Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse. Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske. Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen. I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som «paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom.»

I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår nuværende verden og vie alt sitt alminnelige hat mot menneskehetens onde fiende, den virkelige opphavsmann til all lidelse.” Denne troen på jøden som roten til alt ondt var ikke Hitler og nazismen alene om, og den ble ikke borte etter nazismens nederlag. Denne troen har i dag stor utbredelse, også i Norge.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Norge utfordrer Israels tålmodighet

Etter den voldelige maktovertakelsen til Hamas på Gazastripen i 2007, oppdaget israelske myndigheter at Hamas var i ferd med å importere store mengder våpen og ammunisjon til Gaza fra Iran.  Flere skipslaster med slike våpen ble beslaglagt, og Israel erklærte derfor en sjøblokade for våpensendinger til Gazastripen.  Dette militære og forsvarsrettede tiltaket er fullt lovlig etter internasjonal rett, noe som er bekreftet både fra FN og fra det norske Utenriksdepartement. I årene etter maktovertakelsen på Gazastripen har Hamas rettet tusentalls rakett- og bombeangrep mot de nærliggende sivile landsbyene på israelsk side av grensen og har drept og lemlestet mange israelere.  Denne ...

Mer...

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Verdensmesterskapet i selvmål

Landsorganisasjonen, LO, og tilknyttede "Sondergruppen" så som Fagforbundet, Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomitéen og dens frontorganisasjon "Akademisk og kulturell boikott av Israel," AKLUBI, har i sommer slått seg sammen med halvannet hundre liknende "spesialstyrker" fra Europa i en kampanje mot den jødiske staten Israels bidrag til europeisk sivil og militær sikkerhet. Problemet deres er at israelsk teknologi og erfaring i bekjempelse av terror og infiltrasjon er effektiv og sterkt etterspurt i Europa som kjemper en tapende kamp mot en voksende bølge av både hjemmelagede og hjemvendte terrorister som er ferdig utdannede og kamptestet i Syria og andre land i Midtøsten, som LO ...

Mer...

Norsk utenriks- og forsvarspolitikk

Ved flere anledninger har vi fått inntrykk av at utenriksministerens oppgave har vært å ivareta utlandets interesser overfor Norge.  Vi har satt spørsmålstegn ved standpunkter vi mener ikke kan være i Norges interesse, og vi blir mer og mer usikre på hvilket partipolitisk grunnlag vår utenrikspolitikk bygger på.  Tradisjonelt har norsk utenriks- og forsvarspolitikk vært oppfattet som en ukontroversiell fellesnevner med bred politisk støtte i Stortinget hvor hovedformålet har vært å sikre Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet.  Er dette bare en gammel floskel? Norges forhold til USA har alltid vært et sentralt og overordnet element i vår utenriks- og ...

Mer...

Arbeiderpartiet og den jødiske staten

Som vi tidligere har bemerket kan utbrudd av antisemittiske hendelser ha sesongvariasjoner hvor ferietiden er en av høysesongene.  Denne sommeren er intet unntak, og vi registrerer slik virksomhet fra øverst til nederst i samfunnet.  Regjeringen topper listen med sin eksklusive særbehandling av den jødiske staten i FN, tett fulgt av allmennkringkasteren NRK som uanfektet gjentar gamle løgner om Israel.  Nederst på rangstigen finner vi en iransk popartist som i likhet med MDG-islamisten Shoaib Sultan har skapt egenreklame i mediene med sitt skjendige og åpenlyst rasistiske angrep på jødene. Et fenomen vi ikke har sett mye av tidligere, er at det knapt ...

Mer...

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og "Staten Palestina" på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen. I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels "bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier.  Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at "Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold."  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner ...

Mer...

Kartet som er distribuert av IDF viser målene for omkring 100 raketter og granater skutt Hamas mot Israel den 30. mai 2018.

Et brennende ønske om blodig krig

Etter å ha tilbrakt natten i tilfluktsrom gikk israelske barn på skolen som vanlig den 30. mai.  Mer enn 100 raketter og granater, avfyrt av Hamas på Gazastripen mot sivile landsbyer i Israel, har de siste dager komplisert dagliglivet for mange israelere, men den palestinske bønnen om krig har ikke fått den ønskede respons.  Israel eliminerte noen av våpen- og rakettfabrikkene til Hamas som svar, men ellers var det forholdsvis stille i området.  Når Israel sier at de besvarer ild med ild og stillhet med stillhet, betyr det ikke "våpenhvile" slik enkelte medier vil ha det til.  Det betyr bare ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier

Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at «Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold.»  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner seg.  Israels fiender i nabolaget er imidlertid klar over den norske omsorgen og utnytter den for hva den er verd.  Og mediene følger opp i nyhetstørken:

Sommermåneden juni var knapt kommet i gang før norske medier innledet agurktiden med sin første ikke-nyhet om Israel: NATO vil ikke komme Israel til unnsetning dersom landet blir angrepet, sier generalsekretær Jens Stoltenberg i et intervju som er klippet og limt fra det tyske bladet Der Spiegel i anledning av at Stoltenberg og hans 4000 medarbeidere har innviet sitt nye kontorbygg til mer enn 10 milliarder kroner.   

«Israel er ikke medlem av den nord-atlantiske forsvarsalliansen og kommer derfor ikke inn under NATOs sikkerhetsgaranti,» sier Stoltenberg helt riktig.  Det hverken Stoltenberg eller mediene forteller, er at den avtalen NATO har med Israel om etterretningssamarbeid anses for å være NATOs beste kilde til informasjon som bidrar til at NATOs antiterrorprogram og dermed sikkerhetsgarantien fungerer effektivt og troverdig også i en tid hvor trusselen mot vår sikkerhet har endret karakter.

Det betryggende er derfor at selv om Israel ikke er medlem av forsvarsalliansen, vil Israel i mange tilfelle likevel kunne komme NATO til unnsetning under forberedelsen til terrorangrep ved å varsle NATO om forestående angrep.  Dette har nemlig Israel gjort ved flere dusin anledninger de senere årene og har således allerede bidratt effektivt til å hindre en rekke terrorangrep, inkludert angrep ved hjelp av fly, mot NATO-land i Europa. 

Israels bidrag til NATOs sikkerhet er derfor helt avgjørende i en situasjon hvor den militære trusselen ikke lenger er slik den var under verdenskrigene.  Nå kommer trusselen først og fremst fra såkalte «ensomme ulver» eller små grupper av terrorister som, med eller uten levende skjold, retter sine angrep mot det sivile samfunn og ikke mot NATOs arméer.  Formålet er å svekke en motstander økonomisk, politisk og militært gjennom å skape omfattende kaos og forvirring i samfunnet.  Det kalles gjerne hybrid krigføring og er karakteristisk for Iran-sponset terrorisme i dagens Midtøsten.  Israel har allerede lang erfaring i forsvar mot slike trusler som landet deler med NATO.

Men dette er blitt for vanskelig for agurktidens medier.  Det passet ikke inn i fremstillingen av Israel i en tid hvor det mest gjelder å få frem budskapet fra Hamas om at «Israel skyter med skarpt på fredelige demonstranter,» som også var det lille Anniken Huitfeldt fikk ut av hendelsen ved Gaza. 

I bladet Dagen er man imidlertid langt mer Israel-vennlig.  Her innledet stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan sommeren med det retoriske spørsmålet «Kan Israel ha rett og hele resten av verden feil?»  Grøvan, som er formann for gruppen «Israels venner» på Stortinget, leverer et sterkt forsvar for den jødiske staten som imidlertid har et politisk korrekt forbehold: «Når det internasjonale samfunn er unyansert, urettferdig og ensidig i sin kritikk av Israel, bidrar det bare til å styrke de minst forsonlige kreftene i israelsk politikk.» 

Vi forstår at en norsk politiker kan ha vanskelig for å gi sin helhjertede og uforbeholdne støtte til Israels eksistensielle kamp.  En norsk politiker som ønsker gjenvalg må være påpasselig med ikke å komme på kant med det norske meningsmiljøet.  Det er dessverre få her i landet som har mot til å mene noe annet enn at «Israel tar feil og hele resten av verden har rett.»  Men alle israelerne er likevel glade for enhver støtte de måtte få utenfra i en situasjon hvor landet er beleiret av flere uforsonlige fiender enn Norge var i 1940. 

De minst forsonlige kreftene i israelsk politikk er ikke mindre forsonlige enn de minst forsonlige kreftene i norsk politikk.  Du finner ikke mange israelske politikere som støtter den boikott- og utslettelsespolitikken som landets uvenner, mange av dem er norske, forfekter.  Israelsk politikk er også heldigvis fri for slike nedlatende holdninger som kom til uttrykk da norske myndigheter valgte å utebli fra en av de viktigste markeringene av Israels 70 årsjubileum som uavhengig stat. 

Den anledningen ble feiret internasjonalt under innvielsen av USAs ambassade i Jerusalem.  USA er ikke bare Israels, men også Norges nærmeste allierte som uten at vi fra vår side oppfyller alle våre forpliktelser, gir oss den sikkerhetsgarantien vi forventer å være delaktig i gjennom NATO-alliansen.  Selv om Regjeringen nå kanskje synes å mene noe annet, er vi takknemlige for den sikkerheten mot angrep og terror som både USA og Israel er med og gir oss både direkte og gjennom NATO.  Vi oppfordrer Regjeringen til å ta sin holdning til den jødiske staten opp til fornyet vurdering en gang i blant og ikke bare stole på at alt som sies i Dagsrevyen stemmer.  Behovet for hjelp fra Israel for å sikre norske borgere, kan være mer aktuelt enn man velger å tro, men også den hjelpen er heldigvis tilgjengelig gjennom samarbeidet i NATO.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?