Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og «Staten Palestina» på vegne av PLO og Hamas. I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen.

I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels «bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på Gazastripen, inkludert bruken av skarp ammunisjon mot sivile protestanter, inkludert barn, så vel som helsepersonell og journalister, og uttrykker sin alvorlige bekymring for tapet av uskyldige liv.» Dette er et sammensurium av løgner som medier og politikere ikke blir trette av å gjenta. Slik skapes og vedlikeholdes antisemittismen og myndighetene er med på det.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og "Staten Palestina" på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen. I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels "bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier.  Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at "Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold."  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner ...

Mer...

Kartet som er distribuert av IDF viser målene for omkring 100 raketter og granater skutt Hamas mot Israel den 30. mai 2018.

Et brennende ønske om blodig krig

Etter å ha tilbrakt natten i tilfluktsrom gikk israelske barn på skolen som vanlig den 30. mai.  Mer enn 100 raketter og granater, avfyrt av Hamas på Gazastripen mot sivile landsbyer i Israel, har de siste dager komplisert dagliglivet for mange israelere, men den palestinske bønnen om krig har ikke fått den ønskede respons.  Israel eliminerte noen av våpen- og rakettfabrikkene til Hamas som svar, men ellers var det forholdsvis stille i området.  Når Israel sier at de besvarer ild med ild og stillhet med stillhet, betyr det ikke "våpenhvile" slik enkelte medier vil ha det til.  Det betyr bare ...

Mer...

Kritisk særbehandling av Israel er diskriminerende

For noen år siden skapte Sør-Afrikas sjefsrabbiner, Warren Goldstein, internasjonal debatt da han i et oppslag i The Jerusalem Post hevdet at den beste beskrivelsen av anti-israelske aktivisters anstrengelser var gitt av en viss propagandaminister som skal ha uttalt at "hvis du forteller en løgn som er stor nok, og fortsetter å gjenta den, vil folk til slutt begynne å tro på den." Saken gjaldt fremstillingen i mediene av Israel som "apartheid-stat," noe rabbi Goldstein hadde personlig erfaring omkring som ikke-hvit innbygger i den sør-afrikanske apartheid-staten.  Men både de store og de små løgnene om Israel dreier seg om langt flere ...

Mer...

Løgnen om deling av Jerusalem

USAs erkjennelse av det faktum at Jerusalem har vært det jødiske folks hovedstad i mer enn 3000 år og den gjenopprettede staten Israels hovedstad i 70 år, har stukket hull på en verkebyll som i mange år har vært til skade for Israels samkvem med den vestlige verden.  Frykten for ikke å fremstå som spesielt vennligsinnet overfor den islamske og især den arabiske verden har gjennom 70 år fått vestlige regjeringer til å utvise kreativitet når det gjelder å finne begrunnelser for ikke å legge sine ambassader til Israels hovedstad.  Men de har aldri hatt problemer med å finne frem ...

Mer...

Iranske militære baser i Syria ødelagt av Israel som svar på iransk angrep 10. mai 2018. (Illustrasjon: IDF)

Irans krig mot Israel er i gang

Samtidig som europeiske og norske politikere gikk til angrep på president Trump for å ha trukket seg fra avtalen som ville utsette Irans anskaffelse av atomvåpen med noen få år, gikk Iran til militært angrep mot Israel.  Tidligere utenriksminister Barth Eide sier det er "underlig at Trump skal ødelegge en avtale som virker."  Det Barth Eide og andre politikere underslår er at avtalen i beste fall bare var ment å virke noen få år mens Iran forbereder seg ugjenkallelig som atommakt.  Hverken Barth Eide, Brundtland, Willoch eller Bondevik protesterer mot iranske militære angrep på Israel fra baser i Syria.  Den 10. ...

Mer...

Irans krig mot verden

Straks nyheten fra statsminister Netanyahu om at israelske agenter hadde stjålet Irans hemmelige atomarkiv ble publisert for et forbauset verdenspublikum, fikk mediene det svært travelt med å fortelle at de fleste av disse hemmelighetene var velkjente på forhånd.  Men dermed gikk de kanskje glipp av det som var hovedpoenget i saken: Atomavtalen med Iran ble mulig fordi Vesten valgte å tro at Iran ikke lenger har et aktivt program for å utvikle atomvåpen.  Irans ledere løy åpenlyst om dette, noe som hjalp dem med å få til en avtale som fjernet de strenge økonomiske sanksjonene mot landet som hindret dem både ...

Mer...

Antisemittismen er på fremmarsj

Det kommer stadig flere rapporter om markert økning i antisemittisk atferd og hendelser i Europa.  Vi merker tendensen også i Norge.  Mest åpenlys er utviklingen i EU-landene hvor den muslimske innvandrerbefolkningen er i ferd med å nå et nivå hvor dens ledere kan utøve reell politisk makt.  I Frankrike slår nå både landets kulturelle elite og  ledende politikere alarm, men krisen er like synlig i land som Spania, Belgia og Tyskland.  Spania er et spesielt mål for arabiske jihadister som dreper uskyldige mennesker for å gjenskape "det lykkelige Andalus."  Denne utviklingen er akseptert av ledelsen i EU som noe uavvendelig ...

Mer...

På Israels 70-årsdag

I disse dager feirer Israel at det er 70 år siden jødenes hjemland ble gjenopprettet som uavhengig stat.  Hendelsen hadde stor likhet med det som skjedde på Eidsvold 17. mai 1814 da Norge av valgte representanter for folket ble gjenopprettet som uavhengig kongerike.  Som i Norge feirer israelerne sin uavhengighetsdag ved å legge stor vekt på å vedlikeholde det historiske minnet.  For som nordmenn, er israelere flest klar over at uten bevissthet om historiske feil og mangler, er faren stor for å gjenta dem.  Som Norge var naboenes svar på uavhengigheten å gå til militært angrep og invasjon, og som ...

Mer...

Den norske koblingen til terror

Vi har ofte omtalt norske myndigheters støtte til organisasjoner som agiterer for boikott av Israel.  Dette skjer på tross av at Regjeringen i Statsbudsjettet har erklært at den ikke støtter boikott av Israel.  Den siste saken gjaldt boikott-organisasjonen Fellesutvalget for Palestina som med offentlig støtte har konstruert en "rapport" med usannheter om noe de kaller Israels "vannkrig" mot den Palestina-arabiske befolkningen i Judea og Samaria.  Men dette er ikke et enestående tilfelle.  Antisemittisk grums synes å ha blitt en varig bestanddel i norsk organisasjonsliv med eller uten offentlig støtte. I mange år har vi også omtalt deler av det "bistandsarbeidet" norske ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier

Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at «Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold.»  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner seg.  Israels fiender i nabolaget er imidlertid klar over den norske omsorgen og utnytter den for hva den er verd.  Og mediene følger opp i nyhetstørken:

Sommermåneden juni var knapt kommet i gang før norske medier innledet agurktiden med sin første ikke-nyhet om Israel: NATO vil ikke komme Israel til unnsetning dersom landet blir angrepet, sier generalsekretær Jens Stoltenberg i et intervju som er klippet og limt fra det tyske bladet Der Spiegel i anledning av at Stoltenberg og hans 4000 medarbeidere har innviet sitt nye kontorbygg til mer enn 10 milliarder kroner.   

«Israel er ikke medlem av den nord-atlantiske forsvarsalliansen og kommer derfor ikke inn under NATOs sikkerhetsgaranti,» sier Stoltenberg helt riktig.  Det hverken Stoltenberg eller mediene forteller, er at den avtalen NATO har med Israel om etterretningssamarbeid anses for å være NATOs beste kilde til informasjon som bidrar til at NATOs antiterrorprogram og dermed sikkerhetsgarantien fungerer effektivt og troverdig også i en tid hvor trusselen mot vår sikkerhet har endret karakter.

Det betryggende er derfor at selv om Israel ikke er medlem av forsvarsalliansen, vil Israel i mange tilfelle likevel kunne komme NATO til unnsetning under forberedelsen til terrorangrep ved å varsle NATO om forestående angrep.  Dette har nemlig Israel gjort ved flere dusin anledninger de senere årene og har således allerede bidratt effektivt til å hindre en rekke terrorangrep, inkludert angrep ved hjelp av fly, mot NATO-land i Europa. 

Israels bidrag til NATOs sikkerhet er derfor helt avgjørende i en situasjon hvor den militære trusselen ikke lenger er slik den var under verdenskrigene.  Nå kommer trusselen først og fremst fra såkalte «ensomme ulver» eller små grupper av terrorister som, med eller uten levende skjold, retter sine angrep mot det sivile samfunn og ikke mot NATOs arméer.  Formålet er å svekke en motstander økonomisk, politisk og militært gjennom å skape omfattende kaos og forvirring i samfunnet.  Det kalles gjerne hybrid krigføring og er karakteristisk for Iran-sponset terrorisme i dagens Midtøsten.  Israel har allerede lang erfaring i forsvar mot slike trusler som landet deler med NATO.

Men dette er blitt for vanskelig for agurktidens medier.  Det passet ikke inn i fremstillingen av Israel i en tid hvor det mest gjelder å få frem budskapet fra Hamas om at «Israel skyter med skarpt på fredelige demonstranter,» som også var det lille Anniken Huitfeldt fikk ut av hendelsen ved Gaza. 

I bladet Dagen er man imidlertid langt mer Israel-vennlig.  Her innledet stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan sommeren med det retoriske spørsmålet «Kan Israel ha rett og hele resten av verden feil?»  Grøvan, som er formann for gruppen «Israels venner» på Stortinget, leverer et sterkt forsvar for den jødiske staten som imidlertid har et politisk korrekt forbehold: «Når det internasjonale samfunn er unyansert, urettferdig og ensidig i sin kritikk av Israel, bidrar det bare til å styrke de minst forsonlige kreftene i israelsk politikk.» 

Vi forstår at en norsk politiker kan ha vanskelig for å gi sin helhjertede og uforbeholdne støtte til Israels eksistensielle kamp.  En norsk politiker som ønsker gjenvalg må være påpasselig med ikke å komme på kant med det norske meningsmiljøet.  Det er dessverre få her i landet som har mot til å mene noe annet enn at «Israel tar feil og hele resten av verden har rett.»  Men alle israelerne er likevel glade for enhver støtte de måtte få utenfra i en situasjon hvor landet er beleiret av flere uforsonlige fiender enn Norge var i 1940. 

De minst forsonlige kreftene i israelsk politikk er ikke mindre forsonlige enn de minst forsonlige kreftene i norsk politikk.  Du finner ikke mange israelske politikere som støtter den boikott- og utslettelsespolitikken som landets uvenner, mange av dem er norske, forfekter.  Israelsk politikk er også heldigvis fri for slike nedlatende holdninger som kom til uttrykk da norske myndigheter valgte å utebli fra en av de viktigste markeringene av Israels 70 årsjubileum som uavhengig stat. 

Den anledningen ble feiret internasjonalt under innvielsen av USAs ambassade i Jerusalem.  USA er ikke bare Israels, men også Norges nærmeste allierte som uten at vi fra vår side oppfyller alle våre forpliktelser, gir oss den sikkerhetsgarantien vi forventer å være delaktig i gjennom NATO-alliansen.  Selv om Regjeringen nå kanskje synes å mene noe annet, er vi takknemlige for den sikkerheten mot angrep og terror som både USA og Israel er med og gir oss både direkte og gjennom NATO.  Vi oppfordrer Regjeringen til å ta sin holdning til den jødiske staten opp til fornyet vurdering en gang i blant og ikke bare stole på at alt som sies i Dagsrevyen stemmer.  Behovet for hjelp fra Israel for å sikre norske borgere, kan være mer aktuelt enn man velger å tro, men også den hjelpen er heldigvis tilgjengelig gjennom samarbeidet i NATO.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?