Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Når Norge «refser Israel»

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til. Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området.

Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV i Stortinget hvor utenriksministeren 11. juni kunne opplyse at «Norge har uttrykt dyp bekymring over denne saken i en felles uttalelse med EU 12. mai.» Hun opplyste videre bl.a. at «… Norge har også tidligere oppfordret Israel til å trekke ordre om riving av flere bygninger og annen infrastruktur. Gjennom FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (Ocha) og Flyktninghjelpen har vi vært med på å finansiere en skole i landsbyen. … Vi har tatt saken opp direkte med israelske myndigheter og har bedt om at beslutningen ikke iverksettes.» Flyktninghjelpens virksomhet i området finansieres av Utenriksdepartementet og bl.a. EU.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Verdensmesterskapet i selvmål

Landsorganisasjonen, LO, og tilknyttede "Sondergruppen" så som Fagforbundet, Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomitéen og dens frontorganisasjon "Akademisk og kulturell boikott av Israel," AKLUBI, har i sommer slått seg sammen med halvannet hundre liknende "spesialstyrker" fra Europa i en kampanje mot den jødiske staten Israels bidrag til europeisk sivil og militær sikkerhet. Problemet deres er at israelsk teknologi og erfaring i bekjempelse av terror og infiltrasjon er effektiv og sterkt etterspurt i Europa som kjemper en tapende kamp mot en voksende bølge av både hjemmelagede og hjemvendte terrorister som er ferdig utdannede og kamptestet i Syria og andre land i Midtøsten, som LO ...

Mer...

Norsk utenriks- og forsvarspolitikk

Ved flere anledninger har vi fått inntrykk av at utenriksministerens oppgave har vært å ivareta utlandets interesser overfor Norge.  Vi har satt spørsmålstegn ved standpunkter vi mener ikke kan være i Norges interesse, og vi blir mer og mer usikre på hvilket partipolitisk grunnlag vår utenrikspolitikk bygger på.  Tradisjonelt har norsk utenriks- og forsvarspolitikk vært oppfattet som en ukontroversiell fellesnevner med bred politisk støtte i Stortinget hvor hovedformålet har vært å sikre Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet.  Er dette bare en gammel floskel? Norges forhold til USA har alltid vært et sentralt og overordnet element i vår utenriks- og ...

Mer...

Arbeiderpartiet og den jødiske staten

Som vi tidligere har bemerket kan utbrudd av antisemittiske hendelser ha sesongvariasjoner hvor ferietiden er en av høysesongene.  Denne sommeren er intet unntak, og vi registrerer slik virksomhet fra øverst til nederst i samfunnet.  Regjeringen topper listen med sin eksklusive særbehandling av den jødiske staten i FN, tett fulgt av allmennkringkasteren NRK som uanfektet gjentar gamle løgner om Israel.  Nederst på rangstigen finner vi en iransk popartist som i likhet med MDG-islamisten Shoaib Sultan har skapt egenreklame i mediene med sitt skjendige og åpenlyst rasistiske angrep på jødene. Et fenomen vi ikke har sett mye av tidligere, er at det knapt ...

Mer...

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og "Staten Palestina" på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen. I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels "bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier.  Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at "Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold."  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner ...

Mer...

Kartet som er distribuert av IDF viser målene for omkring 100 raketter og granater skutt Hamas mot Israel den 30. mai 2018.

Et brennende ønske om blodig krig

Etter å ha tilbrakt natten i tilfluktsrom gikk israelske barn på skolen som vanlig den 30. mai.  Mer enn 100 raketter og granater, avfyrt av Hamas på Gazastripen mot sivile landsbyer i Israel, har de siste dager komplisert dagliglivet for mange israelere, men den palestinske bønnen om krig har ikke fått den ønskede respons.  Israel eliminerte noen av våpen- og rakettfabrikkene til Hamas som svar, men ellers var det forholdsvis stille i området.  Når Israel sier at de besvarer ild med ild og stillhet med stillhet, betyr det ikke "våpenhvile" slik enkelte medier vil ha det til.  Det betyr bare ...

Mer...

Kritisk særbehandling av Israel er diskriminerende

For noen år siden skapte Sør-Afrikas sjefsrabbiner, Warren Goldstein, internasjonal debatt da han i et oppslag i The Jerusalem Post hevdet at den beste beskrivelsen av anti-israelske aktivisters anstrengelser var gitt av en viss propagandaminister som skal ha uttalt at "hvis du forteller en løgn som er stor nok, og fortsetter å gjenta den, vil folk til slutt begynne å tro på den." Saken gjaldt fremstillingen i mediene av Israel som "apartheid-stat," noe rabbi Goldstein hadde personlig erfaring omkring som ikke-hvit innbygger i den sør-afrikanske apartheid-staten.  Men både de store og de små løgnene om Israel dreier seg om langt flere ...

Mer...

Løgnen om deling av Jerusalem

USAs erkjennelse av det faktum at Jerusalem har vært det jødiske folks hovedstad i mer enn 3000 år og den gjenopprettede staten Israels hovedstad i 70 år, har stukket hull på en verkebyll som i mange år har vært til skade for Israels samkvem med den vestlige verden.  Frykten for ikke å fremstå som spesielt vennligsinnet overfor den islamske og især den arabiske verden har gjennom 70 år fått vestlige regjeringer til å utvise kreativitet når det gjelder å finne begrunnelser for ikke å legge sine ambassader til Israels hovedstad.  Men de har aldri hatt problemer med å finne frem ...

Mer...

Muslimsk kontrollert FN

Mange tror at FN objektivt kan granske hendelsene i Jenin og ellers i Israel i april 2002, med tanke om å samle kunnskaper, som igjen skal brukes for å få fred i området. For å vurdere om FN kan fremme fred i Midtøsten må vi granske FNs tidligere behandling av Israel. (FNs Terje Rød Larsen, med sin lange historikk av negativ holdning til Israel, men positiv holdning til penger, er en annen side av samme historie).

I 2001 var det FNs tur til å bli tildelt Nobels Fredspris fra Norge. Mens Mahatma Ghandi ikke var fredelig nok for den norske Nobel Fredspriskomité, utdelte de den prisen til bl.a. de korrupte tyrannene Sadat og Arafat, som begge har ledet muslimenes krig mot Israel.

FN skal i prinsipp kjempe mot krig, rasisme, undertrykkelse og urettferdighet. Men ofte ignorerer FN massakrer på storskala (ca 100 000 libanesiske kristne ble massakrert av PLO og Syria i 1974-82, kristne koptere blir utryddet i Egypt, snart 2 millioner kristne i Sudan er ofre for folkemord. Også 1.5 millioner kambodsjanere ble ignorert av FN, som også tiet når ca 800 000 ble massakrert i Rwanda.) Men det mest påfallende er FNs fulle støtte til arabernes kamp mot Israel; fronten der islam treffer den vestlige verden. Litt fakta om FNs rulleblad angående verdens mest forfulgte folk kan demonstrere hva FN burde ha gjort og hva som egentlig gjøres.

FN og et jødisk hjem i Palestina
Etter annen verdenskrig ble Folkeforbundet erstattet med FN, som skulle fortsette med koordinering av verdens politikk og skape fred. Ideen er god, men FN ble brukt til noe helt annet, særlig når det gjelder behandling av jøder. Historien begynner egentlig før FN ble etablert. I 1917, inspirert av rettferdighet og Bibelen, lovet Storbritannia, ved utenriksminister Balfour, å etablere et jødisk hjem i Palestina, som de kolonialiserte samme år. 4000 år av jødisk historie i Eretz Israel (Landet Israel) skulle fortsette og flere hundre år av utstenging av jøder skulle ende. Palestina, som i hele historiens litteratur betydde Jødeland, inkluderte Transjordan og var 5 ganger større enn dagens Israel. I 1920 ga Folkeforbundet britene enstemmig mandat (ordre) til å opprette det jødiske hjemmet der, hvilket betydde at også resten av verdens land ansa som rettferdig. I 1922 vedtok Folkeforbundet enda en gang å støtte et jødisk Palestina. Men noen måneder senere omdannet Storbritannia ca. 75 % av det som skulle være et jødisk hjem, til det muslimsk- arabiske Transjordan, dagens Jordan. Storbritannia baserte dette på at det var flere arabere enn jøder i Midtøsten og at det var uklokt å støtte jødene, som ikke hadde ressurser som land, betydelig folketall og viktigst- olje. Om Storbritannias holdning til jøder, skrev en britisk offiser at “Storbritannia har gjort alt for å felle det sionistiske prosjektet“.

Er FN kritisk til jødene på grunn av Palestina-araberne?
Hverken araberne, muslimene ellers eller FN bryr seg om det såkalte palestinske folket. De arabiske tyrannene bryr seg ikke om sine egne folk engang og naturligvis heller ikke om andre folk. Begrepet &rsqdet palestinske folket&rsq ble markedsført først i 1967, for å skape moralsk grunnlag for å kjempe mot den jødiske stat. Araberlederne skapte et kunstig folk. De fleste «palestinere» innvandret fra araberlandene, der det tradisjonelt finnes fattigdom og undertrykkelse. “Palestina-araberne“ er et politisk instrument for de korrupte araberlederne. FN støtter de misbrukte arabere i Gaza, Egypt eller Syria bare når saken skader Israel, men aldri når det gjelder PLOs undertrykkelse. Andre flyktninger i verden får mindre oppmerksomhet. [NIS: les om myten om flyktningene]

FNs behandling av jødiske ofre
7. oktober 2000 kidnappet muslimske Hizbollah-styrker i Libanon 3 israelske soldater foran øynene på FNs UNIFIL-styrke. I lang tid har FN holdt viktige bevis skjult for Israel, noe som kunne ha gitt nødvendig informasjon om skjebnen til soldatene. Israel oppdaget at kidnappingen ble videofilmet og ba FN v/Terje Rød Larsen og Kofi Annan om å få en kopi. Annan og Larsen sa at videoen ikke eksisterte. Israel klaget over at FN tilbakeholdt informasjon som det hadde rett til å få, men FN fortsatte å lyve. FN innrømmet til slutt at de hadde en film, men sa at den ikke viste noe, hvilket Israel benektet riktigheten av. Nobelfredsprisvinnerne hadde god grunn til å lyve: Det stykke av videoen som Israel klarte senere å få tak i, tydet på at FN-styrkene visste at Hizballah planla et angrep, men advarte ikke Israel. FN har ikke vist nøytralitet og bidratt til fred i denne saken.

I desember 2001 kom FNs generalsekretær til Oslo. Han nektet fortsatt Israel adgang til personlige ting som soldatene etterlot seg og som kan hjelpe Israel å bestemme om de er i live. FN har til og med nektet å låne Israel soldatenes private eiendeler med blod på, for patologisk undersøkelse. FN fører en antiisraelsk linje her.

I oktober 2001 sa Israels utenriksminister Shimon Peres at FN hadde gjort alt for å hjelpe Israel med saken. Tilstede var foreldrene til soldatene som ble kidnappet og som anklaget Peres for å lyve og hvitvaske FN. Hadde FN advart Israel om terroristenes plan på forhånd, kunne kanskje 3 mennesker til levd i dag.

FN og rasistiske angrep på jøder i Durban
31.8-7.9.2001 var Durban i Sør Afrika en antijødisk arena i FNs regi Konferansen skulle i prinsippet diskutere rasisme. Isteden klarte muslimske representanter å organisere angrep på Israel og USA. Israel ble anklaget for rasisme, mens USA ble anklaget for å ha drevet med slavehandel i fortiden.

Egentlig er det araberne som driver med rasistisk propaganda, ikke minst i FN. De forteller at jødene kontrollerer verden og at jøder er Allahs fiender. Måten arabiske aviser og skolebøker beskriver jøder på, viser et sterkere jødehat enn det selv Hitler serverte tysk ungdom. FN er blitt til et lite hyggelig forum for jøder.

Slavehandel
I Durban ble USA angrepet tilsynelatende fordi USA har drevet med slavehandel. Også slavehandel er det merkelig at araberne klager på. Det var araberne selv som kidnappet folk fra Øst Afrika for så å selge dem som slaver. Men mens europeerne, inkludert USA, avsluttet sin slavehandel for lenge siden, fortsetter slavehandel uforstyrret i arabiske land. I Sudan og Saudi Arabia kan en kjøpe slaver på gata og i Abu Dhabi og Bahrain er det populært å kjøpe unge (og dermed lette), barn for å vinne kamelløp. Det er trist at FN har gjort det mulig å overse den virkelige slavehandel, på en konferanse holdt i Afrika og under ledelse av en afrikansk generalsekretær.

Hvorfor er FN en arena som kan brukes til krigføring mot Israel?
For å forstå dette må vi se nærmere på hvordan FN fungerer og hvem som bestemmer der. FNs generalforsamling representerer i 2002 189 land. Av disse er ett jødisk (Israel med ca 6 millioner jøder. Kanskje er det 12 millioner jøder totalt i verden), 21 arabiske land (350 millioner arabere), totalt 57 muslimske land og totalt 71 land som har religiøst fellesskap pga. islam (inkludert alle muslimske land, totalt 1.2 milliarder muslimer). Resten, 118 land, inkluderer flere ikke-muslimske land med store muslimske minoriteter.

Alle land som har moderne industri og transport, og særlig land der energiforbruket er stort, er avhengige av olje. Disse land er utsatt for arabisk press; i dag bruker Irak oljevåpenet for å tvinge Vesten for å presse Israel. Mange av disse land har en betydelig kristen befolkning som tradisjonelt har et negativt syn på jøder. Andre land har store økonomiske forbindelser med araberne.

Er det mulig å presse representantene i FN?
Ja. Hver avstemning registreres og publiseres slik at kontroll er mulig. Dette har fordeler, men åpner også for press. Og araberne boikotter dem som støtter Israel.

Hvem har makt i FN?
FN er demokratisk, men kan derfor brukes av antidemokratiske krefter som har flere stemmer. De som bestemmer er de som har flest stemmer, større ressurser og de som er godt organisert. Araberne kontrollerer stadig mer av verdens oljemarkedet, og dermed også hvordan de fleste land i verden stemmer i FN.

De best organiserte og større grupper har mer innflytelse enn andre. Muslimene er organiserte, men det er ikke de kristne land, som stort sett er sekulariserte. Det finnes kun én jødisk stat, så jødene er derfor sjanseløse i utgangspunktet.

Har politisk utpressing blitt praktisert før?
I 1973 knekket araberne verdens økonomi med sin oljeboikott, som var iverksatt for å tvinge verden til å presse den jødiske staten. Verdens land fik lærepenger; ingen regjering har råd til økonomisk nedgang og landene visste at araberne ikke kommer med tomme trusler. I alle år siden har araberverdenen boikottet bedrifter som handlet altfor mye med jøder, eller skip som også seilet til israelske havn. Bedrifter som vil vinne store kontrakter i arabiske land, må erklære at de ikke har jøder i viktige stillinger, og eventuelt gi informasjon om dem. Disse land tenker nøye hvordan de stemmer i FN.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?