God jul

Betlehem, Davids by, i Judea

Vi ønsker våre lesere en god og fredfull jul. Takk til alle som har støttet og støtter oss, jøder, kristne og andre. Vi benytter anledningen til å minne om Betlehem, stedet der alt begynte, det som vi nå feirer over hele den vestlige del av verden. En vanlig, liten by i det romersk-okkuperte Israel, som altså ble vertskap for den hendelsen som var begynnelsen til det viktigste som har skjedd verden, om man tror det eller ikke.

Vår kultur, fra tidsregning ned til de minste juridiske spissfindigheter i lovverket, filosofi, billedkunst, musikk og drama, teknologi og innovasjon – alt er totalt gjennomsyret av ordene og tankegangen fra denne jødiske læreren for to tusen år siden, denne jordnære, alminnelige mannen som vandret med sine venner i områdene Galilea, Judea og Samaria. Det var de lovene jødene fikk som hevet dem over resten av verden, og det var de samme lovene Jesus kom for å oppfylle.

Det går en rød tråd i historien. Den begynner med de første mennesker som ble skapt, og etter en tid ble det født nye mennesker som levde i så nært forhold til sin skaper, at Gud selv lovet å velsigne dem. Ikke bare dem, men hele deres slekt. Jakob fikk navnet Israel og er stamfar til det jødiske folket som hele verden nå er ute etter å trakassere på alle tenkelige og utenkelige vis. Da Europa ikke klarte å utrydde dem i 1939-1945, men de unnslapp og fikk landet sitt tilbake og ble så sterke at ingen kan utrydde dem lenger, forsøker de like fullt nå på alle mulige vis å utrydde historien deres. Det kan virke patetisk, og det er det, men det er et faktum at verdens største organisasjon systematisk forsøker å frata det jødiske folk dets tilhørighet til byer og steder som har vært i deres eie i tusenvis av år.

Den røde tråden er nå så synlig at man nærmest må være blind for ikke å se den. Det burde inngi noe respekt, og det burde hindre mektige menn og stater å røre ved det som skjer, og ikke en gang tenke på å forhindre det. En rekke hendelser har begynt å skje, og all verdens mektigste herskere vil bli brukt enten for det ene eller det andre formål. De som støtter Israel, skal få sin velsignelse for det, og de som kommer i veien for det som hender må ta konsekvensene for det, for seg og sitt folk.

Som da Israel fikk landet sitt i 1948, og de arabiske statene forsøkte å ødelegge staten like etter, og i årene som fulgte startet nye kriger, hvor Israel hver gang vant mot sterkt overtallige styrker, så overveldende at hele Midtøsten hadde sett annerledes ut om ikke Israel ga tilbake de vunne områdene, og så overveldende at Israel kunne kommandere dem å gi seg, eller så ville hele deres forsvar bli tilintetgjort. Fremdeles vil de ikke ta innover seg at Israel har en forsvarer som ikke vil la dem ødelegge det som nå har begynt å vise seg.

Det har med Davids by å gjøre. Det har med arven fra fedrene: Abraham, Isak, Jakob. Det har med heltene å gjøre. Samson, Gideon, Jefta, Moses, Judith, Esther, Josva, Kaleb – og ikke minst Rahab, kvinnen som skjønte hvilken side hun skulle være på og hjalp de hebraiske speiderne å komme unna sine fiender. Fiendene ble slått. Det vil de også bli nå. Vi tror det vil merkes og høres.

Historien om julen er derfor langt fra slutt. Følg med, det er interessante tider.

God jul til alle våre lesere!