Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

Hvem er bekymret for palestinerne?

I serien av spørsmål til utenriksministeren i Stortinget denne sommeren, tar vi også med spørsmålet fra Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg den 5. oktober om hvorvidt utenriksministeren vil «vurdere konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel for å forhindre at beduinlandsbyen Khan al-Ahmar på den okkuperte Vestbredden blir jevnet med jorden og beboerne tvangsflyttet i strid med Folkeretten?»

Til forskjell fra partiene SV og Rødt, spilte Arbeiderpartiet på 1990-tallet en sentral rolle i arbeidet med å legge grunnlag for en israelsk-palestinsk fredsløsning – de såkalte Oslo-avtalene – som i årene etter har dannet grunnlag for fredsforhandlinger mellom partene, og som fremdeles anses for å være det eneste avtalegrunnlaget for fred som finnes der.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

Hvem er bekymret for palestinerne?

I serien av spørsmål til utenriksministeren i Stortinget denne sommeren, tar vi også med spørsmålet fra Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg den 5. oktober om hvorvidt utenriksministeren vil "vurdere konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel for å forhindre at beduinlandsbyen Khan al-Ahmar på den okkuperte Vestbredden blir jevnet med jorden og beboerne tvangsflyttet i strid med Folkeretten?"  Til forskjell fra partiene SV og Rødt, spilte Arbeiderpartiet på 1990-tallet en sentral rolle i arbeidet med å legge grunnlag for en israelsk-palestinsk fredsløsning – de såkalte Oslo-avtalene – som i årene etter har dannet grunnlag for fredsforhandlinger mellom partene, og som ...

Mer...

Stengningsregimet i Gaza

Det har i sommer vært uvanlig aktivitet fra venstresiden på Stortinget når det gjelder å engasjere utenriksministeren i debatt om de problemene Israel sliter med i forholdet til sine Palestina-arabiske naboer.  For noen uker siden fant partiet Rødt (tidligere AKP m-l) det påkrevd å be om en forklaring på hva utenriksministeren bygger på når hun anser at den israelske marinens håndtering av det norske demonstrasjonsfartøyet "Kårstein" ikke gir grunnlag for protest men ligger innenfor det man må tåle i henhold til internasjonal rett. Utenriksministeren viste til sine svar av 8. og 14. august på skriftlige spørsmål fra partiet SV, hvor hun ...

Mer...

Palestinians surround a bulldozer in Khan al-Ahmar, Wednesday, July 4, 2018. Israeli police scuffled with with activists protesting the planned demolition of Khan al-Ahmar.  Israel says the structures were illegally built and pose a threat to residents because of their proximity to a highway. Critics say it is nearly impossible to get building permits, and that the residents are being removed to clear the way for Jewish settlements.(AP Photo/Majdi Mohammed)

Utenriksdepartementet sponser oppvigleri

Under en "kunstutstilling" som fant sted i den rivningstruede beduinleiren Khan al-Ahmar som ligger i Område C i Judea, var den norske regjering representert ved stasjonssjef Hilde Haraldstad som til daglig representerer norske myndigheter overfor de palestinske selvstyremyndighetene fra sitt kontor i landsbyen Al Ram. Som vi tidligere har fortalt, har israelske myndigheter ønsket å flytte denne leiren som ligger like inntil hovedveien mellom Jerusalem og Jordandalen til et mer egnet sted i nærheten hvor man tilbyr regulerte tomter, moderne bygninger og infrastruktur.  Leiren er nå satt opp på israelsk-kontrollert område uten byggetillatelse, noe som har ført til at myndighetene har ...

Mer...

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger.  Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet.  Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.   Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land "med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter."  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter.  Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille ...

Mer...

Trangen til det onde

Som man etter tradisjonen kunne forvente, ville ledelsen i Arbeiderpartiet forsøke å møte dårlige meningsmålinger med et utfall mot Israel.  Det kom ikke uventet fra selveste formannen i partiet, Jonas Gahr Støre da han møtte Arbeidernes ungdomsfylking på Utøya i sommer.  Dette åstedet for terror har også i mange år vært en av antisemittismens varmeste heksegryter i Norge, så angrepet på jødene hørte på et vis til der.  Men sammenhengen var spesiell.  Like forut hadde den israelske nasjonalforsamlingen vedtatt en lovtekst – et tillegg til grunnloven – som sier at Israel er det jødiske folks nasjonalstat og at nasjonalsangen er Hatikva, ...

Mer...

President of Israel, Reuven Rivlin, at a working meeting with Norwegian Foreign Minister, Ine Marie Eriksen Søreide, who visited Israel. Sunday, January 7, 2018. Photo Credit: Mark Neiman / GPO.

Finansiering av terror

Igjen dukker spørsmålet opp om Norge bidrar til finansiering av terrorvirksomhet i Midtøsten.  Denne gangen er det stortingsrepresentant Ingjerd Schau (H) som 21. august spør om utenriksministeren kan forsikre at den norske støtten til Palestina ikke går til å belønne terror eller antisemittisme? Utenriksminister Eriksen Søreide uttalte i sitt svar blant mye annet at "den palestinske støtteordningen for palestinske fanger i israelske fengsler er ikke finansiert med norske bistandsmidler.  Dette har Norge fått gjentatte forsikringer om fra de palestinske selvstyremyndighetene.  Daværende statsminister Fayyad bekreftet i et brev til utenriksminister Eide i 2013 at norske bistandsmidler ikke ble brukt til finansiering av ...

Mer...

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. Av Kjetil Ree - Eget verk, CC BY-SA 3.0, Lenke

Regjeringen og «Palestina»

Dialogen mellom SV og utenriksministeren i Stortinget fortsetter, og den politiske harmonien mellom dem er iøynefallende.  Denne gangen gjelder det israelske myndigheters avvisning av en "studiegruppe" fra Palestinakomitéen som søkte visum for en "solidaritetsreise" til "Palestina, nærmere bestemt Vestbredden." Det SV ville ha rede på var hvordan utenriksministeren "vurderer … lovligheten ved denne innreisenekten, og hvordan vil utenriksministeren arbeide overfor israelske myndigheter for å sikre normal tilgang til området for PK"? Som både SV og utenriksministeren vet svært godt, har Israel besluttet å holde opp med å tillate boikott- og hatgrupper å reise fritt omkring i landet med sin agitasjon og sitt ...

Mer...

Biler settes i brann i Sverige. Faksimile fra dagspressen.

Svenske tilstander

I mange år har det jødiske samfunn i Sverige stått under angrep fra muslimske innvandrere som ikke legger en demper på sitt jødehat selv om de har fått asyl som flyktninger i det liberale Sverige.  Etter århundrer i fred er nå det jødiske samfunn i Sverige noen steder i ferd med å gå i oppløsning.  Noen få holder stand, men stadig flere drar hjem til Israel.  Det er nemlig ikke bare mot islamske jihadister de må forsvare seg.  Også svensker har nådd et nivå av desperasjon hvor de forsøker å tekkes jihadistene ved å skylde på andre.  Vi har tidligere opplevd ...

Mer...

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Enighet på høyt nivå

(Bilde og sitater er fra DagenMagazinets nettside)

Den 1. september, mens verden holdt pusten i påvente av at fredsforhandlingene skulle begynne i Washington og terroren skulle bli gjenopptatt mot Israel, ble spenningen plutselig utløst av et stort oppslag i avisen DagenMagazinet hvor generalsekretær Olav Fykse Tveit i Kirkenes verdensråd sier han mener Jerusalem må bli Palestinas hovedstad. At Israel har erklært byen som sin udelelige hovedstad, mener han ikke betyr noe.

I intervjuet med generalsekretæren finner vi bl.a. følgende dialog:
– Hvordan ser du på at palestinerne krever å få Jerusalem som sin nye hovedstad?
– Hvorfor skulle de ikke få det? spør Fykse Tveit tilbake.
– Israel har jo alltid erklært Jerusalem som sin udelelige hovedstad?
– Det betyr ikke noe hva Israel hevder når hele det internasjonale samfunnet er imot det, svarer Fykse Tveit.
– Men et land behøver vel ikke bry seg om hva andre land mener i en slik sak? Norge behøver vel ikke spørre andre om lov hvis de ville utnevne Bergen til hovedstad?
Det er Olav Fykse Tveit for så vidt med på.
– Men hvis Norge erklærer Gøteborg til hovedstad, får det konsekvenser, sier Fykse Tveit.
Fykse Tveit hevder at Israel har tatt en by som ikke er deres.
– Israel kan legge sine statlige institusjoner hvor de vil for meg, men de har tatt store deler av Jerusalem fra palestinerne, og ingen andre land har heller anerkjent Jerusalem som Israels hovedstad, sier Fykse Tveit.

Naturlig nok får han støtte av tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik i dette fredsarbeidet i Israel. Bondevik er for øvrig på Fykse Tveits lønningsliste i egenskap av leder av kommisjonen i Kirkenes verdensråd som arbeider med internasjonale spørsmål.  Vi må for ordens skyld også føye til at det «fredsarbeidet» i Israel som Fykse Tveit og Bondevik har igangsatt, ikke må forveksles med de virkelige fredsforhandlingene som har store nok problemer som det er.

Blant Fykse Tveits øvrige fredsaktivister finner vi også prominente lokale størrelser, som for eksempel den herostratisk beryktede biskop Munib Younan som er en av hovedforfatterne av det antisemittiske smedeskriftet «Kairos Palestine,» eller «Et sannhetens øyeblikk» som det kalles i sin norske gjendiktning utgitt av Mellomkirkelig råd. 

Man skulle tro at det ville være vanskelig å finne et dårligere utgangspunkt for fred i Midtøsten, men. tro det eller ei: Dagen etter offentliggjøringen av deres fredsbestrebelse, fikk trioen Fykse Tveit, Bondevik og Younan tilslutning fra selveste Hassan Nasrallah, også han generalsekretær, men altså i den libanesiske fredsbevegelsen Hizbollah, som FN mistenker for å stå bak mordet på Libanons tidligere statsminister Hariri.  Fykse Tveits libanesiske kollega og meningsfelle sier nemlig akkurat det samme som han selv: «Jerusalem kan ikke være hovedstad i en stat kalt Israel.»

Man kan imidlertid ikke uten videre beskylde verdensvante fredsaktivister som Olav Fykse Tveit og Kjell Magne Bondevik for å være helt kunnskapsløse når det gjelder Det hellige lands fjerne og nære historie.  De vet meget vel at jødenes eldgamle hovedstad Jerusalem ligger sentralt i det palestinske landskap hvor Folkeforbundet i 1922 ga det jødiske folk sin folkerettslig forankrede hjemmel til å gjenopprette det jødiske nasjonalhjem.
De vet også utmerket godt at Jerusalem i århundrer har hatt et jødisk innbyggerflertall som ble utryddet da jordanske arabere okkuperte byen i 1948 og drev ut av Øst-Jerusalem de jødene de ikke drepte.  På en slik urett er det Fykse Tveit vil bygge en palestinsk rett til Jerusalem.

Israels frigjøring av det okkuperte Øst-Jerusalem og det eldgamle jødiske kvarteret der, får Fykse Tveit til å bli at Israel «har tatt store deler av Jerusalem fra palestinerne.»  Når han så for å tilsløre denne åpenbare løgnen føyer til at «ingen andre land har heller anerkjent Jerusalem som Israels hovedstad,» blir fristelsen stor til å konkludere med en diagnose som ikke lenger bare gjelder hans fredsvenner: Også generalsekretær Olav Fykse Tveit lider under et ufattelig stort fravær av allmenn begavelse.  Det er nemlig heller ingen andre land som har anerkjent Oslo som Norges hovedstad.  Det tilliger ikke andre land å blande seg opp i våre indre anliggender, så som å velge hvor vi vil ha vår hovedstad. 

Fykse Tveit er opptatt av å finne en måte alle disse tre religionene kan få sikre sin tilhørighet i Jerusalem på.  Det han underslår er at den muligheten først oppsto da Israel frigjorde Øst-Jerusalem fra diskriminerende jordansk okkupasjon, og den har eksistert siden.  Jeg tror Fykse Tveit innerst inne forstår at han ikke vil få sitt ønske oppfylt om han bidrar til enda en gang å gjøre det jødiske kvarteret i Gamlebyen ‘judenrein.’
Israels hovedstad Jerusalem, hvor Knesset ligger, ble en del av den jødiske staten Israel under uavhengighetskrigen i 1948 på samme grunnlag som Tel Aviv.  Når Fykse Tveit, i likhet med sine kolleger ikke anerkjenner Israels rettigheter i Jerusalem, så anerkjenner han heller ikke Israels rett til å eksistere.  Det bør han, i likhet med Munib Younan og Hassan Nasrallah uttrykke i klartekst, slik at i hvert fall Kjell Magne Bondevik får en sjanse til å vurdere om han fortsatt vil delta i dette fredsarbeidet.

Kilder:
DagenMagazinet
Jerusalem Post

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?