Kategoriarkiv: Jødemisjonen

Hjelp Jødene Hjem (HJH)

Jubel, sorg og fortielse (Dagen, 28.8.2005)

Om jødenes tragedie , Arutz 7

Kåre Kristiansen i Vårt Land (14.9.2005)

Kåre Kristiansen, HJH, tragedien (23.8.05)

Emanuel Minos: To jødiske familier (18.8.05)

Pinsevenner ut av HJH (Dagen 13.12.2002)

Pinsemenigheten melder seg ut av Hjelp Jødene Hjem (5.12.2002)

IKAJ/ Leif A. Wellerop: Og så ble det pinsebevegelsens tur (05.01.2003)

Melchior «støttar tømming av synagoge» (VL)

Melchior: – Nye bosettinger fjernes snart (Dagbladet 28.6.2002)
«Som dyr»: Melchior om jødene i Israel (VL 27.8.2004)
Sosialisten Melchior: «for meg er det ikkje avgjerande kva jødisk innhald vi har i staten» (VL)

HJH «ønsker ikke å komme med noen resolusjon som taler om støtte til Israel»

HJHs pressemelding: HJH er en politisk organisasjon

DNI, en sentral aktør i HJH, og jødehat (16.8.2005)

Mer om HJHs prinsipper

Kontakt disse organisasjoner og si hva du mener om at de holder fest mens synagoger rives og jøder fordrives fra sine hjem i Israels Land

 • Det Norske Baptistsamfunn
 • Det Norske Misjonsforbund
 • Den Evangelisk Lutherske Frikirke
 • Fellesinnsamlingen for Israel/ Magbit (kontakt via DMT Oslo)
 • Den Norske Israelsmisjon
 • Norge-Israel-foreningene
 • Med Israel for fred
 • Ordet og Israel
 • Det Mosaiske Trossamfund i Oslo
 • De Frie Evangeliske Forsamlinger

Svar på DNIs og KrFs angrep på NIS og Israel-venner

Jødehat, jødevenner og KrF

Mens jødehatet i Norge øker, ser man stadig nye tegn på hvordan jøder blir skremt og angriper sine egne i et fortvilet forsøk på å “skjule seg“ i mengden.

Det som likevel skuffer mest, er de som kaller seg “Israel-venner,“ men som sjelden eller aldri gir jødene noe støtte når de virkelig trenger det.. I stedet angriper de Israel.

Den 21.november hadde Fædrelandsvennen en artikkel med undertittelen KrF-høvding og Israel-venn John Edvard Olsen ber partiet sette klare grenser mot ytterliggående Israel-tilhengere

I følge Olsen er alle dem som er uenige i Sharons planer om tilbaketrekning fra Gazastripen, ytterliggående. Et slikt syn er det vanskelig å forstå ettersom også store deler av den Israelske befolkning er uenig med Sharon. Forresten, når begynte Sharon å bli så populær blant Israel-kritikerne?

Israel-venner
Jøder og jødevenner er med rett skeptiske til folk som både angriper Israel og samtidig kaller seg for “Israel-venner“. Med slike “venner“ trenger man ikke fiender, sier man på hebraisk.

“Israel-vennen“ Olsen kritiserer ikke de kristne som støtter det morderiske PLO, som bl.a. massakrerte uttalige kristne i Libanon (1974-82), men han fordømmer de kristne som støtter Israel ut fra et bibelsk ståsted. Dette er en holdning som står i skarp kontrast til fundamentet for KrF, nemlig Bibelen. Mange kristne som leser Bibelen har et naturlig og positivt forhold til jøder og til Israel (i tillegg til at de får en mer positiv holdning til andre folk).

Olsen, som misliker velgerflukten fra KrF, antyder at Norsk Israelsenter mot antisemittisme (NIS) tar side i norsk politikk, hvilket er feil. NIS tar kun side for en politikk som ikke diskriminerer jødene, enten de bor i Norge eller i Israel. Det er en annen sak at stadig flere kristne velgere forlater KrF fordi de har sett at partiet motarbeider Bibelen og Israel, ikke minst ved å støtte PLO/PA, hvilket mange finner uforenlig med kristen moral. Dette terror-regime har det siste ti-året fått ca en milliard kroner i støtte fra Norge. KrF-regjeringen bærer et tungt ansvar her.Pengene blir bl.a. brukt til et skolesystem der barna blir lært opp til å hate jøder og drepe dem.

I KrF er det mange som blir provosert av dette, og at Bondevik-regjeringen inviterte PLO-mannen, Holocaustfornekteren Mahmoud Abbas til Oslo, Kongen og Stortinget . Israels statsminister Ariel Sharon derimot, ble forvist til Molde under sitt besøk her for et år siden. Abbas, som i flere år har vært et sentralt styremedlem i PLO og dens militære armen Fatah, har mye jødisk blod på sine hender. Denne Abbas vil trolig bli invitert til Norge av en KrF-ledet regjering.

Betegnelsen “de ytterliggående“ passer derfor best på dem som bistår tyranniet, både økonomisk og politisk og som kritiserer Israels venner fordi de ikke vil finne seg i at Israel skal bli utslettet, slik PLO/PA har hatt som målsetning siden PLO ble stiftet i 1964.

Ledere i KrF har flere ganger kritisert de tiltakene som jødene har satt i verk for å forsvare seg mot terrorisme i Israel, som f.eks. sikkerhetsgjerdet. Men de samme politikerne kan sende norske soldater og kampfly til Afghanistan for å forsvare folket der mot terrorisme. Denne forskjellige måten å tenke på er det vanskelig for oss å akseptere.

Israelmisjonen
I den nevnte artikkel står det at Olsen, som selv tidligere ledet organisasjonen Israelmisjonen, ba partifellene være observante på det ytterliggående budskapet om Midtøsten-konflikten som nå spres i kristne miljøer. Olsen misliker støtte til Israels overlevelseskamp, men han kritiserer ikke Israelsmisjonens kontakt med de jødefiendtlige Arafat, biskop Yunan og erkebiskop Irineos.

Olsen er ikke alene i sin kritikk av Israels venner. Også den nyvalgte formannen i Israelsmisjonen Torgeir Flateby har uttalt seg på samme måte. Kanskje kommer det av at Israelsmisjonen aldri har klart å bli enig med seg selv om at staten Israel er oppfyllelse av de gammeltestamentlige landløfter.

I den nevnte artikkel nevnes det at Jon Lilletun baserer sitt angrep på NIS ut fra en pressemelding som Det Mosaiske Trossamfund i Oslo (DMT) sendte ut den 10.november, i forbindelse med eksklusjon av meg og min kone, i forbindelse med Krystallnatt-markeringen. Påstandene i pressemeldingen er falske og nå behandles av vår advokat. Følgende er derimot riktig:

Krystallnatten kuppet
For å viske bort skammen etter Holocaust valgte Tyskland den 9.november for å rive muren. Begynnelsen på jødenes Holocaust ble omdannet til en festlig dag, mens jødene tiet.

Her i Norge har man flere ganger benyttet markeringen av Krystallnatten til å angripe høyresiden, USA og jødene i Israel. Organisasjoner som LO, AUF, SV, Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom deltar ofte i slike arrangementer, samtidig som de oppfordrer til boikott av (jødene i) Israel. I Lillehammer ble “sionistene“, dvs jødene, kritisert på lik linje med fascistene og nazistene som førte til Holocaust, mens jødene tiet.

Venstreekstremistenes kamp mot Israel har skremt jødene til de grader at noen følte behov for å vise en “politisk korrekt“ holdning. DMTs ledelse kuppet Krystallnatten for bli kvitt to jøder som er uenige i DMTs politiske linje overfor Israel og nekter å fortie jødehatet i Norge. For å kunne begripe dette må vi forstå jødehatet.

Jødehat i verden
På en internasjonal konferanse i Jerusalem i høst var det enighet om følgende vurdering m.h.t. antisemittisme:

 1. Såkalt nynazisme er et forholdsvis beskjedent problem.
 2. Fysisk vold mot jøder kommer primært fra muslimske miljøer, og deretter fra venstreekstremister.
 3. Dagens jødehat rettes primært mot Israel.
 4. Antijødisk propaganda truer jødenes eksistens, fordi det fremstiller “Israel“ som en trussel, som naturligvis må elimineres.
 5. Muslimsk- arabisk jødehat er den groveste.
 6. Det mest bekymringsfulle propagandaen kommer allikevel fra vestlige, europeiske kilder med basis i den sekulære venstresiden. Deres oppfatning dominerer i mediene og påvirker den alminnelige mann og kvinne.

Resultatet av dette er nå blitt synlig. Meningsmålinger i Europa viser at folk tror at Israel utgjør den største trussel mot verdensfreden, noe som gjør at de støtter araberne, som faktisk utgjør den største fysiske trussel mot jødene i Israel. Situasjonen i Norge følger denne tendensen.

La oss derfor være modige og stå sammen i kampen mot jødehatet. Vi må, og vi kan, med Guds hjelp, forhindre et nytt Holocaust. Historien lærte oss at alle vil tjene på det. Forrige verdenskrig tok livet av ca. seks millioner jøder, men ca. 50 millioner ikke jøder.

Angrep på NIS (SMA) og andre Israel-venner fra DNI og KrF

Ytterliggående Israel-venner ønskes ikke av Israelmisjonen og KrF

Advarer KrF mot Israel-fundamentalister

Vidar Udjus, Fædrelandsvennen 21.11.2004

KrF-høvding og Israel-venn John Edvard Olsen ber partiet sette klare grenser mot ytterliggående Israel-tilhengere.

LINDESNES: – For flere av de nye Israel-organisasjonene er Sharons tilbaketrekking fra Gaza feil, fordi den er i strid med Bibelens geografiske løsning. Dette budskapet forkynnes nå rundt om i kristne forsamlinger, og det må vi i KrF være klar over, sa tidligere Vennesla-ordfører John Edvard Olsen på Vest-Agder KrFs rådsmøte i Lindesnes lørdag.

Rundt 90 KrF-medlemmer fra hele fylket diskuterte situasjonen i Midtøsten, og ledelsen for fylkespartiet var på forhånd spent på om grasrota ville kreve en omlegging av politikken i retning av Carl I. Hagen og Frps sterkere pro-israelske linje. Det skjedde ikke.

I stedet fikk både John Edvard Olsen, parlamentarisk leder Jon Lilletun og statssekretær ved statsministerens kontor, Odd Jostein Sæther, kraftig applaus for innlegg hvor også palestinernes situasjon ble vektlagt.

Ytterliggående budskap

Olsen, som selv tidligere ledet organisasjonen Israelmisjonen, ba partifellene være observante på det ytterliggående budskapet om Midtøsten-konflikten som nå spres i kristne miljøer. Han viste til at det i løpet av de siste årene har dukket opp en rekke støtte-organisasjoner for Israel.

– I dag er det mer enn 20 slike. Én av disse samler inn penger til bosetterne i Samaria (Vestbredden, red.anm.), en annen har kastet seg inn i nominasjonsprosessen i KrF og så videre. Disse kreftene sier at de sanne kristne er de som støtter Israel uten forbehold, sa Olsen.

Han understreket at også for hans del er jødene Guds utvalgte folk.

– Men Israels politikk kan ikke legitimeres ut fra dette. Israel er underlagt de samme forpliktelser som ethvert annet folk. Dette må vi si til velgerne og grasrota i KrF, sa Olsen.

Han hadde helst sett hardere ordbruk fra partiledelsen om Yasser Arafat, men mente det viktigste nå er å bidra til en fredelig løsning på konflikten.

– Jeg ønsker meg et KrF som taler klart om Israel, som hilser forhandlinger velkommen og som også føler en forpliktelse overfor det palestinske folk, sa Olsen til sterk applaus fra salen.

Støtte fra Lilletun

Parlamentarisk leder Jon Lilletun ga overfor Fædrelandsvennen full støtte til Olsens klare ønske om en grenseoppgang mot ytterliggående Israel-vennlige miljøer i Norge.

– Absolutt. Vi kan ikke støtte elementer som selv Det mosaiske trossamfunn har ekskludert fordi de er for ytterliggående, sier Lilletun, med adresse til organisasjonen Norsk israelsenter. Det mosaiske trossamfunn vil ikke ha noe med israelsenteret å gjøre blant annet fordi det har samarbeidet med partiet Demokratene.

Lilletun understreker at det viktigste for KrF må være at enkeltmennesker på begge sider av Midtøsten-konflikten får oppleve fred. – Det er ikke mulig å bygge fred ved bare å støtte den ene parten, sier han.

– Men frykter du at Frp spiser seg inn i KrFs velgerskare fra høyre i dette spørsmålet?

– De har helt sikkert sin strategi, men det kan ikke avgjøre vår politikk, sier Lilletun.

Valgerd-boken

Valgerd Svarstad Hauglands bok ble ikke formelt diskutert på rådsmøtet, men flere av deltakerne uttrykte i korridorene skuffelse over både innholdet og tidspunktet for lanseringen av den. Trist og skadelig for partiet var to av flere karakteristikker som gikk igjen, men ingen ønsket å stå offentlig fram med sin kritikk