Skattepenger brukes politisk mot jødene

Guttorm Guttormsgaard, Glem ikke, 1982-2009. (Foto: SKMU)

Guttorm Guttormsgaard, Glem ikke, 1982-2009. (Foto: SKMU)

MIFF har en utfyllende artikkel om saken der Sørlandets Kunstmuseum stiller ut et “kunstverk” av Guttorm Guttormsgaard. «Kunstverket» er uhyre politisk, uhyre ubalansert, og har en rekke direkte feil i sin fremstilling av Israel.

Med rette skriver MIFF «Med å stille ut Guttormsgaards verk bidrar SKMU til å styrke det falske bildet av Israel i Norge.» Dette føyer seg inn i bildet. Man kan gjøre stort sett hva man vil av løgner, beskyldninger og urettmessige påstander når det gjelder Israel. Slik vrir man seg unna antisemittisme-anklagen.