Informasjon motvirker antisemittisme

Menneskerettigheter og likeverd er selvfølgeligheter i dagens Norge. Slik har det ikke alltid vært for jøder her i landet eller andre steder.

Under Holocaust mistet jødene så å si alt de eide. I Norge måtte jødene underskrive et skjema der de “sa seg enig” i at alt de eide ble beslaglagt, før de ble sendt i døden. («Lov av 26. oktober 1942 om inndragning av formue som tilhører jøder»). I den muslimske verden ble ca. 870.000 jøder kastet ut, og alt de eide ble konfiskert av regimene og mobben.

Det bor kanskje 3000 – 5000 jøder i Norge i dag. Mange av dem skjuler sin jødiske identitet pga. frykt. Vår jobb er å forebygge jødehatet, ikke minst demoniseringen og diskrimineringen av jødene i Israel, slik at jødene i Norge også kan stå fritt frem.

For å motvirke antisemittisme utgir vi bl.a. et kvartalsblad, ”SMA-info: Om Israel og antisemittisme”, som informerer om jødehatet i Norge og ellers i Verden, om jødene og Israel, om menneskerettigheter og urfolkene i Midtøsten, Nord-Afrika og Sudan (MØNAS), om terrorisme og den globale jihaden mm.

Vi trenger deg som både abonnent og SMA-partner. Din støtte hjelper oss å motvirke antisemittiske strømninger i Norge og å bringe fakta om jødene og Israel ut i det offentlige rom. Erfaringen fra annen verdenskrig viser at volden først rammer jøder, og senere enda flere, ikke-jøder. Sammen kan vi hindre unødvendige tap av mange liv.

Ta kontakt og få bladet SMA-info tilsendt for en prøveperiode, uten forpliktelser!

Takk for at du vil være med på å bremse jødehatet og gjøre vårt samfunn sunnere.

Ingen reddet Harry: Harry Reichwald fra Haugesund var én av 1.5 millioner jødiske barn som ble utryddet under Holocaust, sammen med familien sin. Som andre barn i hans alder, ble Harry båret inn i gasskammeret i Auschwitz på morens arm, 3. mars 1943. Harrys død var et resultat av forutgående, omfattende demonisering av jødene i Europa. Ca. 6 millioner jøder og 50 millioner andre døde under annen verdenskrig.  (Bilde: utlånt av Anders Haugland, Ølen).