Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger. Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet. Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.

Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller vi alltid opp på den anti-israelske siden når resolusjoner skal vedtas. Ingen andre land har, så vidt vi kjenner til, en slik nesegrus og underdanig holdning til dette forumet som Norge. Det står ingenting i FN-pakten som krever en slik holdning. Den avståelsen av norsk utenrikspolitisk selvråderett som denne praksisen representerer, har så vidt oss bekjent aldri vært debattert eller godkjent av Stortinget.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger.  Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet.  Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.   Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land "med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter."  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter.  Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille ...

Mer...

Trangen til det onde

Som man etter tradisjonen kunne forvente, ville ledelsen i Arbeiderpartiet forsøke å møte dårlige meningsmålinger med et utfall mot Israel.  Det kom ikke uventet fra selveste formannen i partiet, Jonas Gahr Støre da han møtte Arbeidernes ungdomsfylking på Utøya i sommer.  Dette åstedet for terror har også i mange år vært en av antisemittismens varmeste heksegryter i Norge, så angrepet på jødene hørte på et vis til der.  Men sammenhengen var spesiell.  Like forut hadde den israelske nasjonalforsamlingen vedtatt en lovtekst – et tillegg til grunnloven – som sier at Israel er det jødiske folks nasjonalstat og at nasjonalsangen er Hatikva, ...

Mer...

President of Israel, Reuven Rivlin, at a working meeting with Norwegian Foreign Minister, Ine Marie Eriksen Søreide, who visited Israel. Sunday, January 7, 2018. Photo Credit: Mark Neiman / GPO.

Finansiering av terror

Igjen dukker spørsmålet opp om Norge bidrar til finansiering av terrorvirksomhet i Midtøsten.  Denne gangen er det stortingsrepresentant Ingjerd Schau (H) som 21. august spør om utenriksministeren kan forsikre at den norske støtten til Palestina ikke går til å belønne terror eller antisemittisme? Utenriksminister Eriksen Søreide uttalte i sitt svar blant mye annet at "den palestinske støtteordningen for palestinske fanger i israelske fengsler er ikke finansiert med norske bistandsmidler.  Dette har Norge fått gjentatte forsikringer om fra de palestinske selvstyremyndighetene.  Daværende statsminister Fayyad bekreftet i et brev til utenriksminister Eide i 2013 at norske bistandsmidler ikke ble brukt til finansiering av ...

Mer...

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. Av Kjetil Ree - Eget verk, CC BY-SA 3.0, Lenke

Regjeringen og «Palestina»

Dialogen mellom SV og utenriksministeren i Stortinget fortsetter, og den politiske harmonien mellom dem er iøynefallende.  Denne gangen gjelder det israelske myndigheters avvisning av en "studiegruppe" fra Palestinakomitéen som søkte visum for en "solidaritetsreise" til "Palestina, nærmere bestemt Vestbredden." Det SV ville ha rede på var hvordan utenriksministeren "vurderer … lovligheten ved denne innreisenekten, og hvordan vil utenriksministeren arbeide overfor israelske myndigheter for å sikre normal tilgang til området for PK"? Som både SV og utenriksministeren vet svært godt, har Israel besluttet å holde opp med å tillate boikott- og hatgrupper å reise fritt omkring i landet med sin agitasjon og sitt ...

Mer...

Biler settes i brann i Sverige. Faksimile fra dagspressen.

Svenske tilstander

I mange år har det jødiske samfunn i Sverige stått under angrep fra muslimske innvandrere som ikke legger en demper på sitt jødehat selv om de har fått asyl som flyktninger i det liberale Sverige.  Etter århundrer i fred er nå det jødiske samfunn i Sverige noen steder i ferd med å gå i oppløsning.  Noen få holder stand, men stadig flere drar hjem til Israel.  Det er nemlig ikke bare mot islamske jihadister de må forsvare seg.  Også svensker har nådd et nivå av desperasjon hvor de forsøker å tekkes jihadistene ved å skylde på andre.  Vi har tidligere opplevd ...

Mer...

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Norge utfordrer Israels tålmodighet

Etter den voldelige maktovertakelsen til Hamas på Gazastripen i 2007, oppdaget israelske myndigheter at Hamas var i ferd med å importere store mengder våpen og ammunisjon til Gaza fra Iran.  Flere skipslaster med slike våpen ble beslaglagt, og Israel erklærte derfor en sjøblokade for våpensendinger til Gazastripen.  Dette militære og forsvarsrettede tiltaket er fullt lovlig etter internasjonal rett, noe som er bekreftet både fra FN og fra det norske Utenriksdepartement. I årene etter maktovertakelsen på Gazastripen har Hamas rettet tusentalls rakett- og bombeangrep mot de nærliggende sivile landsbyene på israelsk side av grensen og har drept og lemlestet mange israelere.  Denne ...

Mer...

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Arbeiderpartiet og den jødiske staten

Som vi tidligere har bemerket kan utbrudd av antisemittiske hendelser ha sesongvariasjoner hvor ferietiden er en av høysesongene.  Denne sommeren er intet unntak, og vi registrerer slik virksomhet fra øverst til nederst i samfunnet.  Regjeringen topper listen med sin eksklusive særbehandling av den jødiske staten i FN, tett fulgt av allmennkringkasteren NRK som uanfektet gjentar gamle løgner om Israel.  Nederst på rangstigen finner vi en iransk popartist som i likhet med MDG-islamisten Shoaib Sultan har skapt egenreklame i mediene med sitt skjendige og åpenlyst rasistiske angrep på jødene.

Et fenomen vi ikke har sett mye av tidligere, er at det knapt er noen forskjell lenger på høyre- og venstresiden i norsk politikk, også når det gjelder usaklig og feilaktig kritikk av Israel.  Blant norske politikere har det nærmest gått automatikk i å reise grove og ubegrunnede anklager mot Israel.  Som vi har påpekt tidligere, er vi sikre på at dette skyldes påvirkning fra langvarig, usaklig og ensidig kritikk av Israel, formidlet av forutinntatte massemedier som synes å være kunnskapsfattige politikeres hovedkilde til internasjonal informasjon.

Arbeiderpartiets utenrikspolitiske talskvinne, Anniken Huitfeldt, kunne like gjerne ha representert Utenriksdepartementet når hun med påfallende mangel på fakta og kunnskap angriper Israel med anklager om krigsforbrytelser.  Motivet for hennes utbrudd kan ikke ha vært annet enn det resultatet hun oppnår: Å legge den jødiske staten åpen for forakt og boikott og holde antisemittiske stemninger levende i Norge.

Dersom Huitfeldts angrep på Israel skal tolkes som et innlegg i den interne lederstriden i Arbeiderpartiet, bør man merke seg at hun politisk stiller på linje med ledelsen i LO som nå går inn for full boikott av Israel.  I fjor vedtok LO-kongressen å arbeide for kulturell, økonomisk og akademisk boikott av Israel, noe som på det tidspunktet møtte en viss motstand.  Nå som boikottvedtaket skal settes ut i livet, hører vi ikke lenger advarslene fra Arbeiderpartiets ledelse.  Nå samles kreftene om en politikk som samler og ikke skaper splittelse, og med en svekket Ap-ledelse er det ikke lenger rom for politisk uenighet med LO. 

Hvis målet for ledelsen i Arbeiderpartiet nå er å gjenoppbygge partiet som et regjeringsdyktig alternativ før tilbakegangen er blitt permanent, vil de nok kunne se seg tjent med, ikke bare å få Jens Stoltenberg tilbake som leder, noe som virker litt desperat, men også å gi betydelige innrømmelser til partiets grunnfjell, og i første rekke til LO.  Da kommer Arbeiderpartiet neppe utenom å måtte ta opp i seg store deler av LOs svært negative holdning til Israel, så som kravet om utvidet boikott av Israel og anerkjennelse av «staten Palestina.»  En slik dreining mot venstre vil også kunne tette lekkasjene av velgere til sosialistene i SV og kommunistene i Rødt, noe som har vært en følge av partiets svekkede lederskap dette året.

Blant lyspunktene i mediebildet denne sommeren er USAs beslutning om å trekke seg fra FNs såkalte Menneskerettighetsråd, UNHRC.  Begrunnelsen fra FN-ambassadør Nikki Haley var bl.a. at denne forsamlingen, som Norge var et entusiastisk medlem av for ikke lenge siden, «er en hyklersk og selvopptatt organisasjon som gjør narr av menneskerettighetene.»  Bare i år har UNHCR vedtatt flere resolusjoner rettet mot Israel enn mot Nord-Korea, Iran og Syria sammenlagt.

Siden 2007 har UNHCR hatt et fast punkt 7 på sin dagsorden: «Menneskerettssituasjonen i Palestina og andre okkuperte arabiske territorier,» som kun dreier seg om å anklage Israel for brudd på menneskerettighetene.  I dag ledes denne kampanjen mot det eneste landet i Midtøsten som tar menneskerettighetene på alvor, av land som Afghanistan, Saudi Arabia, Pakistan, Nord-Korea, Irak, Kongo og Venezuela.

Israel er det eneste av FNs 193 medlemsland som har et eget fast punkt på dagsorden som gjør at forsamlingen i hver sesjon automatisk oppfordres til å dikte nye fiendtlige resolusjoner mot landet.  En slik særbehandling av det enkeltstående medlemslandet Israel, rammes helt klart av den internasjonalt anerkjente definisjonen på antisemittisme som blant annet omfatter det å anvende dobbeltmoral ved å kreve en atferd av Israel som ikke forventes eller kreves av noen annen demokratisk nasjon.  Både Regjeringen og opposisjonen er kjent med denne problemstillingen som også har vært debattert i Stortinget.  Men den debatten er glemt nå.

Under den Arbeiderparti-ledete «rødgrønne» regjeringen var også Norge medlem av UNHCR og er fremdeles til stede som observatørstat.  Under Gaza-krigen i 2009, støttet Ap-regjeringen den famøse Goldstone-rapporten som ble vedtatt av FNs Menneskerettighetsråd.  Den norske støtten ble ikke påvirket av at granskningskomiteens formann, Richard Goldstone, senere tok avstand fra sin egen rapport til UNHCR.  Norge har fastholdt det Israel-fiendtlige standpunktet i FN som daværende utenriksminister Gahr Støre var talsmann for.

Nå arbeider Regjeringen for på ny å skaffe Norge et ledig sete i FNs Sikkerhetsråd.  Om det skjer, vil det neppe spille særlig rolle for avstemningene der om den borgerlige regjeringen overlever valget i 2021.  Det mest spennende vil evt. bli om Norge vil stemme med eller imot sin alliansepartner USA i de uunngåelige resolusjonene som kommer til å rette nye anklager mot USAs allierte, Israel.

Arbeiderpartiet har etterhvert fått en lang tradisjon for å stille seg på den ytterste venstresiden i sin kritikk av den jødiske staten.  Ingen andre nasjoner får slik dobbeltmoralsk oppmerksomhet og ensidig kritikk fra Arbeiderpartiets side som Israel, hverken her hjemme eller i FN.  Etter Gaza-krigen i 2009 påsto utenriksminister Gahr Støre at Israels systematiske ødeleggelser av sivile mål på Gazastripen framstår som klare brudd på folkeretten.  Han dokumenterte ikke sin påstand, men forsterket den ved å hevde at «de omfattende ødeleggelsene av fabrikker, drivhus og avlinger vitner om en systematisk strategi fra Israels side.»  Hvem er det som driver med «omfattende ødeleggelse av avlinger«?

Det utenriksministeren med denne påstanden anklaget Israel for, var forbrytelser av en art som nazister, av krigsforbryterdomstolen i Nürnberg, ble dømt til døden for å ha begått.  Til tross for at de falske anklagene mot Israel etter hvert ble tilbakevist, opprettholdt Støre sin grovt usaklige kritikk.  Vi ser derfor ingen grunn til å tro at Arbeiderpartiet, uansett hvem man måtte velge som leder, vil være i stand til å moderere norsk Midtøsten-politikk slik at de igjen som fredsmekler kan bistå en fredsprosess slik de gjorde det på 1990-tallet. 

Med den nåværende ledelsen i PLO som partiet pleier nære forbindelser med, ser vi heller ingen grunn til å tro at det i overskuelig fremtid vil kunne gjenoppstå noen fredsprosess i området.  For tiden synes det bare å være USAs president som øyner håp om fred der.  I Norge må vi forberede oss på mange nye år med utfall mot den jødiske staten som nærmest har blitt et munnhell hos enkelte Ap-ledere

Denne atferden har ingenting med Midtøsten-politikk å gjøre, men tjener eventuelt til å slutte rekkene i partiet og holde levende den eldgamle tradisjonen.  Disse menneskene forstår rett og slett ikke at det er de selv som begår den forbrytelsen de anklager jødene for.  Slik var det også for 80 år siden, og det hjelper ikke i dag å kamuflere jødehatet som støtte til resolusjoner fra FNs Menneskerettighetsråd. 

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?