Eksplosjon «skal ha skjedd»

Det er ikke noen stor sak, egentlig, når norske medier skal skrive om tragiske hendelser som ikke rammer oss selv. Man skulle tro at dersom en større ulykke hadde skjedd her, for ikke å snakke om terroraksjon (som enda ikke har skjedd i fredelige Norge), så hadde man hentet frem krigstypene og gjort det helt klart hva som hadde skjedd.

Ikke noe «det skal visst ha skjedd en eksplosjon.»

Hans Rustad i document.no tar dette fenomenet på kornet.

Dagbladet bruker Haaretz som kilde, men når avisen skal viderebringe storyen er den omgitt av konjunktiver: Ikke bare er det ifølge Dagbladet usikkert om det var en terroraksjon.

Det er ikke klarlagt at det faktisk dreier seg om et terrorangrep.

Det er også usikkert om det var en eksplosjon! Avisen skriver “skal være skadd” og “skal ha eksplodert”.

Eksplosjonen skal ha skjedd i nærheten av den sentrale busstasjonen og et internasjonalt konferansesenter.

Alt som gjengis fra Israel som kan skape sympati skal kvalifiseres med konjunktiv: “skal ha”, for alt kan jo trekkes i tvil. Journalistene ser ikke at de drar det ut i det latterlige, og eksponerer sin egen politiserte journalistikk.
Document.no: Bombe i Jerusalem – 25 såret