Kategoriarkiv: Tyrkia

Nytt fra Israel

Nyhetsbildet i Israel er noe annerledes enn på våre trygge hjemtrakter. Riktig nok har vi ordnet oss med en importert økning i kriminalitet, så folk ikke lenger føler seg trygge på gaten i hovedstaden, og rett nok er det alltid en viss fare for å bli skutt om du praier en pirattaxi på Bislet.

Men i forhold til faren for å få raketter direkte inn i boligblokkene i Tel Aviv, eller risikoen for at en hatefull islamist skal sprenge seg og omgivelsene i filler på dine fredelige handlegater, er våre selvvalgte spenningsmomenter peanuts. Til og med trusselen om fullstendig utslettelse av hele staten må jødene leve med.

IRAN PÅ FRIERFØTTER
Irans forsøk på å skaffe seg allierte i den nye arabiske verdensorden preger avisforsidene. Mens vi hjemme fortelles at Det mulimske broskaps representant, president Morsi i Egypt er relativt moderat, forteller israelske aviser at Irans åpent jødehatende president Mahmoud Ahmadinejad nå besøker Egypt for første gang siden Den islamske republikk ble opprettet. Dette ses på som et ledd i Ahmadinejads arbeid for å skaffe seg venner. For et bittelite land som står i en svært utsatt posisjon er dette dårlig nytt.

HIZBOLLAH I BULGARIA
Bulgarske myndigheter har nå avsluttet sin etterforskning av terrorhendelsen i fjor sommer, hvor fem israelske turister ble drept, sammen med en bulgarer, kunne vi lese i avisene i går. Etterforskningen konkluderer med at Hizbollah står bak angrepet. Blant annet har Bulgaria bedt Israel om hjelp til teknisk etterforskning, og det er klare spor som blant annet viser den økonomiske forbindelsen til den islamistiske, Iran-støttede terrorgruppen.

Men én slik terrorhendelse er slett ikke nok til at EU nå setter gruppen på sin terrorliste. Vi antar at heller ikke Norge ønsker å bidra til at dette skjer. Det er åpenbart bare når islamsk terror går ut over nordmenn, at vi bryter med vår innbitte dialoglinje. Da er vi til gjengjeld svært rask med å gi vår støtte til tiltak som kan føre til at de ansvarlige «blir stilt til ansvar.»

I et par tiår har Israel og USA bedt EU om å sette de religiøse fanatikerne på denne listen. Til nå har disse henstillingene falt på stengrunn. Det fører til frustrasjon blant israelere, og de føler seg alene i kampen mot islamistisk terrorisme.

PA MED JØDEHAT I LÆREBØKENE
Så til jødehat i palestinske lærebøker. En nylig offentliggjort rapport konkluderer med at det slett ikke bare er i palestinske lærebøker det forekommer «ensidighet», men at også israelske lærebøker, mest de ultraortodokse, inneholder det forskerne anser som «dere eget narrativ.»

Dette blir på det sterkeste imøtegått av israelske myndigheter. Problemet er at man, som vi sier på norsk, sammenligner epler og bananer. Vi snakker nemlig ikke om narrativer, og vinkling. Når palestinsk offisielt barne-TV forteller at okkupasjonen er ulovlig, at «vår fiende, sionistene, er en satan med hale», barnemagasiner skriver at «Hitler drepte jødene for å vise verden at de var en nasjon som sprer ødeleggelse i verden», eller skolebøkene skriver at «sionisme og Israels eksistens er illegitim», så er alt dette ledd i en systematisk desinformasjonskampanje rettet mot barn, mens forskerne sammenligner det med historiske fakta om terroraksjoner mot jøder, i israelske skolebøker. En slik sammenligning blir totalt feil, og blir bare en hvitvasking av PA-myndighetenes hatpropaganda, påpeker israelske myndigheter. De amerikanske myndighetene har heller ikke stilt seg bak forskningsrapporten, påpekes det. Dette bekreftes også det offisielle USA.

VÅPENFUNN I BARNEHAGE
I Abu Sinan, en liten landsby i nærheten av Acre ved kysten i nord-Israel, ble det under et politiraid i går funnet en mengde farlige våpen. Våpenfunnet ble gjort i en barnehage for barn med spesielle behov, og i en skole ved siden av. Våpnene var lette anti-tank våpen, og rakettdrevne granater, samt en mengde geværkuler og diverse andre våpen. Politiet opplyser at det for ikke lenge siden ble funnet over 50 granater og en mengde AK-47 geværer i en landsby like ved Abu Sinan. Politiet er svært årvåkne med hensyn til nettopp våpen på avveie. De utgjør en alvorlig trussel for det daglige liv. Våpnene antas stamme fra et tyveri i et militært våpenlager for kort tid siden. Det spekuleres i hvem som er gjerningsmannen. Man antar at noen som er innrullert i forsvaret kan ha tatt våpnene fra lageret. Landsbyen er en blanding av muslimer, drusere og kristne.

SPENT I NORD
Israel har nå flyttet et Iron Dome batteri nord i landet, etter økte spenninger tidligere forrige uke. Blant annet meldte media om at Israel skal ha bombet en våpentransport i Syria. Våpnene var russiske og var tiltenkt Hizbollah. Israel overvåker nøye all våpentransport som kan tenkes å havne i hendene på terroristorganisasjoner. Som kjent reagerte både Russland og Iran på nyhetene med å klage over at Israel «brøt internasjonale lover» ved å angripe et suverent land. Hæren opplyser at utplasseringen av batteriet ikke betyr at man frykter umiddelbare rakettangrep, men at «man ikke tar noen sjanser.» Etter angrepet opplyste syriske nyhetsbyråer at et «forskningsanlegg» hadde blitt angrepet. Verken syriske myndigheter eller Hizbollah har kommet med trusler, men iranske talsmenn har sagt at «Israel vil angre», og visegeneralen i Irans væpnede styrker skal ha sagt at «Syrias svar på angrepet vil sende dette regimet [Israel] inn i koma.»

TYRKIA HYKLER
På lederplass skriver Jerusalem Post om Tyrkia, som etter den over nevnte bombingen også truet Israel med represalier. «Et angrep på ethvert muslimsk land anses som et angrep på Tyrkia.» Redaktøren viser til Tyrkias egen reaksjon mot nettopp Syria i fjor, da en villfaren rakett fra borgerkrigen i Syria uforvarende kom over grensen til Tyrkia. Landet reagerte straks med et militært angrep. Redaktøren spør om ikke Tyrkias egne regler for retten til selvforsvar ikke også skal gjelde for Israel?

Israelske diplomater har kalt Tyrkias uttalelser for «elpekjekt hykleri.» Tyrkia er jo medlem i NATO og søker medlemskap i EU. Det som for Tyrkia tydeligvis er en ufravikelig rett til selvforsvar, blir plutselig «statsterrorisme» når det gjelder Israel. Redaktøren spør om ikke Tyrkias reaksjon snarere er et forsøk på å danne allianse med samtlige muslimske land – ved å bruke den mest brukte metoden av alle de siste 80 årene – å fordømme sionistene. President Obama skal etter planen besøke Israel kommende vår, for første gang siden han ble innsatt i 2009. Han har et syn på Tyrkia som «moderat, demokratisk, muslimsk stat» – avisen oppfordrer både ham og resten av verden til å revurdere sitt syn på Tyrkia. Etter avisens mening har landet endret seg radikalt – i retning mot det verre.

TEKNOLOGI I BARNESKOLEN
Videre fortelles det om at rundt 100 barneskoler i Israel nå skal gå over til å bruke digitale skolebøker. Utdanningsminister Gideon Sa’ar sier dette er et ledd i «å tilpasse undervisningen til det 21. århundre.» Elever på femte og sjette klassetrinn vil bruke digitale lærebøker i engelsk, matematikk og et valgfritt fag. Lærerne får et 30 timers kurs i å bruke digitale lærebøker, og i tillegg et 30 timers spesialiseringskurs i å bruke teknologien i ett av fagene de underviser. En av skolene som har hatt metoden som pilotprosjekt i et år allerede, forteller om svært god stemning blant elevene. «Dette er deres verden,» fortelles det. «De ble født til dette.» Skolen forteller om mer fokuserte elever, – de slipper å bære på de tunge skolebøkene, og læringen får mye mer elementer av lek enn vanlig bokbasert utdannelse. Erfaringene fra de 100 skolene vil bli evaluert etter en tid, og digitale lærebøker vil muligens bli innført i samtlige skoler i Israel.

HELSETOPPER MØTES
Neste uke møtes 70 ledende representanter for 20 lands offentlige helsevesen i Israel for å lære hvordan de skal takle større utfordringer som epidemier og lignende. I ni dager skal helseekspertene lære, og utveksle kunnskap og erfaring om truende og farlige sykdommer. Foreleserne er blant verdens ypperste. Kurset finner sted på The Hebrew University i Jerusalem.

Det er ikke over før det er over

Våpen funnet ombord på "Victoria"Operasjon «Pillar of Defence», Israels siste forsvarskrig mot angriperne og terroristene Hamas, fikk som kjent en bråstopp da en slags våpenhvile fant sted. Hamas feiret våpenhvilen som en seier. Grunnen er selvfølgelig at de nå relativt uforstyrret, med politisk korrekte høye beskyttere, både i og utenfor Israel, kan fortsette som før med å bygge opp sine våpenlagre.

Det er derfor ikke urimelig å anta at minst én ny krig mellom partene vil finne sted. Et demokratisk land vil neppe kunne være passiv til at en fiendtlig styrke bygges opp.

En ny rapport fra Informasjonskontoret for etterretning og terrorisme i Israel peker nettopp på denne gjenoppbyggingen. Til forskjell fra før Pillar of Defence er våpenleveransene nå ikke lenger hemmelige. Det er tette bånd mellom den dypt religiøse, islamske regjeringen i Iran og den islamske, dypt religiøse Hamas. Begge har i klartekst uttrykt hat mot både Israel og mot jøder generelt, og begge har skriftlig og muntlig erklært et sterkt ønske om og vilje til å ødelegge Israel, om mulig fullstendig.

Hovedhensikten med Pillar of Defence var å slå ned på Hamas’ våpenlagre, enten dette var lokalt oppbygd eller ved hjelp av leveranser fra Iran. Rapporten viser at nettopp disse leveransene var kraftig trappet opp i årene før den israelske aksjonen.

Hovedruten for våpensmugling var fra Iran til Sudan, og fra Sudan til Egypt, og inn i Gaza gjennom smuglertunneler som kontrolleres av Hamas, viser rapporten. Også sjøveien blir brukt. Den 15. mars 2011 ble frakteskipet «Viktoria» oppbragt av den israelske marinen. Skipet hadde våpen som skulle til Gaza via Egypt. Våpnene ville ha betydd en oppgradering av ildkraften til terroristorganisasjonene. Blant våpnene som ble funnet om bord, var C704 anti-ship missiler. Disse ville kunne bli brukt ikke bare mot militære og sivile fartøyer, men også mot strategiske mål i sør-Israel, som i byene Ashdod og Ashkelon, heter det i rapporten.

«Slik vi bedømmer det, var det på grunn av Irans store frustrasjon over måten Egypt og andre muslimske land, som Tyrkia og Qatar, skaffet seg politisk propagandakapital ved åpent å uttrykke sin støtte til Hamas under Pillar of Defence, at Iran gikk til det skritt å åpenbare sin militære støtte til terroristene. Ved å vise sin militære støtte håpet Iran å skaffe seg politisk kapital», skriver informasjonskontoret videre i sin rapport.

Slik rapporten bedømmer saken, er Hamas nå i sterkt behov av mer våpen, og dette stiller altså Iran opp for dem med. Den militære infrastrukturen til Hamas ble kraftig skadet under operasjonen.

Leder for Islamsk Hellig krig, Islamic Jihad, Ramadan Shallah, sa i en tale nylig at våpenleveransene fra Iran gjennom Egypt «ville fortsette også i fremtiden.» En avis i Libanon som har tilknytning til Hizbollah meldte at Hassan Nasrallah i et møte med Hizbollah-aktivister nylig skal ha sagt at «Iran vil fortsette som de har gjort før, å sende store kvanta av høykvalitetsvåpen til Hamas.»

Iran har derfor en nøkkelrolle i å gjenoppbygge våpenlagrene for Hamas og Islamsk Hellig Krig, konkluderer rapporten med. «Vi vil være spesielt våkne for mellomdistanseraketter, som i Gaza klart tjener Irans interesse av å skape en rakett-trussel mot Israel både fra nord (via Hizbollah) og i sør (ved Hamas og og Islamsk hellig krig), slår rapporten fast.

IsraelNationalNews.com

IHH finaniserer Al-Qaida?

Den tyrkiske islamistgruppen IHH er under etterforskning for å ha bistått det globale terroristnettverket Al-Qaida med finanser, melder den tyrkiske avisen «Habertürk».

Presidenten i IHH, Bulent Yildirim, er mistenkt for overføring av økonomiske midler til terroristgruppen i hemmelighet, uten offisell dokumentasjon. To tyrkiske spesialanklagere har satt i gang to separate etterforskninger av forholdene. Finansieringen skal ha skjedd ved at IHH og Al-Qaeda skal ha inngått i et finaniselt partnerskap.

Yildirim var sjef i IHH i 2010 da gruppen finansierte en «flotilje» med hensikt å bryte Israels sjøblokade av det Hamas-kontrollerte Gaza. Flere titalls amerikanske og europeiske venstreekstreme ble med på aksjonen.

Mavi Marmara, en av båtene i flotiljen, nektet å endre kursen som beordret, og prøvde i stedet å bryte blokaden med makt. Da soldater fra det israelske forsvaret bordet skipet, ble de angrepet med vold. Soldatene åpnet ild, og 9 tyrkiske aktivister ble drept.

Hendelsen forverret det allerede anstrengte forholdet til Tyrkia kraftig. Tyrkiske ledere forlangte en unnsykdning, men israelske ledere nektet dette, og viste til at Israel handlet i selvforsvar

IsraelNationalNews.com
World Jewish Congress
Habertürk

Les også
Palmer-rapporten
IDF har foto av bevæpnede aktivister
Blir beskyld for krigsforbrytelser hver gang

Bedring i forholdet til Tyrkia?

Den tyrkiske avisen Zaman meldte onsdag i forrige uke om en «viktig utvikling» i forholdet mellom Tyrkia og Israel. Ifølge rapporten har Israel nå returnert et antall Heron droner etter at de har vært i Israel for vedlikehold.

For to måneder siden anklaget Tyrkias statsminister Recep Tayyip Erdogan Israel for ikke å ha oppfylt sine forpliktelser i henhold til inngåtte forsvarsavtaler. Forholdet forkludret ytterligere et allerede meget spent forhold etter at Israel under Gaza-flotiljen i 2010 drepte ni tyrkere om bord på Mavi Marmara.

FN nedsatte som kjent en kommisjon for å finne ut hva som egentlig skjedde, og kommisjonen konkluderte blant annet med at Israels blokade av Gaza var «lovlig og passende,» og at Israel derfor var i sin fulle rett til å stoppe båtene som prøvde å bryte blokaden.

Palmer-rapporten vedgår at kommandosoldatene fra IDF ble møtt med “organisert og voldsom motstand fra en gruppe passasjerer” da de bordet fartøyet, og maktbruk var derfor nødvendig for selvforsvar. Men rapporten hevder at den kraften soldatene brukte, var hinsides selvforsvar og “overdreven og urimelig,” og derfor førte til unødvendige dødsfall.

Rapporten var kritisk til flotiljen og kalte den “uansvarlig.”

“Det finnes alvorlige spørsmål om dens ledelse, dens sanne natur og hensiktene til flotiljeorganisatorene, spesielt IHH,” slo rapporten fast. For “mens majoriteten blant passasjerende ikke hadde noen voldelige intensjoner, så kan ikke det samme sies om IHH,” den tyrkiske hjelpeorganisasjonen som sto bak flotiljen.

Tyrkia ble også kritisert for ikke å ha gjort mer for å forhindre væpnet konflikt med israelske soldater.

Tyrkia prøvde flere ganger å hindre rapporten i å bli offentliggjort, og truet med å iverksette en såkalt «plan B» om de ikke greide å få en unnskyldning fra Israel for drapene på de ni. «Plan B» var en diplomatisk utfrysning og svertekampanje som vi ser foregår fra Tyrkias side mot Israel i dag.

Israel på sin side har gjort det helt klart at en unnskyldning fra dem aldri vil komme. Soldatene handlet i nødverge for å redde sine egne og medsoldaters liv da de ble angrepet og truet på livet, noe videoer som er offentliggjort tydelig viser.

Men som ellers i historien skal det mer til enn klare beviser for å frikjenne en jøde som forsvarer seg, det har ikke vært spesielt mange journalister som har frontet urettferdigheten i dette, selv etter FNs konklusjon. Jøder skal helst sitte stille og la seg slakte ned. Da er verden fornøyd. Noen annen adekvat måte å tolke slikt på finnes neppe.

Imidlertid er den tiden for alltid slutt. De som bråker med staten Israel heretter får kjenne muskler. Verden skriker alltid opp i fistel når jøder tar til motmæle. Vår egen utenriksminister Jonas Gahr Støre er beklageligvis fanabærer for dette hylekoret, med sitt hyppige, men dessverre udokumenterte mantra «Israel bryter folkeretten, når…» Eller når Palestina-arabernes brudd på Oslo-avtalene blir oversett, mens Israels følgende tilbakeholdelse av penger (som er en del av samme avtalen) øyblikkelig blir fordømt og sammenlignet med tortur. Les forøvrig gjerne denne ypperlige kommentaren til akkurat det.

Nå tyder ting på at den jevne israeler ikke bryr seg. De lar verden fortsette med sin fordømmelse og lever godt innenfor sine grenser, med sin blomstrende kultur og økonomi, sitt pulserende næringsliv og sin grensesprengende teknologi, de høster sine Nobel-priser og sender sine anerkjente gjesteforelesere verden rundt uanfektet av den usaklige kritikken.

Les mer om Palmer-rapporten her…

Artikler som omtaler Palmer-rapporten her…

Erdogan beskyldte Israel for ikke å returnere droner som Tyrkia hadde kjøpt fra Israel, og som var sendt tilbake for vedlikehold.

«De er ikke lojal mot avtaler oss imellom i våpenindustrien,» sa Erdogan. «Det kan være det er problemer, du snakker kanskje ikke sammen, men du må oppfylle ditt ansvar innen internasjonale avtaler.»

Ifølge onsdagens melding i Zaman er dronene nå tilbake i Tyrkia. Artikkelen hevdet at israelske teknikere ikke hadde villet dra til Tyrkia av sikkerhetsgrunnet, men at Israel nå hadde sendt teknikere fra Aeronautics, firmaet som produserer dronene, for å arbeide med dronene på en tyrkisk militærbase.

En israelsk sikkerhetsoffiser bekreftet overfor Ynet at dronene nettopp hadde blitt sendt tilbake til Tyrkia, men avviste at det skal ha vært noen forsinkelse i forsendelsen. «Firmaet returnerte alle dronene til avtalt tid,» sa han.