Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse. Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske. Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen. I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som «paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom.»

I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår nuværende verden og vie alt sitt alminnelige hat mot menneskehetens onde fiende, den virkelige opphavsmann til all lidelse.” Denne troen på jøden som roten til alt ondt var ikke Hitler og nazismen alene om, og den ble ikke borte etter nazismens nederlag. Denne troen har i dag stor utbredelse, også i Norge.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Norge utfordrer Israels tålmodighet

Etter den voldelige maktovertakelsen til Hamas på Gazastripen i 2007, oppdaget israelske myndigheter at Hamas var i ferd med å importere store mengder våpen og ammunisjon til Gaza fra Iran.  Flere skipslaster med slike våpen ble beslaglagt, og Israel erklærte derfor en sjøblokade for våpensendinger til Gazastripen.  Dette militære og forsvarsrettede tiltaket er fullt lovlig etter internasjonal rett, noe som er bekreftet både fra FN og fra det norske Utenriksdepartement. I årene etter maktovertakelsen på Gazastripen har Hamas rettet tusentalls rakett- og bombeangrep mot de nærliggende sivile landsbyene på israelsk side av grensen og har drept og lemlestet mange israelere.  Denne ...

Mer...

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Verdensmesterskapet i selvmål

Landsorganisasjonen, LO, og tilknyttede "Sondergruppen" så som Fagforbundet, Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomitéen og dens frontorganisasjon "Akademisk og kulturell boikott av Israel," AKLUBI, har i sommer slått seg sammen med halvannet hundre liknende "spesialstyrker" fra Europa i en kampanje mot den jødiske staten Israels bidrag til europeisk sivil og militær sikkerhet. Problemet deres er at israelsk teknologi og erfaring i bekjempelse av terror og infiltrasjon er effektiv og sterkt etterspurt i Europa som kjemper en tapende kamp mot en voksende bølge av både hjemmelagede og hjemvendte terrorister som er ferdig utdannede og kamptestet i Syria og andre land i Midtøsten, som LO ...

Mer...

Norsk utenriks- og forsvarspolitikk

Ved flere anledninger har vi fått inntrykk av at utenriksministerens oppgave har vært å ivareta utlandets interesser overfor Norge.  Vi har satt spørsmålstegn ved standpunkter vi mener ikke kan være i Norges interesse, og vi blir mer og mer usikre på hvilket partipolitisk grunnlag vår utenrikspolitikk bygger på.  Tradisjonelt har norsk utenriks- og forsvarspolitikk vært oppfattet som en ukontroversiell fellesnevner med bred politisk støtte i Stortinget hvor hovedformålet har vært å sikre Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet.  Er dette bare en gammel floskel? Norges forhold til USA har alltid vært et sentralt og overordnet element i vår utenriks- og ...

Mer...

Arbeiderpartiet og den jødiske staten

Som vi tidligere har bemerket kan utbrudd av antisemittiske hendelser ha sesongvariasjoner hvor ferietiden er en av høysesongene.  Denne sommeren er intet unntak, og vi registrerer slik virksomhet fra øverst til nederst i samfunnet.  Regjeringen topper listen med sin eksklusive særbehandling av den jødiske staten i FN, tett fulgt av allmennkringkasteren NRK som uanfektet gjentar gamle løgner om Israel.  Nederst på rangstigen finner vi en iransk popartist som i likhet med MDG-islamisten Shoaib Sultan har skapt egenreklame i mediene med sitt skjendige og åpenlyst rasistiske angrep på jødene. Et fenomen vi ikke har sett mye av tidligere, er at det knapt ...

Mer...

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og "Staten Palestina" på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen. I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels "bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på ...

Mer...

Agurktiden kom tidlig i år

I likhet med kirkelige høytider som jul og påske, har sommer og ferietid med knapphet på store nyheter, tradisjonelt vært høysesong for medienes opptatthet av jødene og den jødiske staten.  Tidlig sommervarme har i år fremskyndet denne spesielle opptattheten av Israel som kjennetegner norske medier.  Sommerens første politiske heteslag registrerte vi hos Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som i NRK-nyhetene fortalte at "Israel skyter demonstranter i ryggen på flere hundre meters hold."  Hun krever at våpenblokaden av Gaza må oppheves slik at demonstrantene hennes kan besvare ilden mer effektivt.  Spørsmålet er fremdeles om det finnes intelligent liv på den planeten hvor hun befinner ...

Mer...

Kartet som er distribuert av IDF viser målene for omkring 100 raketter og granater skutt Hamas mot Israel den 30. mai 2018.

Et brennende ønske om blodig krig

Etter å ha tilbrakt natten i tilfluktsrom gikk israelske barn på skolen som vanlig den 30. mai.  Mer enn 100 raketter og granater, avfyrt av Hamas på Gazastripen mot sivile landsbyer i Israel, har de siste dager komplisert dagliglivet for mange israelere, men den palestinske bønnen om krig har ikke fått den ønskede respons.  Israel eliminerte noen av våpen- og rakettfabrikkene til Hamas som svar, men ellers var det forholdsvis stille i området.  Når Israel sier at de besvarer ild med ild og stillhet med stillhet, betyr det ikke "våpenhvile" slik enkelte medier vil ha det til.  Det betyr bare ...

Mer...

Enighet på høyt nivå

(Bilde og sitater er fra DagenMagazinets nettside)

Den 1. september, mens verden holdt pusten i påvente av at fredsforhandlingene skulle begynne i Washington og terroren skulle bli gjenopptatt mot Israel, ble spenningen plutselig utløst av et stort oppslag i avisen DagenMagazinet hvor generalsekretær Olav Fykse Tveit i Kirkenes verdensråd sier han mener Jerusalem må bli Palestinas hovedstad. At Israel har erklært byen som sin udelelige hovedstad, mener han ikke betyr noe.

I intervjuet med generalsekretæren finner vi bl.a. følgende dialog:
– Hvordan ser du på at palestinerne krever å få Jerusalem som sin nye hovedstad?
– Hvorfor skulle de ikke få det? spør Fykse Tveit tilbake.
– Israel har jo alltid erklært Jerusalem som sin udelelige hovedstad?
– Det betyr ikke noe hva Israel hevder når hele det internasjonale samfunnet er imot det, svarer Fykse Tveit.
– Men et land behøver vel ikke bry seg om hva andre land mener i en slik sak? Norge behøver vel ikke spørre andre om lov hvis de ville utnevne Bergen til hovedstad?
Det er Olav Fykse Tveit for så vidt med på.
– Men hvis Norge erklærer Gøteborg til hovedstad, får det konsekvenser, sier Fykse Tveit.
Fykse Tveit hevder at Israel har tatt en by som ikke er deres.
– Israel kan legge sine statlige institusjoner hvor de vil for meg, men de har tatt store deler av Jerusalem fra palestinerne, og ingen andre land har heller anerkjent Jerusalem som Israels hovedstad, sier Fykse Tveit.

Naturlig nok får han støtte av tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik i dette fredsarbeidet i Israel. Bondevik er for øvrig på Fykse Tveits lønningsliste i egenskap av leder av kommisjonen i Kirkenes verdensråd som arbeider med internasjonale spørsmål.  Vi må for ordens skyld også føye til at det «fredsarbeidet» i Israel som Fykse Tveit og Bondevik har igangsatt, ikke må forveksles med de virkelige fredsforhandlingene som har store nok problemer som det er.

Blant Fykse Tveits øvrige fredsaktivister finner vi også prominente lokale størrelser, som for eksempel den herostratisk beryktede biskop Munib Younan som er en av hovedforfatterne av det antisemittiske smedeskriftet «Kairos Palestine,» eller «Et sannhetens øyeblikk» som det kalles i sin norske gjendiktning utgitt av Mellomkirkelig råd. 

Man skulle tro at det ville være vanskelig å finne et dårligere utgangspunkt for fred i Midtøsten, men. tro det eller ei: Dagen etter offentliggjøringen av deres fredsbestrebelse, fikk trioen Fykse Tveit, Bondevik og Younan tilslutning fra selveste Hassan Nasrallah, også han generalsekretær, men altså i den libanesiske fredsbevegelsen Hizbollah, som FN mistenker for å stå bak mordet på Libanons tidligere statsminister Hariri.  Fykse Tveits libanesiske kollega og meningsfelle sier nemlig akkurat det samme som han selv: «Jerusalem kan ikke være hovedstad i en stat kalt Israel.»

Man kan imidlertid ikke uten videre beskylde verdensvante fredsaktivister som Olav Fykse Tveit og Kjell Magne Bondevik for å være helt kunnskapsløse når det gjelder Det hellige lands fjerne og nære historie.  De vet meget vel at jødenes eldgamle hovedstad Jerusalem ligger sentralt i det palestinske landskap hvor Folkeforbundet i 1922 ga det jødiske folk sin folkerettslig forankrede hjemmel til å gjenopprette det jødiske nasjonalhjem.
De vet også utmerket godt at Jerusalem i århundrer har hatt et jødisk innbyggerflertall som ble utryddet da jordanske arabere okkuperte byen i 1948 og drev ut av Øst-Jerusalem de jødene de ikke drepte.  På en slik urett er det Fykse Tveit vil bygge en palestinsk rett til Jerusalem.

Israels frigjøring av det okkuperte Øst-Jerusalem og det eldgamle jødiske kvarteret der, får Fykse Tveit til å bli at Israel «har tatt store deler av Jerusalem fra palestinerne.»  Når han så for å tilsløre denne åpenbare løgnen føyer til at «ingen andre land har heller anerkjent Jerusalem som Israels hovedstad,» blir fristelsen stor til å konkludere med en diagnose som ikke lenger bare gjelder hans fredsvenner: Også generalsekretær Olav Fykse Tveit lider under et ufattelig stort fravær av allmenn begavelse.  Det er nemlig heller ingen andre land som har anerkjent Oslo som Norges hovedstad.  Det tilliger ikke andre land å blande seg opp i våre indre anliggender, så som å velge hvor vi vil ha vår hovedstad. 

Fykse Tveit er opptatt av å finne en måte alle disse tre religionene kan få sikre sin tilhørighet i Jerusalem på.  Det han underslår er at den muligheten først oppsto da Israel frigjorde Øst-Jerusalem fra diskriminerende jordansk okkupasjon, og den har eksistert siden.  Jeg tror Fykse Tveit innerst inne forstår at han ikke vil få sitt ønske oppfylt om han bidrar til enda en gang å gjøre det jødiske kvarteret i Gamlebyen ‘judenrein.’
Israels hovedstad Jerusalem, hvor Knesset ligger, ble en del av den jødiske staten Israel under uavhengighetskrigen i 1948 på samme grunnlag som Tel Aviv.  Når Fykse Tveit, i likhet med sine kolleger ikke anerkjenner Israels rettigheter i Jerusalem, så anerkjenner han heller ikke Israels rett til å eksistere.  Det bør han, i likhet med Munib Younan og Hassan Nasrallah uttrykke i klartekst, slik at i hvert fall Kjell Magne Bondevik får en sjanse til å vurdere om han fortsatt vil delta i dette fredsarbeidet.

Kilder:
DagenMagazinet
Jerusalem Post

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?