– Israel bør besvare ilden fra FN

Vestmuren, en støttemur tilhørende det jødiske tempelet – ikke et jødisk bånd til Jerusalem?

Israels tidligere ambassadør til USA Michael Coren er lei av FNs dobbelstandard og løgner.

«Alle FN-organisasjoner, eksempelvis UNESCO, som prøver å benekte forbindelsen mellom det jødiske folk og vår eldgamle hovedstad Jerusalem … – Israel burde besvare ilden, slik vi gjorde for femti år siden da araberne åpnet ild mot den vestlige delen av byen.»

Som de fleste har fått med seg, feirer Israel i år 50-års jubileum for befrielsen av byen. Politisk korrekt talemåte i dag er det antisemittiske «Jerusalems okkuperte gamleby» (Bergens Tidende), «Israel okkuperte Vestbredden og Øst-Jerusalem i 1967» (Dagens Næringsliv), «(USA) avviste israelsk hjelp med den begrunnelse at Øst-Jerusalem ikke er del av Israel. Som resten av verden anser USA Øst-Jerusalem som ulovlig okkupert område …» (Nettavisen), bare for å ta noen helt ferske eksempler.

«Ved å besvare ilden,» poengterer Coren, «ville vi slått fast på en klar og entydig måte at dersom FN ikke anerkjenner det jødiske folks tilhørighet til Jerusalem, bør heller ikke FN ha noen rett til å arbeide i byen.»

FN har som kjent en mengde observatører og lignende i jødenes hovedstad.

IsraelNationalNews