Kategoriarkiv: Info/seminarer

Send SMA en påskegave, vær med på å jage bort løgnene med fakta

Kjære rettferdighetens venner,

Den kristne og den jødiske påske er her og vi i SMA vil benytte anledning til å ønske dere alle en velsignet høytid.  Den jødiske påskes hovedbudskapet er knyttet jødenes befrielse fra slaveriet i Egypt og en 40 års reise til friheten i deres far Abrahams land.

Mer enn 3000 er gått men fremdeles synes det som om verden ikke vil akseptere at jødiske slaver går fri.  Vår historie er preget av gjentagne bølger av jødehat med mange uskyldige ofre.  Den seneste bølgen av jødehat som for alvor begynte på 1970-tallet har nådd skremmende høyder i 2017.  En jødisk kvinne ble myrdet forrige uke i Frankrike av hennes muslimske nabo som knivstakk henne og kastet henne ut av vinduet mens han priset sin Allah med det kjente slagordet: «Allah hu Akbar.»   Det faktum at norske medier og politikere ignorerte denne hendelsen, er et symptom på en skremmende likegyldighet i vårt samfunn når det gjelder antisemittismen og dens jødiske ofre.  Hitlers hær kunne ikke ha myrdet mer enn 6 millioner jøder uten den likegyldigheten som gjorde det mulige i mange europeiske land.  Morderen av den franske kvinnen kunne ikke ha utført udåden med mindre han følte seg komfortabel i sitt europeiske miljø.  Under Holocaust var medvirkningen i Norge slik at vi kan med hånden på hjerte si at det hovedsakelig var norsk politi og nordmenn som sørget for å sende norske jøder til gasskamrene.  Tyskerne administrerte, nordmenn utførte udåden.

Den gamle likegyldigheten er gjenkjennelig i dagens Europa, også i Norge.  Om man ikke dreper jøder fysisk, blir deres omdømme påvirket av at politikere og medier taler nedsettende om deres hjemland og dermed om deres rett til land og liv.  Man gjentar påstander om ”okkupasjon og apartheid.”  Når vår utenriksminister stadig kommer med usanne påstander om den jødiske staten bør det neppe overaske noen om også en norsk kvinne blir kastet ut av et vindu.

Av og til lurer jeg på hvordan det kan ha seg at tilsynelatende edruelige oppgående mennesker fremdeles kan tro på en propaganda løgn som KGB lanserte i 1964, da man i Moskva oppfant ”Den palestinske frigjøringsorganisasjonen” og klekket ut løgnen om et eget palestinsk folk som har aldri i historien har eksistert.  Løgnen gjentas likevel i riksmedier som har grunn til å vite at de ikke snakker sant.  Min konklusjon er at legenden om de palestinske araberne er et påskudd for å fyre opp under gammelt jødehat som europeerne ennå ikke har klart å kvitte seg med.  Vi klarte å kvitte oss med mange mørke sider ved vårt samfunn, men ikke med jødehatet.  Den følger Vesten som en trofast skygge, – en så stor skygge at den overskygger at gamle jødiske kvinner kastes ut av vinduet i all stillhet.

Dagens situasjon for jødene i Europa må sees i et riktig historisk perspektiv om vi ikke skal miste motet.

Derfor er SMAs arbeid for folkeopplysning blant de viktigste som gjøres i Norge når det gjelder å avsløre løgnen og sette lys på jødehatets skygge.

SMAs arbeider først og fremst for å være et korrektiv til den ensidige og antijødiske propagandaen som møter oss alle i de norske mediene som de fleste har lært å stole på.  Dette er hovedfronten i vår kamp mot antisemittismen i Norge.  Det er en klar og skarp front i en propagandakrig mot det jødiske som like mye er preget av politikerne og medienes diskriminerende fortielser som av direkte overtramp.

Vi arbeider også på andre fronter: Vi utarbeider en ukentlig kommentar til aktuelle hendelser som vi hver fredag sender til våre medlemmer, politikere og til mediene.  Dette er med på å sikre at løgnene ikke står uimotsagt.  Det er fremdeles et problem i Norge at de fleste ikke har andre kilder til informasjon enn det som kommer fra NRK, TV2 og fra NTB gjennom avisene.  Lite av dette er pålitelig når det gjelder Israel.

Til dem som også vil ha en grundigere og mer akademisk preget dokumentasjon, utgir vi vårt kvartalsblad, SMA-info, med om lag 400 sider tekst hvert år.  Her finner du fakta som både politikere og medier ofte ignorerer og prøver å holde skjult for deg.

Bladets viktigste oppgave er å formidle dokumentasjon og analyse av høy kvalitet som en motvekt til den demoniserende propagandaen i norske medier.  Vi ber deg om å hjelpe oss med å holde denne kilden til informasjon ved like slik at vi kan nå flest mulig lesere med sannhet og fakta.  Vi står oppreist der vinden er sterkest, men også du må støtte oss med ditt bidrag!

SMA trenger din økonomiske støtte for å kunne fortelle sannheten, forebygge jødehatet og skape rettferdighet også for jøder.  Vi må bygge videre på våre fredsbroer.  Derfor ber vi deg om å bli en fast støttepartner for SMA, og å bidra til at din organisasjon / menighet gir en fast støtte til informasjonsarbeidet i SMA.

Vi ber deg også om å sende en påskegave til SMA slik at vårt arbeid kan sikres og fortsette.

Tusen takk for din støtte til SMAs arbeid.

Med vennlig hilsen og en God Påske!

På vegne av alle som står bak arbeidet i SMA,

Dr. Michal Rachel Suissa, leder for senter mot antisemittisme (SMA)

En julegave som gjør en forskjell

Kjære venner.

Høytiden står for døren, og når julefreden senker seg vil vi benytte anledningen til å takke deg hjerteligst for ditt bidrag til driften av Senter mot antisemittisme (SMA) i året som gikk.  SMA er vårt viktigste forum for å identifisere og motarbeide jødehat i Norge.  Vår hovedoppgave er å formidle sann informasjon som korrektiv til medienes negative omtale av jødene og deres eneste trygge hjemland, Israel.  Vi bruker alt vi har av ressurser til å fortsette vårt arbeid for å motvirke den politiske undergravningen av Israels og jødenes renommé, heder og ære.

Senter mot antisemittisme har i lang tid observert og omtalt de problemer jødene opplever i Norge, og søker stadig å rette ansvarlige myndigheters oppmerksomhet mot forholdene.

Vi er fortsatt bekymret for de mange Israel-kritiske uttalelsene som kommer fra ledende politikere.  Det aller meste av dette er uriktige og urettferdige karakteristikker og insinuasjoner som setter seg i folks minne og leder til utbredelse av antisemittiske meninger og holdninger hos mennesker som mangler alternativ informasjon.  Vi har spesielt merket oss de mange vrangforestillinger om den jødiske staten som preger uttalelser fra Utenriksdepartementet og som blant annet leder til at Norge i FN unnlater å forsvare Israel når landet utsettes for åpenbart urimelige, diskriminerende og usanne anklager fra fiender i Midtøsten.

Vi er overbevist om at den ”dialogen” med diplomatisk og økonomisk støtte til terrororganisasjoner som Utenriksdepartementet har fortsatt med under den nye regjeringen, er direkte til skade, ikke bare for Norges internasjonale omdømme på lang sikt, men også for ethvert håp om fred i Midtøsten.  En ”fredsprosess” som benyttes til å spre jødehat og terror bør ikke støttes av Norge.

For å motvirke denne utviklingen må vi styrke det arbeidet Senter mot antisemittisme gjør med folkeopplysning rettet mot politiske organer, massemedier, meningsformidlere, skoler og forsamlinger.  Vi trenger medarbeidere i senteret vårt som kan vie tid og engasjement til dette viktige formålet.  SMA drives utelukkende ved hjelp av frivillige gaver og er derfor 100 % uavhengig av de politiske hensyn som statsstøttede medier i praksis tar.

Den statsstøttede rikskringkastingen, NRK, har valgt en informasjonslinje som er egnet til å skape tvil om hvem som er skyldig i terror, – morderne eller ofrene.  Gang på gang ser vi hvordan drap på jøder misbrukes av norske medier til å fyre opp under en latent antisemittisme.

I Norge er mediene mer opptatte av å finne politisk korrekte ”forklaringer” på terroren enn å vise respekt for ofrene.  Det synes ofte mest bekvemt å klandre Israel for terroristenes ugjerninger.

Oppfordringen til våre lesere er:

–  Vær med og gjør en forskjell!  Ta et klart standpunkt mot demonisering av Israel og medienes antisemittiske utfall ved å støtte Senter mot antisemittismes viktige opplysningsarbeid.

–  Vi ber alle om å være på vakt og sørge for at deres nærmeste og bekjente beskyttes mot det dryppende jødehatet ved å gi dem sann informasjon.

–  Vi foreslår derfor at du fører opp abonnement på SMA-info på gavelisten din.

–  Vi anmoder også menigheter om å finne anledning til fortsatt å ofre kollekt til støtte for SMAs arbeid.

–  Vær med på å formidle til alle dere kjenner at jødiske barn i Norge må få leve som andre barn – uten å være redde.

– Vi takker for din støtte i visshet om at mindre jødehat i Norge betyr et bedre og tryggere samfunn for oss alle.

Vi ønsker dere alle God Jul, et riktig godt nytt år og mye velsignelse i alt dere gjør i tiden som kommer 

Med vennlig hilsen og ønske om en glad helg,

Michal Rachel Suissa, leder for Senter mot antisemittisme, SMA

Foredrag i Miff Trondheim

MIFF-Trondheim: Seminar om Israel og folkeretten.
Foredragsholder:  Dr. Michal Rachel Suissa
Tid:  Onsdag 18.mai 2016 kl. 19.00
Sted:  Tomasskolen (3. etg.) i Festningsgata 2.
Det blir salg av israelske varer, loddsalg, servering av kaffe og kjeks.
Det blir også anledning til å stille spørsmål til foredragsholder.
Ikke noe land i verden blir omfattet av en slik folkerettslig oppmerksomhet som Israel.  Det skrives utallige avhandlinger og artikler om dette emnet, og politikere verden over henviser stadig til Israel og folkeretten som om det skulle være et særskilt rettslig problem knyttet til forholdet.  Dette er et faktum som i seg selv er problematisk fordi det blant verdens stater utelukkende er Israel som gjøres til gjenstand for en slik oppvartning.  Det finnes ikke noe folkerettslig problem knyttet til Israel som ikke kunne gjøres gjeldene for en hvilken som helst annen stat i verden.  Denne forskjellsbehandlingen av Israel reiser derfor spørsmål om hvilke andre motiver enn de rent akademiske som kan ligge bak denne opptattheten av Israel og folkeretten.  For å belyse dette spørsmålet har MIFF-Trondheim invitert lederen for Senter mot antisemittisme, dr. Suissa, til å holde et foredrag onsdag 18. mai kl. 19.00 om dette viktige emne.
Dr. Michal Rachel Suissa er født i Marokko og har arabisk og berbersk som morsmål. Som flyktning kom hun til Israel der hun tok sin dr. philos ved det hebraiske universitetet i Jerusalem. Dr. Suissa jobber som førsteamanuensis i legemiddelkjemi ved Høgskolen i Oslo.
Dr. Suissa er leder for Senter mot antisemittisme (SMA) og er redaktør for kvartal tidsskriftet SMA-info som har 10.000 abonnenter.