Kategoriarkiv: Israels venner

Israel-vennen Bjørn Alsberg er død

Nok en hjørnestein blant Israels venner i Trondheim har falt fra. Professor Bjørn Alsberg døde 27. desember, 53 år gammel. Han var nær toppen av sin lysende akademiske karriere innen kjemi og fysikk ved universitetet i Trondheim (NTNU) da kreften tok farlig grep for noen år siden. Etter et par år med gradvis bedring snudde helsesituasjonen seg i høst.

Bjørn Alsberg ble kjent i en rekke land da han i 2009 tok initiativ til en dristig, men effektiv, intern mot-aksjon rettet mot et meget godt (egentlig vondt) forberedt forsøk på boikott av Israel ved universitetet i Trondheim. Boikott-forsøket ble slått ettertrykkelig tilbake, mot alle odds, stadig med Bjørn helt i front. Vi som løp i korridorene på NTNU sammen med Bjørn i 2009 følte vi var med på noe stort og viktig. Og i fortsettelsen lå allerede kimen til det som senere skulle bli organisert som  en helt ny Israel-forening, Israels Venner i Norge (IVIN). Bjørn Alsberg var tidligere med og etablerte lokalforeningen for Israel for Fred (MIFF) i Trondheim, stilte også på stands og var med på strategimøter.

Les mer på israelsvenner.no

Israels Venner i Norge (IVIN) inviterer til møtehelg

IVIN arrangerer møtehelg med en rekke aktuelle foredrag 16-17 september.

Arrangementet markerer Israels store jubelår, 2017, hvor vi blant annet feirer at det er:

 • 120 år siden (1897): Den første zionist-kongressen i Basel. Initiativtaker var Theodor Herzl
 • 100 år siden (1917): Balfour-erklæringen om å opprette et jødisk nasjonalhjem i Palestina
 • 95 år siden (1922): Folkeforbundet anerkjente det jødiske folks historiske rett til Landet Israel
 • 70 år siden (1947): FN foreslo å dele mandatområdet Palestina i en jødisk og en arabisk del
 • 50 år siden (1967): Den Israelske frigjøringen av Judea og Samaria og gjenforeningen av Jerusalem.

Vi presenterer profesjonelle foredragsholdere som vil gi deg innsikt i aktuelle tema som angår Israel og det jødiske folks stilling i Midtøsten, og et korrektiv til medienes omtale av disse spørsmål.

Et detaljert program for arrangementet vil bli sendt ut til medlemmene så snart som mulig.

Det blir servert en enkel buffet-lunch for møtedeltakerne begge dager.

VELKOMMEN TIL IVINs JUBILEUMSMARKERING FOR ISRAEL

Sted: Ranheim Menighetssenter. Ingrid Kiærs veg 1, 7053 Ranheim

Foredragsholdere:

 • Per Antonsen, SMA
 • Michi Rachel Suissa, SMA
 • Roy Otto Dyrli – kommer ifra Tel Aviv
 • Roy Vega
 • Bjørn K. Alsberg

Tema vil bli kunngjort så snart det er klart

Foreløpig program:

Lørdag 16 sept.:

10:00 3 foredrag hver på ca. 45 min.

Lunsj

Etter lunsj blir det 3 nye foredrag hver på 45 min.

Søndag 17 sept.:

10:00 3 foredrag hver på ca. 45 min.

Lunsj

Årsmøte 2016

Etter at foredragene er ferdig på søndag 17/9 vil det bli avholdt årsmøte som er åpent for registrerte og betalende medlemmer. Man har anledning til å melde seg inn i IVIN på stedet.

Årsmøte for IVIN – 2016

Styremedlemmer pr. 2017.09.17:

Bjørn Sæther, Lars Andresen, Roy Vega

SAKSLISTE / AGENDA

 1. Innkalling og godkjenning av saksliste
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Årsberetning
 5. Regnskap og økonomi for 2016
 6. Behandling av innkommende saker
 7. Valg av styremedlemmer
 8. Valg av revisor
 9. Valg av valgkomite
 10. Åpen diskusjon. Veien videre. Hvilke mål ønsker vi å sette oss og hvordan når vi dem med de ressurser som vi disponerer? Alle spørsmål, synspunkter og innlegg ønskes velkommen.

Velkommen

Bjørn Sæther / formann IVIN