Kategoriarkiv: SMA-info

Israels Venner i Norge (IVIN) inviterer til møtehelg

IVIN arrangerer møtehelg med en rekke aktuelle foredrag 16-17 september.

Arrangementet markerer Israels store jubelår, 2017, hvor vi blant annet feirer at det er:

 • 120 år siden (1897): Den første zionist-kongressen i Basel. Initiativtaker var Theodor Herzl
 • 100 år siden (1917): Balfour-erklæringen om å opprette et jødisk nasjonalhjem i Palestina
 • 95 år siden (1922): Folkeforbundet anerkjente det jødiske folks historiske rett til Landet Israel
 • 70 år siden (1947): FN foreslo å dele mandatområdet Palestina i en jødisk og en arabisk del
 • 50 år siden (1967): Den Israelske frigjøringen av Judea og Samaria og gjenforeningen av Jerusalem.

Vi presenterer profesjonelle foredragsholdere som vil gi deg innsikt i aktuelle tema som angår Israel og det jødiske folks stilling i Midtøsten, og et korrektiv til medienes omtale av disse spørsmål.

Et detaljert program for arrangementet vil bli sendt ut til medlemmene så snart som mulig.

Det blir servert en enkel buffet-lunch for møtedeltakerne begge dager.

VELKOMMEN TIL IVINs JUBILEUMSMARKERING FOR ISRAEL

Sted: Ranheim Menighetssenter. Ingrid Kiærs veg 1, 7053 Ranheim

Foredragsholdere:

 • Per Antonsen, SMA
 • Michi Rachel Suissa, SMA
 • Roy Otto Dyrli – kommer ifra Tel Aviv
 • Roy Vega
 • Bjørn K. Alsberg

Tema vil bli kunngjort så snart det er klart

Foreløpig program:

Lørdag 16 sept.:

10:00 3 foredrag hver på ca. 45 min.

Lunsj

Etter lunsj blir det 3 nye foredrag hver på 45 min.

Søndag 17 sept.:

10:00 3 foredrag hver på ca. 45 min.

Lunsj

Årsmøte 2016

Etter at foredragene er ferdig på søndag 17/9 vil det bli avholdt årsmøte som er åpent for registrerte og betalende medlemmer. Man har anledning til å melde seg inn i IVIN på stedet.

Årsmøte for IVIN – 2016

Styremedlemmer pr. 2017.09.17:

Bjørn Sæther, Lars Andresen, Roy Vega

SAKSLISTE / AGENDA

 1. Innkalling og godkjenning av saksliste
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Årsberetning
 5. Regnskap og økonomi for 2016
 6. Behandling av innkommende saker
 7. Valg av styremedlemmer
 8. Valg av revisor
 9. Valg av valgkomite
 10. Åpen diskusjon. Veien videre. Hvilke mål ønsker vi å sette oss og hvordan når vi dem med de ressurser som vi disponerer? Alle spørsmål, synspunkter og innlegg ønskes velkommen.

Velkommen

Bjørn Sæther / formann IVIN

SMA har sendt $20.000 til trengende jøder i Hebron

Kjære medmennesker,

I pakt med den forpliktelsen og løftet vi har overfor det jødiske folk, har SMA i dag sendt $20.000 (Nkr 173.000) til trengende jøder i Hebron.  Nøden blant de fattigste er stor.

Man kan si hva man vil om sekularisering av det norske samfunnet, men i ånd og gjerning har nordmenn vært trofaste mot Bibelens budskap om fellesansvar, nestekjærlighet og omtanke for dem som har det vanskelig, lokalt og globalt.  Å støtte jødene i en tid hvor en kraftig motvind av propaganda og desinformasjon gjør mange både blinde og døve, vitner om at rettferdigheten har dype røtter i det sunne norske samfunnet.

Gang på gang ser vi hvordan det jødiske misbrukes av norske medier og politikere og medfører forsterket antisemittisme i landet.  Dette er noe vi lenge har dokumentert gjennom SMAs publikasjoner og ukentlige lederkommentarer.  Det er derfor med stor tilfredshet vi konstaterer at det norske folk er positivt til jødene og Israel, til tross for den demoniserende agitasjonen folket utsettes for.

Jødehatet i Europa i dag er ikke bare utbredt, men blir også legitimert av våre egne ledere når de reiser urimelige anklager mot den jødiske staten, og vi ser at mange jøder heller velger å flytte til Israel enn å risikere livet i Europa.  Israelske myndigheter venter i nær fremtid nye tusener av jødiske flyktninger fra Europa, og byrden med en slik folkevandring er langt større for Israel enn hva Norge opplever ved å ta imot noen titalls tusen innvandrere.  De jødiske flyktningene må finansieres av jødene selv uten mulighet for hjelp hverken fra EU eller FN.  Derfor er det viktig at dere er med og støtter også dette arbeidet og sikrer at Israel blir et sted hvor alle jøder kan føle seg trygge.

Det er viktig å dokumentere kildene til det jødehatet som igjen utvikler seg i Europa og som er årsak til den store bølgen av jødiske flyktninger til Israel, – også fra Norge.  Derfor må SMA fortsetter med sitt folkeopplysningsarbeid både i form av ukentlige kommentarer til aktuelle hendelser og vårt kvartalsblad SMA-info som stadig får flere lesere og av mange brukes som et viktig alternativ og seriøs kilde til sann kunnskap om Israel, og som et korrektiv til medienes desinformasjon.

Vi merker at antallet besøkende på vår webside fremdeles stiger.  Spesielt denne sommeren merker vi at SMA er blitt en voksende kilde til forklarende bakgrunnsinformasjon som hjelper Israels venner i Norge til klarere å forstå hva som skjer i Midtøsten.

SMA-info nummer 4-2016 ble sendt ut i medio desember.  Virksomheten koster penger og vi håper på fortsatte bidrag for å holde i live en av de få informasjonskanalene om Israel og Midtøsten som ikke mottar offentlig støtte, ikke er tynget av selvpålagt politisk korrekt sensur og derfor bevarer sin fulle ytringsfrihet.

Vi ønsker det jødiske og det norske folk mer velsignelse i disse skjebnefulle tider. Vi må stadig be for vårt hjemland Norge og for vårt åndelige fedreland Israel.

Tusen takk fra oss i SMA-redaksjonen som lover at vi fortsatt skal våge å stå frem med vårt budskap som du gir din støtte til.

Vi ber alle om å være på vakt og bidra til at barn og bekjente forskånes fra det dryppende jødehatet som nå i økende grad preger europeisk politikk og medier og som i gammel stil brukes til å lede oppmerksomheten bort fra Europas mange alvorlige kriser.

Vi ber alle som kan bidra om å sende oss en sommergave slik at vi fortsatt kan støtte terrorofrene i Israel.  Bruk ditt fast KID nummer for både bladpenger og gaver slik at de blir automatisk registrert via banken.

Vi ønsker alle jøder og deres venner i Norge God Jul god Hanukka og mye G-ds velsignelse.

Fra oss alle i SMA

SMA-info 2-2016 er sendt trykkeriet: Fredsprosess – et hinder for fred

Kjære sannhetsvenn,

I morgen begynner trykkingen av SMA-info 2-2016 med tittelen Fredsprosess – et hinder for fred.  Vi fortsetter med å si sannheten som den er, noe vi i SMA har gjort i snart 17 år.

Vi lever i en tid hvor det dukker opp stadig flere blant oss som er faktaresistente, og stadig flere irrasjonelle vrangforestillinger om jødene og deres fiender finner veien inn i nasjonens kollektive bevissthet.  Mer enn noen gang er derfor SMAs stemme viktig.  Vi tror på noe så enkelt som at jødehatets viktigste motgift er fakta, – kort og godt.

Den anti-israelske agitasjonen har nådd et punkt her i landet hvor det selv blant jøder og jødevenner nå gjør seg gjeldende en frykt for å bli utstøtt fra det gode selskap i den venstreradikale medieverden dersom man ikke er litt underdanig og politisk korrekt.  Vi i SMA lover at vi fortsatt vil stå for sannheten om Israel slik den er uansett politisk vind og vær.  Vi vil formidle den informasjonen vi sitter med til alle uansett om han har råd til abonnement eller ei.

Derfor ber vi SMAs støttespillere om å vise solidaritet og felles ansvar i sannhetens tjeneste.  Noen av oss som har råd til det støtter SMAs arbeid mer enn gjennomsnittet slik at de som ikke har så god råd også kan få adgang til SMA-info og våre informative fredagsartikler.  Ekte SMA-solidaritet handler om at enhver tar medansvar etter evne og mottar informasjon etter behov.  Slik har vi jøder tolket budskapet fra vår stamfar Abraham som dagens Israel har arvet gjennom slektsledd i snart 4000 år.

Antallet SMA-info vi kan trykke og distribuere gratis til trengende politikere og mediefolk er avhengig av SMAs økonomi.  Du kan her være med og gjøre en stor forskjell.

Vi vet at det er tyngre å gå mot strømmen, men vi vet også av erfaring det er mye tilfredsstillelse i å vite at man kjemper for sannhet og rettferdighet.  Vi ber derfor alle om å prøve også å verve flere abonnenter til SMA-info.

SMAs foredragsholdere er klar til å komme til møter hos Israels venner i Norge for å dele sine kunnskaper med alle som støtter Israel og det jødiske folks rett til å leve i fred og sikkerhet.

Sommeren står for døren og vi benytter anledningen til å takke for all den gode støtten vi mottok i året som er gått.  Det er den som er drivkraften i vårt arbeid.

Med vennlig hilsen og ønske om en god sommer.

Dr. Michal Rachel Suissa, leder for SMA

SMA-info 4-2015 klar for trykking

Kjære sannhetsvenner,

Om ca. to uker er SMA-info-4-2015, nummer 48 hittil, i din postkasse.  Vi ber alle som kan om å sende SMA en gave til arbeidet slik at vi er sikre på å klare alle regningene.  Glem ikke å bruke KID-nummeret på giroene som følger bladet.

Mer enn noen gang er dette bladet nødvendig for dem som vil holde seg oppdatert om fakta i en tid hvor mediene og politikerne ikke klarer å rive seg løs fra de gamle vrangforestillingene.

Midtøsten er under store endringer.  Oljeprisene har aldri vært så lave, bunnen er ikke ennå nådd og den internasjonale maktbalansen er i ferd med å bli snudd på hodet.  Nå tar NATO-medlemmet Tyrkia stadig lengre skritt bort fra det gamle samarbeidet med Vesten og utfordrer verdensfreden med sin støtte til ISIL og angrep på Russland.

Israel har de siste årene styrket sine økonomiske og politiske relasjoner med Kina, India og Russland som i dagens omsnudde verden fremstår som forsvarere av det vi hittil har oppfattet som vestlige verdier og sikkerhet.  Internasjonalt er den terrorkrigen som Palestina-arabere fører mot jødene en ubetydelig hendelse i forhold til det blodbadet som foregår i den islamske verden og nå også i Europa.

Det er dessverre et faktum at norske myndigheter og medier, sammen med enkelte politikere, har valgt side i den arabisk-israelske konflikten, og fremmer oppfatninger som vil kunne true den jødiske statens fremtid.  Våre myndigheter deltar aktivt både politisk og materielt på den Palestina-arabiske siden i deres kamp mot den jødiske staten Israel, som er det eneste landet i Midtøsten hvor minoriteter finner trygghet og likeverd.

For å sikre at SMA kan fortsette med informasjonsarbeid av høy kvalitet er vi avhengige av at vi alle sammen støtter arbeidet slik at senteret har en økonomi som sikrer en forsvarlig drift.  For uavhengighetens skyld søker ikke SMA offentlig støtte til driften.  SMAs oppgave er å formidle fakta og gi våre lesere saklig og korrekt kunnskap som over tid skaper et mer balansert syn på jødene, Israel og forholdene i Midtøsten blant folk flest.

SMA vil fortsette sitt arbeid med å avsløre og motvirke den økende antisemittismen i det norske samfunn og gi støtte til Israel i den politiske striden som hardner til.

Vi takker for din støtte i visshet om at mindre jødehat i Norge betyr et mer anstendig samfunn.

Med vennlig hilsen,

Dr. Michal Rachel Suissa, leder for Senter mot antisemittisme, SMA

SMAs bankkontonummer: 6242 1060 644