Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger. Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet. Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.

Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller vi alltid opp på den anti-israelske siden når resolusjoner skal vedtas. Ingen andre land har, så vidt vi kjenner til, en slik nesegrus og underdanig holdning til dette forumet som Norge. Det står ingenting i FN-pakten som krever en slik holdning. Den avståelsen av norsk utenrikspolitisk selvråderett som denne praksisen representerer, har så vidt oss bekjent aldri vært debattert eller godkjent av Stortinget.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger.  Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet.  Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.   Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land "med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter."  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter.  Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille ...

Mer...

Trangen til det onde

Som man etter tradisjonen kunne forvente, ville ledelsen i Arbeiderpartiet forsøke å møte dårlige meningsmålinger med et utfall mot Israel.  Det kom ikke uventet fra selveste formannen i partiet, Jonas Gahr Støre da han møtte Arbeidernes ungdomsfylking på Utøya i sommer.  Dette åstedet for terror har også i mange år vært en av antisemittismens varmeste heksegryter i Norge, så angrepet på jødene hørte på et vis til der.  Men sammenhengen var spesiell.  Like forut hadde den israelske nasjonalforsamlingen vedtatt en lovtekst – et tillegg til grunnloven – som sier at Israel er det jødiske folks nasjonalstat og at nasjonalsangen er Hatikva, ...

Mer...

President of Israel, Reuven Rivlin, at a working meeting with Norwegian Foreign Minister, Ine Marie Eriksen Søreide, who visited Israel. Sunday, January 7, 2018. Photo Credit: Mark Neiman / GPO.

Finansiering av terror

Igjen dukker spørsmålet opp om Norge bidrar til finansiering av terrorvirksomhet i Midtøsten.  Denne gangen er det stortingsrepresentant Ingjerd Schau (H) som 21. august spør om utenriksministeren kan forsikre at den norske støtten til Palestina ikke går til å belønne terror eller antisemittisme? Utenriksminister Eriksen Søreide uttalte i sitt svar blant mye annet at "den palestinske støtteordningen for palestinske fanger i israelske fengsler er ikke finansiert med norske bistandsmidler.  Dette har Norge fått gjentatte forsikringer om fra de palestinske selvstyremyndighetene.  Daværende statsminister Fayyad bekreftet i et brev til utenriksminister Eide i 2013 at norske bistandsmidler ikke ble brukt til finansiering av ...

Mer...

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. Av Kjetil Ree - Eget verk, CC BY-SA 3.0, Lenke

Regjeringen og «Palestina»

Dialogen mellom SV og utenriksministeren i Stortinget fortsetter, og den politiske harmonien mellom dem er iøynefallende.  Denne gangen gjelder det israelske myndigheters avvisning av en "studiegruppe" fra Palestinakomitéen som søkte visum for en "solidaritetsreise" til "Palestina, nærmere bestemt Vestbredden." Det SV ville ha rede på var hvordan utenriksministeren "vurderer … lovligheten ved denne innreisenekten, og hvordan vil utenriksministeren arbeide overfor israelske myndigheter for å sikre normal tilgang til området for PK"? Som både SV og utenriksministeren vet svært godt, har Israel besluttet å holde opp med å tillate boikott- og hatgrupper å reise fritt omkring i landet med sin agitasjon og sitt ...

Mer...

Biler settes i brann i Sverige. Faksimile fra dagspressen.

Svenske tilstander

I mange år har det jødiske samfunn i Sverige stått under angrep fra muslimske innvandrere som ikke legger en demper på sitt jødehat selv om de har fått asyl som flyktninger i det liberale Sverige.  Etter århundrer i fred er nå det jødiske samfunn i Sverige noen steder i ferd med å gå i oppløsning.  Noen få holder stand, men stadig flere drar hjem til Israel.  Det er nemlig ikke bare mot islamske jihadister de må forsvare seg.  Også svensker har nådd et nivå av desperasjon hvor de forsøker å tekkes jihadistene ved å skylde på andre.  Vi har tidligere opplevd ...

Mer...

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Norge utfordrer Israels tålmodighet

Etter den voldelige maktovertakelsen til Hamas på Gazastripen i 2007, oppdaget israelske myndigheter at Hamas var i ferd med å importere store mengder våpen og ammunisjon til Gaza fra Iran.  Flere skipslaster med slike våpen ble beslaglagt, og Israel erklærte derfor en sjøblokade for våpensendinger til Gazastripen.  Dette militære og forsvarsrettede tiltaket er fullt lovlig etter internasjonal rett, noe som er bekreftet både fra FN og fra det norske Utenriksdepartement. I årene etter maktovertakelsen på Gazastripen har Hamas rettet tusentalls rakett- og bombeangrep mot de nærliggende sivile landsbyene på israelsk side av grensen og har drept og lemlestet mange israelere.  Denne ...

Mer...

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Økende norsk fiendtlighet

Av Isi Leibler
17 januar 2010
Den norske utenriksminister Jonas Gahr Støre, som besøker Israel i dag, representerer en regjering som altfor ofte griper muligheten til å sverte den jødiske stat. Regjeringen er kjent som en av de verste verbale angripere av Israel i Europa.

Jødene har blandete følelser for Norge. De har gode minner om den motstand mot nazistene som ble utvist av den norske kongen, Haakon VII, men må også forholde seg til landssvikeren Vidkun Quisling, hvis navn har blitt et universelt begrep for å beskrive forrædere.

Til denne dag har Norge beholdt det lite misunnelsesverdige omdømme at landet på den ene side anerkjenner en grusom og blodig aktivitet som jakt, og får gjennomgå internasjonalt som et av de siste land som fortsatt driver med hvalfangst. Allikevel er det nettopp dette landet som forbød den jødiske rituelle slaktingen til og med før nazistene gjorde det i Tyskland.

Støre står i dag i spissen blant politiske ledere i Europa som melder seg på til direkte samtaler med Hamas, og som gjentatte ganger fordømmer Israel for å ha handlet uforholdsmessig og brutalt i Gaza.

Det er unødvendig å si at doble standarder gjelder. Norge er medlem av NATO, men klarte ikke å protestere da NATO teppe-bombet Serbia og drepte mange uskyldige sivile i sine bestrebelser på å avsette president Slobodan Milosevic. Til tross for  at landets egne tropper er involvert, protesterer Norge ikke over uskyldige sivile som blir drept når NATO ødelegger terrornettverk i Afghanistan og Pakistan.

Norge var et av de viktigste land i Europa som sterkt oppfordret til videreføringen av Durban II, selv etter at enhver tvil var fjernet om at dette bare ville bli en oppvisning i hat. Da den iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejad skulle tale der forlot nesten samtlige EU-representanter hallen i protest. Støre nektet, selv om han riktig nok senere fordømte talen. Likeledes da Ahmadinejad skulle tale i FN var den norske utenriksminister en av de få europeere som nektet å gå ut.

I starten av fjoråret vakte Trine Lilleng, en administrativ ansatt ved den norske ambassaden i Saudi-Arabia, internasjonal oppsikt da hun brukte ambassadens epost-system for å spre grusomme bilder av påståtte ofre i Gaza konflikten. Bildene ble sammenlignet med bilder av Holocaust-ofre. Det ble på det sterkeste fordømt av Yad Vashem at en norsk diplomat i et land som Saudi-Arabia skulle distribuere et slikt avskyelig dokument og utnytte Holocaust til fordømmelse av Israel, under dekke av å forsvare menneskerettigheter.

Ved et senere besøk i Israel i mars, under et intervju med Ma’ariv, – der han igjen anklaget den jødiske staten for å opptre uforholdsmessig i Gaza og oppfordret til direkte samtaler med Hamas, – forsøkte Støre å avlede kritikken omkring hendelsen ved å si at at Lilleng ikke lenger tjenestegjorde i Riyadh. Men noen måneder senere svarte den norske ambassaden der at «Konsul» Lilleng fortsatt var stasjonert i Saudi-Arabia, da en israelsk journalist spurte.

I fjor investerte den norske regjeringe 30 millioner dollar til store feiringer til ære for den avdøde Knut Hamsun, en forfatter som hadde dedikert sin Nobelpris til Joseph Goebbels og som i 1945 lovpriste Hitler. Utenriksminister Avigdor Lieberman anklaget i denne forbindelse Norge for likegyldighet overfor antisemittisme.

Den siste konfrontasjonen fulgte utgivelsen av en ondsinnet bok skrevet av to norske leger, Mads Gilbert og Erik Fosse, som besøkte Gaza. Reisen var finansiert av den norske regjering gjennom NGO NORWAC. Gilbert er en radikal marxist med lang historie i å fremme hat mot Israel, og som til og med har forsøkt å rettferdiggjøre 9/11-angrepet mot USA .

Med tittelen ”Øyne i Gaza”, er denne anti-israelske propagandaen nå utkommet i sin fjerde utgave. Den inneholder bilder av lemlestede palestinske barn og er laget for å portrettere israelerne som hjerteløse monstre. Det grunnleggende tema er at formålet med operasjon ”Cast Lead” var kollektivt å straffe hele den palestinske befolkningen i Gaza. Straffen var en nådeløs nedslakting av kvinner og barn, gamle og unge, menn og kvinner, og et utslettende bombardement som skulle presse Gaza tiår tilbake i tid … De drepte barna var ikke et resultat av nattemørket, gale koordinater på GPSene eller en og annen udisiplinert soldat. Kvinnene skulle drepes og skades, med vilje… Alle palestinere i Gaza var terrorister for de israelske soldatene, derfor var de også i deres øyne legitime mål for angrep, for skade og for drap. »

Med andre ord hadde israelerne lagt ut på en blodtørstig straffeekspedisjon for å massakrere og nådeløst drepe så mange menn, kvinner og barn i Gaza som mulig. Boken sammenligner nazistenes oppførsel i Warszawa med IDFs oppførsel i Gaza. Den skildrer fantasier om israelere som samler kvinner og barn inne i bygninger og deretter brutalt sprenger dem i lufta.

Denne foraktelige utgivelsen kan inkluderes i samlingen av de verste moderne vestlige anti-Israel avhandlinger som noensinne er laget. Det som gjør den mer betydningsfull enn treskeverket av pro-Hamas propaganda er i hvilken grad norske ministere roser både forfatterne og innholdet. Statsminister Jens Stoltenberg uttrykte takknemlighet til forfatterne for deres innsats og beskriver dem som «en stemme ut til verden.»

Støre gikk videre med å godkjenne den nye blodige ærekrenkelsen på baksiden av boken, og skriver «Når militærmakten stenger alle stemmer ute, blir de få som trenger igjennom ekstra sterke – og viktige.» – Erik Fosse og Mads Gilbert var i Gaza som leger i januar 2009. I tillegg fortalte de hva de så. Det var ikke deres plikt, men det var deres ansvar.

Ikke overraskende protesterte den israelske regjeringen. Viseutenriksminister Danny Ayalon fordømte boken som «opprørende og at den grenser til oppfordinger basert på løgner og fabrikerte påstander». Han beskrev Støres overstrømmende ros av  boken som «problematisk». En norsk UD-talsmann svarte at Støre bare uttrykte takknemlighet for det humanitære arbeidet som ble utført av legene.

De siste ukene har utenriksminister Avigdor Lieberman hevdet at Israel skal slutte med ”å vende det andre kinnet til” når vi blir fornærmet av andre lands representanter. Det ville være hensiktsmessig å gjennomføre dette når han møter sin norske utgave i dag i Jerusalem. Men forhåpentligvis vil han formidle vårt sinne på en mer sofistikert måte enn den utrolige barnslige og lite hensiktsmessig måten som vår legitime protest mot den tyrkiske ambassadøren ble formidlet i forrige uke.

I tillegg må vi skille mellom vårt sinne mot regjeringen i Norge og folket i Norge. Vi bør huske på at alle 26 av de norske parlamentariske «Venner av Israel» er i opposisjonen. I tillegg, til tross for gjentatte fornektelser fra regjeringen at antisemittismen i Norge har eskalert, presenterte selv den negative, anti-israelske avisen Aftenposten denne måneden en redaksjonell beklagelse av den opptrapping av antisemittismen som nå tvinger jøder til å emigrere.

Dette skyldes det økte hatet fra de antisemittiske muslimske innvandrerne og landets Israel-fiendtlige miljø. Redaktørartikkelen konkluderte med at hatet representerte en tragedie, ikke bare for jødene, men også for det norske samfunnet som en helhet.

Vi kan bare håpe at Norge med tiden vil velge en regjering som vil være mer upartisk i forhold til Israel. Inntil da bør vi ikke ha noen illusjoner. Denne norske regjeringen er ikke nøytral. Den er svært fiendtlig.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?