NRK og NTB publiserer fake news om Israel

I anledning 25-årsmarkeringen for Oslo-avtalene publiserte NRK på sin hjemmeside en artikkel skrevet av NTB og som var vedlagt et såkalt ”fakta-ark” med en rekke feilaktige og usanne påstander om Israel.  Dagen etter har NRK redigert bort ”fakta-arket” slik at det ikke lenger finnes på NRKs hjemmeside.  SMA mener imidlertid at disse oppslagene er såvidt graverende eksempler på antisemittismen i NTB/NRK at vi har valgt å vise en kopi av dette smedeskriftet.

Link til den omtalte artikkelen her (de falske nyhetene har etterpå blitt fjernet).