Kategoriarkiv: Syria

Terroren: Israel vs. Europa

hansrustad_4254828a

Hans Rustad

Hans Rustad holdt foredrag i Miff Oslo tirsdag 26. april. Rustad er redaktør for det konservative nettstedet document.no og publiserer ofte stoff fra SMA. I tillegg publiserer nettstedet ofte andre israelvennlige og belysende artikler som du aldri vil finne i norske medier ellers.

Følgende er et sammendrag av en del av de viktigste punktene i foredraget.

Alt i dag skjer så fort og henger så sammen at man kan bli svimmel. Israel har et samhold og ”kan” dette med terror, så jeg er derfor mer bekymret for Europa enn for Israel.

Europa har kommet etter Israel i den forstand at også vi har fått terror, men vi takler dette helt annerledes enn Israel gjør. Israel vet at terror er en trussel mot landets eksistens. I Europa heter det at terror er noe som sprer frykt, og at vår «motstand» derfor må være å fortsette som før.

Men terror er ikke bare frykt, det er også å bryte ned mostanden i samfunnet. Israel ville aldri omskrevet sannheten på denne måten slik Europa gjør. Israelerne er nødt å se sannheten i hvitøyet for å overleve.

Dette er en asymmetrisk krig. Vår fiende har en fordel i en slik krig. Det som er spesielt er at Europa ikke tør si hvem fienden er. I Israel er det derimot ingen tvil om hvem som er fienden. Europeerne tør ikke si hvem som er fienden.

Bare dersom man kan skape en slags ”symmetri” kan man nevne hvem fienden er. Denne måten å forholde seg til terroren skaper store spenninger innad i Europa. Slik at selv om blodet flyter i Brussel og Paris, så er det fremdeles de «ekstreme høyre» som er fienden.

Israelerne står i vantro og ser på det europeiske knefallet, og de ser på europeernes svakhet. Dette er en parallell til 30-årene: det var derfor Hitler kunne få makt. Ingen våget å konfrontere hans arbeid og ideer.

Derfor, på grunn av denne svakheten, har jødene begynt å forlate Europa. Europa kan ikke en gang beskytte seg selv, langt mindre sine jøder.

Europeerne har sagt opp nasjonalstaten til fordel for en overbygning: EU, FN og andre overbygninger. Vi har skapt et system som produserer vinnere og tapere.

Arbeidsmarkedet er i forandring, man setter bort jobber – du får ikke lenger jobb fordi du er blond. Hva har så dette med Israel å gjøre? Det skapes spenninger.

Tenk på alle de forhåpningene man hadde til Obama. Det er ikke så mye igjen av det nå. Han er den mest liberale presidenten USA har hatt, men han har ikke egentlig selv oppdaget at holdningene hans ikke fungerer slik han later til å tro, og fortsetter som før.

Er dette kynisme, eller er politikk noe man sier fordi man vet det har en effekt man er ute etter? Sånn skulle ikke politikk være. Det vi skal gjøre i kveld, er å snakke sant.

Obama var i Saudi Arabia. Han er ikke spesielt populær der. Dette er en merkelig situasjon: venstresiden er skuffet over Obama, men får seg ikke til å si det, man tier heller stille. Obama har nemlig blitt ”dronekrigeren”. Bush var Guantanemo, Water Boarding etc.. men Obama har drept mange. Fredsprisvinneren Obama.

Overvåkningen som Snowden avslørte er ett eksempel. Så er det våpenleveransene til Saudi Arabia. USA har levert våpen for 30 milliarder dollar.

Midtøsten har blitt som et hjul som stadig suger inn i seg større arealer, med vold og annen elendighet. Dette bekymrer Israel. Obama er jo også sterkt antisemittisk. En effekt av disse krigene er jo at vi får folk hit som har antisemittiske holdninger. Dette er en infiltrasjon. Se på saken med Kaplan i Sverige som måtte gå fra regjeringen. Man later som om det kun er denne personen som er problemet og som har slike holdninger.

Obama hadde lovet å bombe Assad hvis han brukte gass mot sin egen befolkning. Assad brukte likevel gass flere ganger, tross Obamas ”red line”. Obama brukte ikke bomber mot Assad, slik han hadde truet med. Dette var det tidspunktet da Assad ble reddet.

Det virker som om Obama ikke skjønner dette. Flyktningene som kommer til Europa, er jo dels grunnet denne handlingen av Obama. Virkeligheten er langt fra det bildet politikerne gir deg.

Så har du politikere som Erdogan og Putin, som ikke bryr seg overhodet.

Angrepene i Paris, etc – dette er krig. Nå trues europeiske storbyer, det er krig! Selv etter angrepene i Tunisia kunne Cameron – igjen – prestere å si: – dette har ikke noe med islam å gjøre. Han viser med dette frykt. Han er redd på vegne av sin egen befolkning, og tar over rollen som beskytter. Er det en slags psykoterapi? Hollande reagerte noe annerledes etter Paris.

Det skaper mistenksomhet når lederne sier ”slapp av” når de skulle beskytte. Dete er en forferdelig politikk. Den snur situasjonen på hodet. Det skaper frykt.

Vi får også stadig høre at de farlige er de høyreorienterte. Dette er å forgifte befolkningen, og det betyr at det blir enklere for de virkelig høyreekstreme.

Men vi har ikke sett noen større demonstrasjoner mot terror. Alt dette er fakta, men ingen medier nevner det. Derved blir de en del av en dynamikk som skaper spenninger.

Israelerne vet at dette er farlig og ser det svært alvorlig. Slår ned på selvtekt. I Norge går man i motsetning etter dem som snakker om og setter ord på det alle vet. – det ”kunne jo” bli omsatt i gjerning… det blir som blodhunder.

Jihad eksisterte for øvrig før Israel, det har ikke noe med grenser eller territorier å gjøre. Det muslimske Brorskapet ble opprettet i 1928.

I Europa tenker man om at hvis man integrerer muslimene, støter man dem fra seg, så i stedet integrerer man seg i islam og mister sin egen identitet. Europeerne får ikke lenger være seg selv – tør ikke. Dette handler nå om verdiene våre, om kulturen.

Fiendtligheten er slik at det snart er blitt kontroversielt å si at man er norsk. Alle kulturer er liksom like mye verdt, – og egentlig er de andres bedre enn vår. Alle ”vil” egentlig det samme, bare de får sjansen, forklarer man. Derfor tar man imot alle med åpne armer. Så når det ikke blir som man tenkte, så må det være noen ”slemminger” som tenker feil.

Derfor tildelte regjeringen de 50 millioner til Bjørgo. Han skal forske på ”høyreekstreme”.

Han snakker åpent om at politiet skal banke på dørene til dem som ikke tenker som ham. Et intervju nylig viste tydelig at dette ikke handler om forskning, men om ideologi. Det kom opp nylig at man mener de konservative kristne kan bli høyreekstreme. Hvis du mener Norge er et kristent land, er du jo imot multikultur og slik de definerer det er du ekstremist.

Dette er alvor.

Vi hadde 22.juli, men det var én person. Nå har vi trusler i Europa som ikke kommer fra én, men fra tusener av jihadister. Tenker man selv, så tenker man automatisk: – hvorfor ikke heller bruke pengene på et senter som forsker på salafisme? DET er jo relevant!

Det foregår en bagatellisering av jihad, terrorister blir omtalt som om dette er noe som skjer på ”gutterommet”, denne radikaliseringen.

Det hjelper for den del ikke med en politistat dersom vi ikke vet hva vi tror på. Det var noen verdier vi trodde på i Norge før. Kanskje ikke alt var så godt, men det var likevel en soliditet i folk – hos mange.

I dag får ikke disse lenger noen bekreftelse ovenfra – fra landets ledelse. Mange savner dette, og de er sorgfulle fordi det er slik.

Vi fornekter den arv vi har fra Israel. Mellomkirkelig Råd arbeider for å delegitimere Israel. Når du tenker på kristendomsforfølgelsene i Midtøsten – vår egen religion har blitt synkretistisk – man mener vi alle tror på den samme gud.

Rustad tok et par eksempler på at bildet likevel ikke er helt mørkt. Han mente de to samfunnsdebattantene Usman Rana og Faten på hver sin måte begge to nå opptrer på en måte som kan gi en strime av håp. De nevner og bruker eksempler – Rana om de norske prestene – han skulle ønske imamene var mer like dem. Og Faten kunne fortelle at hun av og til søkte tilflukt i kirken for å få være i fred. De blir begge nå utsatt for trusler fra sine egne, – og her ligger håpet. Det må frem at de samme som nå truer dem, er de som truer friheten i det norske samfunnet.

Men det norske samfunnet følger ikke opp dette. Ikke det danske heller, for den del. De ser ikke en gang problemstillingen over. Og i Sverige er det virkelig ille på dette området.

Det er en sammenheng mellom mangel på grensesetting og det at vi ikke får eller tør si hvem og hva vi er. Vi skal ikke skrive om hele vår historie og tro fordi det kommer noen andre til vårt land.

Så hvordan denne utviklingen kan fortsette er en stor psykologisk gåte, for folk flest vil slett ikke ha det slik.

Mediene lager stråmenn – det er ingen reell debatt.

Eksempel: nazi-beskyldningene mot Israel. Du kan ikke så lett forsvare deg mot en stråmann.. du blir tatt for å være noe du ikke er – hvordan skal du forsvare deg?

Definisjon på å være politisk korrekt: Det finnes bare én type spørsmål og svar, og de er kjent. Det gjelder bare å lære seg dem.

Dette er et nytt fenomen i Norge. Jeg har opplevd den kalde krigen, og har opplevd mistenksomhet. Man kunne bli mistenkt for å være kommunist. I dag kan potensielt alle mistenkes! Det er noe nytt i landet vårt.

Vi står overfor noen alvorlige valg. Møtene i Danmark foregår nå bak maskingevær. Dette viser at de som truer, har veldig stor makt. Det er et nederlag når det frie ord må søke tilflukt bak metertykke vegger og våpen. Problemet er at politikerne nekter å innse hvor alvorlig dette er.

Vi står i en kamp hvor det flyter blod, og hvor det vil flyte blod i fremtiden. Men vi mangler en strategi.

Tiden er nå inne for Europas politikere. Det burde ikke være slik at en som Vilks må sitte i sikkerhetsfengsel, – for det er det han gjør, i praksis.

Myndighetene må begynne å sende signaler: de som truer, må sendes ut av landet. Hvis ikke dette skjer, – pisk og gulrot – en klok, forutseende strategi – får vi et mer regresessivt samfunn. Et samfunn som utvikler seg bakover.

Israel har det ikke slik. Der vet man hvem man kan stole på.

Hizbollah forsøker seg

carsNok en gang prøver Hizbollah seg på å angripe Israel. Nok en gang forsvarer Israel seg. Og ganske sikkert kommer nok en gang fordømmelsene fra verdenssamfunnet, og klagene på at forsvaret er «uproporsjonalt» og «overdrevet».

Det israelske forsvaret skriver i sin blogg de konsise meldingene:

11:35: Et anti-tank missil ble skutt mot et militært kjøretøy i nærheten av Dov-fjellet i det nordlige Israel. Flere skadde i angrepet.

12:51: Bombekastergranater traff en militær stilling på Hermon-fjellet. IDF stenger stillingen og evakuerer sivile fra området.

13:36: IDF holder Hizbollah ansvarlig for angrepene i Nord-Israel i dag.

13:50: IDF responderte på angrepene med kombinerte luft- og bakkeangrep mot operasjonelle Hizbollah-stillinger.

14:20: IDF har bekreftet at to soldater ble drept i angrepet i morges. I tillegg ble sju andre soldater såret, av disse to moderat.

En spansk FN-soldat ble drept i forbindelse med dette angrepet. FN sier i denne forbindelse at man ønsker at alle parter viser «maksimal tilbakeholdenhet» for å forhindre eskalering. Noe å tenke på i denne sammenheng er Frankrikes jakt på de to terroristene etter Charlie Hebdo-massakren for kort tid siden. 88.150 politi og soldater ble brukt i jakten på de to.

Israel har kontaktet Sikkerhetsrådet i FN og sagt at landet vil gjøre alt som er nødvendig for å forsvare seg. «Israel kommer ikke til å stå og se på at Hizbollah angriper israelere» sa landets FN-ambassadør Ron Prosor i et brev til rådet. «Israel vil ikke akseptere noe angrep på dets territorium, og vil bruke sin rett til selvforsvar, og gjøre alle nødvendige tiltak for å forsvare sin befolkning», skrev han videre.

Statsminister Benjamin Netanyahu sier i en uttalelse at «hvis noen prøver å utfordre oss ved den nordlige grensen vår, bør de komme og se hva som skjedde her, ikke langt fra Sderot i nærheten av Gazastripen. Der fikk de det hardeste slaget de har fått siden starten.»

Myndighetene sier også at angrepet mot Hizbollah-stillinger i Sør-Libanon ikke nødvendigvis er de siste. «Vi er midt i hendelsene nå, og vi kommer til å evaluere de nødvendige tiltak fortløpende.»

Mye av spillet i denne delen av verden dreier seg om styrke, – og om evnen til å vise den. Et Israel som ønsker å forhandle, har dessverre vist seg å føre til økt terrorisme, hver eneste gang. Mønsteret er utspill om forhandlinger, selvstyremyndighetenes avvisning av premisser, endring av premisser, snakk om forhåndsbetingelser som selvstyremyndighetene ønsker innført før de eventuelt forhandler, avvisning av disse, og mer terror.

Å slå hardt ned på terrorisme, derimot, gir resultater. Etter aksjoner mot terrororganisasjoner blir det som regel stille en stund.

Mye av anstrengelsene går derfor ut på å slå hardt tilbake, eller skremme med dette. For en nordmann hundrevis av mil fra de livsfarlige angrepene, er dette kanskje vanskelig å forstå. Like fullt er avskrekking – deterrence – en viktig del av den militære strategi.

Utenriksminister Avigdor Liberman sier da også at Israel bør slå tilbake «så kraftig som USA eller Kina ville gjort om det var angrep på deres jord.» Han sier dessuten at han forventer støtte fra Israels allierte i en slik situasjon. Dersom dette hadde skjedd, og en slik endring i måten man responderer på terror på, kunne Vest lykkes med å avskrekke islamistene, mener han.

Mange libaneserne har ikke veldig mye til overs for terrorgruppens okkupasjon av deres jord. På sosiale medier rapporteres det om mange som tar til orde for at islamistene bør finne seg et annet sted å starte sine angrep fra, så ikke Libanon blir skadelidende igjen. Ikke bare for gjengjeldelsesangrep fra Israel, men også fordi Hizbollah er alliert med Syrias president Assad, og angrep fra de forskjellige motstandsgruppene mot Hizbollah har også rammet libaneserne, med flere titalls drepte inne i Libanon.

Det var gruppen «Quneitra Martyrs Brigade» som utførte angrepet mot Israel.

Aftenposten har sin egen, underlige vri på hendelsen. På nettportalen sin leverer de en fullstendig misvisende overskrift, noe som nesten kunne få en til å tenke at de ønsket å gi leserne et bilde av at Israel er aggressoren i området. Døm selv.

aftenposten28.01

NRKs reportasje, ved Sigurd Falkenberg Mikkelsen er grei nok, men også de har en misvisende overskrift på forsiden. Tror vi dette er tilfeldig?

nrk28.01.2015

IS og Hizbollah prøver seg

IS-terrorister arrestert i Haifa

IS-terrorister arrestert i Haifa

Israelske myndigheter har arrestert syv menn som skal ha vært i ferd med å begynne et angrep mot israelere, ifølge nettstedet Dailymail.

ØVDE SEG PÅ DYR
Gruppen brukte dyr for å øve seg på, slik at de best skulle kunne hugge hodene av sine ofre, som skal ha vært drusiske israelere. Drusere er en gruppe israelere som lever i områdene nær Golan. De er hovedsakelig sjiamuslimer.

Alle de syv har innrømmet at de er en del av IS, og at de deltok i et plott for å ramme drusiske israelere, politi og sikkerhetsstyrker.

TATT INNE I ISRAEL
Gruppen ble arrestert i Haifa. Det er første gang IS-medlemmer er tatt inne i Israel. De er anklaget for medlemskap og forsøk på medlemskap i terroristorganisasjon, samt for forsøk på å kontakte terrororganisasjoner i utlandet. Det antas at de var i ferd med å bygge opp et terrornettverk i landet.

Mennene var i alderen 22 til 40, en av dem var en advokat fra Nasaret.

Israelske sikkerhetsstyrker sier terroristene hadde planlagt å flykte til Syria for å slåss der etter at et angrep i Israel var gjennomført.

SYRISK HIZBOLLAH-GRUPPE ELIMINERT
Israel er i tillegg på tå hev, spesielt i nord, etter de siste dagers angrep mot grupper som utgjorde en fare i nærheten av Golan-høydene. Som kjent ble den unge Hizbollah-lederen Jihad Mughniyeh drept i et slikt angrep. I tillegg tok man ut av sirkulasjon Ali Reza al-Tabatabai, som ledet Radwan-styrken i revolusjonsgarden i Libanon. Al-Tabatabai var iraner, og ble drept sammen med seks andre Hizbollah-medlemmer.

Gruppen fra Hizbollah var også, som IS-gruppen, i ferd med å angripe Israel i nord, og Hizbollah er i ferd med gjengjeldelsesangrep.

HØYNET TERRORBEREDSKAP
Israel har hevet terrorberedskapen i nord, og flere Iron Dome-batterier er utplassert for å forsvare seg dersom de mange Hizbollah-kontrollerte soldatene på syrisk side av grensen skulle angripe med raketter.

Det spekuleres i om Israel har fått informasjon om gruppen fra sunni-muslimske syriske opprørere, som er bitre fiender med sjia-muslimske Hizbollah.

Angrepet ses på som en stor suksess for Israel, både etterretningsmessig og militært sett. Og tilsvarende nederlag for Hizbollah, som på sin side både har bekreftet tapene, også med navn, – og har lovet å hevne dem.

HIZBOLLAH FORVENTES Å HEVNE SEG
Sikkerhetsstyrker mener Hizbollah ikke «har råd til» å la være å respondere på angrepet. «Æres»-kodeksen er slik i disse kulturene. Så Israel sitter igjen med en relativt stor risiko for et større terrorangrep i tiden som kommer.

Amos Yadlin, tidligere sjef for etterretningen i Israels forsvar, sa i et radiointervju denne uken at man antagelig ikke var ute etter Hizbollah som sådan, men at man måtte respondere på terrortrusler som kan medføre andre trusler ved senere anledninger. Og Hizbollah foretrekker å operere fra Syria, grunnet den store mangelen på et styre, og dermed et stort handlingsrom. Dette til tross for at den muslimske terrororganisasjonen hevder de kun er «Libanons beskyttere,» og at de ikke vil operere ut fra andre land.

HIZBOLLAH IKKE LENGER KUN I LIBANON
Søndagens angrep beviste derimot at Hizbollah er internasjonalt og har forgreninger. Kommentatorer mener dette kan koste Hizbollah tilhengerer i Libanon, fordi disse ikke ønsker at Libanon skal bli skyteskive hvis Israel slår ned på Hizbollah for å gjengjelde angrep.

Når det gjelder hevnangrep mener man Hizbollah drøfter dette nøye med sin «mentor» Iran. Spørsmålet er om de ønsker å dra med seg hele regionen i et voldelig oppgjør. De vet at Israel vil slå kraftig tilbake dersom det blir utført angrep av større skala. Hizbollah støtter Assad i Syria, og har vært sterkt involvert i kamper der, med store tap. Om de nå åpner en ny front mot Israel, blir det store spørsmålet om de har kapasitet til begge. Noen mener Hizbollahs rakettsystemer som uansett er beregnet for, og rettet mot, Israel, ikke er berørt av kampene mot Assads fiender, og at det derfor er et mulig scenario.

ANGREP MOT ISRAEL, ELLER ISRAELERE I UTLANDET
Disse rakettene kan ramme Israel fra Libanon eller fra Golan-området, og dette kan kanskje gjøres uten en veldig stor respons fra Israels side. En annen mulighet er å ramme israelere i utlandet. Det var en Hizbollah-terrorist som sprengte seg om bord i en buss full av israelske turister ved flyplassen i Burgas i Bulgaria 18. juli 2012.

Nå er Europa og USA imidlertid i forhøyet beredskap på grunn av terrorangrepene nylig, og man mener derfor at muligheten for et slikt angrep her er mindre akkurat nå.

Al-Akhbar, en Hizbollah-vennlig avis, skrev nylig at Hizbollah vil avfyre mellom 4 og 5000 raketter mot Israel, og ramme hundrevis av mål hver eneste dag. Denne og lignende trusler kommer hele tiden fra den sjia-muslimske gruppen.

Skal rense den arabiske halvøy for møkk

IRAK: Jihadister sverger at de vil «erobre Jerusalem tilbake fra dere, O jøder.»

En video som er oversatt av MEMRI (the Middle East Media Research Institute) viser en utenlandsk muslimsk «hellig kriger» som lover å erobre Jerusalem, Roma, og Andalusia i Spania, som en gang var underlagt muslimene.

Videoen er tilgjengelig på YouTube (nederst i artikkelen), og det anbefales å ha på lyd så man får et inntrykk av engasjementet og besettelsen.

LANGT FRA NORGES VIRKELIGHET
Det er nemlig slike krefter, i høyst levende live, Israel har som motstandere. Det såkalt moderate Fatah inngår i disse dager kompaniskap med en helt tilsvarende bevegelse som taleren på videoen representerer. Ikke noe mindre. Vi snakker om religiøst besatte mennesker som er villig til å drepe, ja til å dø, for å drive ut jødene fra deres rettmessige land og rettmessige hovedstad.

Disse kreftene er også en stadig og aktuell trussel for Israel i og med borgerkrigen i Syria, hvor slike grupperinger er en del av det totale bildet.

Anledningen for den oppflammende talen var et møte organisert av the Islamic State of Iraq and the Levant (Syria) – eller ISIS. Taleren lover troskap til gruppens leder Abu Bakr Al Baghdadi, og gjentar ISIS’ visjoner for regionen.

«Ved Allah skal vi rense den arabiske halvøy for dere, møkk!» Han trakk sverdet og svingte det mens han talte til ikke-muslimene i Midtøsten.

For Israel spesielt hadde han følgende å si: «Vi skal gjenerobre Jerusalem fra dere, O jøder!»

ASSADS HOVEDFIENDE
En rapport Arutz Sheva nylig laget, viste at ISIS er den alvorligste trusselen Syrias president Bashar al-Assad står overfor.

Den sverdsvingende fanatikeren fra middelalderen proklamerte sitt håp om en global islamsk stat, og han lovet også å gjenerobre Roma og Andalusia, som en gang har vært inder muslimsk okkupasjon.

Alle som misliker at Israel vinner territorier i kriger de mot sitt ønske blir tvunget til å føre, kunne jo for sannhetens og balansens skyld anføre de tallrike og enorme erobringer muslimene selv er skyld i, som en slags motvekt til de områdene Israel kreves for. Det er nok å ta av.

Taleren er fra Kosovo, og som en gest til islam dro han passet sitt frem, og kastet det på gulvet. Det samme gjorde flere av de andre utenlandske jihadistene som var til stede.

MER KATOLSK ENN PAVEN
ISIS var tidligere kjent som the Islamic State of Iraq, skriver IsraelNationalNews, og er en radikal gruppe som brøt ut av Al Qaeda etter en maktkamp om deltagelse i den syriske borgerkrigen. Bruddet var også til dels forårsaket av at gruppens brutalitet ødela det globale nettverkets image i Syria.