Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Hvem er bekymret for palestinerne?

I serien av spørsmål til utenriksministeren i Stortinget denne sommeren, tar vi også med spørsmålet fra Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg den 5. oktober om hvorvidt utenriksministeren vil «vurdere konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel for å forhindre at beduinlandsbyen Khan al-Ahmar på den okkuperte Vestbredden blir jevnet med jorden og beboerne tvangsflyttet i strid med Folkeretten?»

Til forskjell fra partiene SV og Rødt, spilte Arbeiderpartiet på 1990-tallet en sentral rolle i arbeidet med å legge grunnlag for en israelsk-palestinsk fredsløsning – de såkalte Oslo-avtalene – som i årene etter har dannet grunnlag for fredsforhandlinger mellom partene, og som fremdeles anses for å være det eneste avtalegrunnlaget for fred som finnes der.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Hvem er bekymret for palestinerne?

I serien av spørsmål til utenriksministeren i Stortinget denne sommeren, tar vi også med spørsmålet fra Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg den 5. oktober om hvorvidt utenriksministeren vil "vurdere konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel for å forhindre at beduinlandsbyen Khan al-Ahmar på den okkuperte Vestbredden blir jevnet med jorden og beboerne tvangsflyttet i strid med Folkeretten?"  Til forskjell fra partiene SV og Rødt, spilte Arbeiderpartiet på 1990-tallet en sentral rolle i arbeidet med å legge grunnlag for en israelsk-palestinsk fredsløsning – de såkalte Oslo-avtalene – som i årene etter har dannet grunnlag for fredsforhandlinger mellom partene, og som ...

Mer...

Stengningsregimet i Gaza

Det har i sommer vært uvanlig aktivitet fra venstresiden på Stortinget når det gjelder å engasjere utenriksministeren i debatt om de problemene Israel sliter med i forholdet til sine Palestina-arabiske naboer.  For noen uker siden fant partiet Rødt (tidligere AKP m-l) det påkrevd å be om en forklaring på hva utenriksministeren bygger på når hun anser at den israelske marinens håndtering av det norske demonstrasjonsfartøyet "Kårstein" ikke gir grunnlag for protest men ligger innenfor det man må tåle i henhold til internasjonal rett. Utenriksministeren viste til sine svar av 8. og 14. august på skriftlige spørsmål fra partiet SV, hvor hun ...

Mer...

Palestinians surround a bulldozer in Khan al-Ahmar, Wednesday, July 4, 2018. Israeli police scuffled with with activists protesting the planned demolition of Khan al-Ahmar.  Israel says the structures were illegally built and pose a threat to residents because of their proximity to a highway. Critics say it is nearly impossible to get building permits, and that the residents are being removed to clear the way for Jewish settlements.(AP Photo/Majdi Mohammed)

Utenriksdepartementet sponser oppvigleri

Under en "kunstutstilling" som fant sted i den rivningstruede beduinleiren Khan al-Ahmar som ligger i Område C i Judea, var den norske regjering representert ved stasjonssjef Hilde Haraldstad som til daglig representerer norske myndigheter overfor de palestinske selvstyremyndighetene fra sitt kontor i landsbyen Al Ram. Som vi tidligere har fortalt, har israelske myndigheter ønsket å flytte denne leiren som ligger like inntil hovedveien mellom Jerusalem og Jordandalen til et mer egnet sted i nærheten hvor man tilbyr regulerte tomter, moderne bygninger og infrastruktur.  Leiren er nå satt opp på israelsk-kontrollert område uten byggetillatelse, noe som har ført til at myndighetene har ...

Mer...

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger.  Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet.  Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.   Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land "med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter."  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter.  Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille ...

Mer...

Trangen til det onde

Som man etter tradisjonen kunne forvente, ville ledelsen i Arbeiderpartiet forsøke å møte dårlige meningsmålinger med et utfall mot Israel.  Det kom ikke uventet fra selveste formannen i partiet, Jonas Gahr Støre da han møtte Arbeidernes ungdomsfylking på Utøya i sommer.  Dette åstedet for terror har også i mange år vært en av antisemittismens varmeste heksegryter i Norge, så angrepet på jødene hørte på et vis til der.  Men sammenhengen var spesiell.  Like forut hadde den israelske nasjonalforsamlingen vedtatt en lovtekst – et tillegg til grunnloven – som sier at Israel er det jødiske folks nasjonalstat og at nasjonalsangen er Hatikva, ...

Mer...

President of Israel, Reuven Rivlin, at a working meeting with Norwegian Foreign Minister, Ine Marie Eriksen Søreide, who visited Israel. Sunday, January 7, 2018. Photo Credit: Mark Neiman / GPO.

Finansiering av terror

Igjen dukker spørsmålet opp om Norge bidrar til finansiering av terrorvirksomhet i Midtøsten.  Denne gangen er det stortingsrepresentant Ingjerd Schau (H) som 21. august spør om utenriksministeren kan forsikre at den norske støtten til Palestina ikke går til å belønne terror eller antisemittisme? Utenriksminister Eriksen Søreide uttalte i sitt svar blant mye annet at "den palestinske støtteordningen for palestinske fanger i israelske fengsler er ikke finansiert med norske bistandsmidler.  Dette har Norge fått gjentatte forsikringer om fra de palestinske selvstyremyndighetene.  Daværende statsminister Fayyad bekreftet i et brev til utenriksminister Eide i 2013 at norske bistandsmidler ikke ble brukt til finansiering av ...

Mer...

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. Av Kjetil Ree - Eget verk, CC BY-SA 3.0, Lenke

Regjeringen og «Palestina»

Dialogen mellom SV og utenriksministeren i Stortinget fortsetter, og den politiske harmonien mellom dem er iøynefallende.  Denne gangen gjelder det israelske myndigheters avvisning av en "studiegruppe" fra Palestinakomitéen som søkte visum for en "solidaritetsreise" til "Palestina, nærmere bestemt Vestbredden." Det SV ville ha rede på var hvordan utenriksministeren "vurderer … lovligheten ved denne innreisenekten, og hvordan vil utenriksministeren arbeide overfor israelske myndigheter for å sikre normal tilgang til området for PK"? Som både SV og utenriksministeren vet svært godt, har Israel besluttet å holde opp med å tillate boikott- og hatgrupper å reise fritt omkring i landet med sin agitasjon og sitt ...

Mer...

Biler settes i brann i Sverige. Faksimile fra dagspressen.

Svenske tilstander

I mange år har det jødiske samfunn i Sverige stått under angrep fra muslimske innvandrere som ikke legger en demper på sitt jødehat selv om de har fått asyl som flyktninger i det liberale Sverige.  Etter århundrer i fred er nå det jødiske samfunn i Sverige noen steder i ferd med å gå i oppløsning.  Noen få holder stand, men stadig flere drar hjem til Israel.  Det er nemlig ikke bare mot islamske jihadister de må forsvare seg.  Også svensker har nådd et nivå av desperasjon hvor de forsøker å tekkes jihadistene ved å skylde på andre.  Vi har tidligere opplevd ...

Mer...

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier

Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at «Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold.»  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner seg.  Israels fiender i nabolaget er imidlertid klar over den norske omsorgen og utnytter den for hva den er verd.  Og mediene følger opp i nyhetstørken:

Sommermåneden juni var knapt kommet i gang før norske medier innledet agurktiden med sin første ikke-nyhet om Israel: NATO vil ikke komme Israel til unnsetning dersom landet blir angrepet, sier generalsekretær Jens Stoltenberg i et intervju som er klippet og limt fra det tyske bladet Der Spiegel i anledning av at Stoltenberg og hans 4000 medarbeidere har innviet sitt nye kontorbygg til mer enn 10 milliarder kroner.   

«Israel er ikke medlem av den nord-atlantiske forsvarsalliansen og kommer derfor ikke inn under NATOs sikkerhetsgaranti,» sier Stoltenberg helt riktig.  Det hverken Stoltenberg eller mediene forteller, er at den avtalen NATO har med Israel om etterretningssamarbeid anses for å være NATOs beste kilde til informasjon som bidrar til at NATOs antiterrorprogram og dermed sikkerhetsgarantien fungerer effektivt og troverdig også i en tid hvor trusselen mot vår sikkerhet har endret karakter.

Det betryggende er derfor at selv om Israel ikke er medlem av forsvarsalliansen, vil Israel i mange tilfelle likevel kunne komme NATO til unnsetning under forberedelsen til terrorangrep ved å varsle NATO om forestående angrep.  Dette har nemlig Israel gjort ved flere dusin anledninger de senere årene og har således allerede bidratt effektivt til å hindre en rekke terrorangrep, inkludert angrep ved hjelp av fly, mot NATO-land i Europa. 

Israels bidrag til NATOs sikkerhet er derfor helt avgjørende i en situasjon hvor den militære trusselen ikke lenger er slik den var under verdenskrigene.  Nå kommer trusselen først og fremst fra såkalte «ensomme ulver» eller små grupper av terrorister som, med eller uten levende skjold, retter sine angrep mot det sivile samfunn og ikke mot NATOs arméer.  Formålet er å svekke en motstander økonomisk, politisk og militært gjennom å skape omfattende kaos og forvirring i samfunnet.  Det kalles gjerne hybrid krigføring og er karakteristisk for Iran-sponset terrorisme i dagens Midtøsten.  Israel har allerede lang erfaring i forsvar mot slike trusler som landet deler med NATO.

Men dette er blitt for vanskelig for agurktidens medier.  Det passet ikke inn i fremstillingen av Israel i en tid hvor det mest gjelder å få frem budskapet fra Hamas om at «Israel skyter med skarpt på fredelige demonstranter,» som også var det lille Anniken Huitfeldt fikk ut av hendelsen ved Gaza. 

I bladet Dagen er man imidlertid langt mer Israel-vennlig.  Her innledet stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan sommeren med det retoriske spørsmålet «Kan Israel ha rett og hele resten av verden feil?»  Grøvan, som er formann for gruppen «Israels venner» på Stortinget, leverer et sterkt forsvar for den jødiske staten som imidlertid har et politisk korrekt forbehold: «Når det internasjonale samfunn er unyansert, urettferdig og ensidig i sin kritikk av Israel, bidrar det bare til å styrke de minst forsonlige kreftene i israelsk politikk.» 

Vi forstår at en norsk politiker kan ha vanskelig for å gi sin helhjertede og uforbeholdne støtte til Israels eksistensielle kamp.  En norsk politiker som ønsker gjenvalg må være påpasselig med ikke å komme på kant med det norske meningsmiljøet.  Det er dessverre få her i landet som har mot til å mene noe annet enn at «Israel tar feil og hele resten av verden har rett.»  Men alle israelerne er likevel glade for enhver støtte de måtte få utenfra i en situasjon hvor landet er beleiret av flere uforsonlige fiender enn Norge var i 1940. 

De minst forsonlige kreftene i israelsk politikk er ikke mindre forsonlige enn de minst forsonlige kreftene i norsk politikk.  Du finner ikke mange israelske politikere som støtter den boikott- og utslettelsespolitikken som landets uvenner, mange av dem er norske, forfekter.  Israelsk politikk er også heldigvis fri for slike nedlatende holdninger som kom til uttrykk da norske myndigheter valgte å utebli fra en av de viktigste markeringene av Israels 70 årsjubileum som uavhengig stat. 

Den anledningen ble feiret internasjonalt under innvielsen av USAs ambassade i Jerusalem.  USA er ikke bare Israels, men også Norges nærmeste allierte som uten at vi fra vår side oppfyller alle våre forpliktelser, gir oss den sikkerhetsgarantien vi forventer å være delaktig i gjennom NATO-alliansen.  Selv om Regjeringen nå kanskje synes å mene noe annet, er vi takknemlige for den sikkerheten mot angrep og terror som både USA og Israel er med og gir oss både direkte og gjennom NATO.  Vi oppfordrer Regjeringen til å ta sin holdning til den jødiske staten opp til fornyet vurdering en gang i blant og ikke bare stole på at alt som sies i Dagsrevyen stemmer.  Behovet for hjelp fra Israel for å sikre norske borgere, kan være mer aktuelt enn man velger å tro, men også den hjelpen er heldigvis tilgjengelig gjennom samarbeidet i NATO.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?