– Kjøp ikke av jøder! Kjøp ikke av den jødiske stat!

Fagorganisasjonen for lærere i Oldenburg publiserte en artikkel i sitt september-nummer som oppfordret til fullstendig boikott av Israel. Dette har naturlig nok ført til en del reaksjoner i Tyskland.

Ettersom boikott av jøder var så vesentlig for opptakten til Holocaust, er det svært uvanlig at større publikasjoner oppfordrer til dette. Det er også sannsynligvis første gang at en tysk arbeiderorganisasjon tar til orde for å boikotte Israel eller jøder etter Holocaust.

Artikkelen var ført i pennen av Christoph Glanz, som er godt kjent i området for sine holdninger imot den jødiske staten.

Den første reaksjonen på artikkelen kom fra Den tysk-israelske vennskapsgruppe (DIG) i Oldenburg. Byen har rundt 164.000 innbyggere. I en offentlig uttalelse skrev de at de protesterte mot publiseringen av artikkelen, og at Glanz var en «aktivist i den anti-Israel og antisemittiske BDS-bevegelsen.»

Dette synet bekreftes av Israels ambassade i Tyskland, som sier at «BDS-bevegelsen er en verdensomspennende kampanje som søker å boikotte Israel på alle nivåer, og som de facto søker å eliminere Israel som en jødisk og demokratisk stat.»

«Vi stoler på de moralske og intellektuelle evner hos bladets lesere, så de evner å plassere pamfletten. Men vi forventer likevel en bedre redaksjonell standard for magasinet.»

Også Wiesenthal-senteret har reagert på hendelsen, og sier til Jerusalem Post: «Dette er en utvikling som må møte motstand. Dersom mennesker som former de unge inntar en antisemittisk plattform, vil det forgifte deres hjerter og sinn, mot den jødiske staten og mot jøder.»

Charlotte Knobloch, en Holocaust-overlevende som leder den jødiske foreningen i München, sa om Glanz i en annen sammenheng i november: «BDS-kampanjen lager en forkledning. Det sosialt uakseptable «Kjøp ikke av jøder!» blir til en modernisert utgave av Nazi-sjargongen: «Kjøp ikke av den jødiske staten!»

Jerusalem Post