Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Når Norge «refser Israel»

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til. Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området.

Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV i Stortinget hvor utenriksministeren 11. juni kunne opplyse at «Norge har uttrykt dyp bekymring over denne saken i en felles uttalelse med EU 12. mai.» Hun opplyste videre bl.a. at «… Norge har også tidligere oppfordret Israel til å trekke ordre om riving av flere bygninger og annen infrastruktur. Gjennom FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (Ocha) og Flyktninghjelpen har vi vært med på å finansiere en skole i landsbyen. … Vi har tatt saken opp direkte med israelske myndigheter og har bedt om at beslutningen ikke iverksettes.» Flyktninghjelpens virksomhet i området finansieres av Utenriksdepartementet og bl.a. EU.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Verdensmesterskapet i selvmål

Landsorganisasjonen, LO, og tilknyttede "Sondergruppen" så som Fagforbundet, Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomitéen og dens frontorganisasjon "Akademisk og kulturell boikott av Israel," AKLUBI, har i sommer slått seg sammen med halvannet hundre liknende "spesialstyrker" fra Europa i en kampanje mot den jødiske staten Israels bidrag til europeisk sivil og militær sikkerhet. Problemet deres er at israelsk teknologi og erfaring i bekjempelse av terror og infiltrasjon er effektiv og sterkt etterspurt i Europa som kjemper en tapende kamp mot en voksende bølge av både hjemmelagede og hjemvendte terrorister som er ferdig utdannede og kamptestet i Syria og andre land i Midtøsten, som LO ...

Mer...

Norsk utenriks- og forsvarspolitikk

Ved flere anledninger har vi fått inntrykk av at utenriksministerens oppgave har vært å ivareta utlandets interesser overfor Norge.  Vi har satt spørsmålstegn ved standpunkter vi mener ikke kan være i Norges interesse, og vi blir mer og mer usikre på hvilket partipolitisk grunnlag vår utenrikspolitikk bygger på.  Tradisjonelt har norsk utenriks- og forsvarspolitikk vært oppfattet som en ukontroversiell fellesnevner med bred politisk støtte i Stortinget hvor hovedformålet har vært å sikre Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet.  Er dette bare en gammel floskel? Norges forhold til USA har alltid vært et sentralt og overordnet element i vår utenriks- og ...

Mer...

Arbeiderpartiet og den jødiske staten

Som vi tidligere har bemerket kan utbrudd av antisemittiske hendelser ha sesongvariasjoner hvor ferietiden er en av høysesongene.  Denne sommeren er intet unntak, og vi registrerer slik virksomhet fra øverst til nederst i samfunnet.  Regjeringen topper listen med sin eksklusive særbehandling av den jødiske staten i FN, tett fulgt av allmennkringkasteren NRK som uanfektet gjentar gamle løgner om Israel.  Nederst på rangstigen finner vi en iransk popartist som i likhet med MDG-islamisten Shoaib Sultan har skapt egenreklame i mediene med sitt skjendige og åpenlyst rasistiske angrep på jødene. Et fenomen vi ikke har sett mye av tidligere, er at det knapt ...

Mer...

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og "Staten Palestina" på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen. I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels "bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier.  Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at "Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold."  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner ...

Mer...

Kartet som er distribuert av IDF viser målene for omkring 100 raketter og granater skutt Hamas mot Israel den 30. mai 2018.

Et brennende ønske om blodig krig

Etter å ha tilbrakt natten i tilfluktsrom gikk israelske barn på skolen som vanlig den 30. mai.  Mer enn 100 raketter og granater, avfyrt av Hamas på Gazastripen mot sivile landsbyer i Israel, har de siste dager komplisert dagliglivet for mange israelere, men den palestinske bønnen om krig har ikke fått den ønskede respons.  Israel eliminerte noen av våpen- og rakettfabrikkene til Hamas som svar, men ellers var det forholdsvis stille i området.  Når Israel sier at de besvarer ild med ild og stillhet med stillhet, betyr det ikke "våpenhvile" slik enkelte medier vil ha det til.  Det betyr bare ...

Mer...

Kritisk særbehandling av Israel er diskriminerende

For noen år siden skapte Sør-Afrikas sjefsrabbiner, Warren Goldstein, internasjonal debatt da han i et oppslag i The Jerusalem Post hevdet at den beste beskrivelsen av anti-israelske aktivisters anstrengelser var gitt av en viss propagandaminister som skal ha uttalt at "hvis du forteller en løgn som er stor nok, og fortsetter å gjenta den, vil folk til slutt begynne å tro på den." Saken gjaldt fremstillingen i mediene av Israel som "apartheid-stat," noe rabbi Goldstein hadde personlig erfaring omkring som ikke-hvit innbygger i den sør-afrikanske apartheid-staten.  Men både de store og de små løgnene om Israel dreier seg om langt flere ...

Mer...

Løgnen om deling av Jerusalem

USAs erkjennelse av det faktum at Jerusalem har vært det jødiske folks hovedstad i mer enn 3000 år og den gjenopprettede staten Israels hovedstad i 70 år, har stukket hull på en verkebyll som i mange år har vært til skade for Israels samkvem med den vestlige verden.  Frykten for ikke å fremstå som spesielt vennligsinnet overfor den islamske og især den arabiske verden har gjennom 70 år fått vestlige regjeringer til å utvise kreativitet når det gjelder å finne begrunnelser for ikke å legge sine ambassader til Israels hovedstad.  Men de har aldri hatt problemer med å finne frem ...

Mer...

Arbeiderpartiet og den jødiske staten

Som vi tidligere har bemerket kan utbrudd av antisemittiske hendelser ha sesongvariasjoner hvor ferietiden er en av høysesongene.  Denne sommeren er intet unntak, og vi registrerer slik virksomhet fra øverst til nederst i samfunnet.  Regjeringen topper listen med sin eksklusive særbehandling av den jødiske staten i FN, tett fulgt av allmennkringkasteren NRK som uanfektet gjentar gamle løgner om Israel.  Nederst på rangstigen finner vi en iransk popartist som i likhet med MDG-islamisten Shoaib Sultan har skapt egenreklame i mediene med sitt skjendige og åpenlyst rasistiske angrep på jødene.

Et fenomen vi ikke har sett mye av tidligere, er at det knapt er noen forskjell lenger på høyre- og venstresiden i norsk politikk, også når det gjelder usaklig og feilaktig kritikk av Israel.  Blant norske politikere har det nærmest gått automatikk i å reise grove og ubegrunnede anklager mot Israel.  Som vi har påpekt tidligere, er vi sikre på at dette skyldes påvirkning fra langvarig, usaklig og ensidig kritikk av Israel, formidlet av forutinntatte massemedier som synes å være kunnskapsfattige politikeres hovedkilde til internasjonal informasjon.

Arbeiderpartiets utenrikspolitiske talskvinne, Anniken Huitfeldt, kunne like gjerne ha representert Utenriksdepartementet når hun med påfallende mangel på fakta og kunnskap angriper Israel med anklager om krigsforbrytelser.  Motivet for hennes utbrudd kan ikke ha vært annet enn det resultatet hun oppnår: Å legge den jødiske staten åpen for forakt og boikott og holde antisemittiske stemninger levende i Norge.

Dersom Huitfeldts angrep på Israel skal tolkes som et innlegg i den interne lederstriden i Arbeiderpartiet, bør man merke seg at hun politisk stiller på linje med ledelsen i LO som nå går inn for full boikott av Israel.  I fjor vedtok LO-kongressen å arbeide for kulturell, økonomisk og akademisk boikott av Israel, noe som på det tidspunktet møtte en viss motstand.  Nå som boikottvedtaket skal settes ut i livet, hører vi ikke lenger advarslene fra Arbeiderpartiets ledelse.  Nå samles kreftene om en politikk som samler og ikke skaper splittelse, og med en svekket Ap-ledelse er det ikke lenger rom for politisk uenighet med LO. 

Hvis målet for ledelsen i Arbeiderpartiet nå er å gjenoppbygge partiet som et regjeringsdyktig alternativ før tilbakegangen er blitt permanent, vil de nok kunne se seg tjent med, ikke bare å få Jens Stoltenberg tilbake som leder, noe som virker litt desperat, men også å gi betydelige innrømmelser til partiets grunnfjell, og i første rekke til LO.  Da kommer Arbeiderpartiet neppe utenom å måtte ta opp i seg store deler av LOs svært negative holdning til Israel, så som kravet om utvidet boikott av Israel og anerkjennelse av «staten Palestina.»  En slik dreining mot venstre vil også kunne tette lekkasjene av velgere til sosialistene i SV og kommunistene i Rødt, noe som har vært en følge av partiets svekkede lederskap dette året.

Blant lyspunktene i mediebildet denne sommeren er USAs beslutning om å trekke seg fra FNs såkalte Menneskerettighetsråd, UNHRC.  Begrunnelsen fra FN-ambassadør Nikki Haley var bl.a. at denne forsamlingen, som Norge var et entusiastisk medlem av for ikke lenge siden, «er en hyklersk og selvopptatt organisasjon som gjør narr av menneskerettighetene.»  Bare i år har UNHCR vedtatt flere resolusjoner rettet mot Israel enn mot Nord-Korea, Iran og Syria sammenlagt.

Siden 2007 har UNHCR hatt et fast punkt 7 på sin dagsorden: «Menneskerettssituasjonen i Palestina og andre okkuperte arabiske territorier,» som kun dreier seg om å anklage Israel for brudd på menneskerettighetene.  I dag ledes denne kampanjen mot det eneste landet i Midtøsten som tar menneskerettighetene på alvor, av land som Afghanistan, Saudi Arabia, Pakistan, Nord-Korea, Irak, Kongo og Venezuela.

Israel er det eneste av FNs 193 medlemsland som har et eget fast punkt på dagsorden som gjør at forsamlingen i hver sesjon automatisk oppfordres til å dikte nye fiendtlige resolusjoner mot landet.  En slik særbehandling av det enkeltstående medlemslandet Israel, rammes helt klart av den internasjonalt anerkjente definisjonen på antisemittisme som blant annet omfatter det å anvende dobbeltmoral ved å kreve en atferd av Israel som ikke forventes eller kreves av noen annen demokratisk nasjon.  Både Regjeringen og opposisjonen er kjent med denne problemstillingen som også har vært debattert i Stortinget.  Men den debatten er glemt nå.

Under den Arbeiderparti-ledete «rødgrønne» regjeringen var også Norge medlem av UNHCR og er fremdeles til stede som observatørstat.  Under Gaza-krigen i 2009, støttet Ap-regjeringen den famøse Goldstone-rapporten som ble vedtatt av FNs Menneskerettighetsråd.  Den norske støtten ble ikke påvirket av at granskningskomiteens formann, Richard Goldstone, senere tok avstand fra sin egen rapport til UNHCR.  Norge har fastholdt det Israel-fiendtlige standpunktet i FN som daværende utenriksminister Gahr Støre var talsmann for.

Nå arbeider Regjeringen for på ny å skaffe Norge et ledig sete i FNs Sikkerhetsråd.  Om det skjer, vil det neppe spille særlig rolle for avstemningene der om den borgerlige regjeringen overlever valget i 2021.  Det mest spennende vil evt. bli om Norge vil stemme med eller imot sin alliansepartner USA i de uunngåelige resolusjonene som kommer til å rette nye anklager mot USAs allierte, Israel.

Arbeiderpartiet har etterhvert fått en lang tradisjon for å stille seg på den ytterste venstresiden i sin kritikk av den jødiske staten.  Ingen andre nasjoner får slik dobbeltmoralsk oppmerksomhet og ensidig kritikk fra Arbeiderpartiets side som Israel, hverken her hjemme eller i FN.  Etter Gaza-krigen i 2009 påsto utenriksminister Gahr Støre at Israels systematiske ødeleggelser av sivile mål på Gazastripen framstår som klare brudd på folkeretten.  Han dokumenterte ikke sin påstand, men forsterket den ved å hevde at «de omfattende ødeleggelsene av fabrikker, drivhus og avlinger vitner om en systematisk strategi fra Israels side.»  Hvem er det som driver med «omfattende ødeleggelse av avlinger«?

Det utenriksministeren med denne påstanden anklaget Israel for, var forbrytelser av en art som nazister, av krigsforbryterdomstolen i Nürnberg, ble dømt til døden for å ha begått.  Til tross for at de falske anklagene mot Israel etter hvert ble tilbakevist, opprettholdt Støre sin grovt usaklige kritikk.  Vi ser derfor ingen grunn til å tro at Arbeiderpartiet, uansett hvem man måtte velge som leder, vil være i stand til å moderere norsk Midtøsten-politikk slik at de igjen som fredsmekler kan bistå en fredsprosess slik de gjorde det på 1990-tallet. 

Med den nåværende ledelsen i PLO som partiet pleier nære forbindelser med, ser vi heller ingen grunn til å tro at det i overskuelig fremtid vil kunne gjenoppstå noen fredsprosess i området.  For tiden synes det bare å være USAs president som øyner håp om fred der.  I Norge må vi forberede oss på mange nye år med utfall mot den jødiske staten som nærmest har blitt et munnhell hos enkelte Ap-ledere

Denne atferden har ingenting med Midtøsten-politikk å gjøre, men tjener eventuelt til å slutte rekkene i partiet og holde levende den eldgamle tradisjonen.  Disse menneskene forstår rett og slett ikke at det er de selv som begår den forbrytelsen de anklager jødene for.  Slik var det også for 80 år siden, og det hjelper ikke i dag å kamuflere jødehatet som støtte til resolusjoner fra FNs Menneskerettighetsråd. 

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?