Prosjekt for å dokumentere livet før 1948 i gamlebyen, Jerusalem

Hvordan var livet i Jerusalem før 1948? Videoer av dem som bodde der den gangen blir nå samlet til et unikt video-arkiv.

Prosjektet ble lansert i Gamlebyen torsdag ettermiddag. Det vil inneholde rundt 50 videointervjuer med folk som bodde i Jerusalem før staten Israel ble grunnlagt.

Dagens lansering begynte med en kort tale av statsråd Benny Begin, sønn av avdøde statsminister Menachem Begin. Han understreket viktigheten av å dokumentere historien i form av jødisk liv i landet Israel generelt, og i særdeleshet i Jerusalem.

Det ble anledning lanseringen gjennomført en omvisning i deler av det jødiske kvarteret, og i andre deler av Gamlebyen i Jerusalem. Da Meir Shalom viste frem huset han hadde bodd i for mer enn 60 år, og ikke hadde sett siden den gang, var det tårer å se i øyekroken hos mange. Han syntes det var blitt så fint der nå i forhold til da han bodde der. “Nå er det bygninger og fine fortau, men som jeg husker det, var det bare skitt her.”

I forbindelse med prosjektet ble rundt 300 mennesker som bodde i Jerusalem før ’48 kontaktet, og av dem ble rundt 50 videointervjuet. Målet er å vise et omfattende og rikt bilde av livet i Gamlebyen før 1948.

Moskowitz-stiftelsen har nylig også startet et annet, lignende prosjekt, Moskowitz Archives for Jerusalem Research. Målet er å samle alle typer informasjon om livet i Jerusalem før 1948. Medarbeiderne arbeider hardt med å intervjue tidligere beboere, de besøker arkiver, biblioteker, de leter gjennom album, nettsteder og andre steder for å finne informasjonen de trenger. Til slutt vil det resultere i et interaktivt nettsted som gjør resultatene tilgjengelig for publikum.

IsraelNationalNews.com