Forfatterarkiv: SMA-admin

Robert Wistrich er gått bort

Robert Wistrich

Robert Wistrich

Det er med sorg vi har mottatt meldingen om at professor Robert Wistrich døde av hjerteinfarkt i Roma tirsdag 19. mai. Det skjedde bare noen få dager etter at vi hørte hans siste foredrag i Jerusalem om nødvendigheten av å bekjempe antisemittismen. Han var på vei til det italienske senatet for å forelese om dette temaet som har vært hans store oppgave gjennom hele hans voksne liv.

Robert Wistrich var født 7. april 1945 i Kazakhstan i Sovjetunionen hvor hans polske foreldre levde som flyktninger fra nazistisk forfølgelse under krigen. De flyktet videre til Storbritannia etter å ha opplevd også sovjetisk antisemittisme. Robert vokste opp der og fikk sin utdannelse ved universitetene i Cambridge og London, og utviklet seg til å bli en av verdens ledende eksperter på og forkjempere mot antisemittismen i alle dens avskygninger.

Robert Wistrich var en uttalt og skarp kritiker av europeiske myndigheters uklare og unnvikende behandling av det voksende antisemittiske problem i vestlige land, og han var aldri redd for å tale i klartekst om for eksempel fornektelsen av den klare sammenhengen mellom europeisk antisemittisme og europeisk demonisering av den jødiske staten Israel. Heller ikke vek han tilbake for å påtale det absurde i vestlige politikeres påstander om at antisemittismen blant muslimer ikke har noen med islam å gjøre.

Et typisk utsagn fra hans side er: ”Vi har for eksempel fornektelsen av at det finnes en sammenheng mellom såkalt kritikk av Israel og antisemittisme, men det meste av hva som går for å være kritikk av Israel gir faktisk næring til en voksende demonisering av den jødiske staten, noe som i sin tur, – jeg vil si nesten med matematisk uunngåelighet, – resulterer i en eller annen form for uvilje, fiendskap eller endog forakt for jøder. ”

Robert Wistrich har på grunnlag av sine studier skrevet en lang rekke bøker om emnet, hvoriblant den prisbelønte ” The Longest Hatred ” som regnes som et internasjonalt referanseverk på området. Som professor i jødisk historie og leder av The Vidal Sassoon International Center for the Study of Anti-Semitism ved Det Hebraiske Universitetet i Jerusalem, var Robert Wistrich en sterkt etterspurt foreleser og foredragsholder om dette alvorlige emnet. Det var slik vi fikk oppleve ham for siste gang under hans foredrag for The Global Forum for Combating Antisemitism i Jerusalem i forrige uke.

Vi lyser fred over Robert Wistrichs minne

MIFF Trondheim i kveld kl 18.30 på Tomas-skolen

Per Antonsen i MIFF Trondheim: Israel-Midtøsten-Hamas:

Om desinformasjon og medienes behandling av Israel:

I kveld, onsdag 15. oktober ønsker MIFF Trondheim velkommen til foredrag av Per Antonsen, medarbeider i Senter mot Antisemittisme.

Hjertelig velkommen til et spennende foredrag om et aktuelt tema!

Det blir servert kaffe og kjeks i pausen. Det blir som vanlig også loddsalg og salg av israelske varer.

Med vennlig hilsen,

Arne Bjarte-Larsson, mob. 481 891 78

Leder, MIFF Trondheim, e-post: [email protected]
Gateadresse: Festningsgata 2
Navn på lokalet: Tomasskolen 3. etasje
Sted: Trondheim
Starttid: 15. oktober 2014 kl. 18.30

Bevisst usant

Børtveit har stilt et spørsmål til journalisten Thomas Vermes i www.abcnyheter.no vedrørende en formulering i en artikkel hvor Vermes skriver: «Regjeringen vil forbeholde de nye boligene som skal reises utenfor grensene Israel fikk godkjent i 1967, for jøder. Det kunngjorde det israelske boligdepartementet i dag ifølge avisa Jerusalem Post.»

Vermes nekter å forklare hva han mener med uttrykket « grensene Israel fikk godkjent i 1967,» idet han viser til at hans oppgave er å «[drive] med nyhetsproduksjon.»  Thomas Vermes har i mange år produsert «nyheter,» ikke minst da han var journalist i Klassekampen.  «Nyheter» han produserer ligger, som i dette tilfellet, godt innenfor definisjonen av desinformasjon hvor poenget er å villede lesere gjennom å legge feilaktige detaljopplysninger inn i tekster som tilsynelatende har en troverdig kilde (i dette tilfellet et oppslag i The Jerusalem Post) og som på den måten blir «forvandlet til fakta.»

Det står ingenting i artikkelen i The Jerusalem Post som dekker påstanden fra Vermes om godkjenning av grenser i 1967, noe som heller ikke fant sted.  I 1967 var Israel det eneste landet i verden som ikke hadde grenser.  Jerusalem Post omtaler derfor overhode ikke grenser, men taler, helt korrekt, om «the pre-1967 lines» som er demarkasjonslinjene for våpenhvilen fra 1949.

Denne måten å forfalske historisk fremstilling av den israelsk-arabiske konflikten på er i dag alminnelig, noe man finner betenkelige eksempler på i den pågående programserien i NRK om «fredsprosessen