Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse. Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske. Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen. I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som «paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom.»

I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår nuværende verden og vie alt sitt alminnelige hat mot menneskehetens onde fiende, den virkelige opphavsmann til all lidelse.” Denne troen på jøden som roten til alt ondt var ikke Hitler og nazismen alene om, og den ble ikke borte etter nazismens nederlag. Denne troen har i dag stor utbredelse, også i Norge.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Norge utfordrer Israels tålmodighet

Etter den voldelige maktovertakelsen til Hamas på Gazastripen i 2007, oppdaget israelske myndigheter at Hamas var i ferd med å importere store mengder våpen og ammunisjon til Gaza fra Iran.  Flere skipslaster med slike våpen ble beslaglagt, og Israel erklærte derfor en sjøblokade for våpensendinger til Gazastripen.  Dette militære og forsvarsrettede tiltaket er fullt lovlig etter internasjonal rett, noe som er bekreftet både fra FN og fra det norske Utenriksdepartement. I årene etter maktovertakelsen på Gazastripen har Hamas rettet tusentalls rakett- og bombeangrep mot de nærliggende sivile landsbyene på israelsk side av grensen og har drept og lemlestet mange israelere.  Denne ...

Mer...

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Verdensmesterskapet i selvmål

Landsorganisasjonen, LO, og tilknyttede "Sondergruppen" så som Fagforbundet, Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomitéen og dens frontorganisasjon "Akademisk og kulturell boikott av Israel," AKLUBI, har i sommer slått seg sammen med halvannet hundre liknende "spesialstyrker" fra Europa i en kampanje mot den jødiske staten Israels bidrag til europeisk sivil og militær sikkerhet. Problemet deres er at israelsk teknologi og erfaring i bekjempelse av terror og infiltrasjon er effektiv og sterkt etterspurt i Europa som kjemper en tapende kamp mot en voksende bølge av både hjemmelagede og hjemvendte terrorister som er ferdig utdannede og kamptestet i Syria og andre land i Midtøsten, som LO ...

Mer...

Norsk utenriks- og forsvarspolitikk

Ved flere anledninger har vi fått inntrykk av at utenriksministerens oppgave har vært å ivareta utlandets interesser overfor Norge.  Vi har satt spørsmålstegn ved standpunkter vi mener ikke kan være i Norges interesse, og vi blir mer og mer usikre på hvilket partipolitisk grunnlag vår utenrikspolitikk bygger på.  Tradisjonelt har norsk utenriks- og forsvarspolitikk vært oppfattet som en ukontroversiell fellesnevner med bred politisk støtte i Stortinget hvor hovedformålet har vært å sikre Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet.  Er dette bare en gammel floskel? Norges forhold til USA har alltid vært et sentralt og overordnet element i vår utenriks- og ...

Mer...

Arbeiderpartiet og den jødiske staten

Som vi tidligere har bemerket kan utbrudd av antisemittiske hendelser ha sesongvariasjoner hvor ferietiden er en av høysesongene.  Denne sommeren er intet unntak, og vi registrerer slik virksomhet fra øverst til nederst i samfunnet.  Regjeringen topper listen med sin eksklusive særbehandling av den jødiske staten i FN, tett fulgt av allmennkringkasteren NRK som uanfektet gjentar gamle løgner om Israel.  Nederst på rangstigen finner vi en iransk popartist som i likhet med MDG-islamisten Shoaib Sultan har skapt egenreklame i mediene med sitt skjendige og åpenlyst rasistiske angrep på jødene. Et fenomen vi ikke har sett mye av tidligere, er at det knapt ...

Mer...

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og "Staten Palestina" på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen. I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels "bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier.  Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at "Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold."  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner ...

Mer...

Kartet som er distribuert av IDF viser målene for omkring 100 raketter og granater skutt Hamas mot Israel den 30. mai 2018.

Et brennende ønske om blodig krig

Etter å ha tilbrakt natten i tilfluktsrom gikk israelske barn på skolen som vanlig den 30. mai.  Mer enn 100 raketter og granater, avfyrt av Hamas på Gazastripen mot sivile landsbyer i Israel, har de siste dager komplisert dagliglivet for mange israelere, men den palestinske bønnen om krig har ikke fått den ønskede respons.  Israel eliminerte noen av våpen- og rakettfabrikkene til Hamas som svar, men ellers var det forholdsvis stille i området.  Når Israel sier at de besvarer ild med ild og stillhet med stillhet, betyr det ikke "våpenhvile" slik enkelte medier vil ha det til.  Det betyr bare ...

Mer...

Ingen grunn til å fjerne seg fra boligområder

Ya’alon til Jerusalem Post: Jøder skulle kunne leve i palestinske områder.

– Israel skulle ikke ha noe behov for å fjerne noen boligområder i forbindelse med en fredsavtale med palestinerne, sa Moshe Ya’alon, minister for Israels strategi. – Akkurat som arabere bor i Israel nå, skulle vel jøder være like så mye i stand til å bo i palestinske områder.

– Hvis vi snakker om sameksistens og fred, hvorfor insisterer så [palestiner-araberne] på at områdene de overtar skal være etnisk renset for jøder? spurte Ya’alon i et større intervju som vil bli publisert i et eget bilag til Jerusalem Post på mandag.

– Hvorfor skulle disse områdene være «Judenrein?» spurte han. – Bor det ikke arabere her, i Negev og i Galilea? Hvorfor er ikke dette en del av den offentlige diskusjonen? Hvorfor skriker man ikke til himlen om dette?

Ya’alon sa at dersom Israel og palestinaaraberne virkelig er på veien til fred og sameksistens, så skulle det være godt mulig at jøder levde i Judea og Samaria under israelsk suverenitet og borgerskap.

Han understrekte at «ingen boligområder» burde fjernes, og at landets tiligere tilbaketrekninger, fra Libanon og fra Gaza, hadde styrket henholdsvis Hizbollah og Hamas.

– Dette er stikk i strid med våre strategiske interesser, og Vestens strategiske interesser, sa han.

Ya’alon, som sitter i statsminister Benjamin Netanyahus øverste beslutningsorgan, kjent som «septetten», og som er blant dem som bestemmer hvordan Israel skal svare på den amerikanske president Barack Obamas omtalte krav om frysing av all boligbygging i øst-Jerusalem, sier at Israel må ikke gi seg på dette.

– Vi kan ikke pakke samme Jerusalem. Hva er Jerusalem? Det er Sion, sa han.

Han la til – vi trakk oss ut, politisk i Judea og Samaria, og fysisk fra Gaza, Netanyahus politikk er at vi ikke skal bestemme over dem [palestina-araberne]. Men ikke å bestemme over dem betyr ikke at vi skal trekke oss tilbake til grensene før 1967, som ikke er mulig å forsvare, – eller at vi skulle dele Jerusalem og så få snikskyttere fra Hamas inn i Jerusalem.

Som «septetten»s øvrige medlemmer er Ya’alon veldig tilbakeholden med informasjon om diskusjonen de har rundt hva landet skal svare Israel, og vil ikke en gang diskutere eksakt hva Obama egentlig krevde.

Og mens han peker på at USA og Israel har en dyp, strategisk allianse, så vedgikk han en betydelig grunnleggende forskjell i hva synet på regionen angår.

– Hvis du skal gi en riktig prognose, trenger du en riktig diagnose, sa han. Han la til at Obamas administrasjon har feildiagnostisert de egentlige årsakene til konflikten som territorielle, mens det i virkeligheten dreier seg om palestiner-arabernes manglende evne til å anerkjenne jøders rett til å være her – uansett endringer.
– Dem som ønsker å fortsette Oslo-prosessen, som ønsket at vi skal fortsette å gi og gi og gi, uten at en gang palestineraraberne innrømmer oss retten til et nasjonalt hjem, er med på en trinnvis plan for å utslette Israel, sa han videre.

Mens det ryktes at Obama i løpet av noen få måneder vil prøve å implementere en fredsplan for Israel og palestina-araberne, sa Ya’alon at enhver som tror man kan innføre fred på en slik måte, er løsrevet fra virkeligheten. Ya’alon har vært tett involvert i den diplomatiske prosessen siden han ble leder for den militære etterretingen i 1995.

– Regjeringen må samarbeide tett med Obama-administrasjonen for å forhindre at en slik plan blir gjennomført, sa han.

På spørsmål om Iran og hvem i Vesten som er mest konsekvent i forhold til dilemmaet: bomben eller egen overlevelse, svarte han Storbrittannia og Frankrike.

– Noe har skjedd som vi ikke har sett noen gang før, sa han. – Tidligere var det USA som kjørte en tøff linje. Nå er det som jeg sa, presidenten i Frankrike og statsministeren i Storbritannia som leder an i en mer agressiv tone enn USA.

På spørsmålet om noen i Jerusalem har ansvar for en plan om hva man gjør dersom Iran skulle få bomben likevel, svarte Ya’alon: på en eller annen måte må Irans militære atomprosjekt stoppes. Noen annen utvei er det ikke snakk om.

Fra Jerusalem Post

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?