arbeiderpartiet nå er å gjenoppbygge partiet som et regjeringsdyktig alternativ før tilbakegangen er blitt permanent, vil de nok kunne se seg tjent med, ikke bare å få Jens Stoltenberg tilbake som leder, noe som virker litt desperat, men også å gi betydelige innrømmelser til partiets grunnfjell, og i første rekke til LO.  Da kommer Arbeiderpartiet neppe utenom å måtte ta opp i seg store deler av LOs svært negative holdning til Israel, så som kravet om utvidet boikott av Israel og anerkjennelse av «staten Palestina.»  En slik dreining mot venstre vil også kunne tette lekkasjene av velgere til sosialistene i SV og kommunistene i Rødt, noe som har vært en følge av partiets svekkede lederskap dette året.

Blant lyspunktene i mediebildet denne sommeren er USAs beslutning om å trekke seg fra FNs såkalte Menneskerettighetsråd, UNHRC.  Begrunnelsen fra FN-ambassadør Nikki Haley var bl.a. at denne forsamlingen, som Norge var et entusiastisk medlem av for ikke lenge siden, «er en hyklersk og selvopptatt organisasjon som gjør narr av menneskerettighetene.»  Bare i år har UNHCR vedtatt flere resolusjoner rettet mot Israel enn mot Nord-Korea, Iran og Syria sammenlagt.

Siden 2007 har UNHCR hatt et fast punkt 7 på sin dagsorden: «Menneskerettssituasjonen i Palestina og andre okkuperte arabiske territorier,» som kun dreier seg om å anklage Israel for brudd på menneskerettighetene.  I dag ledes denne kampanjen mot det eneste landet i Midtøsten som tar menneskerettighetene på alvor, av land som Afghanistan, Saudi Arabia, Pakistan, Nord-Korea, Irak, Kongo og Venezuela.

Israel er det eneste av FNs 193 medlemsland som har et eget fast punkt på dagsorden som gjør at forsamlingen i hver sesjon automatisk oppfordres til å dikte nye fiendtlige resolusjoner mot landet.  En slik særbehandling av det enkeltstående medlemslandet Israel, rammes helt klart av den internasjonalt anerkjente definisjonen på antisemittisme som blant annet omfatter det å anvende dobbeltmoral ved å kreve en atferd av Israel som ikke forventes eller kreves av noen annen demokratisk nasjon.  Både Regjeringen og opposisjonen er kjent med denne problemstillingen som også har vært debattert i Stortinget.  Men den debatten er glemt nå.

Under den Arbeiderparti-ledete «rødgrønne» regjeringen var også Norge medlem av UNHCR og er fremdeles til stede som observatørstat.  Under Gaza-krigen i 2009, støttet Ap-regjeringen den famøse Goldstone-rapporten som ble vedtatt av FNs Menneskerettighetsråd.  Den norske støtten ble ikke påvirket av at granskningskomiteens formann, Richard Goldstone, senere tok avstand fra sin egen rapport til UNHCR.  Norge har fastholdt det Israel-fiendtlige standpunktet i FN som daværende utenriksminister Gahr Støre var talsmann for.

Nå arbeider Regjeringen for på ny å skaffe Norge et ledig sete i FNs Sikkerhetsråd.  Om det skjer, vil det neppe spille særlig rolle for avstemningene der om den borgerlige regjeringen overlever valget i 2021.  Det mest spennende vil evt. bli om Norge vil stemme med eller imot sin alliansepartner USA i de uunngåelige resolusjonene som kommer til å rette nye anklager mot USAs allierte, Israel.

Arbeiderpartiet har etterhvert fått en lang tradisjon for å stille seg på den ytterste venstresiden i sin kritikk av den jødiske staten.  Ingen andre nasjoner får slik dobbeltmoralsk oppmerksomhet og ensidig kritikk fra Arbeiderpartiets side som Israel, hverken her hjemme eller i FN.  Etter Gaza-krigen i 2009 påsto utenriksminister Gahr Støre at Israels systematiske ødeleggelser av sivile mål på Gazastripen framstår som klare brudd på folkeretten.  Han dokumenterte ikke sin påstand, men forsterket den ved å hevde at «de omfattende ødeleggelsene av fabrikker, drivhus og avlinger vitner om en systematisk strategi fra Israels side.»  Hvem er det som driver med «omfattende ødeleggelse av avlinger«?

Det utenriksministeren med denne påstanden anklaget Israel for, var forbrytelser av en art som nazister, av krigsforbryterdomstolen i Nürnberg, ble dømt til døden for å ha begått.  Til tross for at de falske anklagene mot Israel etter hvert ble tilbakevist, opprettholdt Støre sin grovt usaklige kritikk.  Vi ser derfor ingen grunn til å tro at Arbeiderpartiet, uansett hvem man måtte velge som leder, vil være i stand til å moderere norsk Midtøsten-politikk slik at de igjen som fredsmekler kan bistå en fredsprosess slik de gjorde det på 1990-tallet. 

Med den nåværende ledelsen i PLO som partiet pleier nære forbindelser med, ser vi heller ingen grunn til å tro at det i overskuelig fremtid vil kunne gjenoppstå noen fredsprosess i området.  For tiden synes det bare å være USAs president som øyner håp om fred der.  I Norge må vi forberede oss på mange nye år med utfall mot den jødiske staten som nærmest har blitt et munnhell hos enkelte Ap-ledere

Denne atferden har ingenting med Midtøsten-politikk å gjøre, men tjener eventuelt til å slutte rekkene i partiet og holde levende den eldgamle tradisjonen.  Disse menneskene forstår rett og slett ikke at det er de selv som begår den forbrytelsen de anklager jødene for.  Slik var det også for 80 år siden, og det hjelper ikke i dag å kamuflere jødehatet som støtte til resolusjoner fra FNs Menneskerettighetsråd. 

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?