Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Løgnen om deling av Jerusalem

USAs erkjennelse av det faktum at Jerusalem har vært det jødiske folks hovedstad i mer enn 3000 år og den gjenopprettede staten Israels hovedstad i 70 år, har stukket hull på en verkebyll som i mange år har vært til skade for Israels samkvem med den vestlige verden. Frykten for ikke å fremstå som spesielt vennligsinnet overfor den islamske og især den arabiske verden har gjennom 70 år fått vestlige regjeringer til å utvise kreativitet når det gjelder å finne begrunnelser for ikke å legge sine ambassader til Israels hovedstad. Men de har aldri hatt problemer med å finne frem dit når de har vært på sine mange statsbesøk og politiske møter. Problemet har vært å holde en maske overfor araberne slik at de ikke skulle falle for tanken å tro at man holdt Jerusalem for å være landets hovedstad.

Etter 1995 har begrunnelsen for å holde seg borte fra Jerusalem vært at spørsmål omkring Jerusalem i Oslo 2-avtalen var hensatt til sluttstatusforhandlingene om en fredsavtale med de palestinske selvstyremyndighetene. Denne begrunnelsen er imidlertid ikke holdbar fordi selv om fredsforhandlingene vil omfatte spørsmål som vedrører Jerusalem, så som spørsmål om forvaltning av og tilgang til hellige steder, så har det aldri vært tale om å forhandle om byens status som Israels hovedstad. Det spørsmålet ble endelig avgjort i 1948.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Løgnen om deling av Jerusalem

USAs erkjennelse av det faktum at Jerusalem har vært det jødiske folks hovedstad i mer enn 3000 år og den gjenopprettede staten Israels hovedstad i 70 år, har stukket hull på en verkebyll som i mange år har vært til skade for Israels samkvem med den vestlige verden.  Frykten for ikke å fremstå som spesielt vennligsinnet overfor den islamske og især den arabiske verden har gjennom 70 år fått vestlige regjeringer til å utvise kreativitet når det gjelder å finne begrunnelser for ikke å legge sine ambassader til Israels hovedstad.  Men de har aldri hatt problemer med å finne frem ...

Mer...

Iranske militære baser i Syria ødelagt av Israel som svar på iransk angrep 10. mai 2018. (Illustrasjon: IDF)

Irans krig mot Israel er i gang

Samtidig som europeiske og norske politikere gikk til angrep på president Trump for å ha trukket seg fra avtalen som ville utsette Irans anskaffelse av atomvåpen med noen få år, gikk Iran til militært angrep mot Israel.  Tidligere utenriksminister Barth Eide sier det er "underlig at Trump skal ødelegge en avtale som virker."  Det Barth Eide og andre politikere underslår er at avtalen i beste fall bare var ment å virke noen få år mens Iran forbereder seg ugjenkallelig som atommakt.  Hverken Barth Eide, Brundtland, Willoch eller Bondevik protesterer mot iranske militære angrep på Israel fra baser i Syria.  Den 10. ...

Mer...

Irans krig mot verden

Straks nyheten fra statsminister Netanyahu om at israelske agenter hadde stjålet Irans hemmelige atomarkiv ble publisert for et forbauset verdenspublikum, fikk mediene det svært travelt med å fortelle at de fleste av disse hemmelighetene var velkjente på forhånd.  Men dermed gikk de kanskje glipp av det som var hovedpoenget i saken: Atomavtalen med Iran ble mulig fordi Vesten valgte å tro at Iran ikke lenger har et aktivt program for å utvikle atomvåpen.  Irans ledere løy åpenlyst om dette, noe som hjalp dem med å få til en avtale som fjernet de strenge økonomiske sanksjonene mot landet som hindret dem både ...

Mer...

Antisemittismen er på fremmarsj

Det kommer stadig flere rapporter om markert økning i antisemittisk atferd og hendelser i Europa.  Vi merker tendensen også i Norge.  Mest åpenlys er utviklingen i EU-landene hvor den muslimske innvandrerbefolkningen er i ferd med å nå et nivå hvor dens ledere kan utøve reell politisk makt.  I Frankrike slår nå både landets kulturelle elite og  ledende politikere alarm, men krisen er like synlig i land som Spania, Belgia og Tyskland.  Spania er et spesielt mål for arabiske jihadister som dreper uskyldige mennesker for å gjenskape "det lykkelige Andalus."  Denne utviklingen er akseptert av ledelsen i EU som noe uavvendelig ...

Mer...

På Israels 70-årsdag

I disse dager feirer Israel at det er 70 år siden jødenes hjemland ble gjenopprettet som uavhengig stat.  Hendelsen hadde stor likhet med det som skjedde på Eidsvold 17. mai 1814 da Norge av valgte representanter for folket ble gjenopprettet som uavhengig kongerike.  Som i Norge feirer israelerne sin uavhengighetsdag ved å legge stor vekt på å vedlikeholde det historiske minnet.  For som nordmenn, er israelere flest klar over at uten bevissthet om historiske feil og mangler, er faren stor for å gjenta dem.  Som Norge var naboenes svar på uavhengigheten å gå til militært angrep og invasjon, og som ...

Mer...

Den norske koblingen til terror

Vi har ofte omtalt norske myndigheters støtte til organisasjoner som agiterer for boikott av Israel.  Dette skjer på tross av at Regjeringen i Statsbudsjettet har erklært at den ikke støtter boikott av Israel.  Den siste saken gjaldt boikott-organisasjonen Fellesutvalget for Palestina som med offentlig støtte har konstruert en "rapport" med usannheter om noe de kaller Israels "vannkrig" mot den Palestina-arabiske befolkningen i Judea og Samaria.  Men dette er ikke et enestående tilfelle.  Antisemittisk grums synes å ha blitt en varig bestanddel i norsk organisasjonsliv med eller uten offentlig støtte. I mange år har vi også omtalt deler av det "bistandsarbeidet" norske ...

Mer...

Hva er det Regjeringen støtter?

Den 5. april lanserte Fellesutvalget for Palestina en rapport om noe de fremstiller som Israels "vannkrig" mot den Palestina-arabiske befolkningen.  Denne rapporten som er ført i pennen av den frivillige organisasjonen Fivas, påstås å være "et bidrag i det internasjonale arbeidet for å styrke palestinerne sin kollektive rett til selvbestemmelse og egen stat."  Vi tror ikke den er det.  Hele rapporten om Israels "vannkrig" mot Palestina-arabere er en gjentakelse av en gammel ondskapsfull usannhet om at Israel stjeler vannet fra den arabiske befolkningen i Judea og Samaria. For dem som måtte være usikre på hvem dette fellesutvalget er, så består det ...

Mer...

Hva er det som splitter?

”Jeg vil være den jeg er og si min mening,” var Sylvi Listhaugs kommentar til hvorfor hun trakk seg fra Regjeringen Solberg.  Det er en meget talende begrunnelse for den beslutningen hun tok etter møtet med statsministeren kvelden før.  Vi skal ikke gjennomgå denne saken, men si litt om hvordan den ser ut fra utsiden, ‒ der hvor de norske mediene, ekspertene og politikerne ikke befinner seg. Det vi opplever er et varsko, ‒ et illevarslende tegn på at noe er galt et sted bak kulissene.  Enhver norsk politiker har nemlig plikt til å være den de er og ikke mene ...

Mer...

Misbruk av Operasjon dagsverk

Om Operasjon dagsverk leser vi at det arrangeres årlig av norsk ungdom og organiseres i regi av Elevorganisasjonen.  Tanken bak Operasjon dagsverk er at ungdommer i Norge skal gi en dag av sitt skoleår og jobbe slik at vanskeligstilt ungdom andre steder i verden også skal få muligheten til å få utdanning.  Det er en edel tanke å ville gi av sin overflod for å hjelpe ungdom andre steder i verden.  I år har man vedtatt at Operasjon dagsverk skal brukes til å finansiere hjelp til palestinsk ungdom. Det er organisasjonen KFUK-KFUM Global som i år har fått innvilget søknaden om ...

Mer...

Den palestinske farsen

Gjennom flere tiår har vi hørt om Norges innsats for å skape fred i Midtøsten.  Profilert som diplomatiets verdensmester i fredsskapende arbeid har Utenriksdepartementets folk, sterkt tilskyndet av LO og Arbeiderpartiet, oppsøkt konfliktområder verden rundt og bistått med penger, hemmelige møterom og diplomatiske prosesser for å skape fred.  Mest iøynefallende og langvarig har denne virksomheten vært i Midtøsten hvor Norge på 1990-tallet påtok seg oppgaven å være hovedsponsor for fred mellom Israel og de Palestina-arabiske organisasjonene som var tilknyttet PLO og den gang levde i eksil i Tunisia.   I dag, utallige milliarder av bistandskroner og flere tusen menneskeliv fattigere, er ...

Mer...

Muslimsk kontrollert FN

Mange tror at FN objektivt kan granske hendelsene i Jenin og ellers i Israel i april 2002, med tanke om å samle kunnskaper, som igjen skal brukes for å få fred i området. For å vurdere om FN kan fremme fred i Midtøsten må vi granske FNs tidligere behandling av Israel. (FNs Terje Rød Larsen, med sin lange historikk av negativ holdning til Israel, men positiv holdning til penger, er en annen side av samme historie).

I 2001 var det FNs tur til å bli tildelt Nobels Fredspris fra Norge. Mens Mahatma Ghandi ikke var fredelig nok for den norske Nobel Fredspriskomité, utdelte de den prisen til bl.a. de korrupte tyrannene Sadat og Arafat, som begge har ledet muslimenes krig mot Israel.

FN skal i prinsipp kjempe mot krig, rasisme, undertrykkelse og urettferdighet. Men ofte ignorerer FN massakrer på storskala (ca 100 000 libanesiske kristne ble massakrert av PLO og Syria i 1974-82, kristne koptere blir utryddet i Egypt, snart 2 millioner kristne i Sudan er ofre for folkemord. Også 1.5 millioner kambodsjanere ble ignorert av FN, som også tiet når ca 800 000 ble massakrert i Rwanda.) Men det mest påfallende er FNs fulle støtte til arabernes kamp mot Israel; fronten der islam treffer den vestlige verden. Litt fakta om FNs rulleblad angående verdens mest forfulgte folk kan demonstrere hva FN burde ha gjort og hva som egentlig gjøres.

FN og et jødisk hjem i Palestina
Etter annen verdenskrig ble Folkeforbundet erstattet med FN, som skulle fortsette med koordinering av verdens politikk og skape fred. Ideen er god, men FN ble brukt til noe helt annet, særlig når det gjelder behandling av jøder. Historien begynner egentlig før FN ble etablert. I 1917, inspirert av rettferdighet og Bibelen, lovet Storbritannia, ved utenriksminister Balfour, å etablere et jødisk hjem i Palestina, som de kolonialiserte samme år. 4000 år av jødisk historie i Eretz Israel (Landet Israel) skulle fortsette og flere hundre år av utstenging av jøder skulle ende. Palestina, som i hele historiens litteratur betydde Jødeland, inkluderte Transjordan og var 5 ganger større enn dagens Israel. I 1920 ga Folkeforbundet britene enstemmig mandat (ordre) til å opprette det jødiske hjemmet der, hvilket betydde at også resten av verdens land ansa som rettferdig. I 1922 vedtok Folkeforbundet enda en gang å støtte et jødisk Palestina. Men noen måneder senere omdannet Storbritannia ca. 75 % av det som skulle være et jødisk hjem, til det muslimsk- arabiske Transjordan, dagens Jordan. Storbritannia baserte dette på at det var flere arabere enn jøder i Midtøsten og at det var uklokt å støtte jødene, som ikke hadde ressurser som land, betydelig folketall og viktigst- olje. Om Storbritannias holdning til jøder, skrev en britisk offiser at “Storbritannia har gjort alt for å felle det sionistiske prosjektet“.

Er FN kritisk til jødene på grunn av Palestina-araberne?
Hverken araberne, muslimene ellers eller FN bryr seg om det såkalte palestinske folket. De arabiske tyrannene bryr seg ikke om sine egne folk engang og naturligvis heller ikke om andre folk. Begrepet &rsqdet palestinske folket&rsq ble markedsført først i 1967, for å skape moralsk grunnlag for å kjempe mot den jødiske stat. Araberlederne skapte et kunstig folk. De fleste «palestinere» innvandret fra araberlandene, der det tradisjonelt finnes fattigdom og undertrykkelse. “Palestina-araberne“ er et politisk instrument for de korrupte araberlederne. FN støtter de misbrukte arabere i Gaza, Egypt eller Syria bare når saken skader Israel, men aldri når det gjelder PLOs undertrykkelse. Andre flyktninger i verden får mindre oppmerksomhet. [NIS: les om myten om flyktningene]

FNs behandling av jødiske ofre
7. oktober 2000 kidnappet muslimske Hizbollah-styrker i Libanon 3 israelske soldater foran øynene på FNs UNIFIL-styrke. I lang tid har FN holdt viktige bevis skjult for Israel, noe som kunne ha gitt nødvendig informasjon om skjebnen til soldatene. Israel oppdaget at kidnappingen ble videofilmet og ba FN v/Terje Rød Larsen og Kofi Annan om å få en kopi. Annan og Larsen sa at videoen ikke eksisterte. Israel klaget over at FN tilbakeholdt informasjon som det hadde rett til å få, men FN fortsatte å lyve. FN innrømmet til slutt at de hadde en film, men sa at den ikke viste noe, hvilket Israel benektet riktigheten av. Nobelfredsprisvinnerne hadde god grunn til å lyve: Det stykke av videoen som Israel klarte senere å få tak i, tydet på at FN-styrkene visste at Hizballah planla et angrep, men advarte ikke Israel. FN har ikke vist nøytralitet og bidratt til fred i denne saken.

I desember 2001 kom FNs generalsekretær til Oslo. Han nektet fortsatt Israel adgang til personlige ting som soldatene etterlot seg og som kan hjelpe Israel å bestemme om de er i live. FN har til og med nektet å låne Israel soldatenes private eiendeler med blod på, for patologisk undersøkelse. FN fører en antiisraelsk linje her.

I oktober 2001 sa Israels utenriksminister Shimon Peres at FN hadde gjort alt for å hjelpe Israel med saken. Tilstede var foreldrene til soldatene som ble kidnappet og som anklaget Peres for å lyve og hvitvaske FN. Hadde FN advart Israel om terroristenes plan på forhånd, kunne kanskje 3 mennesker til levd i dag.

FN og rasistiske angrep på jøder i Durban
31.8-7.9.2001 var Durban i Sør Afrika en antijødisk arena i FNs regi Konferansen skulle i prinsippet diskutere rasisme. Isteden klarte muslimske representanter å organisere angrep på Israel og USA. Israel ble anklaget for rasisme, mens USA ble anklaget for å ha drevet med slavehandel i fortiden.

Egentlig er det araberne som driver med rasistisk propaganda, ikke minst i FN. De forteller at jødene kontrollerer verden og at jøder er Allahs fiender. Måten arabiske aviser og skolebøker beskriver jøder på, viser et sterkere jødehat enn det selv Hitler serverte tysk ungdom. FN er blitt til et lite hyggelig forum for jøder.

Slavehandel
I Durban ble USA angrepet tilsynelatende fordi USA har drevet med slavehandel. Også slavehandel er det merkelig at araberne klager på. Det var araberne selv som kidnappet folk fra Øst Afrika for så å selge dem som slaver. Men mens europeerne, inkludert USA, avsluttet sin slavehandel for lenge siden, fortsetter slavehandel uforstyrret i arabiske land. I Sudan og Saudi Arabia kan en kjøpe slaver på gata og i Abu Dhabi og Bahrain er det populært å kjøpe unge (og dermed lette), barn for å vinne kamelløp. Det er trist at FN har gjort det mulig å overse den virkelige slavehandel, på en konferanse holdt i Afrika og under ledelse av en afrikansk generalsekretær.

Hvorfor er FN en arena som kan brukes til krigføring mot Israel?
For å forstå dette må vi se nærmere på hvordan FN fungerer og hvem som bestemmer der. FNs generalforsamling representerer i 2002 189 land. Av disse er ett jødisk (Israel med ca 6 millioner jøder. Kanskje er det 12 millioner jøder totalt i verden), 21 arabiske land (350 millioner arabere), totalt 57 muslimske land og totalt 71 land som har religiøst fellesskap pga. islam (inkludert alle muslimske land, totalt 1.2 milliarder muslimer). Resten, 118 land, inkluderer flere ikke-muslimske land med store muslimske minoriteter.

Alle land som har moderne industri og transport, og særlig land der energiforbruket er stort, er avhengige av olje. Disse land er utsatt for arabisk press; i dag bruker Irak oljevåpenet for å tvinge Vesten for å presse Israel. Mange av disse land har en betydelig kristen befolkning som tradisjonelt har et negativt syn på jøder. Andre land har store økonomiske forbindelser med araberne.

Er det mulig å presse representantene i FN?
Ja. Hver avstemning registreres og publiseres slik at kontroll er mulig. Dette har fordeler, men åpner også for press. Og araberne boikotter dem som støtter Israel.

Hvem har makt i FN?
FN er demokratisk, men kan derfor brukes av antidemokratiske krefter som har flere stemmer. De som bestemmer er de som har flest stemmer, større ressurser og de som er godt organisert. Araberne kontrollerer stadig mer av verdens oljemarkedet, og dermed også hvordan de fleste land i verden stemmer i FN.

De best organiserte og større grupper har mer innflytelse enn andre. Muslimene er organiserte, men det er ikke de kristne land, som stort sett er sekulariserte. Det finnes kun én jødisk stat, så jødene er derfor sjanseløse i utgangspunktet.

Har politisk utpressing blitt praktisert før?
I 1973 knekket araberne verdens økonomi med sin oljeboikott, som var iverksatt for å tvinge verden til å presse den jødiske staten. Verdens land fik lærepenger; ingen regjering har råd til økonomisk nedgang og landene visste at araberne ikke kommer med tomme trusler. I alle år siden har araberverdenen boikottet bedrifter som handlet altfor mye med jøder, eller skip som også seilet til israelske havn. Bedrifter som vil vinne store kontrakter i arabiske land, må erklære at de ikke har jøder i viktige stillinger, og eventuelt gi informasjon om dem. Disse land tenker nøye hvordan de stemmer i FN.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?